Atte Kaleva http://alviinaalamets.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/148050/all Sat, 12 May 2018 11:34:17 +0300 fi Atte Kaleva – tutkija vai tarinoija? http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255205-atte-kaleva-tutkija-vai-tarinoija <p>Helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu <strong>Atte Kaleva</strong> (kok) on ollut viime aikoina paljon julkisuudessa tuoreen kirjansa <em>Jihad ja terrori</em>&nbsp; (Otava, 2018) ilmestymisen tiimoilta. Asiaan liittyvissä haastatteluissa ja lausunnoissaan Kaleva ei kuitenkaan puhu niinkään kirjansa otsikon aiheesta: keskeisenä maalitauluna ja vihollisena sen sijaan ovat aiheesta hänen mielikuviensa mukaan väärin keskustelevat suomalaiset tahot mukaan lukien yliopistotutkijat ja tiedotusvälineet &ndash; sekä tietysti &rdquo;vihervasemmisto&rdquo;.</p><p>Erinäisten sattumusten kautta olen joutunut Kalevan kanssa pienimuotoiseen sanasotaan sosiaalisessa mediassa. Kaleva on alkanut levittää tiedotusvälineissä jopa minut nimeltä mainiten (mm. Perussuomalaisten <em>Suomen Uutisissa</em>; <a href="https://www.suomenuutiset.fi/suorasanainen-jihadismin-tutkija-atte-kaleva-totuus-parasta-antirasistista-tyota-ongelmista-voitava-puhua-rasismin-leimaa/">linkki</a>) omaa muunneltua totuuttaan asioista, joten katson asianmukaiseksi kertoa oman puoleni asiasta, ja kerrata muutamia tosiasioita. Tosin kuin suurella pensselillä maalaileva ja epämääräisillä mielikuvilla operoiva Kaleva, jolle tosiasiat näkyvät olevan kevyttä valuuttaa, pyrin myös perustelemaan ja oikeuttamaan keskeiset väittämäni.</p><p>+ + +</p><p>Kaleva esitetään mediassa toistuvasti islamin asiantuntijana ja akateemisena tutkijana, mutta tämä on hieman harhaanjohtavaa. Koulutukseltaan Kaleva on sotatieteen maisteri Maanpuolustuskorkeakoulusta, ja hänen pro gradu -tutkielmansa vuodelta 2007 käsitteli <a href="http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/74325/SM305.pdf;jsessionid=3B8804FBEEB90AC57A2A1CA6EEB55025?sequence=1">&rdquo;johtamiskulttuuria kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä joukkueen tasolla&rdquo;</a> (oppiaine: johtaminen/jalkaväki/panssariopintosuunta), eikä siis liity islamiin mitenkään. Ainakaan minulla ei ole mitään tietoa, että hän olisi senkään jälkeen suorittanut jossain yliopistossa opintoja, jotka olisivat tehneet tehnyt hänestä islamilaisen uskonnon ja kulttuurin akateemisen asiantuntijan. Koska hän on asiaa kysyttäessä toistuvasti antanut mitä kiertelevimpiä vastuksia ja pyrkinyt lähinnä vaihtamaan puheenaihetta, on jossain määrin perusteltua olettaa, ettei hänellä ole mitään tällaista koulutusta. Kukaan ei tietenkään kiellä ketään lueskelemasta satunnaisia kirjoja omatoimisesti itseään kiinnostavasta aiheesta &ndash; mutta varsinaista akateemista asiantuntijaa tällainen harrastelu ei kenestäkään tee.</p><p>Kaleva on kertonut jo vuosikausia (ensimmäiset maininnat näyttäisivät olevan jo vuodelta 2011) olevansa tekemässä väitöskirjaa tästä aiheesta. Akateemista maailmaa vähemmän tunteville on kuitenkin hyvä kertoa, että monet suunnitellut väitöskirjat jäävät kesken eivätkä koskaan valmistu. Osa &rdquo;valmiistakin&rdquo; väitöskirjoista hylätään esitarkastusvaiheessa asiantuntijatarkastajien toimesta, jos tarjottu käsikirjoitus ei täytä tieteelliselle tutkimukselle asetettuja kriteerejä. Pelkkä aikomus tehdä väitöskirja ei siis itsessään tee kenestäkään akateemista asiantuntijaa. &nbsp;Kalevalla ei myöskään ole tiettävästi virallista jatko-opiskelijan statusta eikä ohjaajaa minkään yliopiston aiheeseen liittyvässä tohtoriohjelmassa. Vuonna 2013 Kaleva kertoi (<a href="https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/professori-kalevan-vaitoskirjapuheissa-ei-ristiriitaa/1905040">täällä</a>), että hänen epävirallisena ohjaajanaan toimii nyt jo muutaman vuoden eläkkeellä ollut poliittisen historian professori<strong> Timo Soikkanen </strong>Turun yliopistosta: Soikkasen erikoisalaa on muuten ollut Suomen ulkopolitiikka 1930-luvulla ja Kekkosen kaudella, eikä se liity mitenkään islamiin. &nbsp;<br /><br />Koska Kalevaa tuntuu mediassa esiintyessään kiinnostavan enemmän joidenkin suomalaisen tahojen arvostelu kuin itse terrorismi, on syytä muistaa ja muistuttaa, että kyseessä on poliitikko, joka oli <a href="http://www.vaalikone.fi/eduskunta2015/tulos/0-02/ehdokas/301">ehdolla </a>eduskuntaan kokoomuksen listoilta ja istuu nytkin Helsingin valtuustossa kokoomuksen edustajana. Ei ole kaukaa haettua pohtia, onko Kalevan kärkevä ja populistinen esiintyminen mediassa nyt enemminkin eduskuntavaalikampanjan availua kuin pelkkää neutraalia keskustelua varsinaisesta aiheesta. Ainakin Kalevan populististen puheiden pohjalta syntyy helposti vaikutelma, että Kaleva kalastelee nyt kannatukseltaan hiipuvien perussuomalaisten entisillä kalavesillä. &nbsp;</p><p>+ + +</p><p>Kaleva väittää toistuvasti, että islamistiseen terrorismiin liittyvää julkista keskustelua maassamme hallitsee kaksi ääripäätä: yhtäältä kaikkeen islamiin liittyvään kategorisen kielteisesti suhtautuvat &rdquo;islamofoobikot&rdquo;, sekä toisessa päässä &rdquo;islamofiilit&rdquo;, jotka &rdquo;kumartelevat&rdquo; islamistiselle terrorismille, &rdquo;valkopesevät&rdquo; sitä ja kieltävät että ääri-islamistisella terrorismilla olisi mitään tekemistä islamin kanssa. (mm.<a href="https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005605410.html"> HS:ssa</a>)</p><p>Väite voi upota sujuvasti itsensä &rdquo;tolkun ihmisiksi&rdquo; ylentäneisiin, &rdquo;kahdesta ääripäästä&rdquo; hokeviin ihmisiin. Mutta mikä on sen tosiasiapohja? Tarkemmin ajateltuna väite kuulostaa erinomaisen epäuskottavalta. Kuka oikeasti väittäisi, että ääri-islamistisella terrorismilla ja islamilla <em>ei </em>olisi <em>mitään</em> yhteyttä? Kuka oikeasti haluaisi valkopestä julmaa terrorismia?<br /><br />Kaleva on maininnut toistuvasti esimerkkinä Helsingin yliopiston Kulttuurien tutkimuksen osaston[1] ja erityisesti professori <strong>Jaakko Hämeen-Anttilan</strong> (nykyisin Edinburghin yliopistossa) sekä viime aikoina Facebookin rasismin vastaisen <em>Rasmus</em>-ryhmän ja erityisesti minut (kuulun ryhmään ja kommentoin siellä satunnaisesti). Kaleva väittää Kulttuurien tutkimuksen osaston olevan &rdquo;suurelta osin politisoitunut ja ideologinen&rdquo; ja harjoittavan &rdquo;jihadistisen väkivallan valkopesua&rdquo;. Mitään tarkempia todisteita Kaleva ei ole vahvoille väitteilleen kyennyt esittämään.</p><p>Mitä tulee professori Hämeen-Anttilaan, Kaleva itse kuitenkin kirjoitti omalla Facebook-seinällään jo helmikuussa 2015 näin:</p><ul><li>&quot;Luin ilolla Ylen uutisen, jossa professori Jaakko Hämeen-Anttila tuomitsee Koraanin valkopesun yhtä selvästi kuin sen mustamaalaamisen: &#39;On tärkeää, että koko Koraani luetaan läpi eikä valikoida kohtia, jotka osoittavat, että islam on paha ja väkivaltainen tai hyvä ja kaunis.&#39;&quot;</li></ul><p>Tämä Kalevan oma toteamus näyttäisi normaalilla logiikalla kumoavan hänen puheensa Hämeen-Anttilasta &quot;valkopesijänä&quot;. &rdquo;Valkopesu&rdquo;-väitteiden taustalla näkyy usein olevan Hämeen-Anttilan peräti 16 vuotta sitten antama <a href="https://www.maailmankuvalehti.fi/2002/2/pitkat/jaakko-hameenanttila"><u>haastattelu</u></a>, jossa hän totesi sanatarkasti näin:</p><ul><li>&quot;Islamin myönteisistä puolista kertominen on tärkeää, sillä kielteiset puolet tulevat esiin omalla painollaan. Islamilaista kulttuuria tuntevilla on siksi velvollisuus tuoda esille sitä, että islam on paljon laajempi asia kuin se kuva, joka meille välittyy uutisia katselemalla.&quot;</li></ul><p>Samassa haastattelussa Hämeen-Anttila kuitenkin myös selvästi toteaa islamistisen terrorismin perustan äärilaidan uskonnollisessa fundamentalismissa.&nbsp;&nbsp;Tuoreemmassa haastattelussa (<a href="https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/professori-jaakko-hameen-anttila-terrorismi-vaaristaa-islamia-ja-korostaa-sunnien-ja-shiiojen-vastakkainasettelua">täällä</a>) Hämeen-Anttila sanoo, että:</p><ul><li>&quot;Hämeen-Anttilan mukaan äärijärjestöt pyrkivät legitimoimaan toimintaansa uskontoon vetoamalla.</li><li>- Terroristit vääristävät islamia korostamalla hyvin valikoiden niitä puolia, joita voidaan käyttää väkivallan perusteluna....</li><li>Ääri-islamilaiset terrorijärjestöt perustelevat toimintaansa uskonnolla Hämeen-Anttilan mukaan samaan tapaan kuin protestanttiset ja katoliset järjestöt Pohjois-Irlannissa.&rdquo;</li></ul><p>Näissä Hämeen-Anttilan lausumissa selvästikin pidetään itsestään selvänä, että ääri-islamistisen terrorismin ja islamin välillä <strong><em>on</em></strong> yhteys, eikä varmasti kiistetä sitä eikä kielletä puhumista siitä. Hämeen-Anttila ainoastaan peräänkuuluttaa riittävän tasapuolisen kuvan antamista. Kalevan maalailema kuva Hämeen-Anttilasta terrorismin &rdquo;valkopesijänä&rdquo; ja sille &rdquo;kumartelijana&rdquo; näyttää tosiasioiden valossa lähinnä Kalevan oman mielikuvituksen luomukselta.</p><p>Myös Kalevan usein mainitseman Helsingin yliopiston Kulttuurien tutkimuksen osaston professori <strong>Hannu Juusola</strong> (josta enemmän alla) totesi äskettäin Kalevalle Facebookissa:</p><ul><li>&rdquo;Ei kai kukaan kiellä uskonnon merkitystä jihadistien ajattelussa?&rdquo;</li></ul><p>Jo nopea vilkaisu Helsingin yliopiston tietokantaan paljastaa, että Kulttuurien tutkimuksen osastolla on tehty tutkielmia mm. muslimiveljeskunnasta ja islamilaisesta fundamentalismista sekä al-Qaida-verkoston globaalista terrorismista. Myös esimerkiksi professori Juusola on kirjoittanut islamistisesta terrorismista ja nimen omaan uskonnon roolista siinä (esim. <a href="https://www.teologia.fi/component/content/article?id=265%3Auskonnon-rooli-on-vahvistunut-l-idkonflikteissa"><u>täällä</u></a>). Edelleen samalta osastolta tohtoriksi väitellyt ja siellä arabian ja islamin tutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävää hoitava&nbsp;<strong>Marko Juntunen</strong>&nbsp; on kirjoittanut ja puhunut toistuvasti ääri-islamilaisesta terrorismista (mm. <a href="https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/553323-miksi-marokosta-tulee-nuoria-terroristeja-tutkijalla-synkka-ennuste-tulevaisuudesta">täällä</a>). Puhe &rdquo;hyssyttelystä&rdquo; ja &rdquo;valkopesusta&rdquo; vaikuttaa vähintäänkin kummalliselta. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Minä itse olen puolestani toistuvasti todennut somessa suoraan Kalevalle, että:</p><ul><li>&rdquo;on kaikkien tietämä itsestäänselvyys, että ääri-islamistinen terrorismi oikeutetaan omalla islamin tulkinnalla&rdquo;.</li></ul><p>Myös mainitussa Rasmus-ryhmässä on keskusteltu vuosien ajan monipuolisesti ääri-islamistisesta terrorismista, eikä sen itsestään selvää yhteyttä fundamentalistiseen islamin tulkintaan ole millään tavalla pyritty kieltämään. Ryhmässä on kannettu huolta maahanmuuttajien radikalisoitumisesta ja peräänkuulutettu riittäviä resursseja sen ennaltaehkäisemiseen.</p><p>Kaleva ei ole kuitenkaan antanut tällaisten tosiasioiden häiritä julkista esiintymistään, vaan hän on jatkanut tämän väitteen esittämistä julkisuudesta &ndash; siis että mm. me yliopistotutkijat (esimerkiksi minä, Hämeen-Anttila tai Juusola) muka väittäisimme, että islamistisella terrorismilla ja islamilla <strong><em>ei </em></strong>ole <strong><em>mitään</em> </strong>yhteyttä, tai ainakin kieltäisimme puhumasta siitä. &nbsp;&nbsp;</p><p>Mitään vastakkaista konkreettista näyttöä omalle väitteelleen keskustelua omalta puoleltaan hallitsevasta &rdquo;islamofiilisesta&rdquo; ääripäästä Kaleva ei ole toistuvista pyynnöistä huolimatta kyennyt antamaan. Jos se kerran &ndash; kuten hän väittää &ndash; suorastaan <em>hallitsee </em>keskustelua, sitaattien ja linkkien antamisen luulisi olevan kerrassaan helppoa. Mitään sellaisia ei ole kuitenkaan jatkuvista kyselyistä huolimatta saatu.</p><p>Yksi yleinen&nbsp; argumentaatiovirheen muoto on niin kutsuttu &rdquo;<em><strong>olkiukko</strong></em>&rdquo;. Siinä vastapuolen kanta korvataan vaivihkaa sen yksinkertaistetulla tai vääristellyllä irvikuvalla &ndash; niin sanotusti &rdquo;pystytetään olkiukko&rdquo; vastustajaksi. Sen jälkeen kumotaan tämä itse luotu rakennelma eli &rdquo;hyökätään olkiukkoa vastaan&rdquo;. Lopuksi teeskennellään, että vastapuolen todellinen kanta olisi tullut kumotuksi.</p><p>Kalevan &rdquo;sankarillinen&rdquo; taistelu &rdquo;islamofiileiksi&rdquo; nimeämäänsä ääripäätä vastaan on malliesimerkki tällaisesta halvasta olkiukkojen pystyttelystä ja sellaisia vastaan väittelystä.</p><p>+ + +</p><p>Professori Hannu Juusola, joka on maamme johtavia Lähi-Idän asiantuntijoita, kirjoitti Kalevan kirjasta taannoin arvion (<a href="https://lahi-itanyt.fi/nyt/atte-kalevan-jihad-ja-terrori-otava-2018-huolimattomasti-kirjoitettu-esitys-modernin-jihadismin-kehityksesta/"><u>täällä</u></a>), joka ei ole kovin mairitteleva: hänen mukaansa se on &rdquo;huolimattomasti kirjoitettu&rdquo; ja siinä on &rdquo;kiusallisen paljon asiavirheitä&rdquo;. Kalevan puheita &rdquo;islamofiileista&rdquo; Juusola luonnehtii <em>populistisiksi</em>.</p><p>Juusolan esittämään kritiikiin asiallisesti vastaamisen sijasta Kaleva kävi raivoisaan vastahyökkäykseen, jossa hän pyrki mustamaalaamalla viemään Juusolan koko uskottavuuden: Kaleva väittää <a href="http://attekaleva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254051-professori-juusolan-ontto-kritiikki">blogissaan </a>Juusolan sanoneen eräässä kollokviossa vuonna 2012, että &rdquo;sellaista tutkimusta&rdquo; kuin Kaleva tekee &rdquo;ei pitäisi ollenkaan tehdä&rdquo;; ja että Juusola olisi syytä kysyttäessä vastannut että &quot;islamin tutkijoiden tehtävänä on tuoda esiin <em>vain </em>myönteisiä puolia, sillä ne kielteiset puolet kyllä ovat aivan riittävästi esillä median kautta&rdquo;.</p><p>Professori Juusola kommentoi Kalevan väitteitä sosiaalisessa mediassa lyhyesti: &rdquo;räikeä vale&rdquo;. Kalevan kertomus on siitäkin kummallinen, että Juusola itse ei näyttäisi noudattavan omaa väitettyä linjaansa, vaan kirjoittaa &ndash; kuten edellä jo mainittiin &ndash; itsekin islamistisesta terrorismista. &nbsp;<br /><br />Myöhemmin professori Juusola lisää:</p><ul><li>&rdquo;Asiallisen keskustelun sijaan Kaleva turvautuu minun mustamaalaukseen. Kannaltani pahinta on Kalevan väite, joka ei ole totta: olisin sanonut hänelle vuonna 2012, että tutkijoiden tulee tuoda esille islamista ainoastaan positiivisia puolia. Jokainen minut tunteva tietää, että tällainen väite on täysin absurdi. Kaleva syyttää myös, että islamin &#39;hyssyttelyyn&#39; liittyvä asenteellisuus leimaa arvosteluani. Sitä hän ei kerro, miten.&rdquo;</li></ul><p>Kiinnostavasti Kalevan professori Juusolan suuhun laittamat sanat muistuttavat kuitenkin silmiinpistävän paljon &ndash; joskin kärjistettynä ja yksinkertaistettuna &ndash; professori Hämeen-Anttilan edellä siteerattua vanhaa lyhyttä toteamusta. Ehkä Kalevalle ei ole niin tarkkaa, kuka professori, millä vuosikymmenellä, ja tarkalleen millä sanoilla, on jotain sanonut.&nbsp;</p><p>Voin joka tapauksessa omalta osaltani todistaa vedenpitävästi, että Kalevalla on ikävä tapa vääristellä tosiasioita ja laittaa sanoja toisten suuhun.[2] &nbsp;Ja jos hän ei kykene pysymään totuudessa toisten sanomisten suhteen edes yhden some-ketjun sisällä, vaan heti laittaa sanoja toisten suuhun, miten paljon hänen sanaansa toisen henkilön sanomisista voi luottaa 6 vuoden jälkeen &ndash; kun asianomainen arvostettu professori itse kiistää jyrkästi sanoneensa mitään sen suuntaistakaan.</p><p>Kaleva väitti samassa blogissaan myös, että professori Juusola olisi aiemmin kommentoinut hänen kirjaansa edes lukematta sitä. Tämäkin on&nbsp;Kalevalta tosiasioiden vääristelyä: tosi asiassa Juusola oli kommentoinut Kalevan lehdistössä esittämiä vahvoja väitteitä. Niitä voi aivan oikeutetusti kommentoida itsessään, lukematta Kalevan kirjaa, ja se on aivan eri asia kuin kirjan kommentointi kirjaa lukematta.&nbsp;</p><p>+ + +</p><p>Kalevan aivan ilmeinen ongelma on, että hän on kykenemätön näkemään omia kerran muodostettuja mustavalkoisia ja ennakkoluuloisia mielikuviaan vastaan puhuvaa näyttöä. &nbsp;Hän on mieltynyt tiettyihin tapoihin kuvata asioita, ja mikään määrä vastakkaista evidenssiä, vaikka se lentäisi häntä päin naamaa, ei saa häntä arvioimaan uudelleen omia hokemiaan.</p><p>Olen arvostellut Kalevaa sosiaalisessa mediassa &ndash; mutta olen myös perustellut yksityiskohtaisesti, mihin kritiikkini perustuu. Kaleva ei ole koskaan vaivautunut vastaamaan kriittisiin kysymyksiini. Sen sijaan hän nimittelee minua julkisuudessa &rdquo;Rasmuksen päivystäväksi dosentiksi&rdquo;. Kaleva julistaa ylevästi, että &rdquo;leimakirveen heiluttelun on loputtava&rdquo;; mutta heti perään hän esimerkiksi rinnastaa minut rikoksia liukuhihnalta tehtaileviin, valeuutisia levittäviin MV-lehteen ja <em>Rajat kiinni -</em>räyhäjoukkoon.<br /><br />Kalevan oman käytöksen valossa hänen mahtipontiset vetoomuksensa asiallisen keskustelun puolesta ja henkilöön menemistä vastaan ovat silkkaa tekopyhää hurskastelua.<br /><br />&nbsp;</p><p><strong>VIITEET</strong></p><p>[1] Kaleva&nbsp;puhuu toistuvasti &rdquo;kulttuurien tutkimuksen <em>laitoksesta</em>&rdquo;, mutta sellaista ei ole nykyisellään olemassakaan. Kyseessä on todellisuudessa yliopiston <em>osasto</em>.<br />&nbsp;</p><p>[2] Rasmus-ryhmän YP kysyi Kalevalta kohteliaasti, oliko jossain minun sanomassani joku asiavirhe. Kaleva vastasi:</p><ul><li>&rdquo;Varsinaisia asiavirheitä siitä on vaikea löytää, sillä siinä ei nähdäkseni juuri ole asiaa. Tosin väite siitä, että rakentelen olkiukkoja jää täysin perustelematta, kuten myös vihjaus siitä, että Maanpuolustuskorkeakoulussa ei voisi tehdä tutkimusta.&rdquo;</li></ul><p>En ole kuitenkaan missään sanonut, että Maanpuolustuskorkeakoulussa ei voisi tehdä tutkimusta &ndash; en ole vihjannut mitään sinne päinkään. Kaleva keksi tämän aivan omasta päästään. Olen ainoastaan todennut, että tietääkseni Maanpuolustuskorkeakoulussa ei anneta<em> sellaista opetusta</em>, joka pätevöittäisi erityisesti islamilaisen uskonnon ja kulttuurin akateemiseksi asiantuntijaksi. Sanatarkasti olin todennut aloituskommenttini lopuksi: &rdquo;Voisi tietysti myös kysyä, onko Maanpuolustuskorkeakoulu ylipäänsä paikka, jossa voi pätevöityä islamin asiantuntijaksi.&rdquo;</p><p>Lisäksi olin &ndash; toisin kuin Kaleva sitaatissa edellä väittää &ndash; perustellut samassa keskusteluketjussa <em>toistuvasti</em>, mitä tarkoitan Kalevan olkiukoilla: väitettä että Suomessa muka yleisesti &rdquo;kumarreltaisiin&rdquo; jihadistiselle terrorismille ja että jotenkin yleisesti <em>kiellettäisiin</em>, että esimerkiksi muslimiveljeskunta tai ISIS ( = Islamilainen valtio) ja islam <em>liittyisivät mitenkään </em>toisiinsa, ja että yliopistoilla kiellettäisiin puhumasta tästä yhteydestä.&nbsp; Kuten olen yllä päätekstissä todennut, Kaleva ei ole toistuvista pyynnöistä huolimatta esittänyt mitään perusteita eikä näyttöä näille vahvoille ja tarkemmin mietittynä tosiasioiden valossa todella epäuskottaville väitteilleen. On hyvät perusteet pitää niitä olkiukkona.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Atte Kaleva (kok) on ollut viime aikoina paljon julkisuudessa tuoreen kirjansa Jihad ja terrori  (Otava, 2018) ilmestymisen tiimoilta. Asiaan liittyvissä haastatteluissa ja lausunnoissaan Kaleva ei kuitenkaan puhu niinkään kirjansa otsikon aiheesta: keskeisenä maalitauluna ja vihollisena sen sijaan ovat aiheesta hänen mielikuviensa mukaan väärin keskustelevat suomalaiset tahot mukaan lukien yliopistotutkijat ja tiedotusvälineet – sekä tietysti ”vihervasemmisto”.

Erinäisten sattumusten kautta olen joutunut Kalevan kanssa pienimuotoiseen sanasotaan sosiaalisessa mediassa. Kaleva on alkanut levittää tiedotusvälineissä jopa minut nimeltä mainiten (mm. Perussuomalaisten Suomen Uutisissa; linkki) omaa muunneltua totuuttaan asioista, joten katson asianmukaiseksi kertoa oman puoleni asiasta, ja kerrata muutamia tosiasioita. Tosin kuin suurella pensselillä maalaileva ja epämääräisillä mielikuvilla operoiva Kaleva, jolle tosiasiat näkyvät olevan kevyttä valuuttaa, pyrin myös perustelemaan ja oikeuttamaan keskeiset väittämäni.

+ + +

Kaleva esitetään mediassa toistuvasti islamin asiantuntijana ja akateemisena tutkijana, mutta tämä on hieman harhaanjohtavaa. Koulutukseltaan Kaleva on sotatieteen maisteri Maanpuolustuskorkeakoulusta, ja hänen pro gradu -tutkielmansa vuodelta 2007 käsitteli ”johtamiskulttuuria kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä joukkueen tasolla” (oppiaine: johtaminen/jalkaväki/panssariopintosuunta), eikä siis liity islamiin mitenkään. Ainakaan minulla ei ole mitään tietoa, että hän olisi senkään jälkeen suorittanut jossain yliopistossa opintoja, jotka olisivat tehneet tehnyt hänestä islamilaisen uskonnon ja kulttuurin akateemisen asiantuntijan. Koska hän on asiaa kysyttäessä toistuvasti antanut mitä kiertelevimpiä vastuksia ja pyrkinyt lähinnä vaihtamaan puheenaihetta, on jossain määrin perusteltua olettaa, ettei hänellä ole mitään tällaista koulutusta. Kukaan ei tietenkään kiellä ketään lueskelemasta satunnaisia kirjoja omatoimisesti itseään kiinnostavasta aiheesta – mutta varsinaista akateemista asiantuntijaa tällainen harrastelu ei kenestäkään tee.

Kaleva on kertonut jo vuosikausia (ensimmäiset maininnat näyttäisivät olevan jo vuodelta 2011) olevansa tekemässä väitöskirjaa tästä aiheesta. Akateemista maailmaa vähemmän tunteville on kuitenkin hyvä kertoa, että monet suunnitellut väitöskirjat jäävät kesken eivätkä koskaan valmistu. Osa ”valmiistakin” väitöskirjoista hylätään esitarkastusvaiheessa asiantuntijatarkastajien toimesta, jos tarjottu käsikirjoitus ei täytä tieteelliselle tutkimukselle asetettuja kriteerejä. Pelkkä aikomus tehdä väitöskirja ei siis itsessään tee kenestäkään akateemista asiantuntijaa.  Kalevalla ei myöskään ole tiettävästi virallista jatko-opiskelijan statusta eikä ohjaajaa minkään yliopiston aiheeseen liittyvässä tohtoriohjelmassa. Vuonna 2013 Kaleva kertoi (täällä), että hänen epävirallisena ohjaajanaan toimii nyt jo muutaman vuoden eläkkeellä ollut poliittisen historian professori Timo Soikkanen Turun yliopistosta: Soikkasen erikoisalaa on muuten ollut Suomen ulkopolitiikka 1930-luvulla ja Kekkosen kaudella, eikä se liity mitenkään islamiin.  

Koska Kalevaa tuntuu mediassa esiintyessään kiinnostavan enemmän joidenkin suomalaisen tahojen arvostelu kuin itse terrorismi, on syytä muistaa ja muistuttaa, että kyseessä on poliitikko, joka oli ehdolla eduskuntaan kokoomuksen listoilta ja istuu nytkin Helsingin valtuustossa kokoomuksen edustajana. Ei ole kaukaa haettua pohtia, onko Kalevan kärkevä ja populistinen esiintyminen mediassa nyt enemminkin eduskuntavaalikampanjan availua kuin pelkkää neutraalia keskustelua varsinaisesta aiheesta. Ainakin Kalevan populististen puheiden pohjalta syntyy helposti vaikutelma, että Kaleva kalastelee nyt kannatukseltaan hiipuvien perussuomalaisten entisillä kalavesillä.  

+ + +

Kaleva väittää toistuvasti, että islamistiseen terrorismiin liittyvää julkista keskustelua maassamme hallitsee kaksi ääripäätä: yhtäältä kaikkeen islamiin liittyvään kategorisen kielteisesti suhtautuvat ”islamofoobikot”, sekä toisessa päässä ”islamofiilit”, jotka ”kumartelevat” islamistiselle terrorismille, ”valkopesevät” sitä ja kieltävät että ääri-islamistisella terrorismilla olisi mitään tekemistä islamin kanssa. (mm. HS:ssa)

Väite voi upota sujuvasti itsensä ”tolkun ihmisiksi” ylentäneisiin, ”kahdesta ääripäästä” hokeviin ihmisiin. Mutta mikä on sen tosiasiapohja? Tarkemmin ajateltuna väite kuulostaa erinomaisen epäuskottavalta. Kuka oikeasti väittäisi, että ääri-islamistisella terrorismilla ja islamilla ei olisi mitään yhteyttä? Kuka oikeasti haluaisi valkopestä julmaa terrorismia?

Kaleva on maininnut toistuvasti esimerkkinä Helsingin yliopiston Kulttuurien tutkimuksen osaston[1] ja erityisesti professori Jaakko Hämeen-Anttilan (nykyisin Edinburghin yliopistossa) sekä viime aikoina Facebookin rasismin vastaisen Rasmus-ryhmän ja erityisesti minut (kuulun ryhmään ja kommentoin siellä satunnaisesti). Kaleva väittää Kulttuurien tutkimuksen osaston olevan ”suurelta osin politisoitunut ja ideologinen” ja harjoittavan ”jihadistisen väkivallan valkopesua”. Mitään tarkempia todisteita Kaleva ei ole vahvoille väitteilleen kyennyt esittämään.

Mitä tulee professori Hämeen-Anttilaan, Kaleva itse kuitenkin kirjoitti omalla Facebook-seinällään jo helmikuussa 2015 näin:

  • "Luin ilolla Ylen uutisen, jossa professori Jaakko Hämeen-Anttila tuomitsee Koraanin valkopesun yhtä selvästi kuin sen mustamaalaamisen: 'On tärkeää, että koko Koraani luetaan läpi eikä valikoida kohtia, jotka osoittavat, että islam on paha ja väkivaltainen tai hyvä ja kaunis.'"

Tämä Kalevan oma toteamus näyttäisi normaalilla logiikalla kumoavan hänen puheensa Hämeen-Anttilasta "valkopesijänä". ”Valkopesu”-väitteiden taustalla näkyy usein olevan Hämeen-Anttilan peräti 16 vuotta sitten antama haastattelu, jossa hän totesi sanatarkasti näin:

  • "Islamin myönteisistä puolista kertominen on tärkeää, sillä kielteiset puolet tulevat esiin omalla painollaan. Islamilaista kulttuuria tuntevilla on siksi velvollisuus tuoda esille sitä, että islam on paljon laajempi asia kuin se kuva, joka meille välittyy uutisia katselemalla."

Samassa haastattelussa Hämeen-Anttila kuitenkin myös selvästi toteaa islamistisen terrorismin perustan äärilaidan uskonnollisessa fundamentalismissa.  Tuoreemmassa haastattelussa (täällä) Hämeen-Anttila sanoo, että:

  • "Hämeen-Anttilan mukaan äärijärjestöt pyrkivät legitimoimaan toimintaansa uskontoon vetoamalla.
  • - Terroristit vääristävät islamia korostamalla hyvin valikoiden niitä puolia, joita voidaan käyttää väkivallan perusteluna....
  • Ääri-islamilaiset terrorijärjestöt perustelevat toimintaansa uskonnolla Hämeen-Anttilan mukaan samaan tapaan kuin protestanttiset ja katoliset järjestöt Pohjois-Irlannissa.”

Näissä Hämeen-Anttilan lausumissa selvästikin pidetään itsestään selvänä, että ääri-islamistisen terrorismin ja islamin välillä on yhteys, eikä varmasti kiistetä sitä eikä kielletä puhumista siitä. Hämeen-Anttila ainoastaan peräänkuuluttaa riittävän tasapuolisen kuvan antamista. Kalevan maalailema kuva Hämeen-Anttilasta terrorismin ”valkopesijänä” ja sille ”kumartelijana” näyttää tosiasioiden valossa lähinnä Kalevan oman mielikuvituksen luomukselta.

Myös Kalevan usein mainitseman Helsingin yliopiston Kulttuurien tutkimuksen osaston professori Hannu Juusola (josta enemmän alla) totesi äskettäin Kalevalle Facebookissa:

  • ”Ei kai kukaan kiellä uskonnon merkitystä jihadistien ajattelussa?”

Jo nopea vilkaisu Helsingin yliopiston tietokantaan paljastaa, että Kulttuurien tutkimuksen osastolla on tehty tutkielmia mm. muslimiveljeskunnasta ja islamilaisesta fundamentalismista sekä al-Qaida-verkoston globaalista terrorismista. Myös esimerkiksi professori Juusola on kirjoittanut islamistisesta terrorismista ja nimen omaan uskonnon roolista siinä (esim. täällä). Edelleen samalta osastolta tohtoriksi väitellyt ja siellä arabian ja islamin tutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävää hoitava Marko Juntunen  on kirjoittanut ja puhunut toistuvasti ääri-islamilaisesta terrorismista (mm. täällä). Puhe ”hyssyttelystä” ja ”valkopesusta” vaikuttaa vähintäänkin kummalliselta.    

Minä itse olen puolestani toistuvasti todennut somessa suoraan Kalevalle, että:

  • ”on kaikkien tietämä itsestäänselvyys, että ääri-islamistinen terrorismi oikeutetaan omalla islamin tulkinnalla”.

Myös mainitussa Rasmus-ryhmässä on keskusteltu vuosien ajan monipuolisesti ääri-islamistisesta terrorismista, eikä sen itsestään selvää yhteyttä fundamentalistiseen islamin tulkintaan ole millään tavalla pyritty kieltämään. Ryhmässä on kannettu huolta maahanmuuttajien radikalisoitumisesta ja peräänkuulutettu riittäviä resursseja sen ennaltaehkäisemiseen.

Kaleva ei ole kuitenkaan antanut tällaisten tosiasioiden häiritä julkista esiintymistään, vaan hän on jatkanut tämän väitteen esittämistä julkisuudesta – siis että mm. me yliopistotutkijat (esimerkiksi minä, Hämeen-Anttila tai Juusola) muka väittäisimme, että islamistisella terrorismilla ja islamilla ei ole mitään yhteyttä, tai ainakin kieltäisimme puhumasta siitä.   

Mitään vastakkaista konkreettista näyttöä omalle väitteelleen keskustelua omalta puoleltaan hallitsevasta ”islamofiilisesta” ääripäästä Kaleva ei ole toistuvista pyynnöistä huolimatta kyennyt antamaan. Jos se kerran – kuten hän väittää – suorastaan hallitsee keskustelua, sitaattien ja linkkien antamisen luulisi olevan kerrassaan helppoa. Mitään sellaisia ei ole kuitenkaan jatkuvista kyselyistä huolimatta saatu.

Yksi yleinen  argumentaatiovirheen muoto on niin kutsuttu ”olkiukko”. Siinä vastapuolen kanta korvataan vaivihkaa sen yksinkertaistetulla tai vääristellyllä irvikuvalla – niin sanotusti ”pystytetään olkiukko” vastustajaksi. Sen jälkeen kumotaan tämä itse luotu rakennelma eli ”hyökätään olkiukkoa vastaan”. Lopuksi teeskennellään, että vastapuolen todellinen kanta olisi tullut kumotuksi.

Kalevan ”sankarillinen” taistelu ”islamofiileiksi” nimeämäänsä ääripäätä vastaan on malliesimerkki tällaisesta halvasta olkiukkojen pystyttelystä ja sellaisia vastaan väittelystä.

+ + +

Professori Hannu Juusola, joka on maamme johtavia Lähi-Idän asiantuntijoita, kirjoitti Kalevan kirjasta taannoin arvion (täällä), joka ei ole kovin mairitteleva: hänen mukaansa se on ”huolimattomasti kirjoitettu” ja siinä on ”kiusallisen paljon asiavirheitä”. Kalevan puheita ”islamofiileista” Juusola luonnehtii populistisiksi.

Juusolan esittämään kritiikiin asiallisesti vastaamisen sijasta Kaleva kävi raivoisaan vastahyökkäykseen, jossa hän pyrki mustamaalaamalla viemään Juusolan koko uskottavuuden: Kaleva väittää blogissaan Juusolan sanoneen eräässä kollokviossa vuonna 2012, että ”sellaista tutkimusta” kuin Kaleva tekee ”ei pitäisi ollenkaan tehdä”; ja että Juusola olisi syytä kysyttäessä vastannut että "islamin tutkijoiden tehtävänä on tuoda esiin vain myönteisiä puolia, sillä ne kielteiset puolet kyllä ovat aivan riittävästi esillä median kautta”.

Professori Juusola kommentoi Kalevan väitteitä sosiaalisessa mediassa lyhyesti: ”räikeä vale”. Kalevan kertomus on siitäkin kummallinen, että Juusola itse ei näyttäisi noudattavan omaa väitettyä linjaansa, vaan kirjoittaa – kuten edellä jo mainittiin – itsekin islamistisesta terrorismista.  

Myöhemmin professori Juusola lisää:

  • ”Asiallisen keskustelun sijaan Kaleva turvautuu minun mustamaalaukseen. Kannaltani pahinta on Kalevan väite, joka ei ole totta: olisin sanonut hänelle vuonna 2012, että tutkijoiden tulee tuoda esille islamista ainoastaan positiivisia puolia. Jokainen minut tunteva tietää, että tällainen väite on täysin absurdi. Kaleva syyttää myös, että islamin 'hyssyttelyyn' liittyvä asenteellisuus leimaa arvosteluani. Sitä hän ei kerro, miten.”

Kiinnostavasti Kalevan professori Juusolan suuhun laittamat sanat muistuttavat kuitenkin silmiinpistävän paljon – joskin kärjistettynä ja yksinkertaistettuna – professori Hämeen-Anttilan edellä siteerattua vanhaa lyhyttä toteamusta. Ehkä Kalevalle ei ole niin tarkkaa, kuka professori, millä vuosikymmenellä, ja tarkalleen millä sanoilla, on jotain sanonut. 

Voin joka tapauksessa omalta osaltani todistaa vedenpitävästi, että Kalevalla on ikävä tapa vääristellä tosiasioita ja laittaa sanoja toisten suuhun.[2]  Ja jos hän ei kykene pysymään totuudessa toisten sanomisten suhteen edes yhden some-ketjun sisällä, vaan heti laittaa sanoja toisten suuhun, miten paljon hänen sanaansa toisen henkilön sanomisista voi luottaa 6 vuoden jälkeen – kun asianomainen arvostettu professori itse kiistää jyrkästi sanoneensa mitään sen suuntaistakaan.

Kaleva väitti samassa blogissaan myös, että professori Juusola olisi aiemmin kommentoinut hänen kirjaansa edes lukematta sitä. Tämäkin on Kalevalta tosiasioiden vääristelyä: tosi asiassa Juusola oli kommentoinut Kalevan lehdistössä esittämiä vahvoja väitteitä. Niitä voi aivan oikeutetusti kommentoida itsessään, lukematta Kalevan kirjaa, ja se on aivan eri asia kuin kirjan kommentointi kirjaa lukematta. 

+ + +

Kalevan aivan ilmeinen ongelma on, että hän on kykenemätön näkemään omia kerran muodostettuja mustavalkoisia ja ennakkoluuloisia mielikuviaan vastaan puhuvaa näyttöä.  Hän on mieltynyt tiettyihin tapoihin kuvata asioita, ja mikään määrä vastakkaista evidenssiä, vaikka se lentäisi häntä päin naamaa, ei saa häntä arvioimaan uudelleen omia hokemiaan.

Olen arvostellut Kalevaa sosiaalisessa mediassa – mutta olen myös perustellut yksityiskohtaisesti, mihin kritiikkini perustuu. Kaleva ei ole koskaan vaivautunut vastaamaan kriittisiin kysymyksiini. Sen sijaan hän nimittelee minua julkisuudessa ”Rasmuksen päivystäväksi dosentiksi”. Kaleva julistaa ylevästi, että ”leimakirveen heiluttelun on loputtava”; mutta heti perään hän esimerkiksi rinnastaa minut rikoksia liukuhihnalta tehtaileviin, valeuutisia levittäviin MV-lehteen ja Rajat kiinni -räyhäjoukkoon.

Kalevan oman käytöksen valossa hänen mahtipontiset vetoomuksensa asiallisen keskustelun puolesta ja henkilöön menemistä vastaan ovat silkkaa tekopyhää hurskastelua.

 

VIITEET

[1] Kaleva puhuu toistuvasti ”kulttuurien tutkimuksen laitoksesta”, mutta sellaista ei ole nykyisellään olemassakaan. Kyseessä on todellisuudessa yliopiston osasto.
 

[2] Rasmus-ryhmän YP kysyi Kalevalta kohteliaasti, oliko jossain minun sanomassani joku asiavirhe. Kaleva vastasi:

  • ”Varsinaisia asiavirheitä siitä on vaikea löytää, sillä siinä ei nähdäkseni juuri ole asiaa. Tosin väite siitä, että rakentelen olkiukkoja jää täysin perustelematta, kuten myös vihjaus siitä, että Maanpuolustuskorkeakoulussa ei voisi tehdä tutkimusta.”

En ole kuitenkaan missään sanonut, että Maanpuolustuskorkeakoulussa ei voisi tehdä tutkimusta – en ole vihjannut mitään sinne päinkään. Kaleva keksi tämän aivan omasta päästään. Olen ainoastaan todennut, että tietääkseni Maanpuolustuskorkeakoulussa ei anneta sellaista opetusta, joka pätevöittäisi erityisesti islamilaisen uskonnon ja kulttuurin akateemiseksi asiantuntijaksi. Sanatarkasti olin todennut aloituskommenttini lopuksi: ”Voisi tietysti myös kysyä, onko Maanpuolustuskorkeakoulu ylipäänsä paikka, jossa voi pätevöityä islamin asiantuntijaksi.”

Lisäksi olin – toisin kuin Kaleva sitaatissa edellä väittää – perustellut samassa keskusteluketjussa toistuvasti, mitä tarkoitan Kalevan olkiukoilla: väitettä että Suomessa muka yleisesti ”kumarreltaisiin” jihadistiselle terrorismille ja että jotenkin yleisesti kiellettäisiin, että esimerkiksi muslimiveljeskunta tai ISIS ( = Islamilainen valtio) ja islam liittyisivät mitenkään toisiinsa, ja että yliopistoilla kiellettäisiin puhumasta tästä yhteydestä.  Kuten olen yllä päätekstissä todennut, Kaleva ei ole toistuvista pyynnöistä huolimatta esittänyt mitään perusteita eikä näyttöä näille vahvoille ja tarkemmin mietittynä tosiasioiden valossa todella epäuskottaville väitteilleen. On hyvät perusteet pitää niitä olkiukkona.

]]>
4 http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255205-atte-kaleva-tutkija-vai-tarinoija#comments ääri-islam Atte Kaleva Terrorismi Sat, 12 May 2018 08:34:17 +0000 Panu Raatikainen http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255205-atte-kaleva-tutkija-vai-tarinoija
Putin varoitti uusneuvostovastaisuuden noususta Suomessa 1.4.2018 http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253192-putin-varoitti-uusneuvostovastaisuuden-noususta-suomessa-142018 <p>Kuin sattumalta samana päivänä heti Atte <strong>Kalevan </strong>paljastettua <em>Venäjän kolme todellista motiivia kemiallisen aseen käytölle Britanniassa</em>, iski uutistoimisto Kremlintern Today takaisin:&nbsp;</p><p><strong>&quot;&quot;Federaation Presidentti</strong> Vladimir Vladimirovitsh Putin on antanut Federaation turvallisuushallinnolle tälle päivälle päivätyn päiväukaasin, jonka mukaan sen on tarkkailtava erityisellä huolella lähiulkomaissa ja varsinkin Suomessa lisääntyviä russofobian ja uusneuvostovastaisuuden ilmiöitä ja tarvittaessa puututtava niihin kovalla kädellä. - <strong><em>Miksi meitä kaikkein viattomimpia piinataan ja syyllistetään Pääsiaisenä?</em></strong> - <em>Voimmeko sallia naapurimaamme&nbsp; osallistua tällaisiin ilkeämielisiin neulanpistokampanjoihin?</em> vastauudelleenvalittu Presidentti kysyy enemmän kuin aiheellsesti.&nbsp;&nbsp;</p><p>Presidentin mukaan valvovan otteen on annettu mainituissa asioissa lipsua luvattoman paljon niistä ajoista, kun hän itse vastasi KGB:n johdossakin toimien liittolaismaiden ja muiden luonnostaan historialliseen venäläiseen maailmankulttuuripiiriin lukeutuvien etupiirialueiden lojaaliuskehityksestä&nbsp; DDR:stä Skandinaviaan. &quot;<em>Harkinnan mukaan tulee soveltaa tapauskohtaisesti myös ns. novitshok-kategorian mukaisia työmenetelmiä niin FSB:n, SVR:n kuin GRU:nkin kv. toimivaltuusalueilla luottaen valtakunnanjohdon täyden tuen olemassoloon ja tapahtumien jälkikäteisen todisteettomuuden pitävyyteen.</em>&quot;<br />&nbsp;</p><p><strong>Presidentti nosti keskiöön</strong> <em>luoteislähinaapurin </em>Suomen tilanteen, ja erityishuomion hän kohdisti <em>kahteen tuoreeseen röyhkeän ala-arvoiseen neulanpistoviestinnän esimerkkiin</em>, jotka eivät absurdiudessaan ansaitse Presidentin mukaan minkäänlaista huomiota saati kommenttia:</p><p><strong>1.</strong>&nbsp; Suomalaisessa internet-sanomalehdessä &quot;<strong>Verkkouutiset</strong>&quot; on 1.4.2018 julkaistu sotaisa valeuutinen: Nato-haukkana ja jihadistipiirien kaappausyhteistyöpartnerina tunnetun &quot;tutkijan&quot; Atte <strong>Kalevan </strong>mukaan Salisburyssa tehty &quot;<em>hermomyrkkyisku on osoitus Venäjän hallinnon häikäilemättömästä ja ylimielisestä voimapolitiikasta</em>&quot;. Tämä julkea provokaatio osoittaa Suomen luopuneen 1947 sopimastaan fascisminluonteisen toiminnan kieltämisen velvoitteestaan ja lisäksi viattomasti kaupunginvaltuutettuna esiintyvän lähdettään paljastamattoman russofoobikon osallistuneen mitä ilmeisimmin häikäilemättömän uusneuvostovastaisen kv. vakoiluverkoston&nbsp;vakavaan illegaalioffensiiviin - ks. <a href="https://www.verkkouutiset.fi/atte-kaleva-venaja-teki-salisburyn-myrkkyiskun-kolmesta-syysta" target="_blank">Atte Kaleva: Venäjä teki Salisburyn myrkkyiskun kolmesta syystä</a>&nbsp;</p><p><strong>2.</strong>&nbsp; Suomalaisen internet-valeviestintäsivuston tuore some-vihanlietsontakampanja kehottaa kansalaisia osallistumaan uusneuvostovastaiseen provokaatioon hankkimalla ja esittelemällä julkisesti räikeän russofobisia rintamerkkejä, joilla suositellaan korvattavan muun muassa ex-ministeri Erkki <strong>Tuomiojan </strong>rinnassa tunnetuksi tullut poliittisesti korrekti ja turvallinen ns.&nbsp;<strong>peace</strong>-merkki revanssihenkisellä &quot;Uraliin-pinssillä&quot;, ks.&nbsp;</p><p>- <a href="https://www.facebook.com/Viestihopeat.fi/photos/a.1505511573012441.1073741828.1503233593240239/2115447632018829/?type=3&amp;theater" target="_blank">www.facebook.com/Viestihopeat.fi/photos<br />-</a>&nbsp;<a href="https://twitter.com/ViestihopeatFi/status/979015593767723009" target="_blank">twitter.com/ViestihopeatFi/status/979015593767723009</a>&nbsp;<br />- <a href="https://www.facebook.com/Viestihopeat.fi/posts/2113880132175579" target="_blank"><u>www.facebook.com/Viestihopeat.fi/posts/2113880132175579</u></a>&nbsp;</p><p>Federaation Presidentin ukaasissa suositellaan <em>sekä </em>Suomen <em>että </em>Venäjän viranomaisille Atte Kalevan hämäräpuuhien tarkempaa syyniä ja mahdollista puhuttelua toistaiseksi kuitenkin rauhanomaisin ja yhteistyöhakuisin keinoin.&nbsp; Ns. <em>kovemmiksi luiks</em>i luokiteltavien &quot;suursuomi&quot;-merkkien julkisten kantajien suhteen taas pidetään kemiallistenkin metodien käyttöä mahdollisena nimenomaan niissä tapauksissa, joissa uusneuvostovastaisuutta osoitetaan ko. pinsseillä ja riipuksilla protestihenkisesti päivälleen kuukautta ennen Toukokuun ensimmäisen päivän suurjuhlaa täten sen kansojenvälistä ystävyys-, yhteistyö- ja avunantoviestiä ja lähestyvän Toukokuun yhdeksännen päivän Voiton Juhlan Sanomaa sarkastisesti halventaen kuin päivänpilana ikään. Mikäli&nbsp; ns. pohjanmaan kautta mitoitettu ensiannostus ei tuota tulosta, tarjotaan toista ja kolmatta vappupaukkua ilman suolakurkkua/rusinoita tms. paikallista zakuskaa/tapaksia, ja tarpeen mukaan kohdistetaan toivottomimpiin tapauksiin Voiton päivänä myös novitshok-täsmähoitoa.<strong>&quot;&quot;</strong>&nbsp;<br /><br />- Uutistoimisto <strong>Kremlintern Today / SyväPraavda Suomi</strong> 1.4.2018&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>Lue myös: <a href="http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253009-tarvitaan-kansalaisten-ruohonjuurikampanja-weboycotttoo" target="_blank">Tarvitaan kansalaisten ruohonjuurikampanja &quot;#weboycotttoo&quot;</a>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kuin sattumalta samana päivänä heti Atte Kalevan paljastettua Venäjän kolme todellista motiivia kemiallisen aseen käytölle Britanniassa, iski uutistoimisto Kremlintern Today takaisin: 

""Federaation Presidentti Vladimir Vladimirovitsh Putin on antanut Federaation turvallisuushallinnolle tälle päivälle päivätyn päiväukaasin, jonka mukaan sen on tarkkailtava erityisellä huolella lähiulkomaissa ja varsinkin Suomessa lisääntyviä russofobian ja uusneuvostovastaisuuden ilmiöitä ja tarvittaessa puututtava niihin kovalla kädellä. - Miksi meitä kaikkein viattomimpia piinataan ja syyllistetään Pääsiaisenä? - Voimmeko sallia naapurimaamme  osallistua tällaisiin ilkeämielisiin neulanpistokampanjoihin? vastauudelleenvalittu Presidentti kysyy enemmän kuin aiheellsesti.  

Presidentin mukaan valvovan otteen on annettu mainituissa asioissa lipsua luvattoman paljon niistä ajoista, kun hän itse vastasi KGB:n johdossakin toimien liittolaismaiden ja muiden luonnostaan historialliseen venäläiseen maailmankulttuuripiiriin lukeutuvien etupiirialueiden lojaaliuskehityksestä  DDR:stä Skandinaviaan. "Harkinnan mukaan tulee soveltaa tapauskohtaisesti myös ns. novitshok-kategorian mukaisia työmenetelmiä niin FSB:n, SVR:n kuin GRU:nkin kv. toimivaltuusalueilla luottaen valtakunnanjohdon täyden tuen olemassoloon ja tapahtumien jälkikäteisen todisteettomuuden pitävyyteen."
 

Presidentti nosti keskiöön luoteislähinaapurin Suomen tilanteen, ja erityishuomion hän kohdisti kahteen tuoreeseen röyhkeän ala-arvoiseen neulanpistoviestinnän esimerkkiin, jotka eivät absurdiudessaan ansaitse Presidentin mukaan minkäänlaista huomiota saati kommenttia:

1.  Suomalaisessa internet-sanomalehdessä "Verkkouutiset" on 1.4.2018 julkaistu sotaisa valeuutinen: Nato-haukkana ja jihadistipiirien kaappausyhteistyöpartnerina tunnetun "tutkijan" Atte Kalevan mukaan Salisburyssa tehty "hermomyrkkyisku on osoitus Venäjän hallinnon häikäilemättömästä ja ylimielisestä voimapolitiikasta". Tämä julkea provokaatio osoittaa Suomen luopuneen 1947 sopimastaan fascisminluonteisen toiminnan kieltämisen velvoitteestaan ja lisäksi viattomasti kaupunginvaltuutettuna esiintyvän lähdettään paljastamattoman russofoobikon osallistuneen mitä ilmeisimmin häikäilemättömän uusneuvostovastaisen kv. vakoiluverkoston vakavaan illegaalioffensiiviin - ks. Atte Kaleva: Venäjä teki Salisburyn myrkkyiskun kolmesta syystä 

2.  Suomalaisen internet-valeviestintäsivuston tuore some-vihanlietsontakampanja kehottaa kansalaisia osallistumaan uusneuvostovastaiseen provokaatioon hankkimalla ja esittelemällä julkisesti räikeän russofobisia rintamerkkejä, joilla suositellaan korvattavan muun muassa ex-ministeri Erkki Tuomiojan rinnassa tunnetuksi tullut poliittisesti korrekti ja turvallinen ns. peace-merkki revanssihenkisellä "Uraliin-pinssillä", ks. 

- www.facebook.com/Viestihopeat.fi/photos
-
 twitter.com/ViestihopeatFi/status/979015593767723009 
- www.facebook.com/Viestihopeat.fi/posts/2113880132175579 

Federaation Presidentin ukaasissa suositellaan sekä Suomen että Venäjän viranomaisille Atte Kalevan hämäräpuuhien tarkempaa syyniä ja mahdollista puhuttelua toistaiseksi kuitenkin rauhanomaisin ja yhteistyöhakuisin keinoin.  Ns. kovemmiksi luiksi luokiteltavien "suursuomi"-merkkien julkisten kantajien suhteen taas pidetään kemiallistenkin metodien käyttöä mahdollisena nimenomaan niissä tapauksissa, joissa uusneuvostovastaisuutta osoitetaan ko. pinsseillä ja riipuksilla protestihenkisesti päivälleen kuukautta ennen Toukokuun ensimmäisen päivän suurjuhlaa täten sen kansojenvälistä ystävyys-, yhteistyö- ja avunantoviestiä ja lähestyvän Toukokuun yhdeksännen päivän Voiton Juhlan Sanomaa sarkastisesti halventaen kuin päivänpilana ikään. Mikäli  ns. pohjanmaan kautta mitoitettu ensiannostus ei tuota tulosta, tarjotaan toista ja kolmatta vappupaukkua ilman suolakurkkua/rusinoita tms. paikallista zakuskaa/tapaksia, ja tarpeen mukaan kohdistetaan toivottomimpiin tapauksiin Voiton päivänä myös novitshok-täsmähoitoa."" 

- Uutistoimisto Kremlintern Today / SyväPraavda Suomi 1.4.2018 

  

Lue myös: Tarvitaan kansalaisten ruohonjuurikampanja "#weboycotttoo" 

 

]]>
14 http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253192-putin-varoitti-uusneuvostovastaisuuden-noususta-suomessa-142018#comments Atte Kaleva Diplomaattien karkotukset Hermomyrkkykiista Kuka ymmärtää Putinia? Rauhanmerkki Sun, 01 Apr 2018 11:02:58 +0000 Veikko Savolainen http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253192-putin-varoitti-uusneuvostovastaisuuden-noususta-suomessa-142018
Asiantuntijat varoittavat islamisaatiosta http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253067-asiantuntijat-varoittavat-islamisaatiosta <p>Atte Kalevan &ldquo;Jihad ja terrorismi&rdquo; -kirja on herättänyt paljon toivoa islamia koskevan keskustelukulttuurin avautumisesta sisäänpäin käpertyneisyyden tilasta. Vapaa-ajattelijain entisenä puheenjohtajanakin tunnettu tietokirjailija-toimittaja Jussi K. Niemelä on pyrkinyt osaltaan lisäämään kirjan kantamaa 16-sivuisella, kirjaa käsittelevällä esseellään Sankarit Allahin tiellä:&nbsp;<br /><br /><a href="http://jussikniemela.blogspot.fi/2018/03/sankarit-allahin-tiella.html?m=1" title="http://jussikniemela.blogspot.fi/2018/03/sankarit-allahin-tiella.html?m=1">http://jussikniemela.blogspot.fi/2018/03/sankarit-allahin-tiella.html?m=1</a></p><p>Jussi K. Niemelän ihastusta herättänyt essee heijastelee islamiin perehtyneisyyttä. Perehtyneisyyteen viittaa myös se, että ainakin Wikipedian mukaan mies erosi aikoinaan vihreistä nimenomaan puolueen liiallisen islam-myönteisyyden vuoksi.</p><p>Islam-romantikkona usein pidetty Jaakko Hämeen-Anttila on nyt joutunut sivuun islam-asiantuntijana muutettuaan Skotlantiin ja tilalle on tullut hieman erilaisia kokemuksia islamista saanut jihadistien kidnappaama Atte Kaleva. Tämän seurauksena Mohammedin sotapäällikköys ja profeetan elämäntavan jäljittely ovat nousseet keskeisiksi islamin tarkastelussa. Jussi K. Niemelällä on kiinnostavia uusia näkökulmia islamiin ja tässä keskitytään niihin vanhan kertaamisen sijaan.</p><p>Onko muslimien pyrkimys valloittaa maailma uhkakuvien järjetöntä paisuttelua?</p><p>Jussi K. Niemelä: &ldquo;Islamisaatiota on usein väitetty vainoharhaisten islamofobien lanseeraamaksi termiksi, mutta tosiasiassa sitä on pitkään käyttänyt niinkin arvostettu islamtutkija kuin professori Bernard Lewis.&rdquo; Bernard Lewis:<br /><br />https://<object width="648" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TCmTQOFqs9w?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/TCmTQOFqs9w?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="648" height="390"></embed></object></p><p>Islamisaatiota ei tarvitse Jussi K. Niemelän mukaan ajatella muslimien salaliittona länsimaiden valloittamiseksi &ndash; riittää, että sitä tarkastelee vähittäisenä, mutta alati nopeutuvana väestöpohjan, arvostusten ja tapakulttuurin muutoksena. Jussi K. Niemelä: &ldquo;Islamisaatio on kiistaton tosiasia lähes kaikkialla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Demografiset tilastot osoittavat, että muslimien määrä suhteessa muihin ryhmiin kasvaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa nopeasti. Tähän vaikuttavat niin lapsiluku kuin maahanmuutto: kumpikin lisää muslimien määrää suhteessa muihin väestöryhmiin.&rdquo;</p><p>Entisen sisäministerin Paula Risikon mukaan Suomessa ei ole islamisaatiota, mutta hän ei kaiketi ymmärtänyt koko termiä. Se, näkyykö islamisaatiosta miten paljon merkkejä juuri tällä hetkellä on sivuseikka; oleellista on vääjäämätön kehityksen suunta, johon meitä ollaan viemässä nykypolitiikalla.</p><p>Poimivatko jihadistit islamista tarkoituksella väkivaltaiset kohdat?</p><p>Jihadismi perustuu loogiseen profeetta Muhammadin ja hänen seuralaistensa jäljittelyyn. Jussi K. Niemelä: &ldquo;Medinaan perustettu tarunhohtoinen muslimivaltio laajeni nopeasti eikä se tapahtunut rauhanomaisesti. Islamin profeetta oli myös valtiomies ja sotapäällikkö. Jihadistit jäljittelevät tätä toimintaa, koska profeetta Muhammadin esimerkki velvoittaa hurskaan muslimin niin tekemään.&rdquo; History.netin harvinainen artikkeli islamin profeetasta sotapäällikkönä:&nbsp;</p><p><a href="http://www.historynet.com/muhammad-the-warrior-prophet.htm" title="http://www.historynet.com/muhammad-the-warrior-prophet.htm">http://www.historynet.com/muhammad-the-warrior-prophet.htm</a></p><p>Islamilaisen teologian mukaan Koraanin uudemmat kohdat korvaavat vanhemmat, jos niiden välillä on tulkinnallista ristiriitaa. Valitettavasti nuo vanhemmat kohdat ovat niitä rauhanomaisia ja uudemmat sotaisia. Koraani ei etene aikajärjestyksessä, vaan suurien pituusjärjestyksessä, joten Koraanin ohjeiden aikajärjestys ei avaudu itse kirjasta.</p><p>Jussi K. Niemelällä on kiinnostava ja uskottava teoria siitä, miksi salafistijärjestöt länsimaissa tuomitsevat ilmeisen aidosti jihadistiset terroriteot. Hänen mukaansa islamistisissa liikkeissä koetaan, että jihadismi haittaa niiden tavoitteiden saavuttamista. Jussi K. Niemelä: &ldquo;Väkivaltainen kumouksellisuus ja päämäärien avoin paljastaminen kääntävät väistämättä yhä suurempia joukkoja islamille nuivaksi, kaikkien muiden maahanmuuton aiheuttamien lieveilmiöiden ja sosiaalisen segregaation ohella. Tämä näkyy kansallismielisten puolueiden suosion kasvuna kaikkialla lännessä.</p><p>Mielestäni voidaan perustellusti spekuloida, että ainakin osa pietististen dawasalafistien jihadismille julistamista tuomioista voi johtua tästä. He eivät halua, että länsimaissa aletaan laajemminkin havahtua kaupunkeihin ja maaseudulle syntyviin suljettuihin shariasaarekkeisiin, rinnakkaisyhteiskuntiin, joiden tarkoitus on nimenomaan se, mistä Kaleva tässä yhteydessä kirjoittaa (52):</p><p>&ldquo;Pietistit pyrkivät kyllä reformoimaan yhteiskuntaa, mutta he tekevät sen paljon huomaamattomammin kuin poliittiset salafistit, jihadisteista toki puhumattakaan. Päämäärä pietisteilläkin on silti sama, koko umman yhdistäminen yhden ainoan kalifin alaisuuteen profeetta Muhammadin aikalaisten tavoin. Pietistit eivät hyväksy jihadisteja, sillä väkivallan ja jihadin suhteeton korostaminen uhreista välittämättä on heidän nähdäkseen väärin, mutteivät he liioin hyväksy poliittisia salafistejakaan, vaikka yleensä ymmärtävätkin molempien pyrkivän oikeutettuun päämäärään.&rdquo;</p><p>Euroopan ja Yhdysvaltain islamisaatiota voidaan ajatella myös länsimaiden vähittäisenä muuttumisena kalifaatiksi, jossa päältä katsoen keskenään erimieliset islamistiryhmät pyrkivät uskontonsa lähetyskäskyn kannalta optimaaliseen tavoitteeseen. Osa tekee sen avoimemmin, osa hyvinkin hiljaa, mutta tärkeintä on tiedostaa, että tavoite on kaikilla sama: maailmanlaajuinen kalifaatti.</p><p>Kyse ei ole mistään kaikkien maailman muslimien salaliitosta, mutta erilaiset painostuskeinot ja paikallisten imaamien ja yhteisön johtajien uskonnollinen auktoriteetti saattavat nopeastikin muuttaa länsimaissa asuvia, yhteiskunnasta eristäytyneitä muslimipopulaatioita entistä konservatiivisemmaksi.&rdquo;</p><p>Jussi K. Niemelä käsittelee esseessään myös islamia suomalaisissa puolueissa. Niemelän mukaan kokoomuslaiset muslimitaustaiset ovat yleensä maallistuneempia ja asenteiltaan länsimaalaisempia kuin vasemmistolaiset vastaavat. Tähän hän arvelee voivan olla syynä vasemmistolaisten vieraskoreuden ja ns. käänteisen rasismin, jossa vähemmistön edustajia ei pidetä tasavertaisina yksilöinä, vaan isoina lapsina.<br />Vasemmistossa muslimit tosiaan nähdään perinteisesti imperialismin uhreina, eikä voida esim. kuvitella, että vasemmisto järjestäisi mielenosoituksen, kun radikaali muslimisaarnaaja tulee puhumaan islamilaiseen seminaariin Suomessa tai että vasemmistolaiset menisivät vastustamaan äärimuslimien kulkuetta kadulle ja muistuttamaan fasismista. Tämäkään rohkea, nuori nainen islamistikulkueen kimpussa on tuskin vasemmistosta:<br /><br />https://<object width="648" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b2nlIfn8tNA?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/b2nlIfn8tNA?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="648" height="390"></embed></object></p><p>Niemelän esseessä annetaan myös tärkeä käytännön neuvo jokaiselle suomalaiselle, joka voi osaltaan auttaa täällä jo asuvia muslimeja kotoutumaan. Hän kehottaa ihmisiä nostamaan esille islamilaisten pyhien tekstien autenttisuusongelman länsimaissa aina, kun islamista keskustellaan. Tämä kyseenalaistaminen on tehtävä nimenomaan länsimaissa, sillä muslimimaissa se on mahdotonta, koska siitä seuraa vankeutta, raippoja tai kuolema. Jos islamin tekstien autenttisuusongelmaan ei olekaan perehtynyt, niin kaikenlaisen oleellisuuksiin pureutuvan, rakentavan kritiikin voi nähdä islamissa odotetun reformaation tukemisena. Reformaation jälkeen islamin valtavirtatulkinta ei olisi enää fundamentalistinen siten, että Koraania pidetään sanasta sanaan pyhänä.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Atte Kalevan “Jihad ja terrorismi” -kirja on herättänyt paljon toivoa islamia koskevan keskustelukulttuurin avautumisesta sisäänpäin käpertyneisyyden tilasta. Vapaa-ajattelijain entisenä puheenjohtajanakin tunnettu tietokirjailija-toimittaja Jussi K. Niemelä on pyrkinyt osaltaan lisäämään kirjan kantamaa 16-sivuisella, kirjaa käsittelevällä esseellään Sankarit Allahin tiellä: 

http://jussikniemela.blogspot.fi/2018/03/sankarit-allahin-tiella.html?m=1

Jussi K. Niemelän ihastusta herättänyt essee heijastelee islamiin perehtyneisyyttä. Perehtyneisyyteen viittaa myös se, että ainakin Wikipedian mukaan mies erosi aikoinaan vihreistä nimenomaan puolueen liiallisen islam-myönteisyyden vuoksi.

Islam-romantikkona usein pidetty Jaakko Hämeen-Anttila on nyt joutunut sivuun islam-asiantuntijana muutettuaan Skotlantiin ja tilalle on tullut hieman erilaisia kokemuksia islamista saanut jihadistien kidnappaama Atte Kaleva. Tämän seurauksena Mohammedin sotapäällikköys ja profeetan elämäntavan jäljittely ovat nousseet keskeisiksi islamin tarkastelussa. Jussi K. Niemelällä on kiinnostavia uusia näkökulmia islamiin ja tässä keskitytään niihin vanhan kertaamisen sijaan.

Onko muslimien pyrkimys valloittaa maailma uhkakuvien järjetöntä paisuttelua?

Jussi K. Niemelä: “Islamisaatiota on usein väitetty vainoharhaisten islamofobien lanseeraamaksi termiksi, mutta tosiasiassa sitä on pitkään käyttänyt niinkin arvostettu islamtutkija kuin professori Bernard Lewis.” Bernard Lewis:

https://www.youtube.com/watch?v=TCmTQOFqs9w

Islamisaatiota ei tarvitse Jussi K. Niemelän mukaan ajatella muslimien salaliittona länsimaiden valloittamiseksi – riittää, että sitä tarkastelee vähittäisenä, mutta alati nopeutuvana väestöpohjan, arvostusten ja tapakulttuurin muutoksena. Jussi K. Niemelä: “Islamisaatio on kiistaton tosiasia lähes kaikkialla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Demografiset tilastot osoittavat, että muslimien määrä suhteessa muihin ryhmiin kasvaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa nopeasti. Tähän vaikuttavat niin lapsiluku kuin maahanmuutto: kumpikin lisää muslimien määrää suhteessa muihin väestöryhmiin.”

Entisen sisäministerin Paula Risikon mukaan Suomessa ei ole islamisaatiota, mutta hän ei kaiketi ymmärtänyt koko termiä. Se, näkyykö islamisaatiosta miten paljon merkkejä juuri tällä hetkellä on sivuseikka; oleellista on vääjäämätön kehityksen suunta, johon meitä ollaan viemässä nykypolitiikalla.

Poimivatko jihadistit islamista tarkoituksella väkivaltaiset kohdat?

Jihadismi perustuu loogiseen profeetta Muhammadin ja hänen seuralaistensa jäljittelyyn. Jussi K. Niemelä: “Medinaan perustettu tarunhohtoinen muslimivaltio laajeni nopeasti eikä se tapahtunut rauhanomaisesti. Islamin profeetta oli myös valtiomies ja sotapäällikkö. Jihadistit jäljittelevät tätä toimintaa, koska profeetta Muhammadin esimerkki velvoittaa hurskaan muslimin niin tekemään.” History.netin harvinainen artikkeli islamin profeetasta sotapäällikkönä: 

http://www.historynet.com/muhammad-the-warrior-prophet.htm

Islamilaisen teologian mukaan Koraanin uudemmat kohdat korvaavat vanhemmat, jos niiden välillä on tulkinnallista ristiriitaa. Valitettavasti nuo vanhemmat kohdat ovat niitä rauhanomaisia ja uudemmat sotaisia. Koraani ei etene aikajärjestyksessä, vaan suurien pituusjärjestyksessä, joten Koraanin ohjeiden aikajärjestys ei avaudu itse kirjasta.

Jussi K. Niemelällä on kiinnostava ja uskottava teoria siitä, miksi salafistijärjestöt länsimaissa tuomitsevat ilmeisen aidosti jihadistiset terroriteot. Hänen mukaansa islamistisissa liikkeissä koetaan, että jihadismi haittaa niiden tavoitteiden saavuttamista. Jussi K. Niemelä: “Väkivaltainen kumouksellisuus ja päämäärien avoin paljastaminen kääntävät väistämättä yhä suurempia joukkoja islamille nuivaksi, kaikkien muiden maahanmuuton aiheuttamien lieveilmiöiden ja sosiaalisen segregaation ohella. Tämä näkyy kansallismielisten puolueiden suosion kasvuna kaikkialla lännessä.

Mielestäni voidaan perustellusti spekuloida, että ainakin osa pietististen dawasalafistien jihadismille julistamista tuomioista voi johtua tästä. He eivät halua, että länsimaissa aletaan laajemminkin havahtua kaupunkeihin ja maaseudulle syntyviin suljettuihin shariasaarekkeisiin, rinnakkaisyhteiskuntiin, joiden tarkoitus on nimenomaan se, mistä Kaleva tässä yhteydessä kirjoittaa (52):

“Pietistit pyrkivät kyllä reformoimaan yhteiskuntaa, mutta he tekevät sen paljon huomaamattomammin kuin poliittiset salafistit, jihadisteista toki puhumattakaan. Päämäärä pietisteilläkin on silti sama, koko umman yhdistäminen yhden ainoan kalifin alaisuuteen profeetta Muhammadin aikalaisten tavoin. Pietistit eivät hyväksy jihadisteja, sillä väkivallan ja jihadin suhteeton korostaminen uhreista välittämättä on heidän nähdäkseen väärin, mutteivät he liioin hyväksy poliittisia salafistejakaan, vaikka yleensä ymmärtävätkin molempien pyrkivän oikeutettuun päämäärään.”

Euroopan ja Yhdysvaltain islamisaatiota voidaan ajatella myös länsimaiden vähittäisenä muuttumisena kalifaatiksi, jossa päältä katsoen keskenään erimieliset islamistiryhmät pyrkivät uskontonsa lähetyskäskyn kannalta optimaaliseen tavoitteeseen. Osa tekee sen avoimemmin, osa hyvinkin hiljaa, mutta tärkeintä on tiedostaa, että tavoite on kaikilla sama: maailmanlaajuinen kalifaatti.

Kyse ei ole mistään kaikkien maailman muslimien salaliitosta, mutta erilaiset painostuskeinot ja paikallisten imaamien ja yhteisön johtajien uskonnollinen auktoriteetti saattavat nopeastikin muuttaa länsimaissa asuvia, yhteiskunnasta eristäytyneitä muslimipopulaatioita entistä konservatiivisemmaksi.”

Jussi K. Niemelä käsittelee esseessään myös islamia suomalaisissa puolueissa. Niemelän mukaan kokoomuslaiset muslimitaustaiset ovat yleensä maallistuneempia ja asenteiltaan länsimaalaisempia kuin vasemmistolaiset vastaavat. Tähän hän arvelee voivan olla syynä vasemmistolaisten vieraskoreuden ja ns. käänteisen rasismin, jossa vähemmistön edustajia ei pidetä tasavertaisina yksilöinä, vaan isoina lapsina.
Vasemmistossa muslimit tosiaan nähdään perinteisesti imperialismin uhreina, eikä voida esim. kuvitella, että vasemmisto järjestäisi mielenosoituksen, kun radikaali muslimisaarnaaja tulee puhumaan islamilaiseen seminaariin Suomessa tai että vasemmistolaiset menisivät vastustamaan äärimuslimien kulkuetta kadulle ja muistuttamaan fasismista. Tämäkään rohkea, nuori nainen islamistikulkueen kimpussa on tuskin vasemmistosta:

https://www.youtube.com/watch?v=b2nlIfn8tNA

Niemelän esseessä annetaan myös tärkeä käytännön neuvo jokaiselle suomalaiselle, joka voi osaltaan auttaa täällä jo asuvia muslimeja kotoutumaan. Hän kehottaa ihmisiä nostamaan esille islamilaisten pyhien tekstien autenttisuusongelman länsimaissa aina, kun islamista keskustellaan. Tämä kyseenalaistaminen on tehtävä nimenomaan länsimaissa, sillä muslimimaissa se on mahdotonta, koska siitä seuraa vankeutta, raippoja tai kuolema. Jos islamin tekstien autenttisuusongelmaan ei olekaan perehtynyt, niin kaikenlaisen oleellisuuksiin pureutuvan, rakentavan kritiikin voi nähdä islamissa odotetun reformaation tukemisena. Reformaation jälkeen islamin valtavirtatulkinta ei olisi enää fundamentalistinen siten, että Koraania pidetään sanasta sanaan pyhänä.

]]>
105 http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253067-asiantuntijat-varoittavat-islamisaatiosta#comments Atte Kaleva Humanitaarinen maahanmuutto Islam-kritiikki Islamisaatio Mohammed Thu, 29 Mar 2018 21:28:00 +0000 Henna Kajava http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253067-asiantuntijat-varoittavat-islamisaatiosta
Maahanmuuttokeskukset tulisi lakkauttaa 3-4 vuoden sisällä ! http://hemmokoskiniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241738-maahanmuuttokeskukset-tulisi-lakkauttaa-3-4-vuoden-sisalla <p>Maahanmuuttokeskukset ovat osoittautuneet huonosti sopiviksi institutioiksi Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakenteeseen. Vaikuttaa siltä, että näissä keskuksissa asuvilla ihmisillä on paha olla ja suomalaiset tuntevat epäluuloa ja jopa vihaa keskusten toimintaan ja olemassaoloon.</p><p>Vastaanottokeskukset ovat epäonnistuneet keskeisimmässä tehtävässä -ihmisten sopeuttamisessa yhteiskuntaan. Keinot joita on käytetty eivät ole tehonneet. Keskuksiin sijoitetut henkilöt ovat pettyneet niiden toimintaan ja osa nuorista on radikalisoitunut ja alkanut hautomaan terrori-iskuja ja hakeutunut islamilaisiin yhteisöihin.</p><p>Eurooppalainen vastaanottokeskusjärjestelmä on joutunut jopa mafian -esim Italissa hallintaan ja osaksi islaminuskoisten radikaalien verkostoiksi.</p><p>Suomen poliittinen eliitti on korostanut &quot;oikeusvaltion periaatetta&quot; vaikka koko ajan on kasvanut terrorismin uhka joka tarkoittaa yhteiskunnan siirtymistä sotatilan kaltaiseen tilanteeseen. &nbsp;Oikeusvaltio salliessaan ja mukautuessan terrorismiinei ole enään oikeusvaltio sanan varsinaisessa merkityksessä.</p><p>Oma lukunsa ovat oikeusprosessit maahanmuuttoa kritisoivia kansalaisia kohtaan. Kriittisestä kirjoittelusta uskontoon liittyen on tehty &quot;oikeusvaltiossa&quot; rikollista toimintaa. Kansalaisia on tuomittu pelkän kirjoittelun perusteella vaikka niiden vaikutusta varsinaiseen väkivallan tekoon ei ole näyttöä.</p><p>Paikkakunnalle perustettu vastaanottokeskus on luonut myöskin turvattomuutta paikallisten asukkaiden keskuuteen. Esimerkiksi pääministeri Sipilä luvatessaan kotinsa 20 maahanmuuttajan asuttavaksi herätti lähialueen asukkaiden keskuudessa niin suurta vastarintaa, että pääministeri luopui &quot;turvallisuussyistä&quot; hankkeesta ja yhtiöitti kotinsa.</p><p>Jihadisti tukija ja itsekkin panttivankina ollut Atte Kaleva on julkisuudessa vaatinut koko ulkomaalaispolitiikan uudelleen arviota. Hänen mielestä Jemeniin, Afkanistaniin , Syyriään tulisi perustaa turvapaikkakeskuksia joissa olisi mm. Suomen osasto, josta sitten siirto maahamme tapahtuisi suoraan yhteiskuntaan, ilman erillistä instituutiota.</p><p>Toivoisin, että keskusteltaisiin myöskin siitä vaihtoehdosta, että maahanmuuttokeskukset lakkautettaisiin tietyn määräajan kuluessa kokonaan, 3-4 vuotta.</p><p>Samalla tunnustettaisiin, että EU:n maahanmuuttoolitiikka on hallitsematonta ja aiheuttaa uhkan koko pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle ja kansalaisten luomalle hyvinvoinnille.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Maahanmuuttokeskukset ovat osoittautuneet huonosti sopiviksi institutioiksi Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakenteeseen. Vaikuttaa siltä, että näissä keskuksissa asuvilla ihmisillä on paha olla ja suomalaiset tuntevat epäluuloa ja jopa vihaa keskusten toimintaan ja olemassaoloon.

Vastaanottokeskukset ovat epäonnistuneet keskeisimmässä tehtävässä -ihmisten sopeuttamisessa yhteiskuntaan. Keinot joita on käytetty eivät ole tehonneet. Keskuksiin sijoitetut henkilöt ovat pettyneet niiden toimintaan ja osa nuorista on radikalisoitunut ja alkanut hautomaan terrori-iskuja ja hakeutunut islamilaisiin yhteisöihin.

Eurooppalainen vastaanottokeskusjärjestelmä on joutunut jopa mafian -esim Italissa hallintaan ja osaksi islaminuskoisten radikaalien verkostoiksi.

Suomen poliittinen eliitti on korostanut "oikeusvaltion periaatetta" vaikka koko ajan on kasvanut terrorismin uhka joka tarkoittaa yhteiskunnan siirtymistä sotatilan kaltaiseen tilanteeseen.  Oikeusvaltio salliessaan ja mukautuessan terrorismiinei ole enään oikeusvaltio sanan varsinaisessa merkityksessä.

Oma lukunsa ovat oikeusprosessit maahanmuuttoa kritisoivia kansalaisia kohtaan. Kriittisestä kirjoittelusta uskontoon liittyen on tehty "oikeusvaltiossa" rikollista toimintaa. Kansalaisia on tuomittu pelkän kirjoittelun perusteella vaikka niiden vaikutusta varsinaiseen väkivallan tekoon ei ole näyttöä.

Paikkakunnalle perustettu vastaanottokeskus on luonut myöskin turvattomuutta paikallisten asukkaiden keskuuteen. Esimerkiksi pääministeri Sipilä luvatessaan kotinsa 20 maahanmuuttajan asuttavaksi herätti lähialueen asukkaiden keskuudessa niin suurta vastarintaa, että pääministeri luopui "turvallisuussyistä" hankkeesta ja yhtiöitti kotinsa.

Jihadisti tukija ja itsekkin panttivankina ollut Atte Kaleva on julkisuudessa vaatinut koko ulkomaalaispolitiikan uudelleen arviota. Hänen mielestä Jemeniin, Afkanistaniin , Syyriään tulisi perustaa turvapaikkakeskuksia joissa olisi mm. Suomen osasto, josta sitten siirto maahamme tapahtuisi suoraan yhteiskuntaan, ilman erillistä instituutiota.

Toivoisin, että keskusteltaisiin myöskin siitä vaihtoehdosta, että maahanmuuttokeskukset lakkautettaisiin tietyn määräajan kuluessa kokonaan, 3-4 vuotta.

Samalla tunnustettaisiin, että EU:n maahanmuuttoolitiikka on hallitsematonta ja aiheuttaa uhkan koko pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle ja kansalaisten luomalle hyvinvoinnille.

]]>
1 http://hemmokoskiniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241738-maahanmuuttokeskukset-tulisi-lakkauttaa-3-4-vuoden-sisalla#comments Atte Kaleva Hallitsematon maahanmuutto Vastaanottokeskukset Wed, 23 Aug 2017 04:44:21 +0000 Hemmo Koskiniemi http://hemmokoskiniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241738-maahanmuuttokeskukset-tulisi-lakkauttaa-3-4-vuoden-sisalla
Atte Kaleva tietää mistä puhuu http://suburbian.puheenvuoro.uusisuomi.fi/206570-atte-kaleva-tietaa-mista-puhuu <p>&nbsp;&nbsp; Yhdensuuntainen ulkoministeri Soinin <a href="http://www.hs.fi/kotimaa/a1447493194206?jako=99c4621ea0c0e76c9cce204c17c35470&amp;ref=og-url">lausunnon</a> kanssa on jihadismin tutkija Atte Kaleva ainakin tämän päivityksen mukaan:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &quot;Pariisin järkyttävässä terrori-iskujen sarjassa hyökättiin eurooppalaista elämäntapaa vastaan: iskut kohdistettiin urheilutapahtumaan, konserttiin, kahviloihin ja ravintoloihin. Ääri-islamistiset jihadistit ovat jo pitkään uhonneet käyvänsä sotaa maallistuneita eurooppalaisia arvoja, demokratiaa, vapautta ja kulttuuria vastaan. Pariisin iskujen tekijöiden ja heitä tukevien tahojen eräänä tavoitteena onkin hajoittaa eurooppalaista arvoyhteisöä lietsomalla silmitöntä yhteiskunnallista vihaa kaikkia muslimeita kohtaan. Siihen ei pidä lähteä mukaan. Vastatoimet ovat välttämättömiä ja ne on tärkeää kohdistaa nimen omaan jihadisteihin ja jihadistiseen ideologiaan, ei summittaisesti kaikkiin muslimeihin. Muuten tulemme tahtomattamme luoneeksi otollista maaperää jihadistiselle kiihotukselle ja radikalisoimiselle. Jihadistisesti ajattelevien yksilöiden tunnistamisessa ja radikaalin viha-ideologian kitkemisessä avainasemassa on aktiivinen ja avoin yhteistyö suomalaisten muslimiyhteisöjen kanssa. &quot;</p><p>Sitaatti on Kalevan facebooksivulta ja sinne menemällä voi myös seurata keskustelua jota Kaleva käy fb-yhteisössään.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>    Yhdensuuntainen ulkoministeri Soinin lausunnon kanssa on jihadismin tutkija Atte Kaleva ainakin tämän päivityksen mukaan:

    "Pariisin järkyttävässä terrori-iskujen sarjassa hyökättiin eurooppalaista elämäntapaa vastaan: iskut kohdistettiin urheilutapahtumaan, konserttiin, kahviloihin ja ravintoloihin. Ääri-islamistiset jihadistit ovat jo pitkään uhonneet käyvänsä sotaa maallistuneita eurooppalaisia arvoja, demokratiaa, vapautta ja kulttuuria vastaan. Pariisin iskujen tekijöiden ja heitä tukevien tahojen eräänä tavoitteena onkin hajoittaa eurooppalaista arvoyhteisöä lietsomalla silmitöntä yhteiskunnallista vihaa kaikkia muslimeita kohtaan. Siihen ei pidä lähteä mukaan. Vastatoimet ovat välttämättömiä ja ne on tärkeää kohdistaa nimen omaan jihadisteihin ja jihadistiseen ideologiaan, ei summittaisesti kaikkiin muslimeihin. Muuten tulemme tahtomattamme luoneeksi otollista maaperää jihadistiselle kiihotukselle ja radikalisoimiselle. Jihadistisesti ajattelevien yksilöiden tunnistamisessa ja radikaalin viha-ideologian kitkemisessä avainasemassa on aktiivinen ja avoin yhteistyö suomalaisten muslimiyhteisöjen kanssa. "

Sitaatti on Kalevan facebooksivulta ja sinne menemällä voi myös seurata keskustelua jota Kaleva käy fb-yhteisössään.

]]>
12 http://suburbian.puheenvuoro.uusisuomi.fi/206570-atte-kaleva-tietaa-mista-puhuu#comments Atte Kaleva Terrorismi Sun, 15 Nov 2015 09:15:19 +0000 Sini Lappalainen http://suburbian.puheenvuoro.uusisuomi.fi/206570-atte-kaleva-tietaa-mista-puhuu
Charlie Hebdo-keskustelun osumat ja hutilyönnit http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/185582-charlie-hebdo-keskustelun-osumat-ja-hutilyonnit <p>Pariisissa 7.-9. tammikuuta tapahtuneiden iskujen jälkeen miltei jokainen päivä on tuonut jonkin aivan uuden näkökulman julkiseen keskusteluun.</p><p>Oma ensireaktioni oli ärsyyntyminen, en pystynyt ymmärtämään miksi Suomessa iskuihin reagoitiin niin voimakkaasti. 16. joulukuuta radikaalit islamistitaistelijat teurastivat 132 lasta armeijan ylläpitämässä koulussa Pakistanin Peshawarissa, mutta tämä ei herättänyt Suomessa juuri minkäänlaisia tunteita. Yksikään ISIS:in viimevuonna järjestämistä verilöylyistä ei johtanut Suomessa vastaavanlaiseen maansuruun. Ero ei ole pelkästään maantieteellinen. Moskova on myös lähempänä Suomea kuin Pariisi, mutta iskuihin Moskovassa suhtaudutaan myös välinpitämättömästi Suomessa. Kyse on luokista ja identiteeteistä, vain keskiluokkaisten länsimaalaisten tappaminen johtaa Suomessa kollektiiviseen murehtimiseen.</p><p>Asuin vuosia Moskovassa jossa pommeja räjäytettiin aika ajoin, kenties siksi suhtaudun islamistisiin iskuihin jonkinlaisena luonnonvoimana, joka ei kauheasti hetkauta. Iskut olivat seurausta sellaisista korkean tason valtiojohdon päätöksistä, joihin ei Venäjällä voinut paljoa vaikuttaa. Moskovassa iskun uhrina kuoleminen oli samanlainen satunnainen mahdollisuus kun vaikkapa auton yliajamaksi joutuminen, joskin jälkimmäisen todennäköisyys oli noin tuhat kertaa suurempi.</p><p>Radikaalista islamismista</p><p>Ensisijainen moraalinen vastuu iskuista kuuluu kuitenkin itse tekijöille. Ilmiönä radikaali islamismi on kuitenkin seurausta islamilaista maailmaa kohdanneista kriiseistä - alunperin kolonialismista ja imperialismista, myöhemmin konfliktista näiden maiden autoritääristen korruptoituneiden johtajien kanssa. Islamismin nousua Tšetšeniassa käsittelin laajasti tässä <a href="https://avtonom.org/fi/news/anarkistit-ja-toinen-tsetsenian-sota">Väärinajattelija-lehdessä julkaistussa kirjoituksessa</a>&nbsp; muissa maissa lainalaisuudet ovat olleet samanlaisia.</p><p>Yksittäiset radikaalit islamistit voivat olla syrjinnän uhreja ja syrjäytyneitä, mutta kokonaisuutena kyse on vain yhdestä konservatiivisesta, ääritaantumuksellisesta liikkeestä muiden joukossa. Liikkeen rooli muslimimaailmassa on usein sama kuin fasismin rooli Euroopaassa, vaikka erojakin on paljon eivätkä uskonnollinen ja kansallinen identiteetti ole toisiinsa suoraan rinnastettavissa.</p><p>Vaikka ongelma ei ole palautettavissa välittömien toimijoiden &laquo;pahuuteen&raquo;, radikaali islamismi on ajankohtainen ongelma joka pitää tavalla tai toisella ratkaista. Tästä tuskin on Suomessa, tai missään muuallakaan Euroopassa mitään merkittävää erimielisyyttä. Tämän vuoksi en täysin ymmärrä myöskään &laquo;Je Suis Charlie&raquo;-solidaarisuudenosoituksia. Mitä arvoa on mielenosoituksella jonkin asian puolesta silloin kun lähes kaikki ovat samaa mieltä?</p><p>Käsitykset ilmiön mittakaavasta ovat kuitenkin merkittävä poliittinen jakolinja. Jussi Halla-Ahon todellisuudesta irtautuneen <a href="http://www.halla-aho.com/scripta/muutama_sana_pariisista.html">käsityksen</a> mukaan 16% ranskalaisista suhtautuu myönteisesti ISISiin . Tämä ei ole mitenkään mahdollista, tuloksen voi selittää vain jonkinlaisilla gallup-tutkimuksille tyypillisillä harhoilla, esimerkiksi sillä että enemmistö ihmisistä suhtautuu asioihin mielumin &laquo;myönteisesti&raquo; kuin &laquo;kielteisesti&raquo;, erityisesti jos eivät tiedä mistä asiassa on kyse.</p><p>Halla-Aho uskoo että ISIS on länsimaissa massiivinen ilmiö jota Ranskassa kannattaa yhtä moni kuin Suomessa Kokoomusta. Minä uskon, että kyseessä on länsimaissa marginaalinen ilmiö jota voi vastustaa samalla tavalla kun esimerkiksi fasismia tai kansallissosialismia: eväämällä toimijoilta kokoontumistilat , toimitilojen ja työpaikkojen saannin ja niin edespäin.</p><p>ISISin vastustamiseen sen valta-alueella ei Suomesta käsin ole juurikaan mahdollisuuksia. Periaatteessa voi lähteä esimerkiksi vapaaehtoiseksi taistelemaan Kobaneen, se on käsittääkseni laillista koska YPG ei ole EU:n terroristijärjestöjen listalla. En tosin jaa joidenkin anarkistien (<a href="http://takku.net/article.php/20141011165401418">kuten David Graeberin</a>) intoa Rojavan kurdian &laquo;anarkistisuudesta&raquo;, vertaus Espanjaan vuonna 1937 olisi paikallaan jos Katalonian anarkistit olisivat tuolloin solmineet aselevon Francon kanssa sotiakseen Listerin stalinisteja vastaan. Syyrian rintamalinjat ovat kääntyneet sellaisiksi että kyseessä on yhä enemmän <a href="http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/176597-vastavallankumous-syyriassa">konflikti kansallisten ja uskonnollisten ryhmien välillä</a>, ja yhä vähemmän vallankumous. Silti Rojavan sekulaari demokratia on paljon ISISiä sympaattisempi vaihtoehto jota kannattaa ilman muuta tukea.</p><p>Sananvapas ei ole lehdistönvapaus ei ole poliittisen toiminnan vapaus</p><p>Seuraava asia joka keskustelussa otti päähän oli jatkuva sanan-, lehdistön- ja poliittisen toiminnan vapauden sekoittaminen mediassa. Tästä esimerkkinä Heikki Aittokosken &laquo;<a href="http://www.hs.fi/sunnuntai/a1420862214238.">He sylkivät vapauden kasvoille</a>&raquo;&nbsp; Aittokoskelle ja muilla valtamedian toimittajille sananvapaus tarkoittaa sitä, että saa tarjoilla viikoittain oman mutunäkemyksensä satojen tuhansien tai jopa miljoonan luettavaksi. He eivät näe mitään ristiriitaa siinä ettei 99.999% suomalaisista ole vastaavanlaista &laquo;sananvapautta&raquo;.</p><p>Vapaus jota Aittokoski oikeasti tarkoitti on lehdistönvapaus, ei sananvapaus. Lehdistönvapaus on myös keskeinen vapaus, vapaa yhteiskunta tarvitsee vapaita tiedotusvälineitä. Lehdistönvapauteen liittyy kuitenkin aivan toisenlainen vallankäytön aste kuin sananvapauteen, ja siksi myös aivan toisenlaisia rajoitteita.</p><p>Poliittisessa toiminnassa valtaa on vielä enemmän, ja sitä myötä myös vastuuta Myös poliittisen toiminnan vapaus sotketaan jatkuvasti sananvapauteen, kuten tekivät Perussuomalaiset kun heidän toimistonsa ikkunaan heitettiin kivi. Esimerkiksi ISIS ja kansallissosialistit ansaitsevat mielipiteenvapauden, mutta he eivät ansaitse poliittisen toiminnan vapautta, koska heidän poliittinen toimintansa on yhtä kuin miljoonia irtileikattuja päitä tai kaasukammioissa tapettuja. Perussuomalaiset eivät kuulu samaan joukkoon, mutta heidän poissulkemistaan perustelen tarkemmin joskus toiste.</p><p>Esimerkki joka valottaa näiden kolmen vapauden eroa:</p><p>Jos joku puhuu juutalaisten maailmanlaajuisesta salaliitosta ja esittää kaikkien juutalaisten karkoittamista jollain nettifoorumilla, niin kyse on sananvapauden väärinkäytöstä. Hänet voi poistaa foorumilta, mutta jatkotoimenpiteisiin on tuskin tarvetta.</p><p>Jos joku tekee saman Magneettimedian, Charlie Hebdon tai Helsingin Sanomien kolumnipalstalla, niin kyse on lehdistönvapauden väärinkäytöstä. Tällöin on tarve sanktioida koko julkaisua, ja tapauksen toistuessa sulkea julkaisu kokonaan.</p><p>Jos joku tekee saman kolmannen valtakunnan valistus- ja propagandaministerinä, niin kyse on poliittisen toiminnan vapauden väärinkäytöstä, ja sopiva rangaistusasteikko on sama kuin Nürnbergin oikeudenkäynnissä (en tässä yhteydessä käsittele sitä kenen pitäisi sanktiot langettaa ja miten, se on eri kysymys kun sanktioiden oikeus ja tarpeellisuus).</p><p>Liberaaleille toimittajille kaikki Goebbelsit ovat kuitenkin aina vain &rdquo;sanavapauttaan käyttäviä yksilöitä&rdquo;, joiden kanssa voi käydä debattia jossa faktat punnitaan. Pahoja ovat ainoastaan tyhmät ja työväenluokkaiset rivisotilaat jotka ajoivat juutalaisia kaasukammioihin ja joukkohautoihin, ainoastaan heidät pitää tuomita. Ideologien, filosofien, esseistien ja intellektuaalien pitää aina päästä kuin koira veräjästä, he eivät ole koskaan syypäitä mihinkään.</p><p>Yksi vastenmielisimmistä piirteistä &rdquo;Je suis Charlie&rdquo;-mielenosoituksessa oli miten kaikki maailman tyrannit <a href="http://www.democracynow.org/2015/1/12/circus_of_hypocrisy_jeremy_scahill_on">ryntäsivät</a> poseeraamaan medialle Pariisissa, eikä <a href="http://www.vihrealanka.fi/toim-huom/je-suis-sa%C3%AFd">sananvapauden tila</a> Ranskassakaan ole&nbsp; kovin kummoinen . Brittien hallintorakennusten <a href="https://www.gov.uk/government/news/half-masting-of-flags-following-the-death-of-king-abdullah-bin-abdulaziz-king-of-saudi-arabia">suruliputus </a>Saudi-Arabian tyrannikuninkaan muistolle&nbsp; ja New York Timesin päräyttävä<a href="http://t.co/iv0ceIfMxT"> muistokirjoitus</a>&nbsp; ovat viimeisin muistutus länsimaiden kaksoisstandardeista.</p><p>Koraani vastaan Vanha testamentti</p><p>Viime viikon torstain <a href="http://areena.yle.fi/tv/2449668">A-Talkissa</a> keskusteltiin pitkälti siitä mikä on islamin ja radikaalin islamismin suhde. Atte Kaleva sai paljon aikaa puhua Islamin väkivaltaisuudesta, eikä väitteitä juurikaan kyseenalaistettu. Tyypillistä, että Suomessa luetaan Koraania nykyään tarkemmin kuin <a href="http://commonsenseatheism.com/?p=21">Vanhaa testamenttia</a> .</p><p>Kristittyjen järjestämä väkivalta Keski-Afrikan tasavallassa ja Koillis-Intiassa on tarkoituksenmukaista unohtaa, kuten myös Ugandan LRA, aborttilääkäreiden murhat Yhdysvalloissa ja Sabran ja Shatilan verilöyly Libanonissa.</p><p>Jos lähdetään kauemmaksi historiaan, Kustaa II Aadolfin aikaisella Ruotsilla ja Suomella oli tiettyjä yhtymäkohtia ISISiin, molemmat katso(i)vat käyvänsä uskonsotaa. 400 vuotta myöhemmin on tosin vaikea määritellä kuinka paljon Simplicissimusin seikkailuissa kuvatuista katolilaisten talonpoikien silmien ja korvien irtileikkauksista ja joukkomurhista uunissa paistamalla on totta, ja kuinka paljon Ruotsin vastaista sotapropagandaa. Kustaa II Aadolfin patsaita ei kukaan kuitenkaan ole kaatamassa Ruotsissa, fanatismi ja uskonsodat ovat kiistämätön kappale myös Suomen historiaa.</p><p>Suurin osa Suomen maa-alasta on vallattu ortodokseilta, joiden kohtalona oli tulla pakkokäännytetyksi, karkoitetuksi tai murhatuksi. Lähi-idän nykyinen todellisuus ei juurikaan eroa Suomen 1600-luvusta, mutta kukaan ei ole tuominnut luterilaisuutta tämän perusteella.</p><p>Huumori politiikan keinona</p><p>Vaikein ja mielenkiintoisin Charlie Hebdon herättämästä keskustelusta käsittelee huumorin ja politiikan suhdetta.</p><p>Charlie Hebdo ei ollut minulle ennestään tuttu julkaisu. Ranskan kulttuurin harrastus on jäänyt minulta jotenkin paitsioon, vaikka olen lukenut pitkän Ranskan koulussa.</p><p>Aluksi luulin että murhat liittyivät vain Muhammed-pilapiirroksiin. En ole koskaan nähnyt yhtään hauskaa pilakuvaa Muhammedista, ja vaikeaa kuvitella kuinka satoja vuosia sitten kuollutta, osittain myyttistä henkilöä voisi edes mitenkään hauskasti pilkata. Minulle on aina ollut suuri ongelma Jyllands Postenin pilakuvissa se, etteivät ne olleet hauskoja. Keskustelu siitä mitä kannattaa sanoa, siitä mitä saa sanoa ja siitä mitä pitää sanoa ovat kaikki eri asioita, mutta liberaali valtavirtakeskustelu sekoittaa nämäkin keskenään.</p><p>Toisten loukkaaminen voi olla oikeutettua huumorin varjolla, mutta entä jos vitsi on niin huono ettei kyse ole välttämättä edes huumorista, vaan pelkästä vittuilusta? Vastustan kuolemantuomiota vittuilusta, mutta voiko sananvapautta (tai lehdistönvapautta) puolustaa vittuilun avulla, ja voiko pointtinsa saada koskaan perille vittuilemalla? En myöskään halua yhteiskuntaa jossa on olemassa vain läppiä ja ironisuutta, South Park republikanismi pitää yllä vai Status Quota.</p><p>Charlie Hebdon agenda on kuitenkin paljon monisyisempi kuin Jyllands Postenin, tätä auttaa ymmärtämään esimerkiksi <a href="https://jojalonen.wordpress.com/2015/01/07/eulogia-toukokuulle/">tämä</a> Jussi Jalosen kirjoitus. Sadek Elwan nosti A-talkissa esille Egyptin muslimiveljeskunnan vastaisen joukkomurhan jälkeen tehdyn piirroksen, Markus Drake on <a href="http://markusdrake.fi/2015/01/yhdesta-nimenomaisesta-pilapiirroksesta/">kirjoittanut</a>&nbsp; siitä miksi piirros tulkitaan usein väärin. Charlie Hebdon agendaa on selitetty myös <a href="http://www.dailykos.com/story/2015/01/11/1356945/-On-not-understanding-Charlie-Why-many-smart-people-are-getting-it-wrong#">täällä</a>. Erään lehden entisen piirtäjän <a href="http://www.counterfire.org/articles/opinion/17616-former-charlie-hebdo-employee-lambasts-its-racist-trajectory">mielestä</a> kuitenkin näkemys lehdestä vapaan 60-luvun viimeisenä mohikaanina on pahasti vanhentunut, ja 9/11 iskun jälkeen lehdellä on ollut pakkomielle islamin uhasta .</p><p>Turha väittää, etteikö yhteiskunnassamme olisi yhä samanlaisia tabuja kuin jumalanpilkka oli aikaisemmin. En ole kuullut että Charlie Hebdo (tai kukaan &rdquo;Je Suis Charlie&rdquo;-porukasta) olisi vääntänyt vitsiä holocaustista. Suomessa Charlie Hebdo olisi nykylainsäädännön puitteissa todennäköisesti tuomittu uskonnonhäirinnän rikkomisesta, mutta suomalaiset sananvapausoikeudenkäynnit ansaitsevat erillisen käsittelyn joku toinen päivä.</p><p>Robert Crumb on harvinainen poikkeus, hän on tuottanut todella epäkorrektia sarjakuvaa myös juutalaisista. Crumbin <a href="http://observer.com/2015/01/legendary-cartoonist-robert-crumb-on-the-massacre-in-paris/">intervention</a> jälkeen aloin paremmin ymmärtää mikä on Charlie Hebdon yhteys 60-lukulaiseen undergroundiin, Wolinskin nimen olin unohtanut vaikka olen lapsena ja varhaisteininä myös Paulettea lukenut. <a href="http://www.rawstory.com/rs/2015/01/we-vomit-on-charlies-sudden-friends-staff-cartoonist/#.VLWfx5VhJPA.twitter">Willemin kommentti</a> &quot;Je Suis Charlie&quot;-ilmiöstä edustaa mielestäni enemmän 60-luvun undergroundin henkeä kun mikään muu lukemani.</p><p>Minuille kaiken &quot;Je Suis Charlie&quot;-keskustelun kiinnostavin jakolinja onkin eräänlainen jakolinja 60- ja 70-luvun välillä. Tässä Charlie Hebdon piirtäjädinosaurukset edustavat 60-lukua ja heidän feministiset ja antirasistiset kriitikkonsa edustavat 70-luvulla muodostuneita keskustelun traditioita. On erittäin hyvä kysymys edustaako Charlie Hebdo enää tasapuolista kaiken rienausta, vai onko se degenoroitunut osaksi oikeistoliberaalien uuskolonialistista agendaa, ja kumman tradition argumentit ovat uskottavampia. Nämä ovat kysymyksiä joihin minulla ei ole mitään selvää vastausta, ja voi olla että tämä 60- ja 70-luvun ristiriita on sovittamaton.</p><p>Antti Rautiainen</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Pariisissa 7.-9. tammikuuta tapahtuneiden iskujen jälkeen miltei jokainen päivä on tuonut jonkin aivan uuden näkökulman julkiseen keskusteluun.

Oma ensireaktioni oli ärsyyntyminen, en pystynyt ymmärtämään miksi Suomessa iskuihin reagoitiin niin voimakkaasti. 16. joulukuuta radikaalit islamistitaistelijat teurastivat 132 lasta armeijan ylläpitämässä koulussa Pakistanin Peshawarissa, mutta tämä ei herättänyt Suomessa juuri minkäänlaisia tunteita. Yksikään ISIS:in viimevuonna järjestämistä verilöylyistä ei johtanut Suomessa vastaavanlaiseen maansuruun. Ero ei ole pelkästään maantieteellinen. Moskova on myös lähempänä Suomea kuin Pariisi, mutta iskuihin Moskovassa suhtaudutaan myös välinpitämättömästi Suomessa. Kyse on luokista ja identiteeteistä, vain keskiluokkaisten länsimaalaisten tappaminen johtaa Suomessa kollektiiviseen murehtimiseen.

Asuin vuosia Moskovassa jossa pommeja räjäytettiin aika ajoin, kenties siksi suhtaudun islamistisiin iskuihin jonkinlaisena luonnonvoimana, joka ei kauheasti hetkauta. Iskut olivat seurausta sellaisista korkean tason valtiojohdon päätöksistä, joihin ei Venäjällä voinut paljoa vaikuttaa. Moskovassa iskun uhrina kuoleminen oli samanlainen satunnainen mahdollisuus kun vaikkapa auton yliajamaksi joutuminen, joskin jälkimmäisen todennäköisyys oli noin tuhat kertaa suurempi.

Radikaalista islamismista

Ensisijainen moraalinen vastuu iskuista kuuluu kuitenkin itse tekijöille. Ilmiönä radikaali islamismi on kuitenkin seurausta islamilaista maailmaa kohdanneista kriiseistä - alunperin kolonialismista ja imperialismista, myöhemmin konfliktista näiden maiden autoritääristen korruptoituneiden johtajien kanssa. Islamismin nousua Tšetšeniassa käsittelin laajasti tässä Väärinajattelija-lehdessä julkaistussa kirjoituksessa  muissa maissa lainalaisuudet ovat olleet samanlaisia.

Yksittäiset radikaalit islamistit voivat olla syrjinnän uhreja ja syrjäytyneitä, mutta kokonaisuutena kyse on vain yhdestä konservatiivisesta, ääritaantumuksellisesta liikkeestä muiden joukossa. Liikkeen rooli muslimimaailmassa on usein sama kuin fasismin rooli Euroopaassa, vaikka erojakin on paljon eivätkä uskonnollinen ja kansallinen identiteetti ole toisiinsa suoraan rinnastettavissa.

Vaikka ongelma ei ole palautettavissa välittömien toimijoiden «pahuuteen», radikaali islamismi on ajankohtainen ongelma joka pitää tavalla tai toisella ratkaista. Tästä tuskin on Suomessa, tai missään muuallakaan Euroopassa mitään merkittävää erimielisyyttä. Tämän vuoksi en täysin ymmärrä myöskään «Je Suis Charlie»-solidaarisuudenosoituksia. Mitä arvoa on mielenosoituksella jonkin asian puolesta silloin kun lähes kaikki ovat samaa mieltä?

Käsitykset ilmiön mittakaavasta ovat kuitenkin merkittävä poliittinen jakolinja. Jussi Halla-Ahon todellisuudesta irtautuneen käsityksen mukaan 16% ranskalaisista suhtautuu myönteisesti ISISiin . Tämä ei ole mitenkään mahdollista, tuloksen voi selittää vain jonkinlaisilla gallup-tutkimuksille tyypillisillä harhoilla, esimerkiksi sillä että enemmistö ihmisistä suhtautuu asioihin mielumin «myönteisesti» kuin «kielteisesti», erityisesti jos eivät tiedä mistä asiassa on kyse.

Halla-Aho uskoo että ISIS on länsimaissa massiivinen ilmiö jota Ranskassa kannattaa yhtä moni kuin Suomessa Kokoomusta. Minä uskon, että kyseessä on länsimaissa marginaalinen ilmiö jota voi vastustaa samalla tavalla kun esimerkiksi fasismia tai kansallissosialismia: eväämällä toimijoilta kokoontumistilat , toimitilojen ja työpaikkojen saannin ja niin edespäin.

ISISin vastustamiseen sen valta-alueella ei Suomesta käsin ole juurikaan mahdollisuuksia. Periaatteessa voi lähteä esimerkiksi vapaaehtoiseksi taistelemaan Kobaneen, se on käsittääkseni laillista koska YPG ei ole EU:n terroristijärjestöjen listalla. En tosin jaa joidenkin anarkistien (kuten David Graeberin) intoa Rojavan kurdian «anarkistisuudesta», vertaus Espanjaan vuonna 1937 olisi paikallaan jos Katalonian anarkistit olisivat tuolloin solmineet aselevon Francon kanssa sotiakseen Listerin stalinisteja vastaan. Syyrian rintamalinjat ovat kääntyneet sellaisiksi että kyseessä on yhä enemmän konflikti kansallisten ja uskonnollisten ryhmien välillä, ja yhä vähemmän vallankumous. Silti Rojavan sekulaari demokratia on paljon ISISiä sympaattisempi vaihtoehto jota kannattaa ilman muuta tukea.

Sananvapas ei ole lehdistönvapaus ei ole poliittisen toiminnan vapaus

Seuraava asia joka keskustelussa otti päähän oli jatkuva sanan-, lehdistön- ja poliittisen toiminnan vapauden sekoittaminen mediassa. Tästä esimerkkinä Heikki Aittokosken «He sylkivät vapauden kasvoille»  Aittokoskelle ja muilla valtamedian toimittajille sananvapaus tarkoittaa sitä, että saa tarjoilla viikoittain oman mutunäkemyksensä satojen tuhansien tai jopa miljoonan luettavaksi. He eivät näe mitään ristiriitaa siinä ettei 99.999% suomalaisista ole vastaavanlaista «sananvapautta».

Vapaus jota Aittokoski oikeasti tarkoitti on lehdistönvapaus, ei sananvapaus. Lehdistönvapaus on myös keskeinen vapaus, vapaa yhteiskunta tarvitsee vapaita tiedotusvälineitä. Lehdistönvapauteen liittyy kuitenkin aivan toisenlainen vallankäytön aste kuin sananvapauteen, ja siksi myös aivan toisenlaisia rajoitteita.

Poliittisessa toiminnassa valtaa on vielä enemmän, ja sitä myötä myös vastuuta Myös poliittisen toiminnan vapaus sotketaan jatkuvasti sananvapauteen, kuten tekivät Perussuomalaiset kun heidän toimistonsa ikkunaan heitettiin kivi. Esimerkiksi ISIS ja kansallissosialistit ansaitsevat mielipiteenvapauden, mutta he eivät ansaitse poliittisen toiminnan vapautta, koska heidän poliittinen toimintansa on yhtä kuin miljoonia irtileikattuja päitä tai kaasukammioissa tapettuja. Perussuomalaiset eivät kuulu samaan joukkoon, mutta heidän poissulkemistaan perustelen tarkemmin joskus toiste.

Esimerkki joka valottaa näiden kolmen vapauden eroa:

Jos joku puhuu juutalaisten maailmanlaajuisesta salaliitosta ja esittää kaikkien juutalaisten karkoittamista jollain nettifoorumilla, niin kyse on sananvapauden väärinkäytöstä. Hänet voi poistaa foorumilta, mutta jatkotoimenpiteisiin on tuskin tarvetta.

Jos joku tekee saman Magneettimedian, Charlie Hebdon tai Helsingin Sanomien kolumnipalstalla, niin kyse on lehdistönvapauden väärinkäytöstä. Tällöin on tarve sanktioida koko julkaisua, ja tapauksen toistuessa sulkea julkaisu kokonaan.

Jos joku tekee saman kolmannen valtakunnan valistus- ja propagandaministerinä, niin kyse on poliittisen toiminnan vapauden väärinkäytöstä, ja sopiva rangaistusasteikko on sama kuin Nürnbergin oikeudenkäynnissä (en tässä yhteydessä käsittele sitä kenen pitäisi sanktiot langettaa ja miten, se on eri kysymys kun sanktioiden oikeus ja tarpeellisuus).

Liberaaleille toimittajille kaikki Goebbelsit ovat kuitenkin aina vain ”sanavapauttaan käyttäviä yksilöitä”, joiden kanssa voi käydä debattia jossa faktat punnitaan. Pahoja ovat ainoastaan tyhmät ja työväenluokkaiset rivisotilaat jotka ajoivat juutalaisia kaasukammioihin ja joukkohautoihin, ainoastaan heidät pitää tuomita. Ideologien, filosofien, esseistien ja intellektuaalien pitää aina päästä kuin koira veräjästä, he eivät ole koskaan syypäitä mihinkään.

Yksi vastenmielisimmistä piirteistä ”Je suis Charlie”-mielenosoituksessa oli miten kaikki maailman tyrannit ryntäsivät poseeraamaan medialle Pariisissa, eikä sananvapauden tila Ranskassakaan ole  kovin kummoinen . Brittien hallintorakennusten suruliputus Saudi-Arabian tyrannikuninkaan muistolle  ja New York Timesin päräyttävä muistokirjoitus  ovat viimeisin muistutus länsimaiden kaksoisstandardeista.

Koraani vastaan Vanha testamentti

Viime viikon torstain A-Talkissa keskusteltiin pitkälti siitä mikä on islamin ja radikaalin islamismin suhde. Atte Kaleva sai paljon aikaa puhua Islamin väkivaltaisuudesta, eikä väitteitä juurikaan kyseenalaistettu. Tyypillistä, että Suomessa luetaan Koraania nykyään tarkemmin kuin Vanhaa testamenttia .

Kristittyjen järjestämä väkivalta Keski-Afrikan tasavallassa ja Koillis-Intiassa on tarkoituksenmukaista unohtaa, kuten myös Ugandan LRA, aborttilääkäreiden murhat Yhdysvalloissa ja Sabran ja Shatilan verilöyly Libanonissa.

Jos lähdetään kauemmaksi historiaan, Kustaa II Aadolfin aikaisella Ruotsilla ja Suomella oli tiettyjä yhtymäkohtia ISISiin, molemmat katso(i)vat käyvänsä uskonsotaa. 400 vuotta myöhemmin on tosin vaikea määritellä kuinka paljon Simplicissimusin seikkailuissa kuvatuista katolilaisten talonpoikien silmien ja korvien irtileikkauksista ja joukkomurhista uunissa paistamalla on totta, ja kuinka paljon Ruotsin vastaista sotapropagandaa. Kustaa II Aadolfin patsaita ei kukaan kuitenkaan ole kaatamassa Ruotsissa, fanatismi ja uskonsodat ovat kiistämätön kappale myös Suomen historiaa.

Suurin osa Suomen maa-alasta on vallattu ortodokseilta, joiden kohtalona oli tulla pakkokäännytetyksi, karkoitetuksi tai murhatuksi. Lähi-idän nykyinen todellisuus ei juurikaan eroa Suomen 1600-luvusta, mutta kukaan ei ole tuominnut luterilaisuutta tämän perusteella.

Huumori politiikan keinona

Vaikein ja mielenkiintoisin Charlie Hebdon herättämästä keskustelusta käsittelee huumorin ja politiikan suhdetta.

Charlie Hebdo ei ollut minulle ennestään tuttu julkaisu. Ranskan kulttuurin harrastus on jäänyt minulta jotenkin paitsioon, vaikka olen lukenut pitkän Ranskan koulussa.

Aluksi luulin että murhat liittyivät vain Muhammed-pilapiirroksiin. En ole koskaan nähnyt yhtään hauskaa pilakuvaa Muhammedista, ja vaikeaa kuvitella kuinka satoja vuosia sitten kuollutta, osittain myyttistä henkilöä voisi edes mitenkään hauskasti pilkata. Minulle on aina ollut suuri ongelma Jyllands Postenin pilakuvissa se, etteivät ne olleet hauskoja. Keskustelu siitä mitä kannattaa sanoa, siitä mitä saa sanoa ja siitä mitä pitää sanoa ovat kaikki eri asioita, mutta liberaali valtavirtakeskustelu sekoittaa nämäkin keskenään.

Toisten loukkaaminen voi olla oikeutettua huumorin varjolla, mutta entä jos vitsi on niin huono ettei kyse ole välttämättä edes huumorista, vaan pelkästä vittuilusta? Vastustan kuolemantuomiota vittuilusta, mutta voiko sananvapautta (tai lehdistönvapautta) puolustaa vittuilun avulla, ja voiko pointtinsa saada koskaan perille vittuilemalla? En myöskään halua yhteiskuntaa jossa on olemassa vain läppiä ja ironisuutta, South Park republikanismi pitää yllä vai Status Quota.

Charlie Hebdon agenda on kuitenkin paljon monisyisempi kuin Jyllands Postenin, tätä auttaa ymmärtämään esimerkiksi tämä Jussi Jalosen kirjoitus. Sadek Elwan nosti A-talkissa esille Egyptin muslimiveljeskunnan vastaisen joukkomurhan jälkeen tehdyn piirroksen, Markus Drake on kirjoittanut  siitä miksi piirros tulkitaan usein väärin. Charlie Hebdon agendaa on selitetty myös täällä. Erään lehden entisen piirtäjän mielestä kuitenkin näkemys lehdestä vapaan 60-luvun viimeisenä mohikaanina on pahasti vanhentunut, ja 9/11 iskun jälkeen lehdellä on ollut pakkomielle islamin uhasta .

Turha väittää, etteikö yhteiskunnassamme olisi yhä samanlaisia tabuja kuin jumalanpilkka oli aikaisemmin. En ole kuullut että Charlie Hebdo (tai kukaan ”Je Suis Charlie”-porukasta) olisi vääntänyt vitsiä holocaustista. Suomessa Charlie Hebdo olisi nykylainsäädännön puitteissa todennäköisesti tuomittu uskonnonhäirinnän rikkomisesta, mutta suomalaiset sananvapausoikeudenkäynnit ansaitsevat erillisen käsittelyn joku toinen päivä.

Robert Crumb on harvinainen poikkeus, hän on tuottanut todella epäkorrektia sarjakuvaa myös juutalaisista. Crumbin intervention jälkeen aloin paremmin ymmärtää mikä on Charlie Hebdon yhteys 60-lukulaiseen undergroundiin, Wolinskin nimen olin unohtanut vaikka olen lapsena ja varhaisteininä myös Paulettea lukenut. Willemin kommentti "Je Suis Charlie"-ilmiöstä edustaa mielestäni enemmän 60-luvun undergroundin henkeä kun mikään muu lukemani.

Minuille kaiken "Je Suis Charlie"-keskustelun kiinnostavin jakolinja onkin eräänlainen jakolinja 60- ja 70-luvun välillä. Tässä Charlie Hebdon piirtäjädinosaurukset edustavat 60-lukua ja heidän feministiset ja antirasistiset kriitikkonsa edustavat 70-luvulla muodostuneita keskustelun traditioita. On erittäin hyvä kysymys edustaako Charlie Hebdo enää tasapuolista kaiken rienausta, vai onko se degenoroitunut osaksi oikeistoliberaalien uuskolonialistista agendaa, ja kumman tradition argumentit ovat uskottavampia. Nämä ovat kysymyksiä joihin minulla ei ole mitään selvää vastausta, ja voi olla että tämä 60- ja 70-luvun ristiriita on sovittamaton.

Antti Rautiainen

]]>
2 http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/185582-charlie-hebdo-keskustelun-osumat-ja-hutilyonnit#comments Atte Kaleva Charlie Hebdo Heikki Aittokoski Islamismi Sananvapaus Wed, 28 Jan 2015 22:29:47 +0000 Antti Rautiainen http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/185582-charlie-hebdo-keskustelun-osumat-ja-hutilyonnit