Islamismi http://sirpaabdallah.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/134746/all Sat, 17 Nov 2018 08:41:04 +0200 fi Pew Internationalin 2013 suurtutkimus muslimien mielenmaisemasta - Johdanto http://mikkopaunio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/264311-pe <p>Islamin modernisaatio on välttämätön edellytys rauhanomaiselle kehitykselle suomalaisessa yhteiskunnassa ja laajemmin Euroopassa - myös Suomessa, mutta tästä modernisaatiosta ei juuri ole merkkejä. Valitettavasti suomalaiset eivät tiedä juurikaan mitään, mitä täällä olevissa moskeijoissa saarnataan.</p><p>Eilen Saksan yleisradioyhtiön ZDF:n julkaisemassa TV-dokumentissa näytettiin tyrmistyneelle katsojakunnalle, kuinka Berliinin Weddingissä toimivan As-Sahaba-moskeijan saarnaaja&nbsp;<strong>Abul Baraa</strong>&nbsp;toivoo salaa kuvatussa pätkässä Allahin nitistävän kaikki kristityt, juutalaiset ja kaikki ei muslimit.&nbsp;&nbsp;</p><p><em><strong>&quot;He ovat jalkojemme alla, nämä saastaiset, koska he ovat islamin vihaajia&quot;, </strong></em>hän saarnaa.</p><p>Hän ei kehota suoraan tappamaan vääräuskoisia, koska se olisi rangaistava teko vaan kehottaa kuulijoita vain noudattamaan Allahin tahtoa, sanoo Focus-lehdessä haastateltu islam-asiantuntija.&nbsp;</p><p>Saksan kotimaantiedustelu tarkkailee tätä kuin muitakin radikaalimoskeijoita, mutta sillä ei ole keinoja estää vihanlietsontaa.</p><p>Pew International (tekninen tuki Princetonin yliopiston sosiaalitieteilijöiltä) teki valtavan <a href="http://www.pewforum.org/2012/08/09/the-worlds-muslims-unity-and-diversity-executive-summary/" target="_blank">maailmankuva- ja asenneselvityksen</a> maailman 1,6 miljardin muslimin keskuudessa vuosina 2012 ja 2013. Tutkimusta varten haastateltiin 80 eri kielellä 38 000 muslimia eri puolilla maailmaa lukuunottamatta Syyriaa, Intiaa, Kiinaa ja Irania.</p><p>Olen kääntänyt tämän tutkimuksen eri osat ja julkaisen ne nyt uudelleen nyt Uudessa Suomessa GCM-sopimuksen allekirjoittamisen kynnyksellä.</p><p>GCM-sopimuksen teksti ei ole - toisin kuin ulkoministeri <strong>Timo Soini</strong>&nbsp;hallituksen kyselytunnilla ja YK:n virallinen saitti väittävät - neuvoteltu maiden välillä, vaan se on YK:n sihteeristön luomus ilman jäsenmaiden poliittista valvontaa. Pidän allekirjoittamista poliittisena virheenä, koska GCM-teksti on niin vahvaa, että se vääjäämättä kaventaa kansallista suvereniteettia ja sananvapautta maahanmuutosta käytävässä keskustelussa.</p><p>Tämän tutkimuksen yleiskatsauksen jälkeen julkaisen kaikkien VII-alakappaleen sisällön. Kävin nopeasti myös uudempaa Pew-kirjallisuutta läpi ja huomaan asenteiden muslimimaissa edelleen jyrkentyneen erityisesti Sharia-lain suhteen. Yhä useampi muslimi haluaa, että Sharia syrjäyttää sekulaarit lait. Shariasta löytyy mm. ohjeet vaimon oikeanlaisista fyysisistä rankaisukeinoista.</p><p>Suomalainen julkinen sana olisi - niin halutessaan - voinut avata tämän selvityksen monelta osin hyvin hätkähdyttävää sisältöä suomalaisille jo vuosien ajan. Ei liene sattumaa, että tätä perustietämystä muslimimaista tulevien ihmisten asenteista ja uskomuksista ei ole haluttu suomalaisille raportoida.&nbsp; Se on ollut ns. &quot;pahaa&quot; tietoa, jolta meitä suomalaisia on suojeltava.</p><p>Yhtenäistä muslimeille on usko Muhamediin ja Jumalaan sekä lähes poikkeuksetta (entiset Neuvostoliiton tasavallat jonkinlainen poikkeus) uskonnolla on hyvin suuri merkitys elämälle - toisin kuin on asiain laita meillä täällä maallistuneessa pohjolassa. Usko enkeleihin ja kohtaloon on lähes universaalia erityisesti Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa. Samoin usko kadotukseen tai autuuteen elämän aikaisten tekojen palkkana on universaalia. Koraania pidetään myös kirjaimellisesti totuutena laajalti. Erilaisin yhteisöllisin rituaalein (mm. juhlat) ylläpidetään islamin uskoa.&nbsp;</p><p>Suomalaisille jo aika lailla tutuksi tullut islamin uskoisten sunni- ja shiajaottelu pohjautuu viime kädessä siihen, ketä Muhammedin lähisukulaista on alunperin lähdetty seuramaan uskonnollisena auktoriteettina.</p><p>Kolmas vähiten tunnettu islamilaisuuden muoto, suuffilainen mystisimi, on yleisintä Afrikassa (yleisin suuntaus erityisesti Länsi-Afrikassa on Tijaniyya), mutta tätä - ehkäpä lempeintä lahkolaisuutta - esiintyy kaikkialla muslimimaailmassa. Suuffi voi olla myös joko sunni tai shia tai vain muslimi.</p><p>Tärkeää on huomata, että ilmeisesti jopa suurin osa maailman muslimeista ei kuitenkaan identifioidu sen enempää sunneihin kuin shioihinkaan ja pitävät itseään vain muslimeina. Sunnien ja shiojen välinen vihanpito on kuitenkin tosiasia erityisesti niissä maissa (esim. Irak, Syyria, Libanon, Bahrain), joissa yhteiskunnallista ilmapiiriä leimaa Saudi-Arabian (sunni) ja Iranin (pääosin shia) välinen poliittinen kamppailu alueellisesta hegemoniasta.</p><p>Saimme suomalaisina tuntumaa tästä vastakkainasettelun ja vihanpidon vastuuttomasta edistämisestä Helsinkiin kaavaillun suurmoskeijan muodossa.</p><p>Suurmoskeijan edistäminen oli erityisen vaarallista sen vuoksi, että erityisesti Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idän sunnienemmistöisissä valtioissa lähes puolet sunniväestöstä ei pidä shioja muslimeina, vaan jopa pettureina. Suomeen oli 2015 saapunut vajaa 20 000 shiaa aiemman täällä olleen pääosin sunnilaisen muslimin keskuuteen. Tästä 2015 tapahtuneesta turvallisuusympäristöämme radikaalisti muuttaneesta tapahtumasta ei ole julkaistu analyysejä.</p><p>Petturuus ja siten myös islamin uskosta luopuminen on hyvin vakava - ehkä jopa vakavin - rikos. Aivan valtaosa muslimeista on sitä mieltä, että islamin uskosta luopuvan henkilö&nbsp;tulee tappaa. Tätä kommentoin tarkemmin jatko-osissa.</p><p>Muslimeiksi synnytään ja käännynnäisyys on harvinaista erityisesti Lähi-Idässä tai Aasiassa. Se on yleisempää Afrikassa ja Keski-Aasiassa. Myöskään kääntyminen sunnista shiaksi tai päinvastoin on hyvin harvinaista. Käännynnäisyys pois islamista on siis hyvin harvinaista ja käytännössä kielletty kaikkialla islaminuskoisessa maailmassa ja se on myös tabu.</p><p>PEW Internationalin tuottama tutkimustieto tänne muslimimaista tulevien asenteista on karua, kun sitä verrataan kantasuomalaisten maailmankuvaan ja arvoihin.</p><p>Integraatio suomalaiseen yhteiskuntaan jää nykyisillä eväillä haaveeksi.</p><p>Erityisesti vasemmistopuolueissa ei ymmärretä, että uusien maahanmuuttajajäsenten arvomaailma poikkeaa radikaalisti&nbsp; niiden edistämästä perinteisestä tasa-arvoajattelusta.</p><p>Laitan seuraavaksi siis seitsemässä eri blogissa suomennoksen tästä valtavasta tutkimuksesta, joka syväluotaa tänne saapuvien muslimien mielenmaisemaa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Islamin modernisaatio on välttämätön edellytys rauhanomaiselle kehitykselle suomalaisessa yhteiskunnassa ja laajemmin Euroopassa - myös Suomessa, mutta tästä modernisaatiosta ei juuri ole merkkejä. Valitettavasti suomalaiset eivät tiedä juurikaan mitään, mitä täällä olevissa moskeijoissa saarnataan.

Eilen Saksan yleisradioyhtiön ZDF:n julkaisemassa TV-dokumentissa näytettiin tyrmistyneelle katsojakunnalle, kuinka Berliinin Weddingissä toimivan As-Sahaba-moskeijan saarnaaja Abul Baraa toivoo salaa kuvatussa pätkässä Allahin nitistävän kaikki kristityt, juutalaiset ja kaikki ei muslimit.  

"He ovat jalkojemme alla, nämä saastaiset, koska he ovat islamin vihaajia", hän saarnaa.

Hän ei kehota suoraan tappamaan vääräuskoisia, koska se olisi rangaistava teko vaan kehottaa kuulijoita vain noudattamaan Allahin tahtoa, sanoo Focus-lehdessä haastateltu islam-asiantuntija. 

Saksan kotimaantiedustelu tarkkailee tätä kuin muitakin radikaalimoskeijoita, mutta sillä ei ole keinoja estää vihanlietsontaa.

Pew International (tekninen tuki Princetonin yliopiston sosiaalitieteilijöiltä) teki valtavan maailmankuva- ja asenneselvityksen maailman 1,6 miljardin muslimin keskuudessa vuosina 2012 ja 2013. Tutkimusta varten haastateltiin 80 eri kielellä 38 000 muslimia eri puolilla maailmaa lukuunottamatta Syyriaa, Intiaa, Kiinaa ja Irania.

Olen kääntänyt tämän tutkimuksen eri osat ja julkaisen ne nyt uudelleen nyt Uudessa Suomessa GCM-sopimuksen allekirjoittamisen kynnyksellä.

GCM-sopimuksen teksti ei ole - toisin kuin ulkoministeri Timo Soini hallituksen kyselytunnilla ja YK:n virallinen saitti väittävät - neuvoteltu maiden välillä, vaan se on YK:n sihteeristön luomus ilman jäsenmaiden poliittista valvontaa. Pidän allekirjoittamista poliittisena virheenä, koska GCM-teksti on niin vahvaa, että se vääjäämättä kaventaa kansallista suvereniteettia ja sananvapautta maahanmuutosta käytävässä keskustelussa.

Tämän tutkimuksen yleiskatsauksen jälkeen julkaisen kaikkien VII-alakappaleen sisällön. Kävin nopeasti myös uudempaa Pew-kirjallisuutta läpi ja huomaan asenteiden muslimimaissa edelleen jyrkentyneen erityisesti Sharia-lain suhteen. Yhä useampi muslimi haluaa, että Sharia syrjäyttää sekulaarit lait. Shariasta löytyy mm. ohjeet vaimon oikeanlaisista fyysisistä rankaisukeinoista.

Suomalainen julkinen sana olisi - niin halutessaan - voinut avata tämän selvityksen monelta osin hyvin hätkähdyttävää sisältöä suomalaisille jo vuosien ajan. Ei liene sattumaa, että tätä perustietämystä muslimimaista tulevien ihmisten asenteista ja uskomuksista ei ole haluttu suomalaisille raportoida.  Se on ollut ns. "pahaa" tietoa, jolta meitä suomalaisia on suojeltava.

Yhtenäistä muslimeille on usko Muhamediin ja Jumalaan sekä lähes poikkeuksetta (entiset Neuvostoliiton tasavallat jonkinlainen poikkeus) uskonnolla on hyvin suuri merkitys elämälle - toisin kuin on asiain laita meillä täällä maallistuneessa pohjolassa. Usko enkeleihin ja kohtaloon on lähes universaalia erityisesti Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa. Samoin usko kadotukseen tai autuuteen elämän aikaisten tekojen palkkana on universaalia. Koraania pidetään myös kirjaimellisesti totuutena laajalti. Erilaisin yhteisöllisin rituaalein (mm. juhlat) ylläpidetään islamin uskoa. 

Suomalaisille jo aika lailla tutuksi tullut islamin uskoisten sunni- ja shiajaottelu pohjautuu viime kädessä siihen, ketä Muhammedin lähisukulaista on alunperin lähdetty seuramaan uskonnollisena auktoriteettina.

Kolmas vähiten tunnettu islamilaisuuden muoto, suuffilainen mystisimi, on yleisintä Afrikassa (yleisin suuntaus erityisesti Länsi-Afrikassa on Tijaniyya), mutta tätä - ehkäpä lempeintä lahkolaisuutta - esiintyy kaikkialla muslimimaailmassa. Suuffi voi olla myös joko sunni tai shia tai vain muslimi.

Tärkeää on huomata, että ilmeisesti jopa suurin osa maailman muslimeista ei kuitenkaan identifioidu sen enempää sunneihin kuin shioihinkaan ja pitävät itseään vain muslimeina. Sunnien ja shiojen välinen vihanpito on kuitenkin tosiasia erityisesti niissä maissa (esim. Irak, Syyria, Libanon, Bahrain), joissa yhteiskunnallista ilmapiiriä leimaa Saudi-Arabian (sunni) ja Iranin (pääosin shia) välinen poliittinen kamppailu alueellisesta hegemoniasta.

Saimme suomalaisina tuntumaa tästä vastakkainasettelun ja vihanpidon vastuuttomasta edistämisestä Helsinkiin kaavaillun suurmoskeijan muodossa.

Suurmoskeijan edistäminen oli erityisen vaarallista sen vuoksi, että erityisesti Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idän sunnienemmistöisissä valtioissa lähes puolet sunniväestöstä ei pidä shioja muslimeina, vaan jopa pettureina. Suomeen oli 2015 saapunut vajaa 20 000 shiaa aiemman täällä olleen pääosin sunnilaisen muslimin keskuuteen. Tästä 2015 tapahtuneesta turvallisuusympäristöämme radikaalisti muuttaneesta tapahtumasta ei ole julkaistu analyysejä.

Petturuus ja siten myös islamin uskosta luopuminen on hyvin vakava - ehkä jopa vakavin - rikos. Aivan valtaosa muslimeista on sitä mieltä, että islamin uskosta luopuvan henkilö tulee tappaa. Tätä kommentoin tarkemmin jatko-osissa.

Muslimeiksi synnytään ja käännynnäisyys on harvinaista erityisesti Lähi-Idässä tai Aasiassa. Se on yleisempää Afrikassa ja Keski-Aasiassa. Myöskään kääntyminen sunnista shiaksi tai päinvastoin on hyvin harvinaista. Käännynnäisyys pois islamista on siis hyvin harvinaista ja käytännössä kielletty kaikkialla islaminuskoisessa maailmassa ja se on myös tabu.

PEW Internationalin tuottama tutkimustieto tänne muslimimaista tulevien asenteista on karua, kun sitä verrataan kantasuomalaisten maailmankuvaan ja arvoihin.

Integraatio suomalaiseen yhteiskuntaan jää nykyisillä eväillä haaveeksi.

Erityisesti vasemmistopuolueissa ei ymmärretä, että uusien maahanmuuttajajäsenten arvomaailma poikkeaa radikaalisti  niiden edistämästä perinteisestä tasa-arvoajattelusta.

Laitan seuraavaksi siis seitsemässä eri blogissa suomennoksen tästä valtavasta tutkimuksesta, joka syväluotaa tänne saapuvien muslimien mielenmaisemaa.

]]>
1 http://mikkopaunio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/264311-pe#comments GCM-sopimus Islamismi Maahanmuutto Sharia Sat, 17 Nov 2018 06:41:04 +0000 Mikko Paunio http://mikkopaunio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/264311-pe
Terrorismi ja eriarvoisuus http://teuvomoisa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251685-terrorismi-ja-eriarvoisuus <p>YLE:n keskusteluohjelmissa, joissa aiheena on Euroopassa tapahtuneet terrori-iskut, on aina joku vihreä poliitikko puhumassa eriarvoisuudesta. Ajatuskulku menee suunnilleen niin, että terrorismi johtuu eriarvoisuudesta ja saadaan loppumaan, kun poistetaan eriarvoisuus.</p><p>Seuraan melko aktiivisesti maailmalla tapahtuvia terrori-iskuja. Suurin osa niistä on islamistien toteuttamia, mutta joukkoon mahtuu myös kommunisteja ja nationalisteja. Terroristit toimivat aktiivisesti monissa köyhissä maissa, joissa poliittinen tilanne on epävakaa. Tämä johtuu siitä, että noissa maissa terroristien on helpompi toimia verrattuna kehittyneisiin maihin, joissa terrorismin torjuntaan on paremmat resurssit.</p><p>Hiljattain yritin löytää tieteellisiä tutkimuksia, joissa todistettaisiin eriarvoisuuden ja terrorismin yhteys. Yhden tutkimuksen löysinkin, jossa tämän kaltaisia tuloksia oli saatu. Tulokset liittyivät kuitenkin vasemmistolaiseen terrorismiin. Islamistisen terrorismin ja eriarvoisuuden kytkös ei ollut lainkaan selvä.</p><p>Alkuviikosta Kolumbiassa tapahtui kommunistien toteuttama terrori-isku, jossa kuoli 5 ihmistä ja 10 loukkaantui. Tässä kyseisessä iskussa eriarvoisuus saattoi ehkä olla jonkinlainen motivaattori, koska terroristit olivat vasemmistolaisia.</p><p>Kolumbian terrori-iskuista kertova uutinen löytyy tästä: <a href="http://www.bbc.com/news/world-latin-america-43213505" title="http://www.bbc.com/news/world-latin-america-43213505">http://www.bbc.com/news/world-latin-america-43213505</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> YLE:n keskusteluohjelmissa, joissa aiheena on Euroopassa tapahtuneet terrori-iskut, on aina joku vihreä poliitikko puhumassa eriarvoisuudesta. Ajatuskulku menee suunnilleen niin, että terrorismi johtuu eriarvoisuudesta ja saadaan loppumaan, kun poistetaan eriarvoisuus.

Seuraan melko aktiivisesti maailmalla tapahtuvia terrori-iskuja. Suurin osa niistä on islamistien toteuttamia, mutta joukkoon mahtuu myös kommunisteja ja nationalisteja. Terroristit toimivat aktiivisesti monissa köyhissä maissa, joissa poliittinen tilanne on epävakaa. Tämä johtuu siitä, että noissa maissa terroristien on helpompi toimia verrattuna kehittyneisiin maihin, joissa terrorismin torjuntaan on paremmat resurssit.

Hiljattain yritin löytää tieteellisiä tutkimuksia, joissa todistettaisiin eriarvoisuuden ja terrorismin yhteys. Yhden tutkimuksen löysinkin, jossa tämän kaltaisia tuloksia oli saatu. Tulokset liittyivät kuitenkin vasemmistolaiseen terrorismiin. Islamistisen terrorismin ja eriarvoisuuden kytkös ei ollut lainkaan selvä.

Alkuviikosta Kolumbiassa tapahtui kommunistien toteuttama terrori-isku, jossa kuoli 5 ihmistä ja 10 loukkaantui. Tässä kyseisessä iskussa eriarvoisuus saattoi ehkä olla jonkinlainen motivaattori, koska terroristit olivat vasemmistolaisia.

Kolumbian terrori-iskuista kertova uutinen löytyy tästä: http://www.bbc.com/news/world-latin-america-43213505

]]>
8 http://teuvomoisa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251685-terrorismi-ja-eriarvoisuus#comments Eriarvoisuus Islamismi Kommunismi Terrorismi Fri, 02 Mar 2018 20:32:23 +0000 Teuvo Moisa http://teuvomoisa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251685-terrorismi-ja-eriarvoisuus
BBC:n "Valkoinen Kauhu - Jakaantunut Britannia" http://mikkopaunio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250433-bbcn-valkoinen-kauhu-jakaantunut-britannia <p>Nyt olisi viimeisiä hetkiä myös Suomen Totuusmediassa herätä keskustelemaan ulkomaalaispolitiikan suunnasta alati pahenevasta segregaatiosta, ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta ja&nbsp;islamismista.</p><p>BBC:n Panoraman&nbsp;<a href="http://www.bbc.co.uk/programmes/b09pz718" target="_blank">http://www.bbc.co.uk/programmes/b09pz718</a>&nbsp;erinomainen uusi jakso &quot;White Firght : Divided Britain&quot; eli &quot;Valkoinen Kauhu - Jakautunut Britannia&quot; oli karua katseltavaa. Se oli niin karua katseltavaa niin vaikeasta aiheesta, että Ison Britannian hallitus - ilmeisesti Home Office - kieltäytyi haastattelusta.&nbsp;</p><p>Periaatteessa ohjelmassa kerrottiin Luoteis-Englannissa sijaitsevan vanhan työläiskaupungin Blackburnin jakaantumisesta kahteen toisilleen tuntemattomaan osaan. Valkoiset ovat melkein kaikki muuttaneet turkulaisittain toispuol&nbsp;jokkee ja pääasiassa Aasiasta tulevat muslimit asuttavat toista puolta kaupunkia. Muslimialueilta islamkeskukset ovat syrjäyttäneet vanhan yhteisöllisen perinteen eli pubit ja viimeisten&nbsp;muuttajien&nbsp;mielialoja muuton alla haastateltiin mm. siitä, että pubit ovat hävinneet.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Ohjelmassa haastatellut tahot pitivät Blackburniä kansallisena kysymyksenä eikä paikallisena, vaikkakin symbolisena. Ohjelmassa haastateltiin erityisesti maahanmuuttopolitiikasta Ison Britannian hallitukselle vuosi sitten selvityksen tehnyttä naisvirkamiestä, jonka sanoma oli maahanmuuton tapahtuneen liian nopeasti, minkä sisäministeriön virkamiehet yrittivät sensuroida hänen selvityksestään.&nbsp; Hänellä oli myös muitakin kommentteja, jotka eivät sovi suureen punavihreään narratiiviin. Hän sanoi suoraan, että niqabin ja hunnun käyttö julkisella paikalla loukkaa syvästi alkuperäisväestöä, koska se on kulttuurisesti niin poikkeava käytöksen muoto.&nbsp;</p><p>Ohjelmassa haastateltiin myös vanhaa Aasiasta tullutta ilmeisesti jo eläkkeelle jäänyttä poliisimiestä, joka oli kauhuissaan madrasseista ja moskeijoista, joissa indoktrinoidaan islamismiin jo 5-6-vuotiaita lapsia. Hän vaati näiden madrassikoulujen ja moskeijoiden regulaatiota ja kuriin pistämistä. Myös yksi haastateltu ilmeisesti entinen virmamies kertoi, että, vaikka madrassikoulujen pahimpiin&nbsp;ylilyönteihin&nbsp;on koetettu lainsäädännöllä vaikuttaa, ongelmana on, että näitä lakeja ei noudateta.&nbsp;&nbsp;</p><p>Eräs haastatelluista oli ilmeisesti Englannin parlamentin nuori maahanmuuttajia edustava kansanedustaja, joka painokkaasti kertoi, että em. selvitys on siirretty hyllylle maatumaan ja että tilanne on&nbsp;jo saavuttanut kansallisen kriisin mittasuhteet.&nbsp;</p><p>Ohjelmassa haastateltiin tietenkin myös toista osapuolta eli mm. hunnutettuja naisia, jotka ihmettelivät, miksi ihmiset eivät tykkää heistä ja vaativat kunnioitusta alkuperäisväestöltä. Eräs sillanrakentajana esiintynyt musliminaisaktivisti, joka tietenkin käytti huivia&nbsp;julisti, että &quot;hän ei ole koskaan tavannut naista tai tyttöä, joka pukisi hunnun tai niqabin vastoin tahtoaa&quot;.</p><p>Vanha jo kymmeniä vuosia Englannissa ollut&nbsp;muslimi ja taksikuski&nbsp;ihmetteli, miksi pukukoodi on sinne muuttavan väestön keskuudessa niin muuttunut aikaisempaan verrattuna.&nbsp;</p><p>Meillä on yht&#39;äkkiä 40 000 ruokakuntaa KELA:n tietojen mukaan vailla mitään tuloja. Luku&nbsp;on muslimimaista tulleen muuttoaallon myötä nelinkertaistunut viidessä vuodessa. Nämä ihmiset asuvat pääasiassa suurimmissa asutuskeskuksissa, joissa viimeksi tulleita&nbsp;ei enää ole mahdollisuuksia asuttaa heitä edes kaupungin vuokrataloihin, koska niitä&nbsp;ei ole riittävästi tarjolla. Tuhansille Helsinkiin muuttaneille vuokrataan nyt kaupungin piikkiin asunnot vapailta markkinoilta.&nbsp;</p><p>Suomalaista keskustelukulttuuria leimaa nyt täydellinen pysähtyneisyys ja kyvyttömyys keskustella aroista aiheista.</p><p>Edes aktiivimallista käydyssä keskustelussa ei kumpikaan puoli - tai ekonomistitkaan - uskalla mainita ääneen nyt syntynyttä räikeää epäkohtaa eli eli sitä, että suomalaisia on vaikea aktivoida kasvukeskuksiin työn perässä, koska ei ole asuntoja. Näitä merkittäviä nyt suomalaisten mieliä vakavasti pohdituttavia kysymyksiä mm. syntyvyyteen ja demografiaan liittyviä kysymyksiä on vaikka hurumykky, mutta rasistiksi leimaamisen pelko estää kunnon kansalaiskeskustelua aroista aihjeista.</p><p>Englannissa tilanne on vaikeuksista huolimatta todennäköisesti paljon parempi pitkällä tähtäyksellä verrattuna Suomeen, koska sinne tulevat osaavat jo englannin kieltä ja oppivat tämä valtakielen joka tapauksessa, mutta Suomessa tilanne on ihan päinvastainen.</p><p>Samaan aikaan lähes yksinomaan tulonsiirroilla elävällä kahvilakansalla menee ainakin päällisin puolin hyvin, kun menoa seuraa (Lähi-)Itäkeskuksessa. Vaikka lähes joka viikko ajan leipäjonon ohitse, en koskaan ole nähnyt leipäjonossa muslimimaista tulleita ihmisiä.&nbsp;</p><p>Eilen alkoi massiivinen valvontaisku erääseen jo rinnakkaisyhteiskunnan ilmiöksi muodostuneeseen Puhoksen kauppakeskukseen tuossa lähellä kotiamme. Paikalla olivat, pelastusviranomaiset, poliisi, tulli, rajavartijat, aluehallintovirasto ja Helsingin kaupungin elintarviketarkastajat.&nbsp;</p><p>Olisikohan&nbsp; aika nyt todella keskustella maahanmuuttopolitiikan suunnasta ja siitä, mitä me kansakuntana haluamme.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Nyt olisi viimeisiä hetkiä myös Suomen Totuusmediassa herätä keskustelemaan ulkomaalaispolitiikan suunnasta alati pahenevasta segregaatiosta, ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta ja islamismista.

BBC:n Panoraman http://www.bbc.co.uk/programmes/b09pz718 erinomainen uusi jakso "White Firght : Divided Britain" eli "Valkoinen Kauhu - Jakautunut Britannia" oli karua katseltavaa. Se oli niin karua katseltavaa niin vaikeasta aiheesta, että Ison Britannian hallitus - ilmeisesti Home Office - kieltäytyi haastattelusta. 

Periaatteessa ohjelmassa kerrottiin Luoteis-Englannissa sijaitsevan vanhan työläiskaupungin Blackburnin jakaantumisesta kahteen toisilleen tuntemattomaan osaan. Valkoiset ovat melkein kaikki muuttaneet turkulaisittain toispuol jokkee ja pääasiassa Aasiasta tulevat muslimit asuttavat toista puolta kaupunkia. Muslimialueilta islamkeskukset ovat syrjäyttäneet vanhan yhteisöllisen perinteen eli pubit ja viimeisten muuttajien mielialoja muuton alla haastateltiin mm. siitä, että pubit ovat hävinneet.   

Ohjelmassa haastatellut tahot pitivät Blackburniä kansallisena kysymyksenä eikä paikallisena, vaikkakin symbolisena. Ohjelmassa haastateltiin erityisesti maahanmuuttopolitiikasta Ison Britannian hallitukselle vuosi sitten selvityksen tehnyttä naisvirkamiestä, jonka sanoma oli maahanmuuton tapahtuneen liian nopeasti, minkä sisäministeriön virkamiehet yrittivät sensuroida hänen selvityksestään.  Hänellä oli myös muitakin kommentteja, jotka eivät sovi suureen punavihreään narratiiviin. Hän sanoi suoraan, että niqabin ja hunnun käyttö julkisella paikalla loukkaa syvästi alkuperäisväestöä, koska se on kulttuurisesti niin poikkeava käytöksen muoto. 

Ohjelmassa haastateltiin myös vanhaa Aasiasta tullutta ilmeisesti jo eläkkeelle jäänyttä poliisimiestä, joka oli kauhuissaan madrasseista ja moskeijoista, joissa indoktrinoidaan islamismiin jo 5-6-vuotiaita lapsia. Hän vaati näiden madrassikoulujen ja moskeijoiden regulaatiota ja kuriin pistämistä. Myös yksi haastateltu ilmeisesti entinen virmamies kertoi, että, vaikka madrassikoulujen pahimpiin ylilyönteihin on koetettu lainsäädännöllä vaikuttaa, ongelmana on, että näitä lakeja ei noudateta.  

Eräs haastatelluista oli ilmeisesti Englannin parlamentin nuori maahanmuuttajia edustava kansanedustaja, joka painokkaasti kertoi, että em. selvitys on siirretty hyllylle maatumaan ja että tilanne on jo saavuttanut kansallisen kriisin mittasuhteet. 

Ohjelmassa haastateltiin tietenkin myös toista osapuolta eli mm. hunnutettuja naisia, jotka ihmettelivät, miksi ihmiset eivät tykkää heistä ja vaativat kunnioitusta alkuperäisväestöltä. Eräs sillanrakentajana esiintynyt musliminaisaktivisti, joka tietenkin käytti huivia julisti, että "hän ei ole koskaan tavannut naista tai tyttöä, joka pukisi hunnun tai niqabin vastoin tahtoaa".

Vanha jo kymmeniä vuosia Englannissa ollut muslimi ja taksikuski ihmetteli, miksi pukukoodi on sinne muuttavan väestön keskuudessa niin muuttunut aikaisempaan verrattuna. 

Meillä on yht'äkkiä 40 000 ruokakuntaa KELA:n tietojen mukaan vailla mitään tuloja. Luku on muslimimaista tulleen muuttoaallon myötä nelinkertaistunut viidessä vuodessa. Nämä ihmiset asuvat pääasiassa suurimmissa asutuskeskuksissa, joissa viimeksi tulleita ei enää ole mahdollisuuksia asuttaa heitä edes kaupungin vuokrataloihin, koska niitä ei ole riittävästi tarjolla. Tuhansille Helsinkiin muuttaneille vuokrataan nyt kaupungin piikkiin asunnot vapailta markkinoilta. 

Suomalaista keskustelukulttuuria leimaa nyt täydellinen pysähtyneisyys ja kyvyttömyys keskustella aroista aiheista.

Edes aktiivimallista käydyssä keskustelussa ei kumpikaan puoli - tai ekonomistitkaan - uskalla mainita ääneen nyt syntynyttä räikeää epäkohtaa eli eli sitä, että suomalaisia on vaikea aktivoida kasvukeskuksiin työn perässä, koska ei ole asuntoja. Näitä merkittäviä nyt suomalaisten mieliä vakavasti pohdituttavia kysymyksiä mm. syntyvyyteen ja demografiaan liittyviä kysymyksiä on vaikka hurumykky, mutta rasistiksi leimaamisen pelko estää kunnon kansalaiskeskustelua aroista aihjeista.

Englannissa tilanne on vaikeuksista huolimatta todennäköisesti paljon parempi pitkällä tähtäyksellä verrattuna Suomeen, koska sinne tulevat osaavat jo englannin kieltä ja oppivat tämä valtakielen joka tapauksessa, mutta Suomessa tilanne on ihan päinvastainen.

Samaan aikaan lähes yksinomaan tulonsiirroilla elävällä kahvilakansalla menee ainakin päällisin puolin hyvin, kun menoa seuraa (Lähi-)Itäkeskuksessa. Vaikka lähes joka viikko ajan leipäjonon ohitse, en koskaan ole nähnyt leipäjonossa muslimimaista tulleita ihmisiä. 

Eilen alkoi massiivinen valvontaisku erääseen jo rinnakkaisyhteiskunnan ilmiöksi muodostuneeseen Puhoksen kauppakeskukseen tuossa lähellä kotiamme. Paikalla olivat, pelastusviranomaiset, poliisi, tulli, rajavartijat, aluehallintovirasto ja Helsingin kaupungin elintarviketarkastajat. 

Olisikohan  aika nyt todella keskustella maahanmuuttopolitiikan suunnasta ja siitä, mitä me kansakuntana haluamme.

]]>
10 http://mikkopaunio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250433-bbcn-valkoinen-kauhu-jakaantunut-britannia#comments Islamismi Maahanmuuttopolitiikka Rinnakkaisyhteiskunta Sun, 04 Feb 2018 09:47:37 +0000 Mikko Paunio http://mikkopaunio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250433-bbcn-valkoinen-kauhu-jakaantunut-britannia
”Euroopan äiti” vähät välittää omista lapsistaan - Merkelin suhde terrorismiin http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248022-euroopan-aiti-vahat-valittaa-omista-lapsistaan-merkelin-suhde-terrorismiin <p><em><strong>&rdquo;Koko Euroopan äiti&rdquo; vähät välittää omista lapsistaan</strong></em></p><p><em>Saksan liittokansleri <strong>Angela Merkel</strong> jakaa mielipiteitä</em></p><p>*</p><p>Talvipäivän seisaus Euroopan yllä</p><p>YLE Radio 1:n Sakari Kilpelän toimittamassa Ykkösaamussa torstaina 21.12.2017, toimittaja <strong>Pertti Rönkkö</strong> kertoi Berliinistä (ajassa 44:30 -46:45&nbsp; )</p><p><strong>Angela Merkelin suhde vuosi sitten joulunaikaan Berliinissä tehtyyn terrori-iskuun:</strong></p><p>&rdquo;Saksalaisen kulttuurin kuukausilehti <strong>Cicero</strong> pohtii liittokansleri Angela Merkelin suhdetta kansalaisten huoleen islamistisesta terrorismista.</p><p><strong>&quot;Aus Mangel an Verantwortung</strong> &quot;&nbsp; <a href="https://www.cicero.de/innenpolitik/terror-staatsversagen-breitscheidplatz-verantwortung-politiker">https://www.cicero.de/innenpolitik/terror-staatsversagen-breitscheidplatz-verantwortung-politiker</a></p><p>Vuosi sitten tehtiin Berliinin Breitscheidplatzilla islamistinen isku, jossa kuoli 12 ihmistä.&nbsp;</p><p><a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Berliinin_isku_2016"><u>https://fi.wikipedia.org/wiki/Berliinin_isku_2016</u></a></p><p>Muistotilaisuus osoitti, että Angela Merkel ei voi puhua, koska hänellä ei ole mitään sanottavaa.&nbsp; Hän ottaa osaa vain varauksella.&nbsp;</p><p>Lehti kiinnittää huomiota Merkelin tapaan puhua Berliinin islamistisen iskun yhteydessä asioista, mutta ei ihmisistä.&nbsp; Lehti viittaa Merkelin lauseeseen &rdquo;<em>meidän on tehtävä paremmin sellaisia asioita, jotka eivät nyt ole sujuneet&rdquo;.</em></p><p>Myös terrori-isku on eräs monista asioista, joiden suhteen kanslerin on toimittava ja otettava kantaa, mutta on selvästi tunnistettavissa lehden mukaan, että Merkel ei tee sitä mielellään.&nbsp;</p><p>Tästä kertoo se, että häneltä kului kokonainen vuosi ennen kuin tapasi terrori-iskussa kuolleiden uhrien omaisia.</p><p>Merkel vastasi punastumatta maanantaisessa tiedotustilaisuudessaan, että olihan liittopresidentti tavannut omaiset jo vuoden alussa.&nbsp;</p><p>&rdquo;<em>Kun taas erääseen moskeijaan oli heitetty vaurioita aiheuttamaton räjähde, niin Merkel tapasi kyseisen moskeijan imaamin viikon kuluttua räjähdyksestä</em>&rdquo;, kirjoittaa Cicero-lehti.&nbsp;</p><p>Merkelin poliittiselle tyylille ovat kuvaavia erilaiset reaktioajat, myös sellaisissa tilanteissa, joissa olisi kysyntää ihmisyydelle ja myötätunnolle.&nbsp;</p><p>Cicero-lehden mukaan Merkel asettaa asiat ihmisten edelle ja arvioi ihmisiä heidän poliittisen käyttökelpoisuutensa mukaan.&nbsp;</p><p><em>Ihmiset ovat häiriötekijöitä siellä, missä tärkeimmäksi tavoitteeksi on asetettu asioiden kitkaton eteneminen</em>.&rdquo;</p><p>*</p><p>Näin siis raportoi Radio 1:n Ykkösaamun Ulkomaan lehdet &ndash;sarjassa tänään, talvipäivän seisauksena, Berliinistä YLEn toimittaja Pertti Rönkkö.&nbsp; Hän kertoi miten kulttuurilehti Cicero arvioi miten <strong>liittokansleri Merkel</strong>, tuo koko Saksan ja ehkäpä <strong>koko Euroopan &rdquo;Mutti</strong>&rdquo; suhtautuu Berliinin keskustassa vuosi sitten joulutorilla tehtyyn islamistiseen iskuun, sen uhreihin, näiden omaisiin ja symppaajiin.</p><p>Kuuntele:&nbsp; <a href="https://areena.yle.fi/1-4280260"><u>https://areena.yle.fi/1-4280260</u></a> &nbsp;(ajassa 44:30 -46:45&nbsp; )</p><p>&nbsp;</p><p>Ajattelemisen arvoisia ajatuksia.&nbsp; &quot;Vastuun puutteessa&quot;...</p><p>*</p><p><em>Korvakuulolta litteroi vh.</em></p><p>*</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> ”Koko Euroopan äiti” vähät välittää omista lapsistaan

Saksan liittokansleri Angela Merkel jakaa mielipiteitä

*

Talvipäivän seisaus Euroopan yllä

YLE Radio 1:n Sakari Kilpelän toimittamassa Ykkösaamussa torstaina 21.12.2017, toimittaja Pertti Rönkkö kertoi Berliinistä (ajassa 44:30 -46:45  )

Angela Merkelin suhde vuosi sitten joulunaikaan Berliinissä tehtyyn terrori-iskuun:

”Saksalaisen kulttuurin kuukausilehti Cicero pohtii liittokansleri Angela Merkelin suhdetta kansalaisten huoleen islamistisesta terrorismista.

"Aus Mangel an Verantwortunghttps://www.cicero.de/innenpolitik/terror-staatsversagen-breitscheidplatz-verantwortung-politiker

Vuosi sitten tehtiin Berliinin Breitscheidplatzilla islamistinen isku, jossa kuoli 12 ihmistä. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Berliinin_isku_2016

Muistotilaisuus osoitti, että Angela Merkel ei voi puhua, koska hänellä ei ole mitään sanottavaa.  Hän ottaa osaa vain varauksella. 

Lehti kiinnittää huomiota Merkelin tapaan puhua Berliinin islamistisen iskun yhteydessä asioista, mutta ei ihmisistä.  Lehti viittaa Merkelin lauseeseen ”meidän on tehtävä paremmin sellaisia asioita, jotka eivät nyt ole sujuneet”.

Myös terrori-isku on eräs monista asioista, joiden suhteen kanslerin on toimittava ja otettava kantaa, mutta on selvästi tunnistettavissa lehden mukaan, että Merkel ei tee sitä mielellään. 

Tästä kertoo se, että häneltä kului kokonainen vuosi ennen kuin tapasi terrori-iskussa kuolleiden uhrien omaisia.

Merkel vastasi punastumatta maanantaisessa tiedotustilaisuudessaan, että olihan liittopresidentti tavannut omaiset jo vuoden alussa. 

Kun taas erääseen moskeijaan oli heitetty vaurioita aiheuttamaton räjähde, niin Merkel tapasi kyseisen moskeijan imaamin viikon kuluttua räjähdyksestä”, kirjoittaa Cicero-lehti. 

Merkelin poliittiselle tyylille ovat kuvaavia erilaiset reaktioajat, myös sellaisissa tilanteissa, joissa olisi kysyntää ihmisyydelle ja myötätunnolle. 

Cicero-lehden mukaan Merkel asettaa asiat ihmisten edelle ja arvioi ihmisiä heidän poliittisen käyttökelpoisuutensa mukaan. 

Ihmiset ovat häiriötekijöitä siellä, missä tärkeimmäksi tavoitteeksi on asetettu asioiden kitkaton eteneminen.”

*

Näin siis raportoi Radio 1:n Ykkösaamun Ulkomaan lehdet –sarjassa tänään, talvipäivän seisauksena, Berliinistä YLEn toimittaja Pertti Rönkkö.  Hän kertoi miten kulttuurilehti Cicero arvioi miten liittokansleri Merkel, tuo koko Saksan ja ehkäpä koko Euroopan ”Mutti” suhtautuu Berliinin keskustassa vuosi sitten joulutorilla tehtyyn islamistiseen iskuun, sen uhreihin, näiden omaisiin ja symppaajiin.

Kuuntele:  https://areena.yle.fi/1-4280260  (ajassa 44:30 -46:45  )

 

Ajattelemisen arvoisia ajatuksia.  "Vastuun puutteessa"...

*

Korvakuulolta litteroi vh.

*

]]>
9 http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248022-euroopan-aiti-vahat-valittaa-omista-lapsistaan-merkelin-suhde-terrorismiin#comments Angela Merkel Berliinin terroriteko Breitscheidplatz Islamismi Jihadismi Fri, 22 Dec 2017 04:12:00 +0000 Veikko Huuska http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248022-euroopan-aiti-vahat-valittaa-omista-lapsistaan-merkelin-suhde-terrorismiin
Itsenäinen Kurdistan uhkaa vain islamisteja – Pelolle ei saa antaa valtaa http://kamalpalanijafi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243470-itsenainen-kurdistan-uhkaa-vain-islamisteja-pelolle-ei-saa-antaa-valtaa <p>Lähdetään siitä liikkeelle, että miksi kurdeille ei ole koskaan oikeaa aikaa itsenäistyä? Miksi &rdquo;oikeaa hetkeä&rdquo; pitää vain kurdien kohdalla korostaa? Miksi vetoamme Lähi-idän epävakauteen, kun tiedämme että Lähi-idässä ei ole koskaan ollut vakaita aikaa? On hyvä muistaa, että Irak olisi valloitettu ja Irakin kansalaisia teurastettu, jos kurdit eivät olisi taistelleet terroristeja vastaan ja unohtamatta sen faktan, että Irakin sotilaat luopuivat Mosulin kaupungista ilman taistelua. Irakilaiset saavat kiittää kurdeja olemassaolostaan. Historia on opettanut sen, että Irak on meidän hyvä ystävä heidän ollessa pulassa, mutta kun kurdit tarvitsevat jotainkin Irakin johtajat kääntävät kurdeille selkänsä.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Mitä kurdit haluavat sitten:</strong> Kaikista haasteista huolimatta kurdit haluavat olla edelläkävijöitä Lähi-idässä. Se on tarkoittanut sitä, että bisnessektori on avattu länsimaalaisille toimijoille vuosi vuodelta enemmän. Kurdistanissa on paljon ulkomaalaisia yrittäjiä. Siksi kurdit tekevät tiivisti yhteistyötä länsimaalaisten kanssa. Siksi eurooppalaisia arvoja kunnioitetaan suuresti Kurdistanissa. Siksi olisi luontevaa, että Eurooppa antaa vihreää valoa Kurdistanin itsenäistymiselle. Se palvelisi demokratiaa, vapaita markkinoita ja rauhaa.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kurdistan oli alun perin sekularistinen projekti, nyt se on sekularistinen unelma, josta on tulossa totta</strong>. Lähi-idän valtiot näkevät yleensä sekularismin vääräuskoisten ideologiana tai ideologiana, joka sotii &rdquo;kunnollisia&rdquo; arvoja vastaan. Lähi-idässä ei ole ollut tilaa, kuin islamistisille kansoille ja yhdenlaiselle totuudelle. Kurdistan haluaa irtautua kivikautisista ideologioista. Kurdistan haluaa seurata länsimaitten arvoja ja demokratiaa. Siksi kurdit ovat vuosia panostaneet juuri demokratiaan eniten. Kurdistan on sitoutunut edistämään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. Tämä on merkittävin ero Kurdistanin ja naapurivaltioitten välillä. Siksi on luontevaa, että länsimaat tukevat Kurdistania ja Kurdistan liittoutuu jatkossa Euroopan kanssa. <strong>Kurdistan olisi uusi eurooppalainen valtio Lähi-idässä.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Historian aikana kurdeille on monta kertaa luvattu itsenäistä valtiota ja rauhaa. Jokainen sopimus on mitätöity ja poltettu, vaikka se on tietänyt kurdeille epäinhimillisiä aikoja. Sortaminen ei ole jäänyt siihen, vaan meitä on alun perin myöskin pakkokäännytetty islamin uskontoon, meidän naisia on raiskattu tai myyty kauppatavarana arabeille, lapsia kaapattu sotilaiksi ja miehiä hirtetty tai kidutettu kuoliaaksi. Meitä kurdeja on yritetty islamististen sortokoneistojen avulla muuttaa turkkilaisiksi, iranilaisiksi ja arabeiksi. Ei ole onnistunut, eikä tule koskaan onnistumaan. Winston Churchillkin piti kurdien pakottamista elää arabien kanssa suurena virheenä.&nbsp;</p> <p>Historia on opettanut sen, että arabit, turkkilaiset ja iranilaiset eivät tule koskaan hyväksymään kurdeja. Siksi puhumisen aika on ohi, siksi odottamisen aika on ohi, siksi itsenäisyys pitää yksinkertaisesti ottaa. Ovathan kurdit odottaneet ihmisoikeuksia, vapautta ja itsenäisyyttä satavuotta jo. Nyt saa riittää. Autonomisen Kurdistanin on itsenäistyttävä kaikista vastustuksista huolimatta. Kurdeihin ei tehoa uhkaukset, provokaatiot tai taloudelliset kauppasaarrot. Olemme niihin tottuneet, olemme oppineet elämään vähällä. Kaikista alistamisyrityksistä huolimatta olemme oppineet voittamaan.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Monet Lähi-idän maat vastustavat demokratiaa, ihmisoikeuksia ja vapautta. Me emme saa antaa pelolle valtaa, vaan pyrittävä kaikista uhkauksista ja solvauksista huolimatta viemään niitä asioita eteenpäin, jotka palvelevat rauhaa ja erilaisuuden kunnioittamista. Siksi on sanottava KYLLÄ Kurdistanin itsenäistymiselle.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Lähdetään siitä liikkeelle, että miksi kurdeille ei ole koskaan oikeaa aikaa itsenäistyä? Miksi ”oikeaa hetkeä” pitää vain kurdien kohdalla korostaa? Miksi vetoamme Lähi-idän epävakauteen, kun tiedämme että Lähi-idässä ei ole koskaan ollut vakaita aikaa? On hyvä muistaa, että Irak olisi valloitettu ja Irakin kansalaisia teurastettu, jos kurdit eivät olisi taistelleet terroristeja vastaan ja unohtamatta sen faktan, että Irakin sotilaat luopuivat Mosulin kaupungista ilman taistelua. Irakilaiset saavat kiittää kurdeja olemassaolostaan. Historia on opettanut sen, että Irak on meidän hyvä ystävä heidän ollessa pulassa, mutta kun kurdit tarvitsevat jotainkin Irakin johtajat kääntävät kurdeille selkänsä.

 

Mitä kurdit haluavat sitten: Kaikista haasteista huolimatta kurdit haluavat olla edelläkävijöitä Lähi-idässä. Se on tarkoittanut sitä, että bisnessektori on avattu länsimaalaisille toimijoille vuosi vuodelta enemmän. Kurdistanissa on paljon ulkomaalaisia yrittäjiä. Siksi kurdit tekevät tiivisti yhteistyötä länsimaalaisten kanssa. Siksi eurooppalaisia arvoja kunnioitetaan suuresti Kurdistanissa. Siksi olisi luontevaa, että Eurooppa antaa vihreää valoa Kurdistanin itsenäistymiselle. Se palvelisi demokratiaa, vapaita markkinoita ja rauhaa.

 

Kurdistan oli alun perin sekularistinen projekti, nyt se on sekularistinen unelma, josta on tulossa totta. Lähi-idän valtiot näkevät yleensä sekularismin vääräuskoisten ideologiana tai ideologiana, joka sotii ”kunnollisia” arvoja vastaan. Lähi-idässä ei ole ollut tilaa, kuin islamistisille kansoille ja yhdenlaiselle totuudelle. Kurdistan haluaa irtautua kivikautisista ideologioista. Kurdistan haluaa seurata länsimaitten arvoja ja demokratiaa. Siksi kurdit ovat vuosia panostaneet juuri demokratiaan eniten. Kurdistan on sitoutunut edistämään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. Tämä on merkittävin ero Kurdistanin ja naapurivaltioitten välillä. Siksi on luontevaa, että länsimaat tukevat Kurdistania ja Kurdistan liittoutuu jatkossa Euroopan kanssa. Kurdistan olisi uusi eurooppalainen valtio Lähi-idässä.

 

Historian aikana kurdeille on monta kertaa luvattu itsenäistä valtiota ja rauhaa. Jokainen sopimus on mitätöity ja poltettu, vaikka se on tietänyt kurdeille epäinhimillisiä aikoja. Sortaminen ei ole jäänyt siihen, vaan meitä on alun perin myöskin pakkokäännytetty islamin uskontoon, meidän naisia on raiskattu tai myyty kauppatavarana arabeille, lapsia kaapattu sotilaiksi ja miehiä hirtetty tai kidutettu kuoliaaksi. Meitä kurdeja on yritetty islamististen sortokoneistojen avulla muuttaa turkkilaisiksi, iranilaisiksi ja arabeiksi. Ei ole onnistunut, eikä tule koskaan onnistumaan. Winston Churchillkin piti kurdien pakottamista elää arabien kanssa suurena virheenä. 

Historia on opettanut sen, että arabit, turkkilaiset ja iranilaiset eivät tule koskaan hyväksymään kurdeja. Siksi puhumisen aika on ohi, siksi odottamisen aika on ohi, siksi itsenäisyys pitää yksinkertaisesti ottaa. Ovathan kurdit odottaneet ihmisoikeuksia, vapautta ja itsenäisyyttä satavuotta jo. Nyt saa riittää. Autonomisen Kurdistanin on itsenäistyttävä kaikista vastustuksista huolimatta. Kurdeihin ei tehoa uhkaukset, provokaatiot tai taloudelliset kauppasaarrot. Olemme niihin tottuneet, olemme oppineet elämään vähällä. Kaikista alistamisyrityksistä huolimatta olemme oppineet voittamaan.

 

Monet Lähi-idän maat vastustavat demokratiaa, ihmisoikeuksia ja vapautta. Me emme saa antaa pelolle valtaa, vaan pyrittävä kaikista uhkauksista ja solvauksista huolimatta viemään niitä asioita eteenpäin, jotka palvelevat rauhaa ja erilaisuuden kunnioittamista. Siksi on sanottava KYLLÄ Kurdistanin itsenäistymiselle.

 

 

 

 

 

]]>
4 http://kamalpalanijafi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243470-itsenainen-kurdistan-uhkaa-vain-islamisteja-pelolle-ei-saa-antaa-valtaa#comments Islamismi Kansanaäänestys Kurdistan Kurdit Lähi-itä Tue, 26 Sep 2017 10:44:58 +0000 Kamal Palani Jafi http://kamalpalanijafi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243470-itsenainen-kurdistan-uhkaa-vain-islamisteja-pelolle-ei-saa-antaa-valtaa
Poliitikoiden typerä vihapuhejulistaminen http://mikkokangasoja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242627-poliitikoiden-typera-vihapuhejulistaminen <p><strong>Kun tuomitaan vihapuhe, mitä tuomitaan? Kun julistetaan vihapuhetta vastaan, minkä takia? Onko vihapuhe luultu vai tosiasiallinen ongelma maassamme? Onko vaiva julistamalla hoidettavissa?</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Pyörittelen päätäni, kun ajattelen, että muut kuvittelivat Perussuomalaisten seisovan yhdessä rintamassa tuomitsemassa jotain <em>mitä kukaan ei oikeastaan tiedä </em>ja <em>syystä, josta ei ole käsitystä</em>. Ymmärrän, että vihervasemmisto kohkaa näin epävarman asian ympärillä, mutten ymmärtäisi insinööri-Sipilän lähtevän mukaan, ellen pitäisi häntä &quot;peesaajana&quot;.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Mikä vihapuhe? </strong>On helppo sanoa vihapuheeksi sellaista, mikä lain mukaan lankeaa rikokseksi esimerkiksi kunnianloukkauksena. Laittomien puheiden tuomitsemiseksi ei tarvita kuin tuomita laittomat puheet. Vihapuheella taas tarkoitetaan ilmeisesti yleensä laillista puhetta, joka on vihaista. Osa ei haluaisi kuulla sellaista. On naurettavaa yrittää kitkeä näkyvä viha vapaasta yhteiskunnasta. Se on mahdotonta. Ihmisen perustunteita ei ole edes terveellistä yrittää kitkeä.</p><p>&nbsp;</p><p>Puheenjohtajien ulostulo oli tietenkin suunnattu etenkin vihervasemmiston mielissä äärioikeiston vihapuhetta vastaan. Islamistien ja äärivasemmiston vihapuheesta vaietaan. Joka tapauksessa pyrkimys on toivoton. Eivät vihaiset puhujat lepy sillä, että kehotetaan leppymään. Valtaapitävien kehotukset sitä paitsi helposti koetaan kieltoina.</p><p>&nbsp;</p><p>Koko vihapuheulostulo epäonnistui jo siksi, että käytettiin tärkeimmän kohderyhmän, maahanmuuttokriittisten, mielissä niinkin pilaantunutta sanaa kuin vihapuhe. Jos touhuajilla olisi vähänkään ollut pelisilmää, sana olisi jätetty pois.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Missä vihapuhe? </strong>Kävin asiasta tehden pistokoemaisesti tutkimassa millaista vihaista puhetta terrori-isku sai aikaan verrattuna vuosien aikana seurailemaani. Vilkaisin MVlehden kommenttiketjuja sekä facebookin keskusteluja. Kaikki oli kuten ennenkin. Vihaisia oltiin, muttei minun silmiini enempää kuin ennen.</p><p>&nbsp;</p><p>Tietenkin järkyttävien uutisten jälkeen ollaan vihaisia ja sen voi jokainen uskoa netissäkin näkyvän. Pöly kuitenkin aina laskeutuu ja vanha järjestys palaa. Se on elämää. Kiinnostavaa on, onko vihainen puhe johtanut viharikoksiin. Ministeri Risikko taannoin mukaviisaana julisti polun vihapuheesta viharikoksiin olevan hyvin lyhyt. Väite on amatöörimäinen ja perätön. Me päinvastoin tiedämme, että polku vihaisesta puheesta rikoksiin on pitkä. Moni on vihainen, harva rikollinen. Poliisin ennakkotietojen mukaan viharikokset ovat laantuneet 2015 piikin jälkeen. Aikanaan näemme 2016 vuoden tilastoista miten todella on. Kaikenlaisten mielipiteiden lisäksi meillä ei joka tapauksessa ole tosiasioita osoittamassa, että vihapuhe olisi lisääntynyt. Joku voisi tutkia.</p><p>&nbsp;</p><p>Lapsekas on myös poliitikoiden suuhun tarttunut &quot;viha luo vain vihaa&quot;. Eihän sekään tietenkään vain niin mene. Turunkin terrori-iskussa - vastenmielisyydestään huolimatta - nähtiin uhrauksia ja auttajia.</p><p>&nbsp;</p><p>On siis älytöntä pyrkiä kitkemään vihaista puhetta poliitikoiden vetoomuksilla. Vihaiset puhuvat mitä haluavat, eivätkä kuuntele muita. Järkeviksi katsomiaan esimerkkejä osa heistä toki voi seurata. Kannattaa hyväksyä, että olemme vapaa monimuotoinen yhteiskunta. Jos et voi hyväksyä erilaisia mielipiteitä edes monokulttuurissa, miten sitten monikulttuurissa.</p><p>&nbsp;</p><p>Kansanedustajissa on paljon hyväntahtoisia moukkia. Hyvä tahto ei tee viisaaksi. Harkinta tekee.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kun tuomitaan vihapuhe, mitä tuomitaan? Kun julistetaan vihapuhetta vastaan, minkä takia? Onko vihapuhe luultu vai tosiasiallinen ongelma maassamme? Onko vaiva julistamalla hoidettavissa?

 

Pyörittelen päätäni, kun ajattelen, että muut kuvittelivat Perussuomalaisten seisovan yhdessä rintamassa tuomitsemassa jotain mitä kukaan ei oikeastaan tiedä ja syystä, josta ei ole käsitystä. Ymmärrän, että vihervasemmisto kohkaa näin epävarman asian ympärillä, mutten ymmärtäisi insinööri-Sipilän lähtevän mukaan, ellen pitäisi häntä "peesaajana".

 

Mikä vihapuhe? On helppo sanoa vihapuheeksi sellaista, mikä lain mukaan lankeaa rikokseksi esimerkiksi kunnianloukkauksena. Laittomien puheiden tuomitsemiseksi ei tarvita kuin tuomita laittomat puheet. Vihapuheella taas tarkoitetaan ilmeisesti yleensä laillista puhetta, joka on vihaista. Osa ei haluaisi kuulla sellaista. On naurettavaa yrittää kitkeä näkyvä viha vapaasta yhteiskunnasta. Se on mahdotonta. Ihmisen perustunteita ei ole edes terveellistä yrittää kitkeä.

 

Puheenjohtajien ulostulo oli tietenkin suunnattu etenkin vihervasemmiston mielissä äärioikeiston vihapuhetta vastaan. Islamistien ja äärivasemmiston vihapuheesta vaietaan. Joka tapauksessa pyrkimys on toivoton. Eivät vihaiset puhujat lepy sillä, että kehotetaan leppymään. Valtaapitävien kehotukset sitä paitsi helposti koetaan kieltoina.

 

Koko vihapuheulostulo epäonnistui jo siksi, että käytettiin tärkeimmän kohderyhmän, maahanmuuttokriittisten, mielissä niinkin pilaantunutta sanaa kuin vihapuhe. Jos touhuajilla olisi vähänkään ollut pelisilmää, sana olisi jätetty pois.

 

Missä vihapuhe? Kävin asiasta tehden pistokoemaisesti tutkimassa millaista vihaista puhetta terrori-isku sai aikaan verrattuna vuosien aikana seurailemaani. Vilkaisin MVlehden kommenttiketjuja sekä facebookin keskusteluja. Kaikki oli kuten ennenkin. Vihaisia oltiin, muttei minun silmiini enempää kuin ennen.

 

Tietenkin järkyttävien uutisten jälkeen ollaan vihaisia ja sen voi jokainen uskoa netissäkin näkyvän. Pöly kuitenkin aina laskeutuu ja vanha järjestys palaa. Se on elämää. Kiinnostavaa on, onko vihainen puhe johtanut viharikoksiin. Ministeri Risikko taannoin mukaviisaana julisti polun vihapuheesta viharikoksiin olevan hyvin lyhyt. Väite on amatöörimäinen ja perätön. Me päinvastoin tiedämme, että polku vihaisesta puheesta rikoksiin on pitkä. Moni on vihainen, harva rikollinen. Poliisin ennakkotietojen mukaan viharikokset ovat laantuneet 2015 piikin jälkeen. Aikanaan näemme 2016 vuoden tilastoista miten todella on. Kaikenlaisten mielipiteiden lisäksi meillä ei joka tapauksessa ole tosiasioita osoittamassa, että vihapuhe olisi lisääntynyt. Joku voisi tutkia.

 

Lapsekas on myös poliitikoiden suuhun tarttunut "viha luo vain vihaa". Eihän sekään tietenkään vain niin mene. Turunkin terrori-iskussa - vastenmielisyydestään huolimatta - nähtiin uhrauksia ja auttajia.

 

On siis älytöntä pyrkiä kitkemään vihaista puhetta poliitikoiden vetoomuksilla. Vihaiset puhuvat mitä haluavat, eivätkä kuuntele muita. Järkeviksi katsomiaan esimerkkejä osa heistä toki voi seurata. Kannattaa hyväksyä, että olemme vapaa monimuotoinen yhteiskunta. Jos et voi hyväksyä erilaisia mielipiteitä edes monokulttuurissa, miten sitten monikulttuurissa.

 

Kansanedustajissa on paljon hyväntahtoisia moukkia. Hyvä tahto ei tee viisaaksi. Harkinta tekee.

]]>
57 http://mikkokangasoja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242627-poliitikoiden-typera-vihapuhejulistaminen#comments Islamismi Rasismi Vihapuhe Sun, 10 Sep 2017 08:11:42 +0000 Mikko Kangasoja http://mikkokangasoja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242627-poliitikoiden-typera-vihapuhejulistaminen
Yhteisestä julkilausumasta uuteen sisällissotaan kolmessa päivässä http://vinkuukka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242625-yhteisesta-julkilausumasta-uuteen-sisallissotaan-kolmessa-paivassa <p>&nbsp;</p><p>Laura Huhtasaari pilasi julkisuudessa itse allekirjoittamansa <a href="https://yle.fi/uutiset/3-9819353">puoluejohtajien vetoomuksen</a>&nbsp;tavoitteen. Sen&nbsp;tarkoitus oli vähentää yhteiskunnallista eripuraa. <a href="https://yle.fi/uutiset/3-9821484">Puoluejohtajat moittivat Huhtasaaren puhetta</a>, jossa hän tuomitsi terroristisen vihapuheen ja muistutti &rdquo;Euroopan islamisaatiosta&rdquo;. Kotimaista vihapuhetta hän ei tuominnut.&nbsp;Viikonvaihteessa Twitter-maailma oli syvemmällä &rdquo;absurdistanissa&rdquo; kuin koskaan.&nbsp;</p><p>Se häropallo, mitä Suomen kansa on parina päivänä taas yhdessä pelannut, saisi Olginon vanhan trollitehtaan ylpeäksi mediatyönsä aikaansaannoksista.</p><p>Perussuomalaisten poliittinen vastapuoli alkoi keulia. Poliisi puhui koulujemme <a href="https://mobile.twitter.com/JariTaponen/status/906467248063344641">mahdollisuuksista terroristien hoivaamiseen</a> saaden <a href="https://mobile.twitter.com/iinapalo/status/906590156899090432">Juhana Vartiaiselta myönteistä tukea</a>. Saamaansa kansalaispalautetta poliisi kutsui <a href="https://mobile.twitter.com/JariTaponen/status/906591042299887617">mölyksi</a>. Dosentti Vesa Heikkinen lähti Kaarle Nordenstrengin jäljille ja <a href="https://mieloilija.blogspot.fi/2017/09/arvokasta-rasistisuutta-eduskunnassa.html">vaati tutkimaan Laura Huhtasaaren viestin mahdollisen syytteen varalta</a>. Suomessa ei saa vihjaista olemassa olevan islamistista vihapuhetta ja poliittista islamismia, sillä uudessa yhteisessä &rdquo;neuvostoliitossa&rdquo; eli monikulttuurisuudessa ei ole juurikaan epäkohtia ja kaikki päättyy joka tapauksessa lopulliseen onneen. Eikä moskeijassa nyt ainakaan radikalisoiduta.</p><p>Olipa taas &quot;herätetty keskustelua&quot;.</p><p>En pidä presidenttipelistä, kun vastapainona on kansakunnan eheys modernien vakavien ongelmien edessä. Huhtasaari on yksi alkuperäisen vetoomuksen allekirjoittajista, mutta ei aio hillitä äänestäjiensä raivoa. Eipä liiemmin puuttunut Soinikaan, kun oli aika kerätä jytkyä. Kuuluu pelin henkeen. Politiikkaa.</p><p>En pidä myöskään vihreiden uuden puheenjohtajan asenteesta, mikä näkyi Ylen ykkösaamun haastattelussa eilen. Viranomaisten työn sabotoiminen ei nimittäin ole ok.</p><p>Uskon, että puoluejohtajien vetoomus on suurimmalle osalle suomalaisista aivan mieleinen. Perussuomalaisille se ei kelpaa, ja heitä ärsyttävät kaikki tabut. Miksi suomalaisia pitää syyttää? Mikä helkkarin Tukholman syndrooma tässä on menossa? Suomessa on heidän mielestään aina aika ajoin tämä &quot;totuudenmukainen kuva maailmasta&quot;, joka pitäisi nielaista kuin uistin. Siitä tulee myös vastareaktio. Vastareaktiota voi käyttää hyväkseen myös maan ulkopuolinen voima.</p><p>Poliisiammattikorkeakoulun Taposelle väittäisin, että Twitter on kovin hankala tiedotusformaatti. Siinä merkkien lyhyys ja lauantailisä korostuvat. Jos viesti ei mene perille, se ei ole vastaanottajan vika. Näin sunnuntain näkökulmasta itse asiaan totean, että peruskoulua käydään 16 ikävuoteen. Lapseen voi todellakin vaikuttaa positiivisesti. Kaikki suunnat ovat auki. Kehityspsykologisesti aikuiselle peruskoulu saman ikäisten joukossa on aivan väärä paikka a priori, radikalisoituneesta terroristista puhumattakaan. Vaihtoehdot ovat oikeasti tapauksesta riippuen jonkinlainen säilöönotto tai sitten luja aikuiskoulutuskeskus.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Laura Huhtasaari pilasi julkisuudessa itse allekirjoittamansa puoluejohtajien vetoomuksen tavoitteen. Sen tarkoitus oli vähentää yhteiskunnallista eripuraa. Puoluejohtajat moittivat Huhtasaaren puhetta, jossa hän tuomitsi terroristisen vihapuheen ja muistutti ”Euroopan islamisaatiosta”. Kotimaista vihapuhetta hän ei tuominnut. Viikonvaihteessa Twitter-maailma oli syvemmällä ”absurdistanissa” kuin koskaan. 

Se häropallo, mitä Suomen kansa on parina päivänä taas yhdessä pelannut, saisi Olginon vanhan trollitehtaan ylpeäksi mediatyönsä aikaansaannoksista.

Perussuomalaisten poliittinen vastapuoli alkoi keulia. Poliisi puhui koulujemme mahdollisuuksista terroristien hoivaamiseen saaden Juhana Vartiaiselta myönteistä tukea. Saamaansa kansalaispalautetta poliisi kutsui mölyksi. Dosentti Vesa Heikkinen lähti Kaarle Nordenstrengin jäljille ja vaati tutkimaan Laura Huhtasaaren viestin mahdollisen syytteen varalta. Suomessa ei saa vihjaista olemassa olevan islamistista vihapuhetta ja poliittista islamismia, sillä uudessa yhteisessä ”neuvostoliitossa” eli monikulttuurisuudessa ei ole juurikaan epäkohtia ja kaikki päättyy joka tapauksessa lopulliseen onneen. Eikä moskeijassa nyt ainakaan radikalisoiduta.

Olipa taas "herätetty keskustelua".

En pidä presidenttipelistä, kun vastapainona on kansakunnan eheys modernien vakavien ongelmien edessä. Huhtasaari on yksi alkuperäisen vetoomuksen allekirjoittajista, mutta ei aio hillitä äänestäjiensä raivoa. Eipä liiemmin puuttunut Soinikaan, kun oli aika kerätä jytkyä. Kuuluu pelin henkeen. Politiikkaa.

En pidä myöskään vihreiden uuden puheenjohtajan asenteesta, mikä näkyi Ylen ykkösaamun haastattelussa eilen. Viranomaisten työn sabotoiminen ei nimittäin ole ok.

Uskon, että puoluejohtajien vetoomus on suurimmalle osalle suomalaisista aivan mieleinen. Perussuomalaisille se ei kelpaa, ja heitä ärsyttävät kaikki tabut. Miksi suomalaisia pitää syyttää? Mikä helkkarin Tukholman syndrooma tässä on menossa? Suomessa on heidän mielestään aina aika ajoin tämä "totuudenmukainen kuva maailmasta", joka pitäisi nielaista kuin uistin. Siitä tulee myös vastareaktio. Vastareaktiota voi käyttää hyväkseen myös maan ulkopuolinen voima.

Poliisiammattikorkeakoulun Taposelle väittäisin, että Twitter on kovin hankala tiedotusformaatti. Siinä merkkien lyhyys ja lauantailisä korostuvat. Jos viesti ei mene perille, se ei ole vastaanottajan vika. Näin sunnuntain näkökulmasta itse asiaan totean, että peruskoulua käydään 16 ikävuoteen. Lapseen voi todellakin vaikuttaa positiivisesti. Kaikki suunnat ovat auki. Kehityspsykologisesti aikuiselle peruskoulu saman ikäisten joukossa on aivan väärä paikka a priori, radikalisoituneesta terroristista puhumattakaan. Vaihtoehdot ovat oikeasti tapauksesta riippuen jonkinlainen säilöönotto tai sitten luja aikuiskoulutuskeskus.

 

 

]]>
11 http://vinkuukka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242625-yhteisesta-julkilausumasta-uuteen-sisallissotaan-kolmessa-paivassa#comments Islamismi Laura Huhtasaari Sun, 10 Sep 2017 07:47:09 +0000 Väinö Kuukka http://vinkuukka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242625-yhteisesta-julkilausumasta-uuteen-sisallissotaan-kolmessa-paivassa
Euroopan aikapommi ja puoluejohtajat http://vinkuukka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242457-euroopan-aikapommi-ja-puoluejohtajat <p>&nbsp;</p><p>Juha Sipilä ja puoluejohtajat kokoontuivat Antti Rinteen ehdotuksesta. He antoivat julkilausuman. He tuomitsivat terrorismin. Samalla he tuomitsivat hallitsemansa kansan tyytymättömät.</p><p>Eräässä tilaisuudessa hyvinkin meritoitunut tutkija avasi, mistä sosiopsykologian kannalta on kyse. Hänen mukaansa hallitseva eliitti ohjaa, ja virkamiehet toimivat välimiehinä sen ja hallitun populan puskurina. Hallitut ovat aina toimeenpanon ja valvonnan, supression kohteena. Tämä nostaa väistämättä tällaisena aikana sekä identiteetti- että kulttuurikriisin.</p><p>Hän selvensi varsin vakuuttavasti, että oikeudenmukaisuuden tunne on hallituille tärkein asia. Hallitut kokevat syvää epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, mikä tekee eliitin silmissä heistä &rdquo;väärin ajattelevan kansan&rdquo;. Tyytymättömyyttä syntyy eniten siksi, että kansa a) pakotetaan muuttamaan identiteettiään ja b) hallitun populan jäseniä rasittavat virkamieskunnan sekä humanitäärisen maahanmuuton ja maahanmuuttoteollisen kompleksin etuoikeutetuin osa sekä c) ylemmän virkamiehistön etuoikeudet ja d) erityisesti se, että heidän puolestaan puhutaan vain puhumalla heidän sijastaan, ei puhumalla heidän agendallaan heidän tavoitteistaan ja tarpeistaan. Tähän kun lisää taloudellisen supression sekä turvallisuuteen (omaan, läheisten, elinympäristön) kohdistuvan poliittinen supression niin a vot. Sotku on valmis.</p><p>Poliitikkojen ratkaisu? Huolestutaan, kooonnutaan ja tehdään julkilausumia. #stopvihapuhe</p><p>Kulttuurissamme luovuuden tukahduttaminen on liian usein ohjaavien ainoa keino reagoida. Se on erityisesti Junckerin työkalupakin ainoa keino, ja juuri siksi hän on vaarassa suistaa eurooppalaisen kulttuurin tuhoonsa juuri silloin, kun aivan päinvastainen käytös voisi muuttaa huonon kehityksen. Pienet ja luonteeltaan rakentavat konfliktit olisi parempi ottaa vastaan nyt, kun niiden hyödyllisyys on selvää. Kahlitsemalla pikkutyytymättömyyden tulemme ottamaan vastaan isot ja tuhoisat konfliktit. Ne ovat pian aivan väistämättömiä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Saako poliitikko oikean tiedon?</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Poliittinen islamismi on kuuma peruna, joka saa aikaan outoja lausahduksia somepoliisista kiivaimpaan persuun. Vihapuhe nimittäin ei ole Euroopan suurin turvallisuusuhka. Ei se pitemmän päälle ole liikennekään eikä alkoholi tai tupakka. Kyse ei ole kuolonuhrien määrästä vaan koko yhteiskuntajärjestyksestä.&nbsp; Poliitikkomme eivät ole perillä, mistä oikeasti turvallisuuspoliittisesti on kysymys suhteessa poliittiseen islamismiin. Keskustelua ei käydä rehellisesti.</p><p>Suurin uhka on euroopanlaajuinen sisällissota, erittäin vakavat yhteenotot jollain 10-15 vuoden aikavälillä.</p><p>Yhdysvaltain terrorismintutkijoille ei ole mitään epäselvää siinä, mikä eurooppalaisille vaikuttaa olevan hyvin epäselvää. Arvot sokeuttavat.</p><p>Fouaad Hussein kirjoitti yli kymmenen vuotta sitten teoksen Abu Musab al-Zarqawin kertoman pohjalta. Se herätti huomiota asiantuntijapiireissä silloin, mutta jostain syystä siitä ei juuri puhuta, vaikka kaikki, mitä nyt tapahtuu, muistuttaa totaalisen konfrontaation vaihetta (vaihe kuusi). Teoksesta ei ole länsimaista käännöstä, mutta siitä on referaatteja. Se on samalla myös kalifaatin toimintaohje. <a href="http://www.newyorker.com/magazine/2006/09/11/the-master-plan">Tässä vanhassa artikkelissa kerrotaan seikkaperäisesti</a> terrorismin uuden sukupolven tuleminen aina jonnekin 2020-luvulle.</p><p>Radikaalit ajattelijat jakoivat jo 2000-luvun alussa poliittisen islamismin pidemmän aikavälin suunnitelman seitsemään vaiheeseen. Eräässä vaiheessa kalifaatti hajottaa linjaorganisaationsa ja muuttuu multiverkostoksi, joka kontaktoi muita samanhenkisiä organisaatioita. Löyhä strukturoituminen tuo suojan ja liikkumavaran.</p><p>Kun pirstaleisuutta ja kontaktien runsautta hyödyntävä verkostojen verkosto asettaa tavoitteensa, keinonsa ja operaationsa enemmän yhteisesti jaetun moraalijärjestyksen, uskomuspohjan ja menettelytapakirjaston perusteella kuin johtosuhteisiin liittyvän kaavamaisen organisoitumisen ja käskyvaltasuhteiden mukaan, se voi samaan aikaan toimia koordinoidusti ja olla suojassa siihen kohdistuvalta kiinnostukselta.</p><p>Toiminta voi siis rakentua pienissä paloissa, vaikka eri toimijoiden välillä ei olisi edes katkotonta viestintäverkostoa. Lähi-Idän kalifaatit voidaan fyysisesti pommittaa vaikka atomeiksi, mutta riittävästi sotilaita on suoraan vihollisalueella eli länsimaissa.</p><p>Al-Zargawin ja muiden kalifaatin ajattelijoiden keinovalikoimassa strategia on kaksiosainen. &nbsp;<em>Taistelu sielusta ja mielestä</em> sekä <em>Hijra</em>. Se edeltää uutta kalifaatin tulemista, joka tämän teorian mukaan nousee seuraavaksi suoraan länsimaiden sisällä. Hijra on islamismia palveleva muuttoliike. Teorian mukaan niin kauan kuin se jatkuu, etenee myös islamismi. Ei ole väliä, millaisia muuttajat ovat. Sotilaat otetaan vaikka heidän vielä syntymättömistä lapsistaan. Tähän tarvitaan taistelu sielusta ja mielestä.</p><p>Harvoin hyökkäyksen kohde halukkaasti rahoittaa toimintaa ja tukee sitä kaikin muodoin, jopa vetämällä taistelun omalle maaperälleen. Se subversion kohteena oleva kansa huomaa, että näin Juncker ja Merkel määräävät tekemään. Omat petteriorvot ja juhasipilät eivät määrää yhtikäs mitään omassa maassaan, vaan ovat muuten vain haavi auki ja sormi takapuolessa.</p><p>Siltä heistä tuntuu. Sori siitä.</p><p>Ovatko poliitikot ja virkamiehet perillä kalifaatin omasta strategiasta ja sen itse omalle väelleen antamasta ilmoituksesta? Tuskin. Suomessa on tasan kaksi asiantuntijaa, jotka ovat käryllä tästä, ja he ovat Atte Kaleva ja Alan Salehzadeh. &nbsp;Meillä on kyllä paljon &rdquo;asiantuntijoita&rdquo;, jotka kelpaavat erinomaisesti medialle kertomaan sen, minkä se haluaakin kuulla. Ei siitä kauan ole, kun eräs terrorismintutkijaksi tituleerattu ivasi Punahilkka-saduksi väitettä, että pakolaisten mukana voisi tulla terroristeja. Niin mahtava on uskon voima.</p><p>Koska kukaan ei voi kiistää oikeaa sotapakolaisuutta ja sen olemassaoloa, eikä Suomi ole mikään muusta maailmasta eristetty potero, oikea tieto ja tinkimätön rehellisyys ilman ideologioita olisi kaikkien yhteinen etu. Lakkaisi ylimääräinen mouhuaminen. Olisi kiva auttaa sitä, joka apua tarvitsee. Se on luonnollista.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Juha Sipilä ja puoluejohtajat kokoontuivat Antti Rinteen ehdotuksesta. He antoivat julkilausuman. He tuomitsivat terrorismin. Samalla he tuomitsivat hallitsemansa kansan tyytymättömät.

Eräässä tilaisuudessa hyvinkin meritoitunut tutkija avasi, mistä sosiopsykologian kannalta on kyse. Hänen mukaansa hallitseva eliitti ohjaa, ja virkamiehet toimivat välimiehinä sen ja hallitun populan puskurina. Hallitut ovat aina toimeenpanon ja valvonnan, supression kohteena. Tämä nostaa väistämättä tällaisena aikana sekä identiteetti- että kulttuurikriisin.

Hän selvensi varsin vakuuttavasti, että oikeudenmukaisuuden tunne on hallituille tärkein asia. Hallitut kokevat syvää epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, mikä tekee eliitin silmissä heistä ”väärin ajattelevan kansan”. Tyytymättömyyttä syntyy eniten siksi, että kansa a) pakotetaan muuttamaan identiteettiään ja b) hallitun populan jäseniä rasittavat virkamieskunnan sekä humanitäärisen maahanmuuton ja maahanmuuttoteollisen kompleksin etuoikeutetuin osa sekä c) ylemmän virkamiehistön etuoikeudet ja d) erityisesti se, että heidän puolestaan puhutaan vain puhumalla heidän sijastaan, ei puhumalla heidän agendallaan heidän tavoitteistaan ja tarpeistaan. Tähän kun lisää taloudellisen supression sekä turvallisuuteen (omaan, läheisten, elinympäristön) kohdistuvan poliittinen supression niin a vot. Sotku on valmis.

Poliitikkojen ratkaisu? Huolestutaan, kooonnutaan ja tehdään julkilausumia. #stopvihapuhe

Kulttuurissamme luovuuden tukahduttaminen on liian usein ohjaavien ainoa keino reagoida. Se on erityisesti Junckerin työkalupakin ainoa keino, ja juuri siksi hän on vaarassa suistaa eurooppalaisen kulttuurin tuhoonsa juuri silloin, kun aivan päinvastainen käytös voisi muuttaa huonon kehityksen. Pienet ja luonteeltaan rakentavat konfliktit olisi parempi ottaa vastaan nyt, kun niiden hyödyllisyys on selvää. Kahlitsemalla pikkutyytymättömyyden tulemme ottamaan vastaan isot ja tuhoisat konfliktit. Ne ovat pian aivan väistämättömiä.

 

Saako poliitikko oikean tiedon?

 

Poliittinen islamismi on kuuma peruna, joka saa aikaan outoja lausahduksia somepoliisista kiivaimpaan persuun. Vihapuhe nimittäin ei ole Euroopan suurin turvallisuusuhka. Ei se pitemmän päälle ole liikennekään eikä alkoholi tai tupakka. Kyse ei ole kuolonuhrien määrästä vaan koko yhteiskuntajärjestyksestä.  Poliitikkomme eivät ole perillä, mistä oikeasti turvallisuuspoliittisesti on kysymys suhteessa poliittiseen islamismiin. Keskustelua ei käydä rehellisesti.

Suurin uhka on euroopanlaajuinen sisällissota, erittäin vakavat yhteenotot jollain 10-15 vuoden aikavälillä.

Yhdysvaltain terrorismintutkijoille ei ole mitään epäselvää siinä, mikä eurooppalaisille vaikuttaa olevan hyvin epäselvää. Arvot sokeuttavat.

Fouaad Hussein kirjoitti yli kymmenen vuotta sitten teoksen Abu Musab al-Zarqawin kertoman pohjalta. Se herätti huomiota asiantuntijapiireissä silloin, mutta jostain syystä siitä ei juuri puhuta, vaikka kaikki, mitä nyt tapahtuu, muistuttaa totaalisen konfrontaation vaihetta (vaihe kuusi). Teoksesta ei ole länsimaista käännöstä, mutta siitä on referaatteja. Se on samalla myös kalifaatin toimintaohje. Tässä vanhassa artikkelissa kerrotaan seikkaperäisesti terrorismin uuden sukupolven tuleminen aina jonnekin 2020-luvulle.

Radikaalit ajattelijat jakoivat jo 2000-luvun alussa poliittisen islamismin pidemmän aikavälin suunnitelman seitsemään vaiheeseen. Eräässä vaiheessa kalifaatti hajottaa linjaorganisaationsa ja muuttuu multiverkostoksi, joka kontaktoi muita samanhenkisiä organisaatioita. Löyhä strukturoituminen tuo suojan ja liikkumavaran.

Kun pirstaleisuutta ja kontaktien runsautta hyödyntävä verkostojen verkosto asettaa tavoitteensa, keinonsa ja operaationsa enemmän yhteisesti jaetun moraalijärjestyksen, uskomuspohjan ja menettelytapakirjaston perusteella kuin johtosuhteisiin liittyvän kaavamaisen organisoitumisen ja käskyvaltasuhteiden mukaan, se voi samaan aikaan toimia koordinoidusti ja olla suojassa siihen kohdistuvalta kiinnostukselta.

Toiminta voi siis rakentua pienissä paloissa, vaikka eri toimijoiden välillä ei olisi edes katkotonta viestintäverkostoa. Lähi-Idän kalifaatit voidaan fyysisesti pommittaa vaikka atomeiksi, mutta riittävästi sotilaita on suoraan vihollisalueella eli länsimaissa.

Al-Zargawin ja muiden kalifaatin ajattelijoiden keinovalikoimassa strategia on kaksiosainen.  Taistelu sielusta ja mielestä sekä Hijra. Se edeltää uutta kalifaatin tulemista, joka tämän teorian mukaan nousee seuraavaksi suoraan länsimaiden sisällä. Hijra on islamismia palveleva muuttoliike. Teorian mukaan niin kauan kuin se jatkuu, etenee myös islamismi. Ei ole väliä, millaisia muuttajat ovat. Sotilaat otetaan vaikka heidän vielä syntymättömistä lapsistaan. Tähän tarvitaan taistelu sielusta ja mielestä.

Harvoin hyökkäyksen kohde halukkaasti rahoittaa toimintaa ja tukee sitä kaikin muodoin, jopa vetämällä taistelun omalle maaperälleen. Se subversion kohteena oleva kansa huomaa, että näin Juncker ja Merkel määräävät tekemään. Omat petteriorvot ja juhasipilät eivät määrää yhtikäs mitään omassa maassaan, vaan ovat muuten vain haavi auki ja sormi takapuolessa.

Siltä heistä tuntuu. Sori siitä.

Ovatko poliitikot ja virkamiehet perillä kalifaatin omasta strategiasta ja sen itse omalle väelleen antamasta ilmoituksesta? Tuskin. Suomessa on tasan kaksi asiantuntijaa, jotka ovat käryllä tästä, ja he ovat Atte Kaleva ja Alan Salehzadeh.  Meillä on kyllä paljon ”asiantuntijoita”, jotka kelpaavat erinomaisesti medialle kertomaan sen, minkä se haluaakin kuulla. Ei siitä kauan ole, kun eräs terrorismintutkijaksi tituleerattu ivasi Punahilkka-saduksi väitettä, että pakolaisten mukana voisi tulla terroristeja. Niin mahtava on uskon voima.

Koska kukaan ei voi kiistää oikeaa sotapakolaisuutta ja sen olemassaoloa, eikä Suomi ole mikään muusta maailmasta eristetty potero, oikea tieto ja tinkimätön rehellisyys ilman ideologioita olisi kaikkien yhteinen etu. Lakkaisi ylimääräinen mouhuaminen. Olisi kiva auttaa sitä, joka apua tarvitsee. Se on luonnollista.

]]>
2 http://vinkuukka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242457-euroopan-aikapommi-ja-puoluejohtajat#comments Islamismi Juha Sipilä Sosiologia Thu, 07 Sep 2017 06:32:21 +0000 Väinö Kuukka http://vinkuukka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242457-euroopan-aikapommi-ja-puoluejohtajat
Syvä osanotto Turun terrori-iskun uhreille ja heidän omaisilleen. http://penttitepsa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241496-syva-osanotto-turun-terrori-iskun-uhreille-ja-heidan-omaisilleen <p><strong>Syvä osanotto Turun terrori-iskun uhreille ja heidän omaisilleen. Voimme vain kuvitella heidän tuskaansa ja miksi-kysymysten määrää.</strong></p> <p>Puukkoiskun tekijä on marokkolainen mies, joka on saapunut Suomeen turvapaikanhakijana. Suomi on antanut hänelle suojaa ja ylläpitoa, jopa rahaa. Hän päätti palkita saamansa hyvän tällä tavalla puukottamalla naisia kuoliaaksi. Voimme vain ihmetellen kysyä, tarvitsiko tällainen henkilö turvapaikkaa alunpitäenkään. Hän toimi ilmeisesti islamistisen ideologian sokaisemana.</p> <p>Jotakin turvapaikkakäytännössä on vialla. Ei ole mitään järkeä, että tänne tulee potentiaalisesti vaarallisia henkilöitä maista, jotka eivät eivät ole vaarallisia. Tätäkin marokkolaista oli kotoutettu ja kurssitettu, elätetty ja asutettu. Tarjolla on ollut lääkäri- ja psykologiapalveluja. Nyt on tiedossa vielä hänen tekojensa selvittely ja kymmenien tuhansien oikeudenkäynnit tulkkipalveluineen.</p> <p>Turvapaikanhakijoissa on myös toisenlaisia: Tunnen erittäin ystävällisiä ja silminnähden kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia turvapaikanhakijoita. On tärkeää, ettei heidän asiaansa kyseenalaisteta vääränlaisilla yleistyksillä. Vaikeimmasta tilanteessa ovat kristityt tai kristityksi kääntyneet.</p> <p>Ongelmien taustalla on myös vapaan liikkuvuuden ja rajattomuuden ideologia. Minun mielestäni rajatarkastukset ja pikakäännytykset olisivat apu tähän yleiseurooppalaiseen ongelmaan. Toivottavasti monikulturistit nyt viimeistään myöntävät olleensa väärässä.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Syvä osanotto Turun terrori-iskun uhreille ja heidän omaisilleen. Voimme vain kuvitella heidän tuskaansa ja miksi-kysymysten määrää.

Puukkoiskun tekijä on marokkolainen mies, joka on saapunut Suomeen turvapaikanhakijana. Suomi on antanut hänelle suojaa ja ylläpitoa, jopa rahaa. Hän päätti palkita saamansa hyvän tällä tavalla puukottamalla naisia kuoliaaksi. Voimme vain ihmetellen kysyä, tarvitsiko tällainen henkilö turvapaikkaa alunpitäenkään. Hän toimi ilmeisesti islamistisen ideologian sokaisemana.

Jotakin turvapaikkakäytännössä on vialla. Ei ole mitään järkeä, että tänne tulee potentiaalisesti vaarallisia henkilöitä maista, jotka eivät eivät ole vaarallisia. Tätäkin marokkolaista oli kotoutettu ja kurssitettu, elätetty ja asutettu. Tarjolla on ollut lääkäri- ja psykologiapalveluja. Nyt on tiedossa vielä hänen tekojensa selvittely ja kymmenien tuhansien oikeudenkäynnit tulkkipalveluineen.

Turvapaikanhakijoissa on myös toisenlaisia: Tunnen erittäin ystävällisiä ja silminnähden kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia turvapaikanhakijoita. On tärkeää, ettei heidän asiaansa kyseenalaisteta vääränlaisilla yleistyksillä. Vaikeimmasta tilanteessa ovat kristityt tai kristityksi kääntyneet.

Ongelmien taustalla on myös vapaan liikkuvuuden ja rajattomuuden ideologia. Minun mielestäni rajatarkastukset ja pikakäännytykset olisivat apu tähän yleiseurooppalaiseen ongelmaan. Toivottavasti monikulturistit nyt viimeistään myöntävät olleensa väärässä.

]]>
3 http://penttitepsa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241496-syva-osanotto-turun-terrori-iskun-uhreille-ja-heidan-omaisilleen#comments Islamismi Terrori Turun terrori-isku Terrorismi Sat, 19 Aug 2017 12:35:10 +0000 Pentti Tepsa http://penttitepsa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241496-syva-osanotto-turun-terrori-iskun-uhreille-ja-heidan-omaisilleen
Rasismisyyttelyn harhaisuus ja vihapuhe http://eskokalervo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240585-rasismisyyttelyn-harhaisuus-ja-vihapuhe <p>Päivän ihmettely: rasismi-sanan väärinkäyttö.</p><p>Yhtenään näkee käytettävän rasisti-sanaa mitä kummallisimmissa yhteyksissä ja muita haukutaan rasisteiksi mitä oudoimmin perustein.<br />Rasismi, rotuviha on ilmiönä aivan selkeä, mutta termin käyttö sitä ei kyllä näytä olevan. Aitoa ja oikeata rasismia on se, kun Ku-klux-klan syyttää neekerirotua lähes kaikesta pahasta, ihan neekerin olemassaolokin näyttää saavan tämän valkohuppuväen raivoihinsa, pontimena siis leppymätön, koko rotua kohtaan yleistetty, harhoihin perustuva, silmitön viha.<br />Rasismia ei vielä ole, että mainitsee valkoisen miehen orjuuttaneen neekereitä ja tappaneen joukoittain intiaaneja. Sehän on vain historiallisen totuuden esiin tuontia, ei sanoja väitä, että koko valkoinen rotu olisi tappajaporukkaa kaikki tyynni.<br />Ei sekään ole rasismia, jos vieroksuu ja oudoksuu somaleita heidän tavastaan kohdella bantuja orjinaan ja itse mieluummin loisivan työtä tekemättä.<br />Eihän näin toimiva leimaa koko Afrikan sarven rotuhaaraa, hän ei yleistä käsitystään koskemaan eritrealaisia (nyt olen heikoilla kun en tiedä, luetaanko eritrealaiset eri kansaksi). Nämä rotu- ja kansayleistykset. eivät muuten aina kestä ajan hammasta, suomalanen sisukin alkaa olla jo pelkkä myytti, 1968 jälkeen taitaa olla totuudellisempaa puhua pullamössökansasta.<br />Mikä muu kuin valkokaapujen neekeriviha sitten täyttäisi rasismin tunnusmerkistön? Siis rotuun kohdistuva vihamielinen yleistys.<br />Ehkäpä esimerkkejä sellaisesta voisi olla sinänsä aika harmiton ja nykyään jo enemmän huumorin puolella pysyskelevä huulen heitto Mannen työhaluista (karaokessa Mä joka päivä töitä teen), fiksut mannet itsekin viljelevät tätä vitsiennakkoluuloa huumoripäissään.<br />Tämän luokittelen lempeäksi ennakkoluuloksi, koska kuvittelen valtaosan suomalaisista arvostavan ahkeria tuntemiaan mustalaisia hyvinä työtovereina. Tarinat hevoshuijauksilla elävistä manneista ja hameenhelmat viinapulloista pullollaan kulkevista mirandoista lienevät jo nykyään osa yhteistä kansantarustoa. No ryppyotsaisena esiintyessään ja koko mustalaisheimoa leimaavana rasismia kyllä, en kiellä.<br />Entä sitten maahanmuuttajien aiheuttama ghettoutuminen ja ghetoissa pesivä viha kantaväestöä kohtaan, rasismiako, kyllä, siltä se näyttää ja kuulostaa, koska siltä taholta tuleva vihapuhe on yleistävää, tappakaa kaikki vääräuskoiset ja heidän uskoonsa kääntyvät!<br />Tämä vihayleistyshän on tyypillistä Isisin toiminnassa, kaikki länsimaalaiset valkoiset ovat vapaata riistaa riippumatta heidän teoistaan, pelkkä rotu oikeuttaa tappamiseen.<br />Entä sitten ne, jotka tuovat esiin islamistien aikaansaaman kulttuuriuhan ja varoittavat koko länttä koskevasta tuhosta, jos jäykkäuskoinen islamismipitoisuus nousee kansassa tietyn riskirajan yli.<br />En voi pitää tutkimusaineiston esiintuomista mitenkään moitittavana, saati rasistisena, Ranskan ja Ruotsin kokemukset todistavat vääjäämättä, että näin on. Ja voidaan perustellusti väittää näin käyvän myös Suomessa, näyttöä löytyy jo Helsingin seudun itä-lähiöistä.<br />Ongelmana ei ole tämän uhan esiin tuonti vaan yhden kansankiihottajaporukan taholta tuleva rasismisyyttely tätä uhkaa esiintuovia kohtaan.<br />Pianisti halutaan ampua muodissa olevan huonon musiikin soiton tähden. Totuuden puhujasta yritetään tehdä vikapää, jotta totuuden viesti voitaisiin &quot;laillisesti&quot; tuhota, väärin sammutettuna vaientaa.<br />Itse asiassa nämä totuuden vääristelijät, jotka siis nimittelevät tutkimustulosten julkistajia rasisteiksi, syyllistyvät kiihottamiseen kansanryhmää kohtaan, sillä tämä totuuden näkevä ja sitä esiin tuova tiedemiesten ja -naisten suuri joukko ja heidän avullaan silmänsä tosiasioille avannut, nyt jo kai enemmistö, ole hyvinkin kansanryhmä.<br />Sinänsä surkuhupaisaa - olisi, ellei olisi näin vakavasta asiasta kyse - että vääriä syytöksiä vimmoissaan sinkoileva joukko yrittää leimata kiihkonsa kohteet rasisteiksi, siis näkevät muissa sen, mitä tosiasiassa tekevät itse. Monimutkaista, hieman kyllä, psykiatriassa tätä nimitetään projektioksi, oman sisällön projisioimista muiden ominaisuuksiksi, nähdään oman vihan hehku toisten kasvoilla vaikka se leimuaa vain omassa mielessä.</p><p>Ai niin, muuten, olin jo unohtaa,</p><p>PS &nbsp;tämän jutun lukemista voi käyttää myös itsetestinä. Jos nimittäin neekeri-sanan käyttö häiritsi, Sinussa asuu ainakin pieni rasisti-syyttelijä. Kuten kaikki tästä vammasta vapaat asiayhteyksistä huomasivat, käytän neekeritermiä täysin neutraalina tieteellisenä rotumääreenä, engl. Negroidi, negro,, solvaavia taas ovat neksu, nigger. Ei ole sanan vika jos korvissa särisee, selvää arvovapaata arkisuomea ovat neekeri, eskimo, intiaani, baski, saamelainen, mustalainen, musta, irokeesi, bantu, pygmi ja vepsä.</p><p>Älä allergisoi kielikorvaasi joidenkin mielensäpahoittamiseen erkoistuneiden tätiporukoiden tupperware-kutsuilla keksimien paheksumisvouhotusten takia. Kyllähän he paheksumisia keksivät, milloin paheksuvat julkista imettämistä, milloin tisseistä puhuminen on kauheaa, seuralla viikolla isketään nelosoluen tai vaikkapa huppareiden tai tennissukkien käyttäjien kimppuun.</p><p>Huom! &nbsp;Ettet kommentoisi virheellisten käsitysten pohjalta, lue ensin tästä samasta blogistosta aiempi kirjoitukseni Maahanmuuttokeskustelun psykopatologiaa!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Päivän ihmettely: rasismi-sanan väärinkäyttö.

Yhtenään näkee käytettävän rasisti-sanaa mitä kummallisimmissa yhteyksissä ja muita haukutaan rasisteiksi mitä oudoimmin perustein.
Rasismi, rotuviha on ilmiönä aivan selkeä, mutta termin käyttö sitä ei kyllä näytä olevan. Aitoa ja oikeata rasismia on se, kun Ku-klux-klan syyttää neekerirotua lähes kaikesta pahasta, ihan neekerin olemassaolokin näyttää saavan tämän valkohuppuväen raivoihinsa, pontimena siis leppymätön, koko rotua kohtaan yleistetty, harhoihin perustuva, silmitön viha.
Rasismia ei vielä ole, että mainitsee valkoisen miehen orjuuttaneen neekereitä ja tappaneen joukoittain intiaaneja. Sehän on vain historiallisen totuuden esiin tuontia, ei sanoja väitä, että koko valkoinen rotu olisi tappajaporukkaa kaikki tyynni.
Ei sekään ole rasismia, jos vieroksuu ja oudoksuu somaleita heidän tavastaan kohdella bantuja orjinaan ja itse mieluummin loisivan työtä tekemättä.
Eihän näin toimiva leimaa koko Afrikan sarven rotuhaaraa, hän ei yleistä käsitystään koskemaan eritrealaisia (nyt olen heikoilla kun en tiedä, luetaanko eritrealaiset eri kansaksi). Nämä rotu- ja kansayleistykset. eivät muuten aina kestä ajan hammasta, suomalanen sisukin alkaa olla jo pelkkä myytti, 1968 jälkeen taitaa olla totuudellisempaa puhua pullamössökansasta.
Mikä muu kuin valkokaapujen neekeriviha sitten täyttäisi rasismin tunnusmerkistön? Siis rotuun kohdistuva vihamielinen yleistys.
Ehkäpä esimerkkejä sellaisesta voisi olla sinänsä aika harmiton ja nykyään jo enemmän huumorin puolella pysyskelevä huulen heitto Mannen työhaluista (karaokessa Mä joka päivä töitä teen), fiksut mannet itsekin viljelevät tätä vitsiennakkoluuloa huumoripäissään.
Tämän luokittelen lempeäksi ennakkoluuloksi, koska kuvittelen valtaosan suomalaisista arvostavan ahkeria tuntemiaan mustalaisia hyvinä työtovereina. Tarinat hevoshuijauksilla elävistä manneista ja hameenhelmat viinapulloista pullollaan kulkevista mirandoista lienevät jo nykyään osa yhteistä kansantarustoa. No ryppyotsaisena esiintyessään ja koko mustalaisheimoa leimaavana rasismia kyllä, en kiellä.
Entä sitten maahanmuuttajien aiheuttama ghettoutuminen ja ghetoissa pesivä viha kantaväestöä kohtaan, rasismiako, kyllä, siltä se näyttää ja kuulostaa, koska siltä taholta tuleva vihapuhe on yleistävää, tappakaa kaikki vääräuskoiset ja heidän uskoonsa kääntyvät!
Tämä vihayleistyshän on tyypillistä Isisin toiminnassa, kaikki länsimaalaiset valkoiset ovat vapaata riistaa riippumatta heidän teoistaan, pelkkä rotu oikeuttaa tappamiseen.
Entä sitten ne, jotka tuovat esiin islamistien aikaansaaman kulttuuriuhan ja varoittavat koko länttä koskevasta tuhosta, jos jäykkäuskoinen islamismipitoisuus nousee kansassa tietyn riskirajan yli.
En voi pitää tutkimusaineiston esiintuomista mitenkään moitittavana, saati rasistisena, Ranskan ja Ruotsin kokemukset todistavat vääjäämättä, että näin on. Ja voidaan perustellusti väittää näin käyvän myös Suomessa, näyttöä löytyy jo Helsingin seudun itä-lähiöistä.
Ongelmana ei ole tämän uhan esiin tuonti vaan yhden kansankiihottajaporukan taholta tuleva rasismisyyttely tätä uhkaa esiintuovia kohtaan.
Pianisti halutaan ampua muodissa olevan huonon musiikin soiton tähden. Totuuden puhujasta yritetään tehdä vikapää, jotta totuuden viesti voitaisiin "laillisesti" tuhota, väärin sammutettuna vaientaa.
Itse asiassa nämä totuuden vääristelijät, jotka siis nimittelevät tutkimustulosten julkistajia rasisteiksi, syyllistyvät kiihottamiseen kansanryhmää kohtaan, sillä tämä totuuden näkevä ja sitä esiin tuova tiedemiesten ja -naisten suuri joukko ja heidän avullaan silmänsä tosiasioille avannut, nyt jo kai enemmistö, ole hyvinkin kansanryhmä.
Sinänsä surkuhupaisaa - olisi, ellei olisi näin vakavasta asiasta kyse - että vääriä syytöksiä vimmoissaan sinkoileva joukko yrittää leimata kiihkonsa kohteet rasisteiksi, siis näkevät muissa sen, mitä tosiasiassa tekevät itse. Monimutkaista, hieman kyllä, psykiatriassa tätä nimitetään projektioksi, oman sisällön projisioimista muiden ominaisuuksiksi, nähdään oman vihan hehku toisten kasvoilla vaikka se leimuaa vain omassa mielessä.

Ai niin, muuten, olin jo unohtaa,

PS  tämän jutun lukemista voi käyttää myös itsetestinä. Jos nimittäin neekeri-sanan käyttö häiritsi, Sinussa asuu ainakin pieni rasisti-syyttelijä. Kuten kaikki tästä vammasta vapaat asiayhteyksistä huomasivat, käytän neekeritermiä täysin neutraalina tieteellisenä rotumääreenä, engl. Negroidi, negro,, solvaavia taas ovat neksu, nigger. Ei ole sanan vika jos korvissa särisee, selvää arvovapaata arkisuomea ovat neekeri, eskimo, intiaani, baski, saamelainen, mustalainen, musta, irokeesi, bantu, pygmi ja vepsä.

Älä allergisoi kielikorvaasi joidenkin mielensäpahoittamiseen erkoistuneiden tätiporukoiden tupperware-kutsuilla keksimien paheksumisvouhotusten takia. Kyllähän he paheksumisia keksivät, milloin paheksuvat julkista imettämistä, milloin tisseistä puhuminen on kauheaa, seuralla viikolla isketään nelosoluen tai vaikkapa huppareiden tai tennissukkien käyttäjien kimppuun.

Huom!  Ettet kommentoisi virheellisten käsitysten pohjalta, lue ensin tästä samasta blogistosta aiempi kirjoitukseni Maahanmuuttokeskustelun psykopatologiaa!

]]>
39 http://eskokalervo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240585-rasismisyyttelyn-harhaisuus-ja-vihapuhe#comments Islamismi Projektio Rasismi Rasisti-syytökset Vihapuhe Thu, 27 Jul 2017 22:48:26 +0000 Esko Vesa http://eskokalervo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240585-rasismisyyttelyn-harhaisuus-ja-vihapuhe
Terroristit ovat islamismin lähetyssaarnaajia http://jannemuhonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237608-terroristit-ovat-islamismin-lahetyssaarnaajia <p align="justify"><strong>Kun islamisti räjäyttää pommin</strong>, ohjastaa kulkuneuvonsa väkijoukkoon tai ampuu ihmisiä kuoliaaksi, muistuttaa länsimainen älymystö kilvan, ettei islamisti missään tapauksessa edusta islamia missään muodossa vaan on syrjinnän, rasismin, rodullistamisen ja eriarvoistamisen uhri. Kestolatteus on todeta, että osapuilleen 99,99999 % muslimeista ei koskaan syyllisty terroritekoihin.&nbsp;Kaikkihan tämän tietävät, eikä siinä pitäisi olla vastaansanomisen sijaa piinkovalla rasistillakaan.</p><p align="justify">Kuka sen sijaan on viime kädessä oikeutettu määrittämään sen, milloin joku yksilö edustaa tekoinensa minkä tahansa kokonaisen uskonopin tai aatesuunnan tulkinnanvaraista ja kontekstisidonnaista sisältöä tai erityisesti sen ääritulkintaa? Entäpä kuka katsoo itsensä olevan oikeutettu määrittämään sen, milloin joku toimii puhtaasti niin sanotusti yksinäisenä sutena?&nbsp;Tämä kaksinaismoralistinen dikotomia on yksi länsimaalaisen älymystön suurimmista kompastuskivistä.</p><p align="justify">Tähdennän ja korostan nyt oikein erikseen luupäisimp... anteeksi, tahallista väärinymmärtämistä harrastavia lukijoita ajatellen, että tarkoitan <em>islamisteja</em>, islamin radikaalin suunnan edustajia, enkä maailman kaikkia <em>muslimeja</em> kollektiivisesti. Islamistiksi ei ryhdytä ilman motiivia ja/tai vaikutteita. Korostaisin tätä otsikkoakin myöten, mikäli sitä voisi lihavoida, alleviivata ja kursivoida.</p><p align="justify"><strong>Lähestytään minkä tahansa</strong> aatemaailman ja sitä 0,00001 prosentuaalisella osuudella edustavien henkilöiden tekojen välistä suhdetta historian hämärien kautta. Jo peruskoulutason historiaa lukeneet tietävät, että <strong>Kristoffer Kolumbus</strong> oli ensimmäinen eurooppalainen, joka saapui Amerikkaan. Henkilökohtaisesti vierastan maailmanhistorian eurooppakeskeisyyttä siksi, etten koe voitavan <em>löytää</em> mitään maailmankolkkaa, jossa on jo ollut ties kuinka pitkään vakituista asutusta, eli Amerikan tapauksessa sen alkuperäisväestö.</p><p align="justify">Kolumbuksen perässä seurasi kristinuskon asialla väkeä joukoittain. He olivat oman aikansa islamismiin verrattavan kristinuskon ääritulkinnan edustajia, jotka katsoivat asiakseen alistaa uskontonsa kohteeksi &quot;uuden mantereen&quot;, eli sekä Pohjois- että Etelä-Amerikan, alkuperäisväestön. Toimintametodi ilmeisesti tepsi, sillä Etelä-Amerikka on tänä päivänä pääsääntöisesti roomalaiskatolista. Kolonialismina tunnettu ajanjakso vaati järkyttävän määrän uppiniskaisia kuolonuhreja.</p><p align="justify">Kuka väittää, että konkvistadorit eivät edustaneet kristinuskoa? He toimivat kristinuskon sisältämän lähetyskäskyn äärimmäistä tulkintaa noudattaen. Tähän löytyi mahdollisuus, mikäli kristinuskon opinkappaleita tulkitsi haluamallaan tavalla. Myöhemmiltä ääritulkinnoilta heikompia on suojellut reformismiksi kutsuttu liikehdintä.</p><p align="justify"><strong>Islam yleisesti ottaen</strong>&nbsp;ei sen sijaan ole vastaavaa reformia kokenut vaan pohjavireeltään Koraanin kaikki tulkinnat ja aatesuunnat nojaavat samoihin dogmeihin. Kaikkein toivottavinta olisi, että islamin hengelliset johtajat alkaisivat noudattaa sekä julistaa kristinuskon historiaan verrattavalla tavalla reformoitua näkemystä Koraanin opetuksia koskien, eli sivuuttaen fundamentalistiset tulkintamahdollisuudet.</p><p align="justify">Esimerkiksi tiukennetun rajavalvonnan sijaan lähtisin hakemaan islamistisen terrorismin aiheuttamaan uhkaan ratkaisua suuressa ideologisessa arvossa pitämäni sekularismin kautta. Maallisen vallan tulee aina ylittää uskonnot ja tarvittaessa voida puuttua siihen, millaista aatemaailmaa eri uskontokunnissa tai hengellisissä yhteisöissä indoktrinoidaan niiden jäsenistöön.</p><p align="justify">Siellä piilee siemen joko paljon peräänkuulutettuun lähimmäisenrakkauteen tai vaihtoehtoisesti, saarnamiehestä riippuen, radikalisoitumiseen.</p><p align="justify">Ennustan silti kulttuurirelativismille, kaikenlaiselle sensitiivisyydelle ja hienotunteisuudelle pitkää ikää. Tulemme näkemään uusia terrori-iskuja. Tulemme näkemään samat oppikirjanomaiset reaktiot: valtionpäämiehet ottavat osaa uhrien omaisten suruun ja tuomitsevat iskut mitä jyrkiten, mutta mitään oikeasti konkreettista ei tehdä radikalisoitumisen syntysijoilla.</p><p align="justify">Loppukaneetiksi erään Hommaforumin käyttäjän (Herbert) allekirjoituksesta hyvinkin puhutteleva tulevaisuuden skenaario:</p><ul align="justify">&quot;Seuraavassa &#39;Meillä on unelma&#39; -konsertissa juhla-alue suojataan betoniporsailla ja armeijan raskaalla kalustolla. Aseistautuneet poliisit vartioivat osallistujia, että nämä uskaltavat huutaa: &#39;Emme suostu pelkäämään!&#39;&quot;</ul><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kun islamisti räjäyttää pommin, ohjastaa kulkuneuvonsa väkijoukkoon tai ampuu ihmisiä kuoliaaksi, muistuttaa länsimainen älymystö kilvan, ettei islamisti missään tapauksessa edusta islamia missään muodossa vaan on syrjinnän, rasismin, rodullistamisen ja eriarvoistamisen uhri. Kestolatteus on todeta, että osapuilleen 99,99999 % muslimeista ei koskaan syyllisty terroritekoihin. Kaikkihan tämän tietävät, eikä siinä pitäisi olla vastaansanomisen sijaa piinkovalla rasistillakaan.

Kuka sen sijaan on viime kädessä oikeutettu määrittämään sen, milloin joku yksilö edustaa tekoinensa minkä tahansa kokonaisen uskonopin tai aatesuunnan tulkinnanvaraista ja kontekstisidonnaista sisältöä tai erityisesti sen ääritulkintaa? Entäpä kuka katsoo itsensä olevan oikeutettu määrittämään sen, milloin joku toimii puhtaasti niin sanotusti yksinäisenä sutena? Tämä kaksinaismoralistinen dikotomia on yksi länsimaalaisen älymystön suurimmista kompastuskivistä.

Tähdennän ja korostan nyt oikein erikseen luupäisimp... anteeksi, tahallista väärinymmärtämistä harrastavia lukijoita ajatellen, että tarkoitan islamisteja, islamin radikaalin suunnan edustajia, enkä maailman kaikkia muslimeja kollektiivisesti. Islamistiksi ei ryhdytä ilman motiivia ja/tai vaikutteita. Korostaisin tätä otsikkoakin myöten, mikäli sitä voisi lihavoida, alleviivata ja kursivoida.

Lähestytään minkä tahansa aatemaailman ja sitä 0,00001 prosentuaalisella osuudella edustavien henkilöiden tekojen välistä suhdetta historian hämärien kautta. Jo peruskoulutason historiaa lukeneet tietävät, että Kristoffer Kolumbus oli ensimmäinen eurooppalainen, joka saapui Amerikkaan. Henkilökohtaisesti vierastan maailmanhistorian eurooppakeskeisyyttä siksi, etten koe voitavan löytää mitään maailmankolkkaa, jossa on jo ollut ties kuinka pitkään vakituista asutusta, eli Amerikan tapauksessa sen alkuperäisväestö.

Kolumbuksen perässä seurasi kristinuskon asialla väkeä joukoittain. He olivat oman aikansa islamismiin verrattavan kristinuskon ääritulkinnan edustajia, jotka katsoivat asiakseen alistaa uskontonsa kohteeksi "uuden mantereen", eli sekä Pohjois- että Etelä-Amerikan, alkuperäisväestön. Toimintametodi ilmeisesti tepsi, sillä Etelä-Amerikka on tänä päivänä pääsääntöisesti roomalaiskatolista. Kolonialismina tunnettu ajanjakso vaati järkyttävän määrän uppiniskaisia kuolonuhreja.

Kuka väittää, että konkvistadorit eivät edustaneet kristinuskoa? He toimivat kristinuskon sisältämän lähetyskäskyn äärimmäistä tulkintaa noudattaen. Tähän löytyi mahdollisuus, mikäli kristinuskon opinkappaleita tulkitsi haluamallaan tavalla. Myöhemmiltä ääritulkinnoilta heikompia on suojellut reformismiksi kutsuttu liikehdintä.

Islam yleisesti ottaen ei sen sijaan ole vastaavaa reformia kokenut vaan pohjavireeltään Koraanin kaikki tulkinnat ja aatesuunnat nojaavat samoihin dogmeihin. Kaikkein toivottavinta olisi, että islamin hengelliset johtajat alkaisivat noudattaa sekä julistaa kristinuskon historiaan verrattavalla tavalla reformoitua näkemystä Koraanin opetuksia koskien, eli sivuuttaen fundamentalistiset tulkintamahdollisuudet.

Esimerkiksi tiukennetun rajavalvonnan sijaan lähtisin hakemaan islamistisen terrorismin aiheuttamaan uhkaan ratkaisua suuressa ideologisessa arvossa pitämäni sekularismin kautta. Maallisen vallan tulee aina ylittää uskonnot ja tarvittaessa voida puuttua siihen, millaista aatemaailmaa eri uskontokunnissa tai hengellisissä yhteisöissä indoktrinoidaan niiden jäsenistöön.

Siellä piilee siemen joko paljon peräänkuulutettuun lähimmäisenrakkauteen tai vaihtoehtoisesti, saarnamiehestä riippuen, radikalisoitumiseen.

Ennustan silti kulttuurirelativismille, kaikenlaiselle sensitiivisyydelle ja hienotunteisuudelle pitkää ikää. Tulemme näkemään uusia terrori-iskuja. Tulemme näkemään samat oppikirjanomaiset reaktiot: valtionpäämiehet ottavat osaa uhrien omaisten suruun ja tuomitsevat iskut mitä jyrkiten, mutta mitään oikeasti konkreettista ei tehdä radikalisoitumisen syntysijoilla.

Loppukaneetiksi erään Hommaforumin käyttäjän (Herbert) allekirjoituksesta hyvinkin puhutteleva tulevaisuuden skenaario:

    "Seuraavassa 'Meillä on unelma' -konsertissa juhla-alue suojataan betoniporsailla ja armeijan raskaalla kalustolla. Aseistautuneet poliisit vartioivat osallistujia, että nämä uskaltavat huutaa: 'Emme suostu pelkäämään!'"
]]>
10 http://jannemuhonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237608-terroristit-ovat-islamismin-lahetyssaarnaajia#comments Fundamentalismi Islamismi Radikalisoituminen Sekularismi Terrorismi Mon, 29 May 2017 17:15:37 +0000 Janne J. M. Muhonen http://jannemuhonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237608-terroristit-ovat-islamismin-lahetyssaarnaajia
Terrorismi on pelon liittolainen – niin ennen kuin nyt http://timoandersson.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235375-terrorismi-on-pelon-liittolainen-niin-ennen-kuin-nyt <p>Jälleen mieliä ovat kuohuttaneet Tukholmassa ja vähän aiemmin Pietarissa tehdyt terroriteot. Näiden tekijällä on tavoitteena saada aikaan kauhua ja paniikkia, pelkoreaktioita. Mahdollismman suuren pelkovaikutuksen aikaansaanti ja yleisön saaminen pois tolaltaan on kuulunut terrorismiin seikkana, josta ilmiö voidaan tunnistaa. Terroristien tavoitteita on aina syytä pohtia.</p><p>Terroriteko edellyttää aina etukäteissuunnittelua, tekijältään neroutta tuottaa suunnitellusti teko, joka on mieletön &ndash; toteutuneena ylittää terroriteosta kuulijoiden ymmärryksen siitä, miksi kukaan on ryhtynyt tekoon. Kun puhutaan pelon ja panikoinnin tuottamisesta, mielessä tietenkin ovat psykologiset vaikutukset, joiden tuottamisessa terroristi joutuu ennakoimaan ihmisten salaisia pelkoja, joista he nämä itsekään eivät ole välttämättä tietoisia. Terroriteon tulee siis vaikuttaa myös tiedostamattomaan, kysymyksessä on teon propaganda, josta puhutaan myöhemmin.&nbsp;</p><p>Suunnitellun teon kuolonuhrit näyttävät olevan täysin satunnaisia, jolloin teolla on viesti, että tekojen lisääntyessä kuka hyvänsä voi joutua aivan satunnaisesti terroritekojen uhreiksi. Terroriteot toistuessaan kerta kerralta lisääntyvine kuolonuhreineen moninkertaistavat pelon siitä, että kuka hyvänsä meistä voi olla pelkästään huonolla tuurilla seuraava uhri. Latinan pelkoa merkitsevä sana ei ole suotta pohjana termille terrorismi.</p><p><strong>Terroriteot symbolisina tekona viesteinä valtiolle, laajalle yleisölle ja sympatisoijilleen </strong></p><p>Kauhuissaan terroritekoa ihmettelevältä huomaamatta useimmiten jää huomaamatta teon olleen tekijältään lähetetty viesti, so. kehotus täydelliseen passiivisuuteen tai täyteen alistumiseen. Niin 1800-luvulla kuin nykyäänkin terroriteoilla on viestitty vahvasti eletystä tyytymättömyydestä oloihin, ja teollaan terroristi pyrkinyt saattamaan vastustajansa kauhun valtaan ja kyvyttömäksi sekä ajattelemaan järkevästi että toiminnallaan vastaamaan tehokkaasti terroristin esittämään haasteeseen. Terroristille terrori on sotatoimi, jota harjoittamalla pyrkimyksenä on saada sotatoimen kohde tolaltaan. Poissa tolaltaan oleva hätiköi, antautuu ennakkoluulojensa vietäväksi ja kohdistaa vastatoimet viattomiin. &nbsp;Terrorismi on ei-tavanomaisen sodankäynnin sovellutus.</p><p>Psykologisesti alttiina tulla terroristiksi on henkilö, jonka omaksumat arvot ovat niin vastakkaiset nyky-yhteiskunnan arvoille, että hänen on turvauduttava välivaltaan saadakseen toteutetuiksi tavoittelemansa arvot. Lisäksi hän edustaa sen verran pienikokoista yhteisöä, ettei hän voi kaataa samalla tavoin ajattelevien joukkovoimalla vallitsevaa yhteiskunnallista järjestystä. Edelleen hän ei voi nähdä mahdollisuuksia taivuttaa riittävän suuria ihmisjoukkoja haluamiensa olojen palauttamisen kannalle, ettei hän tarvitse käyttää terroritekoja tavoitteidensa edistämiseen. &nbsp;</p><p><strong>Liberaalin valtion kohtaamaan haasteeseen on vastattava luopumatta liberalismista</strong></p><p>Kuulleessaan uutisen terroriteosta ihmisen kannattaa tutkia omaa mieltään selvittääkseen alttiutensa joutua pelkotilaan, jonka herättämiseksi terroriteko on tehty. Kyky lykätä pelkoreaktioita, tutkia sitten järjellä niitä ja kartuttaa tietoja tosiseikoista voivat auttaa pitämään pään kylmänä. Paniikinomainen turvallisuuden nimissä tapahtuva viranomaisvaltuuksien kohtuuttomaksi kasvattaminen voi johtaa ojasta allikkoon, eli saattaa menetetyksi sen turvallisuuden, jonka nimissä oli valmis luopumaan perusvapauksistaan ja -oikeuksistaan.&nbsp;</p><p>Sataprosenntista turvallisuustta ei ole mahdollista tavoittaa, joten on lapsellista edes yrittää sitä. Poliisivaltiokehitystä ei saa päästää käyntiin. Niitä vapauksia ja oikeuksia, joista on luopunut, on hankalaa, ehkä mahdotontakin saada takaisin. Sen vuoksi&nbsp; kannattanee säilyttää oikuesvaltio ja oikeudellinen turvaverkko huolimatta terrorismin uhan noususta.</p><p>On siis syytä kehittää epävarmuuden sietokykyään epämiellyttävyyksine kaikkineen, sillä valtioterrorismin vaara uhkaa suunnassa, jossa viranomaisten mielivalta sallitaan. Tässä suunnassa on oikeusvaltioperiaatteen tuho. Oikeusvaltioperiaate tarkoittaa sitä, että mielivalta pyritään kitkemään mahdollisimman hyvin, mikä on mahdollista vain yksilölle taatuin perusvapauksein, -oikeuksin, tuomioistuinkäsittelyin valitusoikeusineen jne.&nbsp;</p><p>Poliisin menetelmiä on syytä kehittää terrorismin torjunnassa. Ne ovat armeijan menetelmiä tehookkaampia ja polliisin yhteistyön täytyy olla rikostutkinnallisesti tehokasta Euroopan demokraattisten&nbsp; maiden kesken ja myös suhtessa Lähi-idän liittolaisiin. Vältettävä on kaikkea, mikä heikentää tavallisen kansalaisen oikeusturvaa. &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Terroristien tavoitteet länsimaisen valtion osalta &nbsp;</strong></p><p>Ollakseen mahdollisimman tehokas terroristi suunnitelmineen ja toteutuksineen ainakin pyrkii yllyttämään valtio laajoihin vastatoimiin, joita kaikkiin ihmisiin kohdistuvina ovat perusoikeuksien ja perusvapauksien jyrkät kavennukset. 1800-luvulla kehiteltyjen terroristien teorioiden mukaista on tavoitella terroriteolla valtio hylkäämään perusvapauksien ja -oikeuksien suojaaminen ja vedoten yleiseen turvallisuuteen alkaa tyrannisoida ja sortaa koko väestöä.</p><p>Terrorismi on länsimaisessa terrorismin teoriassa 1800-luvulta nähty menetelmäksi saada valtio muuttumaan alastomaksi kaikkia tasa-arvoisesti sortavaksi väkivaltakoneistoksi, jonka syntyminen saisi sorron ja vainon ulottuvilla olevat ihmiset nousemaan vapauden ja muiden perusoikeuksiensa puolesta valtiota vastaan. Saatetaan aiheellisesti kysyä, eikö nykyinenkin terrorismi pyri juuri sotatoimena houkuttelemaan vihollinen esiin sellaisena, ettei sitä ole mahdollista olla huomaamatta. &nbsp;</p><p>Terrorismin vastustamisen nimissä, turvallisuutta liioitellen, voidaan pyrkiä tekemään valtiosta poliisivaltio, jolloin uhrataan paitsi vapaus, myös yleinen turvallisuus, koska myös tätä ei voida ilman vapautta säilyttää. Herättäessään paniikillista vastustusta terrorismi on hyöyllinen väline vastustajansa tekemänä, kuten esimerkiksi Vladimir Putinille Venäjällä.</p><p>Myös terroristi saattaa uskoa valtion muuttuvan perusvapaus- ja oikeusvastaiseksi terrorismin tavoitteena ja tulevan sellaiseksi, että sitä vastaan voidaan aktivoida valtioon passiivisesti asennoituvia valtiota vastaan. Kansainvälistyneen terrorismin vaikutukseksi voidaan ajatella mainittujen tavoitteiden toteuttamisen mahdollisuutta aivan maailmanlaajuisessa mittakaavassa. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Terroristien aatehistoriasta tunnettu periaate on teon propaganda </strong></p><p>Lyhyesti sanoen terrorismin tavoitteena oli saada valtio muuttumaan terrorismin uhkaan vastaten poliisivaltioksi. Kansalaisen alistaminen valtiolle yleisen turvallisuuden nimissä oli sitä, minkä terroristit olettivat tapahtuvan, ja sitä, mistä he odottivat hyötyvänsä, kun väestö kyllästyessään poliisivaltioon nousisi tätä vastaan. &nbsp;1900-luvun punaiset armeijakunnat Länsi-Saksassa ja Italialla nojasivat yllä kuvattuun strategiaan harjoittaessaan terrorismia. Tällaista toimintatapaa sanottiin teon propagandaksi. Nykyisen islamistiterrorismin yhteydessäkään ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että terroristit pyrkivät siihen, että länsimaat hyökkäisivät kaikkine voimineen islamin maihin, hartaine toiveineen, että yhteinen vihollinen auttaisi muslimeita yhdistymään länsimaita vastaan.</p><p>Islamistista ideologiaan palveleva terrorismi on myös teon propagandaa. Islamistiset terroriteot länsimaissa harjoitettuina ovat tekijöiden viestejä kohderyhmänään länsimaiden muslimit. Näihin kuuluvat länsimaissa syntyneet ja islamiin kääntyneet &ndash; eivätkä juurikaan ensimmäisen polven maahanmuuttajat. Tavalla tai toisella länsimaalisiin arvoihin pettyneet muslimit ovat otollisia ottamaan vastaan islamin sanoman yhdestä totuudesta. Heitä voi verrata länsimaiden kristittyihin tai uuspakanoihin, jotka ovat niin ikään pettyneitä länsimaalaisuuteen.</p><p><strong>Islamistinen terrorismi teon propagandana </strong></p><p>Menestyksekkäisiin terroritekoihin islamistiterrorisit pyrkivät sen vuoksi, että tekojen tuloksena voi olla ne muslimit, jotka eivät ole saavuttaneet länsimaissa odottamiaan sosiaalisia statuksia, saadaan kääntymään islamismiin modernistisesta islamista. Menestyksekkäillä terroriteoilla näiden harjoittajat julistavat Muhammedille itsestään ilmoittaman jumalan kunniaa ja viestivät siitä, että islamismin omaksujat voivat saavuttaa parempia statuksia islamismiin, so. poliittiseen islamiin, sitoutuneita.</p><p>Sanottakoon selvyyden vuoksi, että sana islamismi on ajatus organisoida nyky-yhteiskunnat sellaisina kuin niiden on ajateltu olleen 600-luvulla Muhammedin toteuttamassa yhteiskuntamallissa. Islamisti on vastakohta modernistiselle muslimille, joka pyrkii tulkitsemaan islamin periaatteet sellaisina kuin käsittää ne, sopiviksi moderniin yhteiskuntaan. Islamisti on vallankumouksellinen, vertautuva oikeistovallankumoukselliseen, joka pyrkii valistusaikaa edeltäneenä aikana vallitsevaksi olettamien yhteiskuntaolojen palauttamiseen voimakeinoin.&nbsp;</p><p>Teon propagandalla siis sitoutetaan länteen pettyneitä poliittiseen islamiin ja tällä tavoin houkutellaan lännestä vierastaistelijoita Lähi-idän sotaan koulutuksineen ja viimeisimpään teknologiaan perehtyneisyyksineen.&nbsp; Nämä vierastaistelijat ovat islamististen sunnalaisliikkeiden paras voimavara ja valtti taistelussa vallasta. Lähi-idän muslimeita voi olla vaikeampi perinnesidonnaisempina muslimeina omaksumaan islamistinen sanoma.</p><p>Islamistiterroritekojen vähäisyys voikin johtua siitä, ettei Suomeen ole toistaiseksi syntynyt länsimaisiin arvoihin pettyneiden muslimien ryhmää. Suomessa ei ole ollut länsimaisuutta omaksuneiden muslimien ryhmää &ndash; lukuun ottamatta tataareja, jotka eivät ole alttiitta pettymään länsimaisiin arvoihin.</p><p><strong>Oikeistoradikaaleille ja fundamentalistikristityille islamistinen terroristi on liittolainen yhtäläisinä tavoitteineen </strong></p><p>Suomen populistiseen oikeistolaisuuteen kallellaan olevien joukossa on sitä vastoin länsimaisiin arvoihin pettyneitä suomalaisia ja kristittyjä. Näille populisteille (jotka ovat samalla oikeistolaisia) on hyödyksi omassa propagandassaan islamistinen terrorismi. Tämän avulla ne voivat kasvattaa kannatustaan ja samalla murentaa länsimaista arvopohjaa. Ajaen Putinin Venäjän asiaa järkyttääkseen näin kansainvälistä oikeutta mainitut oikeistoradikaalipopulistit luovat samalla viholliskuvaa islamista tausta-ajatuksenaan ajaa alas EU:ta ja Natoa pelkästään länsimaisten arvojen vastaisuuttaan.</p><p>Oikeistoradikaaliset populistit hyötyvät islamisteista samoin kuin jälkimmäiset hyötyvät heistä toinen toisensa vihollisina. Oikeistopopulistien ja kristillisten fundamentalistien islamin vihaan liittyvä islamin rakkaus selittyy sillä, että he rakastavat vihollisenaan islamia. Molempien tavoitteena on tehdä Suomen valtiosta poliisivaltio, jossa myös kaikilta syntyperäisiltä pyritään kaventamaan heidän vapauttaan ja oikeuksiaan, ja kenties edetä niin pitkälle kuin mahdollista &ndash; totalitarismiin asti.</p><p><strong>Länsimaiset islamisteiksi kääntyneet islaminuskoiset ja muslimikäännynnäiset lienevät kullanarvoisia Lähi-idän sotanäyttämön islamisteille &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Länsimaista saadut vierastaistelijat ovatkin tärkeä perusta sunnalaisille islamistitaistelijoille sodassaan, jossa vihollisina ovat Syyrian presidentti Assadin alaviitti-lahkoon kuuluvat muslimitaistelijat ja kristittyjen ja arabinationalistien taistelijat sekä kaikkia em. tukevat Iranin kaksitoistashiialaiset ja Venäjän Vladimir Putinin lähettämät vierastaistelijat. Ollakseen islamisti muslimin on täytynyt olla aiemmin modernistinen muslimi ja tähän suuntaukseen pettynyt, joten olettaisin islamistien olevan arabimaiden modernismiin pettynyttä ainakin osin länsimaistunutta keskiluokkaa ja länsimaista niitä, jotka ovat pettyneet islamin modernistiseen muotoon.</p><p><strong>Kristillisen fundamentalismin vahvistaminen voi olla muslimiterroristien intressissä &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Vierastaistelijoiden rekrytoinnin ohella länsimaissa toimivat islamistien iskuryhmät, joiden jäsenet saattavat olla paljolti täällä syntyneitä muslimeita tai muslimikäännynnäisiä, saattavat pitää tavoitteenaan kristillisen fundamentalismin vahvistamista, siis sellaisen, joka on niin ikään ilmaus pettymyksestä länsimaisiin arvoihin. Terrorismin tavoitteita voi olla myös edellä mainittu 1800-luvun ja 1900-luvun ideologisesti vasemmistolaisen terrorismin tavoitteena ollut pyrkimys saada liberaalinen valtio muuttumaan enemmän tai vähemmän ankaraksi poliisivaltioksi.</p><p>Sanoilla terrori ja terrorismi on se ero, että terrorismin harjoittaja ja teollaan viestijä on valtatavoitteitaan edistävä sosiaalinen ryhmä, kun taas terrori on ollut perinteisesti valtion, terrorisoijan, keino passivoida ne, joita se pyrkii hallitsemaan, jolloin jälkimmäinen termi on ollut käytössä kauimmin. &nbsp;</p><p><strong>Valtioterrori ja terrorismi modernissa muodossa syytä erotella toisistaan </strong></p><p>1800-luvulla politiikassa käyttöönotettu toimintatapa ja vastaava termi on terrorismi, joka vakiintui hallitsijanmurhia ja korkeiden viranhaltijoiden murhaamista tarkoittavaksi. Mainitut terrorismia taistelutapanaan soveltaneet ja kehitelleet poliittiset ryhmät kannattaa mainita tässä analogisena ryhmänä islamistisille ryhmille senkin vuoksi, että niiden jäsenet olivat aiempiin aatteisiin pettyneitä.</p><p>1800-luvun Venäjän narodnikit tai 1900-luvun alun sosialistivallankumoukselliset, jotka sovelsivat &ndash; heistä kuuluisimpana Leninin isoveli &ndash; teon propagandaa. He olivat järjestään Venäjän ylintä sosiaalista kerrosta, joka poti sopeutumattomuutta yhteiskuntaoloihin länsimaisen koulutuksensa vuoksi. &nbsp;Terrorismi voidaan ajatella juuri samaksi toiminnaksi vain nykyoloihin sovitettuna kuin mitä 1800-luvun ja seuraavan vuosisadan terrorismin harjoittaja-teoreetikot tuolloin kehittelivät. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Jälleen mieliä ovat kuohuttaneet Tukholmassa ja vähän aiemmin Pietarissa tehdyt terroriteot. Näiden tekijällä on tavoitteena saada aikaan kauhua ja paniikkia, pelkoreaktioita. Mahdollismman suuren pelkovaikutuksen aikaansaanti ja yleisön saaminen pois tolaltaan on kuulunut terrorismiin seikkana, josta ilmiö voidaan tunnistaa. Terroristien tavoitteita on aina syytä pohtia.

Terroriteko edellyttää aina etukäteissuunnittelua, tekijältään neroutta tuottaa suunnitellusti teko, joka on mieletön – toteutuneena ylittää terroriteosta kuulijoiden ymmärryksen siitä, miksi kukaan on ryhtynyt tekoon. Kun puhutaan pelon ja panikoinnin tuottamisesta, mielessä tietenkin ovat psykologiset vaikutukset, joiden tuottamisessa terroristi joutuu ennakoimaan ihmisten salaisia pelkoja, joista he nämä itsekään eivät ole välttämättä tietoisia. Terroriteon tulee siis vaikuttaa myös tiedostamattomaan, kysymyksessä on teon propaganda, josta puhutaan myöhemmin. 

Suunnitellun teon kuolonuhrit näyttävät olevan täysin satunnaisia, jolloin teolla on viesti, että tekojen lisääntyessä kuka hyvänsä voi joutua aivan satunnaisesti terroritekojen uhreiksi. Terroriteot toistuessaan kerta kerralta lisääntyvine kuolonuhreineen moninkertaistavat pelon siitä, että kuka hyvänsä meistä voi olla pelkästään huonolla tuurilla seuraava uhri. Latinan pelkoa merkitsevä sana ei ole suotta pohjana termille terrorismi.

Terroriteot symbolisina tekona viesteinä valtiolle, laajalle yleisölle ja sympatisoijilleen

Kauhuissaan terroritekoa ihmettelevältä huomaamatta useimmiten jää huomaamatta teon olleen tekijältään lähetetty viesti, so. kehotus täydelliseen passiivisuuteen tai täyteen alistumiseen. Niin 1800-luvulla kuin nykyäänkin terroriteoilla on viestitty vahvasti eletystä tyytymättömyydestä oloihin, ja teollaan terroristi pyrkinyt saattamaan vastustajansa kauhun valtaan ja kyvyttömäksi sekä ajattelemaan järkevästi että toiminnallaan vastaamaan tehokkaasti terroristin esittämään haasteeseen. Terroristille terrori on sotatoimi, jota harjoittamalla pyrkimyksenä on saada sotatoimen kohde tolaltaan. Poissa tolaltaan oleva hätiköi, antautuu ennakkoluulojensa vietäväksi ja kohdistaa vastatoimet viattomiin.  Terrorismi on ei-tavanomaisen sodankäynnin sovellutus.

Psykologisesti alttiina tulla terroristiksi on henkilö, jonka omaksumat arvot ovat niin vastakkaiset nyky-yhteiskunnan arvoille, että hänen on turvauduttava välivaltaan saadakseen toteutetuiksi tavoittelemansa arvot. Lisäksi hän edustaa sen verran pienikokoista yhteisöä, ettei hän voi kaataa samalla tavoin ajattelevien joukkovoimalla vallitsevaa yhteiskunnallista järjestystä. Edelleen hän ei voi nähdä mahdollisuuksia taivuttaa riittävän suuria ihmisjoukkoja haluamiensa olojen palauttamisen kannalle, ettei hän tarvitse käyttää terroritekoja tavoitteidensa edistämiseen.  

Liberaalin valtion kohtaamaan haasteeseen on vastattava luopumatta liberalismista

Kuulleessaan uutisen terroriteosta ihmisen kannattaa tutkia omaa mieltään selvittääkseen alttiutensa joutua pelkotilaan, jonka herättämiseksi terroriteko on tehty. Kyky lykätä pelkoreaktioita, tutkia sitten järjellä niitä ja kartuttaa tietoja tosiseikoista voivat auttaa pitämään pään kylmänä. Paniikinomainen turvallisuuden nimissä tapahtuva viranomaisvaltuuksien kohtuuttomaksi kasvattaminen voi johtaa ojasta allikkoon, eli saattaa menetetyksi sen turvallisuuden, jonka nimissä oli valmis luopumaan perusvapauksistaan ja -oikeuksistaan. 

Sataprosenntista turvallisuustta ei ole mahdollista tavoittaa, joten on lapsellista edes yrittää sitä. Poliisivaltiokehitystä ei saa päästää käyntiin. Niitä vapauksia ja oikeuksia, joista on luopunut, on hankalaa, ehkä mahdotontakin saada takaisin. Sen vuoksi  kannattanee säilyttää oikuesvaltio ja oikeudellinen turvaverkko huolimatta terrorismin uhan noususta.

On siis syytä kehittää epävarmuuden sietokykyään epämiellyttävyyksine kaikkineen, sillä valtioterrorismin vaara uhkaa suunnassa, jossa viranomaisten mielivalta sallitaan. Tässä suunnassa on oikeusvaltioperiaatteen tuho. Oikeusvaltioperiaate tarkoittaa sitä, että mielivalta pyritään kitkemään mahdollisimman hyvin, mikä on mahdollista vain yksilölle taatuin perusvapauksein, -oikeuksin, tuomioistuinkäsittelyin valitusoikeusineen jne. 

Poliisin menetelmiä on syytä kehittää terrorismin torjunnassa. Ne ovat armeijan menetelmiä tehookkaampia ja polliisin yhteistyön täytyy olla rikostutkinnallisesti tehokasta Euroopan demokraattisten  maiden kesken ja myös suhtessa Lähi-idän liittolaisiin. Vältettävä on kaikkea, mikä heikentää tavallisen kansalaisen oikeusturvaa.       

Terroristien tavoitteet länsimaisen valtion osalta  

Ollakseen mahdollisimman tehokas terroristi suunnitelmineen ja toteutuksineen ainakin pyrkii yllyttämään valtio laajoihin vastatoimiin, joita kaikkiin ihmisiin kohdistuvina ovat perusoikeuksien ja perusvapauksien jyrkät kavennukset. 1800-luvulla kehiteltyjen terroristien teorioiden mukaista on tavoitella terroriteolla valtio hylkäämään perusvapauksien ja -oikeuksien suojaaminen ja vedoten yleiseen turvallisuuteen alkaa tyrannisoida ja sortaa koko väestöä.

Terrorismi on länsimaisessa terrorismin teoriassa 1800-luvulta nähty menetelmäksi saada valtio muuttumaan alastomaksi kaikkia tasa-arvoisesti sortavaksi väkivaltakoneistoksi, jonka syntyminen saisi sorron ja vainon ulottuvilla olevat ihmiset nousemaan vapauden ja muiden perusoikeuksiensa puolesta valtiota vastaan. Saatetaan aiheellisesti kysyä, eikö nykyinenkin terrorismi pyri juuri sotatoimena houkuttelemaan vihollinen esiin sellaisena, ettei sitä ole mahdollista olla huomaamatta.  

Terrorismin vastustamisen nimissä, turvallisuutta liioitellen, voidaan pyrkiä tekemään valtiosta poliisivaltio, jolloin uhrataan paitsi vapaus, myös yleinen turvallisuus, koska myös tätä ei voida ilman vapautta säilyttää. Herättäessään paniikillista vastustusta terrorismi on hyöyllinen väline vastustajansa tekemänä, kuten esimerkiksi Vladimir Putinille Venäjällä.

Myös terroristi saattaa uskoa valtion muuttuvan perusvapaus- ja oikeusvastaiseksi terrorismin tavoitteena ja tulevan sellaiseksi, että sitä vastaan voidaan aktivoida valtioon passiivisesti asennoituvia valtiota vastaan. Kansainvälistyneen terrorismin vaikutukseksi voidaan ajatella mainittujen tavoitteiden toteuttamisen mahdollisuutta aivan maailmanlaajuisessa mittakaavassa.    

Terroristien aatehistoriasta tunnettu periaate on teon propaganda

Lyhyesti sanoen terrorismin tavoitteena oli saada valtio muuttumaan terrorismin uhkaan vastaten poliisivaltioksi. Kansalaisen alistaminen valtiolle yleisen turvallisuuden nimissä oli sitä, minkä terroristit olettivat tapahtuvan, ja sitä, mistä he odottivat hyötyvänsä, kun väestö kyllästyessään poliisivaltioon nousisi tätä vastaan.  1900-luvun punaiset armeijakunnat Länsi-Saksassa ja Italialla nojasivat yllä kuvattuun strategiaan harjoittaessaan terrorismia. Tällaista toimintatapaa sanottiin teon propagandaksi. Nykyisen islamistiterrorismin yhteydessäkään ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että terroristit pyrkivät siihen, että länsimaat hyökkäisivät kaikkine voimineen islamin maihin, hartaine toiveineen, että yhteinen vihollinen auttaisi muslimeita yhdistymään länsimaita vastaan.

Islamistista ideologiaan palveleva terrorismi on myös teon propagandaa. Islamistiset terroriteot länsimaissa harjoitettuina ovat tekijöiden viestejä kohderyhmänään länsimaiden muslimit. Näihin kuuluvat länsimaissa syntyneet ja islamiin kääntyneet – eivätkä juurikaan ensimmäisen polven maahanmuuttajat. Tavalla tai toisella länsimaalisiin arvoihin pettyneet muslimit ovat otollisia ottamaan vastaan islamin sanoman yhdestä totuudesta. Heitä voi verrata länsimaiden kristittyihin tai uuspakanoihin, jotka ovat niin ikään pettyneitä länsimaalaisuuteen.

Islamistinen terrorismi teon propagandana

Menestyksekkäisiin terroritekoihin islamistiterrorisit pyrkivät sen vuoksi, että tekojen tuloksena voi olla ne muslimit, jotka eivät ole saavuttaneet länsimaissa odottamiaan sosiaalisia statuksia, saadaan kääntymään islamismiin modernistisesta islamista. Menestyksekkäillä terroriteoilla näiden harjoittajat julistavat Muhammedille itsestään ilmoittaman jumalan kunniaa ja viestivät siitä, että islamismin omaksujat voivat saavuttaa parempia statuksia islamismiin, so. poliittiseen islamiin, sitoutuneita.

Sanottakoon selvyyden vuoksi, että sana islamismi on ajatus organisoida nyky-yhteiskunnat sellaisina kuin niiden on ajateltu olleen 600-luvulla Muhammedin toteuttamassa yhteiskuntamallissa. Islamisti on vastakohta modernistiselle muslimille, joka pyrkii tulkitsemaan islamin periaatteet sellaisina kuin käsittää ne, sopiviksi moderniin yhteiskuntaan. Islamisti on vallankumouksellinen, vertautuva oikeistovallankumoukselliseen, joka pyrkii valistusaikaa edeltäneenä aikana vallitsevaksi olettamien yhteiskuntaolojen palauttamiseen voimakeinoin. 

Teon propagandalla siis sitoutetaan länteen pettyneitä poliittiseen islamiin ja tällä tavoin houkutellaan lännestä vierastaistelijoita Lähi-idän sotaan koulutuksineen ja viimeisimpään teknologiaan perehtyneisyyksineen.  Nämä vierastaistelijat ovat islamististen sunnalaisliikkeiden paras voimavara ja valtti taistelussa vallasta. Lähi-idän muslimeita voi olla vaikeampi perinnesidonnaisempina muslimeina omaksumaan islamistinen sanoma.

Islamistiterroritekojen vähäisyys voikin johtua siitä, ettei Suomeen ole toistaiseksi syntynyt länsimaisiin arvoihin pettyneiden muslimien ryhmää. Suomessa ei ole ollut länsimaisuutta omaksuneiden muslimien ryhmää – lukuun ottamatta tataareja, jotka eivät ole alttiitta pettymään länsimaisiin arvoihin.

Oikeistoradikaaleille ja fundamentalistikristityille islamistinen terroristi on liittolainen yhtäläisinä tavoitteineen

Suomen populistiseen oikeistolaisuuteen kallellaan olevien joukossa on sitä vastoin länsimaisiin arvoihin pettyneitä suomalaisia ja kristittyjä. Näille populisteille (jotka ovat samalla oikeistolaisia) on hyödyksi omassa propagandassaan islamistinen terrorismi. Tämän avulla ne voivat kasvattaa kannatustaan ja samalla murentaa länsimaista arvopohjaa. Ajaen Putinin Venäjän asiaa järkyttääkseen näin kansainvälistä oikeutta mainitut oikeistoradikaalipopulistit luovat samalla viholliskuvaa islamista tausta-ajatuksenaan ajaa alas EU:ta ja Natoa pelkästään länsimaisten arvojen vastaisuuttaan.

Oikeistoradikaaliset populistit hyötyvät islamisteista samoin kuin jälkimmäiset hyötyvät heistä toinen toisensa vihollisina. Oikeistopopulistien ja kristillisten fundamentalistien islamin vihaan liittyvä islamin rakkaus selittyy sillä, että he rakastavat vihollisenaan islamia. Molempien tavoitteena on tehdä Suomen valtiosta poliisivaltio, jossa myös kaikilta syntyperäisiltä pyritään kaventamaan heidän vapauttaan ja oikeuksiaan, ja kenties edetä niin pitkälle kuin mahdollista – totalitarismiin asti.

Länsimaiset islamisteiksi kääntyneet islaminuskoiset ja muslimikäännynnäiset lienevät kullanarvoisia Lähi-idän sotanäyttämön islamisteille     

Länsimaista saadut vierastaistelijat ovatkin tärkeä perusta sunnalaisille islamistitaistelijoille sodassaan, jossa vihollisina ovat Syyrian presidentti Assadin alaviitti-lahkoon kuuluvat muslimitaistelijat ja kristittyjen ja arabinationalistien taistelijat sekä kaikkia em. tukevat Iranin kaksitoistashiialaiset ja Venäjän Vladimir Putinin lähettämät vierastaistelijat. Ollakseen islamisti muslimin on täytynyt olla aiemmin modernistinen muslimi ja tähän suuntaukseen pettynyt, joten olettaisin islamistien olevan arabimaiden modernismiin pettynyttä ainakin osin länsimaistunutta keskiluokkaa ja länsimaista niitä, jotka ovat pettyneet islamin modernistiseen muotoon.

Kristillisen fundamentalismin vahvistaminen voi olla muslimiterroristien intressissä          

Vierastaistelijoiden rekrytoinnin ohella länsimaissa toimivat islamistien iskuryhmät, joiden jäsenet saattavat olla paljolti täällä syntyneitä muslimeita tai muslimikäännynnäisiä, saattavat pitää tavoitteenaan kristillisen fundamentalismin vahvistamista, siis sellaisen, joka on niin ikään ilmaus pettymyksestä länsimaisiin arvoihin. Terrorismin tavoitteita voi olla myös edellä mainittu 1800-luvun ja 1900-luvun ideologisesti vasemmistolaisen terrorismin tavoitteena ollut pyrkimys saada liberaalinen valtio muuttumaan enemmän tai vähemmän ankaraksi poliisivaltioksi.

Sanoilla terrori ja terrorismi on se ero, että terrorismin harjoittaja ja teollaan viestijä on valtatavoitteitaan edistävä sosiaalinen ryhmä, kun taas terrori on ollut perinteisesti valtion, terrorisoijan, keino passivoida ne, joita se pyrkii hallitsemaan, jolloin jälkimmäinen termi on ollut käytössä kauimmin.  

Valtioterrori ja terrorismi modernissa muodossa syytä erotella toisistaan

1800-luvulla politiikassa käyttöönotettu toimintatapa ja vastaava termi on terrorismi, joka vakiintui hallitsijanmurhia ja korkeiden viranhaltijoiden murhaamista tarkoittavaksi. Mainitut terrorismia taistelutapanaan soveltaneet ja kehitelleet poliittiset ryhmät kannattaa mainita tässä analogisena ryhmänä islamistisille ryhmille senkin vuoksi, että niiden jäsenet olivat aiempiin aatteisiin pettyneitä.

1800-luvun Venäjän narodnikit tai 1900-luvun alun sosialistivallankumoukselliset, jotka sovelsivat – heistä kuuluisimpana Leninin isoveli – teon propagandaa. He olivat järjestään Venäjän ylintä sosiaalista kerrosta, joka poti sopeutumattomuutta yhteiskuntaoloihin länsimaisen koulutuksensa vuoksi.  Terrorismi voidaan ajatella juuri samaksi toiminnaksi vain nykyoloihin sovitettuna kuin mitä 1800-luvun ja seuraavan vuosisadan terrorismin harjoittaja-teoreetikot tuolloin kehittelivät.    

 

  

        

 

 

]]>
4 http://timoandersson.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235375-terrorismi-on-pelon-liittolainen-niin-ennen-kuin-nyt#comments Islamilainen terrorismi Islamismi Kuntavaalit2017 Lähi-idän konflikti Arvot 5.3: Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia. Sat, 08 Apr 2017 20:14:32 +0000 Timo Andersson http://timoandersson.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235375-terrorismi-on-pelon-liittolainen-niin-ennen-kuin-nyt
Terrori-isku Tukholmassa ja "Tukholma-syndrooma" http://penttitepsa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235295-terrori-isku-tukholmassa-ja-tukholma-syndrooma <p>Nizzan, Berliinin ja Lontoon jälkeen oli 7.4.17 Tukholman vuoro joutua autolla tehdyn terrori-iskun näyttämöksi. Tuo &quot;car intifada&quot; on arabi-islamistien kehittämä esimerkiksi Israelissa tapahtuviin iskuihin. Se on tuhoisa &quot;low tech terror&quot; - iskutapa, jonka toivoisin painuvan sinne helvetin syvyyksiin, mistä se on noussutkin.&nbsp;</p><p>En itse toivo monikulttuurisuuden puolestapuhujien tai äärimmäisten maahanmuuttovastaisten voimien hyötyvän näistä surmateoista. Ääripäiden voimistuminen lukkiuttaa asioiden järkevää hoitamista. Länsimaissa on paljon humaaneja ihmisiä, joita terrori hämmentää ja kauhistuttaa. Niin on tekijöiden tarkoituskin ollut vaikuttaa.</p><p>Tavallinen kadunmies sekä median tavoittama laaja yleisö jäävät huomaamattaan näiden pahuuden lähettiläiden toiminnan panttivangeiksi. Moni kiirehtii selittämään, että iskut johtuvat koetusta rasismista ja eriarvoisuudesta. Vangitsijoiden ymmärtäminen on panttivangin käytöksenä määritelty niin sanotuksi &quot;Tukholman syndroomaksi&quot;. Toivon, että lukijat eivät pahastu termin käyttämisestä tässä yhteydessä. Haluan vilpittömästi osoittaa kunnioittavat surunvalitteluni naapurimaamme pääkaupunkia kohdanneen iskun uhreille.</p><p>Terroriteon tekijät eivät ymmärrystä tarvitse. Heidät voi tosin nähdä islamistisen ideologian uhreina, mutta he ovat lopulta tehneet valinnan itse. Vihaa tai julmuutta ei tarvita yhtään lisää, summittaisella kostamisella ei voiteta mitään. Oikeusvaltioiden on reagoitava napakalla viranomaistoiminnalla.&nbsp;Sellaista järkeä tosin toivoisin, että ymmärrettäisiin avoimen länsimaisen yhteiskunnan kyvyn tarjota turvapaikkoja näille muslimimaista saapuville ihmisille olevan rajallinen. Huolestuttavaa on Suomessakin tarve suojata turvapaikanhakijoita toisilta turvapaikanhakijoilta. Saman suvun ja klaanin muslimikostajia ja kunniamurhaajia pelätään Suomessakin.</p><p>Euroopan tilaa tarkastellessa näyttää selvältä, että ihmisten vapaa liikkuvuus, globalisaatio sekä monikulttuurisuuden ideologia tuottavat osin enemmän ongelmia kuin ne ratkaisevat. Ihmisten liikkuvuuden rajoittaminen rajoilla ja kansallisella politiikalla saattaa sittenkin olla viisasta. Juureva ja tietyssä määrin yhtenäinen kulttuuri saattaa sittenkin olla hyvä lähtökohta myös erilaisuuden kohtaamiselle. Olisiko sittenkin parempi auttaa näitä ihmisiä kotimaissaan tai lähtömaiden lähialueilla.</p> Nizzan, Berliinin ja Lontoon jälkeen oli 7.4.17 Tukholman vuoro joutua autolla tehdyn terrori-iskun näyttämöksi. Tuo "car intifada" on arabi-islamistien kehittämä esimerkiksi Israelissa tapahtuviin iskuihin. Se on tuhoisa "low tech terror" - iskutapa, jonka toivoisin painuvan sinne helvetin syvyyksiin, mistä se on noussutkin. 

En itse toivo monikulttuurisuuden puolestapuhujien tai äärimmäisten maahanmuuttovastaisten voimien hyötyvän näistä surmateoista. Ääripäiden voimistuminen lukkiuttaa asioiden järkevää hoitamista. Länsimaissa on paljon humaaneja ihmisiä, joita terrori hämmentää ja kauhistuttaa. Niin on tekijöiden tarkoituskin ollut vaikuttaa.

Tavallinen kadunmies sekä median tavoittama laaja yleisö jäävät huomaamattaan näiden pahuuden lähettiläiden toiminnan panttivangeiksi. Moni kiirehtii selittämään, että iskut johtuvat koetusta rasismista ja eriarvoisuudesta. Vangitsijoiden ymmärtäminen on panttivangin käytöksenä määritelty niin sanotuksi "Tukholman syndroomaksi". Toivon, että lukijat eivät pahastu termin käyttämisestä tässä yhteydessä. Haluan vilpittömästi osoittaa kunnioittavat surunvalitteluni naapurimaamme pääkaupunkia kohdanneen iskun uhreille.

Terroriteon tekijät eivät ymmärrystä tarvitse. Heidät voi tosin nähdä islamistisen ideologian uhreina, mutta he ovat lopulta tehneet valinnan itse. Vihaa tai julmuutta ei tarvita yhtään lisää, summittaisella kostamisella ei voiteta mitään. Oikeusvaltioiden on reagoitava napakalla viranomaistoiminnalla. Sellaista järkeä tosin toivoisin, että ymmärrettäisiin avoimen länsimaisen yhteiskunnan kyvyn tarjota turvapaikkoja näille muslimimaista saapuville ihmisille olevan rajallinen. Huolestuttavaa on Suomessakin tarve suojata turvapaikanhakijoita toisilta turvapaikanhakijoilta. Saman suvun ja klaanin muslimikostajia ja kunniamurhaajia pelätään Suomessakin.

Euroopan tilaa tarkastellessa näyttää selvältä, että ihmisten vapaa liikkuvuus, globalisaatio sekä monikulttuurisuuden ideologia tuottavat osin enemmän ongelmia kuin ne ratkaisevat. Ihmisten liikkuvuuden rajoittaminen rajoilla ja kansallisella politiikalla saattaa sittenkin olla viisasta. Juureva ja tietyssä määrin yhtenäinen kulttuuri saattaa sittenkin olla hyvä lähtökohta myös erilaisuuden kohtaamiselle. Olisiko sittenkin parempi auttaa näitä ihmisiä kotimaissaan tai lähtömaiden lähialueilla.

]]>
9 http://penttitepsa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235295-terrori-isku-tukholmassa-ja-tukholma-syndrooma#comments Islamismi Low tech terror Tukholman isku Sat, 08 Apr 2017 00:00:00 +0000 Pentti Tepsa http://penttitepsa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235295-terrori-isku-tukholmassa-ja-tukholma-syndrooma
Helsingin suurmoskeija – uhkanako uskonnonvapaudelle? http://timoandersson.puheenvuoro.uusisuomi.fi/233993-helsingin-suurmoskeija-uhkanako-uskonnonvapaudelle <p>Suurmoskeijan rahoittaja Bahrain kuningashuone kannattaa terroristisesti asiaansa edistäviä <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Sunnalaisuus">sunnamuslimi</a>suuntauksia sitoutuneena vastustamaan islamin sunneiksi tavallisesti luokiteltavia <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Suufilaisuus">suufilaisia</a> ja <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iialaisuus">shiialaisia</a> virtauksia islamin vastaisina. Bahrain kuningashuone on kunnostautunut Bahrainin shiiojen vainoojana. Suurmoskeijasta voi siis muodostua turvallisuusriski Suomessa asuville muslimeille ja muillekin asukkaille. Suurmoskeijalla on mitä ilmeisimmin suora yhteys Bahrain kuningashuoneen tukemaan <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Salafismi">salafismi</a>-suuntaukseen ja tätä lähellä oleviin saudiarabialaisiin <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Wahhabismi">wahhabiitteihin</a> &ndash; vaikkakaan Saudi-Arabia ei olisikaan mukana.</p> <p>Suurmoskeijan kannattajien tulee ottaa huomioon edellä mainitut islamin uskonsuunnat ja vakuuttaa epäilijät siitä, ettei niiden ja Islamin nykyisen sunnalaisen terrorismin välillä ole yhteyttä. Suurmoskeijaa ei tarvitse rakentaa, jos sen rakentamiseen liittyy vakavaa vaaraa ajatuksen-, uskonnon ja omantunnonvapaudelle, siis vaaraa, joka sisältyy suurmoskeijan rahoittajien pyrkimyksiin levittää yhtä islamin tulkintaa kaikkialle maailmaan.&nbsp;</p> <p>Olkoon otettava huomioon salafismista ja wahhabiiteistä ainakin seuraava: mainituissa kahdessa sunnavirtauksissa on kysymys vasta 1700-luvulla syntyneestä arabi-islamia reformoivasta liikkeestä pyrkimyksineen karsia islam opeista ja rituaaleista, joita liike pitää synkretistisinä. Tämä liike lienee mm. <em>Isisin </em>ja muiden sunnalaisterroristiliikkeiden taustalla. Isishän pyrkii luomaan Osmanni-valtakunnan hajottua poistuneen tilalle uuden kalifaatin, jolla on yhteys tähän islamin sisäiseen reformaatioon.</p> <p><strong>Islamin &rdquo;kolme&rdquo; pääsuuntausta &ndash; pyhää sotaa korostavien vihamielisyys toisia kohtaan</strong></p> <p>Suomessa halutaan olla näkemättä islamin jakautumista kahteen tai oikeammin kolmeen pääsuuntaukseen ja useampaan pienempään ryhmään, joiden suhteet ovat jo historiallisesti ristiriitaiset. Sunnit ja shiiat mainitsin edellä sekä sunneihin tavallisesti luetut suufilaiset, mystisen islamin tunnustajat, joiden oikeuden olla muslimeja saudiarabialaiset reformoijat, siis salafistit, kieltävät suufilaisten mystisismin vuoksi. Reformoijat, Suomen keskustelun &rdquo;fundamentalistit&rdquo; eivät myöskään hyväksy muslimeiksi islamin toiseksi pääsuuntaukseksi usein mainittua shiialaisuuden tai minkään tämän haarautuman tunnustajaa. Nyt kuitenkin puhumme arabi-islamin fundamentalistien islamin kokonaisvaltaiseen uskonpuhdistukseen pyrkivästä haarasta. Nyt huomio kiinnittäköön shiiojen erityspiirteisiin.</p> <p>700-luvulta juontuu sunniittien ja shiiojen välinen kiista, jonka jälkivaikutusta on shiiojen kauna siitä, että tuolloin sunnit tappoivat ja tekivät marttyyreiksi shiiojen tukemat kalifinviran tavoittelijat. Iranilaiset 12-imaamin shiialaiset (eivät siis arabeja) vuotuisesti uskonnollisina juhlapäivinä muistelevat sunnien murhaamia islamin shiiapyhimyksiä, joten &rdquo;veri huutaa kostoa&rdquo;. Tästä on kysymys myös nykyisessä Lähi-idän sodassa.&nbsp;</p> <p><strong>Johtajuuskysymys shiiojen ja sunnien sovittamattoman ristiriidan pohjana</strong></p> <p>Shiiojen ja sunnien ero on yksinkertaisimmin sanottuna ajatus uskonnollisesta johtajuudesta, kun shiiojen mukaan imaami on johtaja, joka voi tulkinnoissaan poiketa uskon- tai kirjanoppineiden peritystä tulkinnasta. Sunnat katsovat uskonnolliset johtajat sidotummiksi sunnaan, joka siis merkitsee perinnettä, joka on myös shiioilla, ei kuitenkaan yhtä sitovana. &nbsp;Shiialaisuus on dynaaminen ja sunnalaisuus staattinen.</p> <p>Enemmän tai vähemmän avointa sotaa suuntaukset ovat käyneet Muhammedin vävyn oman serkkunsa Alin murhasta alkaen, kun sunnit eivät hyväksyneet Fatiman ja Alin jälkeläisten johtajuutta islamissa. Tunnettuahan myös on, että shiiat sunnien joukossa tai sunnit shiiojen joukossa varovat paljastumista, koska paljastuminen voi pahimmassa tapauksessa merkitä kuolemaa. Siellä, missä sunneilla on poliittinen, siis organisatorinen valta, shiiat salaavat itsensä (tai päinvastoin), joten suuntausten lukumäärätiedot lienevät enemmän tai vähemmän epävarmoja. &nbsp;</p> <p><strong>On varmistuttava, ettei kaikkein ahdasmielisin sunniryhmittymä pääse hallitsemaan Helsingin suurmoskeijaa &nbsp;</strong></p> <p>Suurmoskeijan kannattajien on vakuutettava sen epäilijä siitä, ettei kyseinen Islamin suuntataistelu ja sota leviä moskeijan myötä Suomeen. Kannattajien on myös kerrottaja epäilijöille, mistä he tietävät, ettei sunnien joukossa ole suufilaisia tai muita sunnien uskonpuhdistuksen (salafiittien) vastustajia. Kurdien ja muiden etnisesti ei-arabien sunnilaisuuteen on sekoittunut suufilaisuutta tai muuta mystiikkaa, joka on maltillistanut näitä osin tätä pääsuuntausta. &nbsp;</p> <p>Suomen valtiovallan tulee vakuuttaa huolestuneet kansalaiset siitä, että viranomaiset kykenevät &ndash; jos suurmoskeija tulee &ndash; estämään kyseiseen moskeijaan muodostuvan suuntauksen pyrkimykset tehdä tulkinnastaan virallista islamia, painostaa tulkintansa toisille sunni-tai shiiamuslimeille tai pahimmassa tapauksessa väkivalloin omaksuttaa se muslimien joukossa. Valtiolla on vastuu siitä, että se suojelee muidenkin muslimisuuntausten tunnustajien uskonnonvapautta, jos suurmoskeijan rajoittajapiirit pyrkivät tekemään omasta suuntauksestaan vallitsevan tai ainoan hyväksytyn Suomessa. &nbsp;Kolmen pääsuuntauksen lisäksi maailmassa on useampiakin Islamin suuntauksia, joita pääsuuntien valtavirrassa ei tahdota muslimeiksi tunnustaa. &nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>Pääsuuntauksien liepeillä olevia toisten muslimien mukaan &rdquo;harhaoppisia&rdquo; suuntauksia &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>Muita shiialaisia suuntauksia ovat edelleen 7-imaanin <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Ismailiitit">ismailiitit</a>, joita asuu Pakistanissa ja Intiassa (eivätkä siis ole arabeja). Edellä mainitusta shiiojen suuntauksesta ovat eronneet <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Druusit">druusit</a>, joita asuu eritoten Libanonissa ja Syyriassa. Syyrian <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Alawites">alaviitit</a>, joita ainakin taustaltaan on mm. presidentti Assad, perinteisesti kristittyjä suvainnut suuntaus, vaikkakin on epäselvää, saattaa olla 12-imaamin shiialaisuuteen jossakin yhteydessä. Nykyisin Iran näyttää hyväksyvän heidät. Turkin entisessä sunnalaisessa imperiumissa nusaireja, so. alaviitteja, ei tunnustettu muslimeiksi.</p> <p>Syyrialainen suuntaus ei ole välttämättä sama, jota sanotaan Turkissa aleviiteiksi, joihin sekoittuu suufiperinnettä. Nykyäänkin Isisin taistelijat teloittavat Syyrian alaviitteja heidät käsiinsä saatuaan. Alaviittien salaisissa opeissa (islamin piirissä on tavanomaista ja terveellistä pitää salaisina joitakin oppeja) on Mesopotamian muinaisesta korkeauskonnosta peräisin olevia maailmankuvallisia näkemyksiä ja mm. kristittyjen tapoja muistuttavaa alkoholin liturgista käyttöä. Syyriassa ja Irakissa saatetaan myös tunnustaa erilaisia gnostilaisia inkarnoitumisoppeja jne. &nbsp;&nbsp;</p> <p>Suurmoskeijan vaatijan tulee myös vakuuttaa epäilijät siitä, ettei moskeijan myötä Suomeen tuoda Islamin uskonpuhdistusliikettä, joka pyrkii hävittämään monimuotoisuuden, jollaista saattaa esiintyä Suomenkin muslimien piirissä. Kaikkein ahdasmielisimmän muslimiryhmittymän moskeijaa ei saa rakentaa Suomeen miksikään pääkaupungin päämoskeijaksi. Suomen valtion tulee olla uskontoihin nähden neutraali ja pyrkiä kaikin tavoin turvata myös muslimien oikeuden olla muslimeja yksilön omilla ehdoilla.</p> <p>Islamin pohjalta on myös syntynyt muita uskontoja, joiden tunnustajia kohtaan sunnien ahdasmielisimmän suuntaus on vihamielinen. Tunnetuin 12-imaamin shiialaisuudesta 1800-luvulla Iranissa (Persiassa) irronnut suuntaus on Bahai-usko(nto). Yhdysvaltojen kuuluisat mustat muslimit ovat pakistanilaisen <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyya">ahmadiyya</a>-lahkon käännytystyön tulosta, ja koska suuntauksen perustaja julistautui profeetaksi, vaikkakin islamin opin mukaan Muhammed on profeettojen sinetti. Muita profeettoja ja ilmoituksia ei ole. Kristinuskon ilmoitus on vanhentunut ja sen korvaa Muhammedille annettu jumalallinen ilmoitus. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Islam, maailman toiseksi suurin uskonto, on levinnyt myös Keski-Aasiaan, Intiaan ja Itä-Aasiaan asti ja monimuotoistunut levitessään. Näiden suuntauksien ja Intian hindujen sekä buddhalaisten välillä on konflikti ainakin piilevästi, jota lieventävät suvaitsevaiset sufilaisperäiset Islamin muunnokset tai sikäläisten uskontojen kanssa sekoittuneet muodot. Suomenkin suurmoskeijaa rajoittavat piirit pyrkivät kitkemään islamista pois synkretismin, joka osaltaan pitää yllä rauhaa muslimien ja muiden uskontoperinteiden välillä. Saudien ja Bahrain rahat saattavat siis hajottaa herkän rauhan esimerkiksi hindujen kanssa, joiden piirissä on omat kiivailijasuuntauksensa. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suurmoskeijan rahoittaja Bahrain kuningashuone kannattaa terroristisesti asiaansa edistäviä sunnamuslimisuuntauksia sitoutuneena vastustamaan islamin sunneiksi tavallisesti luokiteltavia suufilaisia ja shiialaisia virtauksia islamin vastaisina. Bahrain kuningashuone on kunnostautunut Bahrainin shiiojen vainoojana. Suurmoskeijasta voi siis muodostua turvallisuusriski Suomessa asuville muslimeille ja muillekin asukkaille. Suurmoskeijalla on mitä ilmeisimmin suora yhteys Bahrain kuningashuoneen tukemaan salafismi-suuntaukseen ja tätä lähellä oleviin saudiarabialaisiin wahhabiitteihin – vaikkakaan Saudi-Arabia ei olisikaan mukana.

Suurmoskeijan kannattajien tulee ottaa huomioon edellä mainitut islamin uskonsuunnat ja vakuuttaa epäilijät siitä, ettei niiden ja Islamin nykyisen sunnalaisen terrorismin välillä ole yhteyttä. Suurmoskeijaa ei tarvitse rakentaa, jos sen rakentamiseen liittyy vakavaa vaaraa ajatuksen-, uskonnon ja omantunnonvapaudelle, siis vaaraa, joka sisältyy suurmoskeijan rahoittajien pyrkimyksiin levittää yhtä islamin tulkintaa kaikkialle maailmaan. 

Olkoon otettava huomioon salafismista ja wahhabiiteistä ainakin seuraava: mainituissa kahdessa sunnavirtauksissa on kysymys vasta 1700-luvulla syntyneestä arabi-islamia reformoivasta liikkeestä pyrkimyksineen karsia islam opeista ja rituaaleista, joita liike pitää synkretistisinä. Tämä liike lienee mm. Isisin ja muiden sunnalaisterroristiliikkeiden taustalla. Isishän pyrkii luomaan Osmanni-valtakunnan hajottua poistuneen tilalle uuden kalifaatin, jolla on yhteys tähän islamin sisäiseen reformaatioon.

Islamin ”kolme” pääsuuntausta – pyhää sotaa korostavien vihamielisyys toisia kohtaan

Suomessa halutaan olla näkemättä islamin jakautumista kahteen tai oikeammin kolmeen pääsuuntaukseen ja useampaan pienempään ryhmään, joiden suhteet ovat jo historiallisesti ristiriitaiset. Sunnit ja shiiat mainitsin edellä sekä sunneihin tavallisesti luetut suufilaiset, mystisen islamin tunnustajat, joiden oikeuden olla muslimeja saudiarabialaiset reformoijat, siis salafistit, kieltävät suufilaisten mystisismin vuoksi. Reformoijat, Suomen keskustelun ”fundamentalistit” eivät myöskään hyväksy muslimeiksi islamin toiseksi pääsuuntaukseksi usein mainittua shiialaisuuden tai minkään tämän haarautuman tunnustajaa. Nyt kuitenkin puhumme arabi-islamin fundamentalistien islamin kokonaisvaltaiseen uskonpuhdistukseen pyrkivästä haarasta. Nyt huomio kiinnittäköön shiiojen erityspiirteisiin.

700-luvulta juontuu sunniittien ja shiiojen välinen kiista, jonka jälkivaikutusta on shiiojen kauna siitä, että tuolloin sunnit tappoivat ja tekivät marttyyreiksi shiiojen tukemat kalifinviran tavoittelijat. Iranilaiset 12-imaamin shiialaiset (eivät siis arabeja) vuotuisesti uskonnollisina juhlapäivinä muistelevat sunnien murhaamia islamin shiiapyhimyksiä, joten ”veri huutaa kostoa”. Tästä on kysymys myös nykyisessä Lähi-idän sodassa. 

Johtajuuskysymys shiiojen ja sunnien sovittamattoman ristiriidan pohjana

Shiiojen ja sunnien ero on yksinkertaisimmin sanottuna ajatus uskonnollisesta johtajuudesta, kun shiiojen mukaan imaami on johtaja, joka voi tulkinnoissaan poiketa uskon- tai kirjanoppineiden peritystä tulkinnasta. Sunnat katsovat uskonnolliset johtajat sidotummiksi sunnaan, joka siis merkitsee perinnettä, joka on myös shiioilla, ei kuitenkaan yhtä sitovana.  Shiialaisuus on dynaaminen ja sunnalaisuus staattinen.

Enemmän tai vähemmän avointa sotaa suuntaukset ovat käyneet Muhammedin vävyn oman serkkunsa Alin murhasta alkaen, kun sunnit eivät hyväksyneet Fatiman ja Alin jälkeläisten johtajuutta islamissa. Tunnettuahan myös on, että shiiat sunnien joukossa tai sunnit shiiojen joukossa varovat paljastumista, koska paljastuminen voi pahimmassa tapauksessa merkitä kuolemaa. Siellä, missä sunneilla on poliittinen, siis organisatorinen valta, shiiat salaavat itsensä (tai päinvastoin), joten suuntausten lukumäärätiedot lienevät enemmän tai vähemmän epävarmoja.  

On varmistuttava, ettei kaikkein ahdasmielisin sunniryhmittymä pääse hallitsemaan Helsingin suurmoskeijaa  

Suurmoskeijan kannattajien on vakuutettava sen epäilijä siitä, ettei kyseinen Islamin suuntataistelu ja sota leviä moskeijan myötä Suomeen. Kannattajien on myös kerrottaja epäilijöille, mistä he tietävät, ettei sunnien joukossa ole suufilaisia tai muita sunnien uskonpuhdistuksen (salafiittien) vastustajia. Kurdien ja muiden etnisesti ei-arabien sunnilaisuuteen on sekoittunut suufilaisuutta tai muuta mystiikkaa, joka on maltillistanut näitä osin tätä pääsuuntausta.  

Suomen valtiovallan tulee vakuuttaa huolestuneet kansalaiset siitä, että viranomaiset kykenevät – jos suurmoskeija tulee – estämään kyseiseen moskeijaan muodostuvan suuntauksen pyrkimykset tehdä tulkinnastaan virallista islamia, painostaa tulkintansa toisille sunni-tai shiiamuslimeille tai pahimmassa tapauksessa väkivalloin omaksuttaa se muslimien joukossa. Valtiolla on vastuu siitä, että se suojelee muidenkin muslimisuuntausten tunnustajien uskonnonvapautta, jos suurmoskeijan rajoittajapiirit pyrkivät tekemään omasta suuntauksestaan vallitsevan tai ainoan hyväksytyn Suomessa.  Kolmen pääsuuntauksen lisäksi maailmassa on useampiakin Islamin suuntauksia, joita pääsuuntien valtavirrassa ei tahdota muslimeiksi tunnustaa.   

Pääsuuntauksien liepeillä olevia toisten muslimien mukaan ”harhaoppisia” suuntauksia      

Muita shiialaisia suuntauksia ovat edelleen 7-imaanin ismailiitit, joita asuu Pakistanissa ja Intiassa (eivätkä siis ole arabeja). Edellä mainitusta shiiojen suuntauksesta ovat eronneet druusit, joita asuu eritoten Libanonissa ja Syyriassa. Syyrian alaviitit, joita ainakin taustaltaan on mm. presidentti Assad, perinteisesti kristittyjä suvainnut suuntaus, vaikkakin on epäselvää, saattaa olla 12-imaamin shiialaisuuteen jossakin yhteydessä. Nykyisin Iran näyttää hyväksyvän heidät. Turkin entisessä sunnalaisessa imperiumissa nusaireja, so. alaviitteja, ei tunnustettu muslimeiksi.

Syyrialainen suuntaus ei ole välttämättä sama, jota sanotaan Turkissa aleviiteiksi, joihin sekoittuu suufiperinnettä. Nykyäänkin Isisin taistelijat teloittavat Syyrian alaviitteja heidät käsiinsä saatuaan. Alaviittien salaisissa opeissa (islamin piirissä on tavanomaista ja terveellistä pitää salaisina joitakin oppeja) on Mesopotamian muinaisesta korkeauskonnosta peräisin olevia maailmankuvallisia näkemyksiä ja mm. kristittyjen tapoja muistuttavaa alkoholin liturgista käyttöä. Syyriassa ja Irakissa saatetaan myös tunnustaa erilaisia gnostilaisia inkarnoitumisoppeja jne.   

Suurmoskeijan vaatijan tulee myös vakuuttaa epäilijät siitä, ettei moskeijan myötä Suomeen tuoda Islamin uskonpuhdistusliikettä, joka pyrkii hävittämään monimuotoisuuden, jollaista saattaa esiintyä Suomenkin muslimien piirissä. Kaikkein ahdasmielisimmän muslimiryhmittymän moskeijaa ei saa rakentaa Suomeen miksikään pääkaupungin päämoskeijaksi. Suomen valtion tulee olla uskontoihin nähden neutraali ja pyrkiä kaikin tavoin turvata myös muslimien oikeuden olla muslimeja yksilön omilla ehdoilla.

Islamin pohjalta on myös syntynyt muita uskontoja, joiden tunnustajia kohtaan sunnien ahdasmielisimmän suuntaus on vihamielinen. Tunnetuin 12-imaamin shiialaisuudesta 1800-luvulla Iranissa (Persiassa) irronnut suuntaus on Bahai-usko(nto). Yhdysvaltojen kuuluisat mustat muslimit ovat pakistanilaisen ahmadiyya-lahkon käännytystyön tulosta, ja koska suuntauksen perustaja julistautui profeetaksi, vaikkakin islamin opin mukaan Muhammed on profeettojen sinetti. Muita profeettoja ja ilmoituksia ei ole. Kristinuskon ilmoitus on vanhentunut ja sen korvaa Muhammedille annettu jumalallinen ilmoitus.     

Islam, maailman toiseksi suurin uskonto, on levinnyt myös Keski-Aasiaan, Intiaan ja Itä-Aasiaan asti ja monimuotoistunut levitessään. Näiden suuntauksien ja Intian hindujen sekä buddhalaisten välillä on konflikti ainakin piilevästi, jota lieventävät suvaitsevaiset sufilaisperäiset Islamin muunnokset tai sikäläisten uskontojen kanssa sekoittuneet muodot. Suomenkin suurmoskeijaa rajoittavat piirit pyrkivät kitkemään islamista pois synkretismin, joka osaltaan pitää yllä rauhaa muslimien ja muiden uskontoperinteiden välillä. Saudien ja Bahrain rahat saattavat siis hajottaa herkän rauhan esimerkiksi hindujen kanssa, joiden piirissä on omat kiivailijasuuntauksensa.      

      

 

 

 

]]>
6 http://timoandersson.puheenvuoro.uusisuomi.fi/233993-helsingin-suurmoskeija-uhkanako-uskonnonvapaudelle#comments Helsingin suurmoskeija Islam Islamismi Uskonnonvapaus Wed, 22 Mar 2017 19:17:59 +0000 Timo Andersson http://timoandersson.puheenvuoro.uusisuomi.fi/233993-helsingin-suurmoskeija-uhkanako-uskonnonvapaudelle
Helsingin Suurmoskeija – uhkanako uskonnonvapaudelle? http://timoandersson.puheenvuoro.uusisuomi.fi/233992-helsingin-suurmoskeija-uhkanako-uskonnonvapaudelle <p>Suurmoskeijan rahoittaja Bahrain kuningashuone kannattaa terroristisesti asiaansa edistäviä <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Sunnalaisuus">sunnamuslimi</a>suuntauksia sitoutuneena vastustamaan islamin sunneiksi tavallisesti luokiteltavia <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Suufilaisuus">suufilaisia</a> ja <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iialaisuus">shiialaisia</a> virtauksia islamin vastaisina. Bahrain kuningashuone on kunnostautunut Bahrainin shiiojen vainoojana. Suurmoskeijasta voi siis muodostua turvallisuusriski Suomessa asuville muslimeille ja muillekin asukkaille. Suurmoskeijalla on mitä ilmeisimmin suora yhteys Bahrain kuningashuoneen tukemaan <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Salafismi">salafismi</a>-suuntaukseen ja tätä lähellä oleviin saudiarabialaisiin <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Wahhabismi">wahhabiitteihin</a> &ndash; vaikkakaan Saudi-Arabia ei olisikaan mukana.</p><p>Suurmoskeijan kannattajien tulee ottaa huomioon edellä mainitut islamin uskonsuunnat ja vakuuttaa epäilijät siitä, ettei niiden ja Islamin nykyisen sunnalaisen terrorismin välillä ole yhteyttä. Suurmoskeijaa ei tarvitse rakentaa, jos sen rakentamiseen liittyy vakavaa vaaraa ajatuksen-, uskonnon ja omantunnonvapaudelle, siis vaaraa, joka sisältyy suurmoskeijan rahoittajien pyrkimyksiin levittää yhtä islamin tulkintaa kaikkialle maailmaan. &nbsp;&nbsp;</p><p>Olkoon otettava huomioon näistä suunnista ainakin seuraava: mainituissa kahdessa sunnavirtauksissa on kysymys vasta 1700-luvulla syntyneestä arabi-islamia reformoivasta liikkeestä pyrkimyksineen karsia islam opeista ja rituaaleista, joita liike pitää synkretistisinä. Tämä liike lienee mm. <em>Isisin </em>ja muiden sunnalaisterroristiliikkeiden taustalla. Isishän pyrkii luomaan Osmanni-valtakunnan hajottua poistuneen tilalle uuden kalifaatin, jolla on yhteys tähän islamin sisäiseen reformaatioon.</p><p><strong>Islamin &rdquo;kolme&rdquo; pääsuuntausta &ndash; pyhää sotaa korostavien vihamielisyys toisia kohtaan</strong></p><p>Suomessa halutaan olla näkemättä islamin jakautumista kahteen tai oikeammin kolmeen pääsuuntaukseen ja useampaan pienempään ryhmään, joiden suhteet ovat jo historiallisesti ristiriitaiset. Sunnit ja shiiat mainitsin edellä sekä sunneihin tavallisesti luetut suufilaiset, mystisen islamin tunnustajat, joiden oikeuden olla muslimeja saudiarabialaiset reformoijat, siis salafistit, kieltävät suufilaisten mystisismin vuoksi. Reformoijat, Suomen keskustelun &rdquo;fundamentalistit&rdquo; eivät myöskään hyväksy muslimeiksi islamin toiseksi pääsuuntaukseksi usein mainittua shiialaisuuden tai minkään tämän haarautuman tunnustajaa. Nyt kuitenkin puhumme arabi-islamin fundamentalistien islamin kokonaisvaltaiseen uskonpuhdistukseen pyrkivästä haarasta. Nyt huomio kiinnittäköön shiiojen erityspiirteisiin.</p><p>700-luvulta juontuu sunniittien ja shiiojen välinen kiista, jonka jälkivaikutusta on shiiojen kauna siitä, että tuolloin sunnit tappoivat ja tekivät marttyyreiksi shiiojen tukemat kalifinviran tavoittelijat. Iranilaiset 12-imaamin shiialaiset (eivät siis arabeja) vuotuisesti uskonnollisina juhlapäivinä muistelevat sunnien murhaamia islamin shiiapyhimyksiä, joten &rdquo;veri huutaa kostoa&rdquo;. Tästä on kysymys myös nykyisessä Lähi-idän sodassa.&nbsp;</p><p><strong>Johtajuuskysymys shiiojen ja sunnien sovittamattoman ristiriidan pohjana</strong></p><p>Shiiojen ja sunnien ero on yksinkertaisimmin sanottuna ajatus uskonnollisesta johtajuudesta, kun shiiojen mukaan imaami on johtaja, joka voi tulkinnoissaan poiketa uskon- tai kirjanoppineiden peritystä tulkinnasta. Sunnat katsovat uskonnolliset johtajat sidotummiksi sunnaan, joka siis merkitsee perinnettä, joka on myös shiioilla, ei kuitenkaan yhtä sitovana. &nbsp;Shiialaisuus on dynaaminen ja sunnalaisuus staattinen.</p><p>Enemmän tai vähemmän avointa sotaa suuntaukset ovat käyneet Muhammedin vävyn oman serkkunsa Alin murhasta alkaen, kun sunnit eivät hyväksyneet Fatiman ja Alin jälkeläisten johtajuutta islamissa. Tunnettuahan myös on, että shiiat sunnien joukossa tai sunnit shiiojen joukossa varovat paljastumista, koska paljastuminen voi pahimmassa tapauksessa merkitä kuolemaa. Siellä, missä sunneilla on poliittinen, siis organisatorinen valta, shiiat salaavat itsensä (tai päinvastoin), joten suuntausten lukumäärätiedot lienevät enemmän tai vähemmän epävarmoja. &nbsp;</p><p><strong>On varmistuttava, ettei kaikkein ahdasmielisin sunniryhmittymä pääse hallitsemaan Helsingin suurmoskeijaa &nbsp;</strong></p><p>Suurmoskeijan kannattajien on vakuutettava sen epäilijä siitä, ettei kyseinen Islamin suuntataistelu ja sota leviä moskeijan myötä Suomeen. Kannattajien on myös kerrottaja epäilijöille, mistä he tietävät, ettei sunnien joukossa ole suufilaisia tai muita sunnien uskonpuhdistuksen (salafiittien) vastustajia. Kurdien ja muiden etnisesti ei-arabien sunnilaisuuteen on sekoittunut suufilaisuutta tai muuta mystiikkaa, joka on maltillistanut näitä osin tätä pääsuuntausta. &nbsp;</p><p>Suomen valtiovallan tulee vakuuttaa huolestuneet kansalaiset siitä, että viranomaiset kykenevät &ndash; jos suurmoskeija tulee &ndash; estämään kyseiseen moskeijaan muodostuvan suuntauksen pyrkimykset tehdä tulkinnastaan virallista islamia, painostaa tulkintansa toisille sunni-tai shiiamuslimeille tai pahimmassa tapauksessa väkivalloin omaksuttaa se muslimien joukossa. Valtiolla on vastuu siitä, että se suojelee muidenkin muslimisuuntausten tunnustajien uskonnonvapautta, jos suurmoskeijan rajoittajapiirit pyrkivät tekemään omasta suuntauksestaan vallitsevan tai ainoan hyväksytyn Suomessa. &nbsp;Kolmen pääsuuntauksen lisäksi maailmassa on useampiakin Islamin suuntauksia, joita pääsuuntien valtavirrassa ei tahdota muslimeiksi tunnustaa. &nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Pääsuuntauksien liepeillä olevia toisten muslimien mukaan &rdquo;harhaoppisia&rdquo; suuntauksia &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Muita shiialaisia suuntauksia ovat edelleen 7-imaanin <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Ismailiitit">ismailiitit</a>, joita asuu Pakistanissa ja Intiassa (eivätkä siis ole arabeja). Edellä mainitusta shiiojen suuntauksesta ovat eronneet <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Druusit">druusit</a>, joita asuu eritoten Libanonissa ja Syyriassa. Syyrian <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Alawites">alaviitit</a>, joita ainakin taustaltaan on mm. presidentti Assad, perinteisesti kristittyjä suvainnut suuntaus, vaikkakin on epäselvää, saattaa olla 12-imaamin shiialaisuuteen jossakin yhteydessä. Nykyisin Iran näyttää hyväksyvän heidät. Turkin entisessä sunnalaisessa imperiumissa nusaireja, so. alaviitteja, ei tunnustettu muslimeiksi.</p><p>Syyrialainen suuntaus ei ole välttämättä sama, jota sanotaan Turkissa aleviiteiksi, joihin sekoittuu suufiperinnettä. Nykyäänkin Isisin taistelijat teloittavat Syyrian alaviitteja heidät käsiinsä saatuaan. Alaviittien salaisissa opeissa (islamin piirissä on tavanomaista ja terveellistä pitää salaisina joitakin oppeja) on Mesopotamian muinaisesta korkeauskonnosta peräisin olevia maailmankuvallisia näkemyksiä ja mm. kristittyjen tapoja muistuttavaa alkoholin liturgista käyttöä. Syyriassa ja Irakissa saatetaan myös tunnustaa erilaisia gnostilaisia inkarnoitumisoppeja jne. &nbsp;&nbsp;</p><p>Suurmoskeijan vaatijan tulee myös vakuuttaa epäilijät siitä, ettei moskeijan myötä Suomeen tuoda Islamin uskonpuhdistusliikettä, joka pyrkii hävittämään monimuotoisuuden, jollaista saattaa esiintyä Suomenkin muslimien piirissä. Kaikkein ahdasmielisimmän muslimiryhmittymän moskeijaa ei saa rakentaa Suomeen miksikään pääkaupungin päämoskeijaksi. Suomen valtion tulee olla uskontoihin nähden neutraali ja pyrkiä kaikin tavoin turvata myös muslimien oikeuden olla muslimeja yksilön omilla ehdoilla.</p><p>Islamin pohjalta on myös syntynyt muita uskontoja, joiden tunnustajia kohtaan sunnien ahdasmielisimmän suuntaus on vihamielinen. Tunnetuin 12-imaamin shiialaisuudesta 1800-luvulla Iranissa (Persiassa) irronnut suuntaus on Bahai-usko(nto). Yhdysvaltojen kuuluisat mustat muslimit ovat pakistanilaisen ahmediittilahkon käännytystyön tulosta, ja koska suuntauksen perustaja julistautui profeetaksi, vaikkakin islamin opin mukaan Muhammed on profeettojen sinetti. Muita profeettoja ja ilmoituksia ei ole. Kristinuskon ilmoitus on vanhentunut ja sen korvaa Muhammedille annettu jumalallinen ilmoitus. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Islam, maailman toiseksi suurin uskonto, on levinnyt myös Keski-Aasiaan, Intiaan ja Itä-Aasiaan asti ja monimuotoistunut levitessään. Näiden suuntauksien ja Intian hindujen sekä buddhalaisten välillä on konflikti ainakin piilevästi, jota lieventävät suvaitsevaiset sufilaisperäiset Islamin muunnokset tai sikäläisten uskontojen kanssa sekoittuneet muodot. Suomenkin suurmoskeijaa rajoittavat piirit pyrkivät kitkemään islamista pois synkretismin, joka osaltaan pitää yllä rauhaa muslimien ja muiden uskontoperinteiden välillä. Saudien ja Bahrain rahat saattavat siis hajottaa herkän rauhan esimerkiksi hindujen kanssa, joiden piirissä on omat kiivailijasuuntauksensa. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suurmoskeijan rahoittaja Bahrain kuningashuone kannattaa terroristisesti asiaansa edistäviä sunnamuslimisuuntauksia sitoutuneena vastustamaan islamin sunneiksi tavallisesti luokiteltavia suufilaisia ja shiialaisia virtauksia islamin vastaisina. Bahrain kuningashuone on kunnostautunut Bahrainin shiiojen vainoojana. Suurmoskeijasta voi siis muodostua turvallisuusriski Suomessa asuville muslimeille ja muillekin asukkaille. Suurmoskeijalla on mitä ilmeisimmin suora yhteys Bahrain kuningashuoneen tukemaan salafismi-suuntaukseen ja tätä lähellä oleviin saudiarabialaisiin wahhabiitteihin – vaikkakaan Saudi-Arabia ei olisikaan mukana.

Suurmoskeijan kannattajien tulee ottaa huomioon edellä mainitut islamin uskonsuunnat ja vakuuttaa epäilijät siitä, ettei niiden ja Islamin nykyisen sunnalaisen terrorismin välillä ole yhteyttä. Suurmoskeijaa ei tarvitse rakentaa, jos sen rakentamiseen liittyy vakavaa vaaraa ajatuksen-, uskonnon ja omantunnonvapaudelle, siis vaaraa, joka sisältyy suurmoskeijan rahoittajien pyrkimyksiin levittää yhtä islamin tulkintaa kaikkialle maailmaan.   

Olkoon otettava huomioon näistä suunnista ainakin seuraava: mainituissa kahdessa sunnavirtauksissa on kysymys vasta 1700-luvulla syntyneestä arabi-islamia reformoivasta liikkeestä pyrkimyksineen karsia islam opeista ja rituaaleista, joita liike pitää synkretistisinä. Tämä liike lienee mm. Isisin ja muiden sunnalaisterroristiliikkeiden taustalla. Isishän pyrkii luomaan Osmanni-valtakunnan hajottua poistuneen tilalle uuden kalifaatin, jolla on yhteys tähän islamin sisäiseen reformaatioon.

Islamin ”kolme” pääsuuntausta – pyhää sotaa korostavien vihamielisyys toisia kohtaan

Suomessa halutaan olla näkemättä islamin jakautumista kahteen tai oikeammin kolmeen pääsuuntaukseen ja useampaan pienempään ryhmään, joiden suhteet ovat jo historiallisesti ristiriitaiset. Sunnit ja shiiat mainitsin edellä sekä sunneihin tavallisesti luetut suufilaiset, mystisen islamin tunnustajat, joiden oikeuden olla muslimeja saudiarabialaiset reformoijat, siis salafistit, kieltävät suufilaisten mystisismin vuoksi. Reformoijat, Suomen keskustelun ”fundamentalistit” eivät myöskään hyväksy muslimeiksi islamin toiseksi pääsuuntaukseksi usein mainittua shiialaisuuden tai minkään tämän haarautuman tunnustajaa. Nyt kuitenkin puhumme arabi-islamin fundamentalistien islamin kokonaisvaltaiseen uskonpuhdistukseen pyrkivästä haarasta. Nyt huomio kiinnittäköön shiiojen erityspiirteisiin.

700-luvulta juontuu sunniittien ja shiiojen välinen kiista, jonka jälkivaikutusta on shiiojen kauna siitä, että tuolloin sunnit tappoivat ja tekivät marttyyreiksi shiiojen tukemat kalifinviran tavoittelijat. Iranilaiset 12-imaamin shiialaiset (eivät siis arabeja) vuotuisesti uskonnollisina juhlapäivinä muistelevat sunnien murhaamia islamin shiiapyhimyksiä, joten ”veri huutaa kostoa”. Tästä on kysymys myös nykyisessä Lähi-idän sodassa. 

Johtajuuskysymys shiiojen ja sunnien sovittamattoman ristiriidan pohjana

Shiiojen ja sunnien ero on yksinkertaisimmin sanottuna ajatus uskonnollisesta johtajuudesta, kun shiiojen mukaan imaami on johtaja, joka voi tulkinnoissaan poiketa uskon- tai kirjanoppineiden peritystä tulkinnasta. Sunnat katsovat uskonnolliset johtajat sidotummiksi sunnaan, joka siis merkitsee perinnettä, joka on myös shiioilla, ei kuitenkaan yhtä sitovana.  Shiialaisuus on dynaaminen ja sunnalaisuus staattinen.

Enemmän tai vähemmän avointa sotaa suuntaukset ovat käyneet Muhammedin vävyn oman serkkunsa Alin murhasta alkaen, kun sunnit eivät hyväksyneet Fatiman ja Alin jälkeläisten johtajuutta islamissa. Tunnettuahan myös on, että shiiat sunnien joukossa tai sunnit shiiojen joukossa varovat paljastumista, koska paljastuminen voi pahimmassa tapauksessa merkitä kuolemaa. Siellä, missä sunneilla on poliittinen, siis organisatorinen valta, shiiat salaavat itsensä (tai päinvastoin), joten suuntausten lukumäärätiedot lienevät enemmän tai vähemmän epävarmoja.  

On varmistuttava, ettei kaikkein ahdasmielisin sunniryhmittymä pääse hallitsemaan Helsingin suurmoskeijaa  

Suurmoskeijan kannattajien on vakuutettava sen epäilijä siitä, ettei kyseinen Islamin suuntataistelu ja sota leviä moskeijan myötä Suomeen. Kannattajien on myös kerrottaja epäilijöille, mistä he tietävät, ettei sunnien joukossa ole suufilaisia tai muita sunnien uskonpuhdistuksen (salafiittien) vastustajia. Kurdien ja muiden etnisesti ei-arabien sunnilaisuuteen on sekoittunut suufilaisuutta tai muuta mystiikkaa, joka on maltillistanut näitä osin tätä pääsuuntausta.  

Suomen valtiovallan tulee vakuuttaa huolestuneet kansalaiset siitä, että viranomaiset kykenevät – jos suurmoskeija tulee – estämään kyseiseen moskeijaan muodostuvan suuntauksen pyrkimykset tehdä tulkinnastaan virallista islamia, painostaa tulkintansa toisille sunni-tai shiiamuslimeille tai pahimmassa tapauksessa väkivalloin omaksuttaa se muslimien joukossa. Valtiolla on vastuu siitä, että se suojelee muidenkin muslimisuuntausten tunnustajien uskonnonvapautta, jos suurmoskeijan rajoittajapiirit pyrkivät tekemään omasta suuntauksestaan vallitsevan tai ainoan hyväksytyn Suomessa.  Kolmen pääsuuntauksen lisäksi maailmassa on useampiakin Islamin suuntauksia, joita pääsuuntien valtavirrassa ei tahdota muslimeiksi tunnustaa.   

Pääsuuntauksien liepeillä olevia toisten muslimien mukaan ”harhaoppisia” suuntauksia      

Muita shiialaisia suuntauksia ovat edelleen 7-imaanin ismailiitit, joita asuu Pakistanissa ja Intiassa (eivätkä siis ole arabeja). Edellä mainitusta shiiojen suuntauksesta ovat eronneet druusit, joita asuu eritoten Libanonissa ja Syyriassa. Syyrian alaviitit, joita ainakin taustaltaan on mm. presidentti Assad, perinteisesti kristittyjä suvainnut suuntaus, vaikkakin on epäselvää, saattaa olla 12-imaamin shiialaisuuteen jossakin yhteydessä. Nykyisin Iran näyttää hyväksyvän heidät. Turkin entisessä sunnalaisessa imperiumissa nusaireja, so. alaviitteja, ei tunnustettu muslimeiksi.

Syyrialainen suuntaus ei ole välttämättä sama, jota sanotaan Turkissa aleviiteiksi, joihin sekoittuu suufiperinnettä. Nykyäänkin Isisin taistelijat teloittavat Syyrian alaviitteja heidät käsiinsä saatuaan. Alaviittien salaisissa opeissa (islamin piirissä on tavanomaista ja terveellistä pitää salaisina joitakin oppeja) on Mesopotamian muinaisesta korkeauskonnosta peräisin olevia maailmankuvallisia näkemyksiä ja mm. kristittyjen tapoja muistuttavaa alkoholin liturgista käyttöä. Syyriassa ja Irakissa saatetaan myös tunnustaa erilaisia gnostilaisia inkarnoitumisoppeja jne.   

Suurmoskeijan vaatijan tulee myös vakuuttaa epäilijät siitä, ettei moskeijan myötä Suomeen tuoda Islamin uskonpuhdistusliikettä, joka pyrkii hävittämään monimuotoisuuden, jollaista saattaa esiintyä Suomenkin muslimien piirissä. Kaikkein ahdasmielisimmän muslimiryhmittymän moskeijaa ei saa rakentaa Suomeen miksikään pääkaupungin päämoskeijaksi. Suomen valtion tulee olla uskontoihin nähden neutraali ja pyrkiä kaikin tavoin turvata myös muslimien oikeuden olla muslimeja yksilön omilla ehdoilla.

Islamin pohjalta on myös syntynyt muita uskontoja, joiden tunnustajia kohtaan sunnien ahdasmielisimmän suuntaus on vihamielinen. Tunnetuin 12-imaamin shiialaisuudesta 1800-luvulla Iranissa (Persiassa) irronnut suuntaus on Bahai-usko(nto). Yhdysvaltojen kuuluisat mustat muslimit ovat pakistanilaisen ahmediittilahkon käännytystyön tulosta, ja koska suuntauksen perustaja julistautui profeetaksi, vaikkakin islamin opin mukaan Muhammed on profeettojen sinetti. Muita profeettoja ja ilmoituksia ei ole. Kristinuskon ilmoitus on vanhentunut ja sen korvaa Muhammedille annettu jumalallinen ilmoitus.     

Islam, maailman toiseksi suurin uskonto, on levinnyt myös Keski-Aasiaan, Intiaan ja Itä-Aasiaan asti ja monimuotoistunut levitessään. Näiden suuntauksien ja Intian hindujen sekä buddhalaisten välillä on konflikti ainakin piilevästi, jota lieventävät suvaitsevaiset sufilaisperäiset Islamin muunnokset tai sikäläisten uskontojen kanssa sekoittuneet muodot. Suomenkin suurmoskeijaa rajoittavat piirit pyrkivät kitkemään islamista pois synkretismin, joka osaltaan pitää yllä rauhaa muslimien ja muiden uskontoperinteiden välillä. Saudien ja Bahrain rahat saattavat siis hajottaa herkän rauhan esimerkiksi hindujen kanssa, joiden piirissä on omat kiivailijasuuntauksensa.      

      

 

 

 

]]>
0 http://timoandersson.puheenvuoro.uusisuomi.fi/233992-helsingin-suurmoskeija-uhkanako-uskonnonvapaudelle#comments Helsingin suurmoskeija Islami Islamismi Uskonnonvapaus Wed, 22 Mar 2017 19:16:52 +0000 Timo Andersson http://timoandersson.puheenvuoro.uusisuomi.fi/233992-helsingin-suurmoskeija-uhkanako-uskonnonvapaudelle