PanuRaatikainen

Kaikki blogit puheenaiheesta Yliopistot

Internatsismia yliopistoissa

Yliopistolla täytyy käydä, jotta elämä ei tuntuisi liian mukavalta. Aina kun aikuisten yhteiskunta alaa tuntua liian järkevältä ja jopa kansallismieliseltä, menenkin yliopistolle, sillä siellä törmään varmasti internatsismiin, monikulttuurisuuteen, feminismiin, antifasismiin, miesvastaisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja muihin kurjiin ja ristiriitaisiin ilmiöihin.

Suuresta osasta yliopisto-opiskelijoita ei koskaan tule rikkaita

Lukuisina vuosina Espoon Otaniemi, eli postinumeroalue 02150 on todettu tulotietojen perusteella Suomen pienituloisimmaksi postinumeroalueeksi ja on myös syitä uskoa, että alue olisi myös Suomen köyhin postinumeroalue ruokakuntien varallisuuden perusteella. Luonnollisesti tähän on syynä se, että alueen asukkaista hyvin suuri osa on Aalto-yliopiston opiskelijoita.

Monivaiheinen pääsykoe vaikeapääsyisimpiin koulutusohjelmiin

Yliopistojen pääsykokeita halutaan taas poistaa epämääräisin perustein, jotta siirtymistä toiselta asteelta jatko-opintoihin "sujuvoitettaisiin". Ammattikouluista valmistuneiden osalta uudistus aiotaan toteuttaa niin, että kun muutaman ylioppilasaineen sutaisee, niin jo sekin avaisi tiedekuntien portit selälleen. On selvää ja muualla hyvin perusteltu, miksi tällaiset sisäänottomallit ovat huonoja.

Koulutuksen saavutettavuutta ei saa uhrata keskittämisen alttarilla

Tiistaina hallituksen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen toi julki hallituksen suunnitelmat korkeakoulujen pääomittamisesta. Pääomitusta valmistelee ministerin nimittämä työryhmä, joka selvittää miten pääomitus tukisi ‘’kestävän kasvun edellytyksiä’’ korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa, ‘’ottaen huomioon korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiselle hallitusohjelmassa asetetut tavoitteet.’’ Rahoituksen on tarkoitus liittyä korkeakoulujen rakenteelliseen kehittämiseen.

Koulutusjärjestelmämme tuottaa taitoa vakan alle

Otsikoihin pääsi kaksi korkean asteen tutkintoa suorittaneen henkilön mielipidekirjoitus, jossa tilitettiin pitempiaikaisen noin tuhannen euron tuloilla toimeentulemisen vaikeudesta.

Millaisia paikkansapitävät EU-liitoslupaukset olisivat olleet?

Emme olisi koskaan menneet EUiin, jos Kimmo Sasi ja muut olisivat silloin luvanneet:

- Valehtelemme, mutta uskokaa valheitamme.

- Työpaikat menevät, teistä ½ miljoonaa jää työttä. Mutta muilla ei ole hätää: työttömyysavustuksista siirretään omistaville, yrittäjille ja työllisille. Muiltakin köyhiltä (lapsiperheet, pieneläkeläiset) siirretään rahat rikkaille.

- Köyhien elin-, asumis- ja terveydenhoitokulut nousevat sietämättömiksi.

Kilpailu tekee Hyville Veljille hyvää

Suomen taloudelle menee huonosti. Vaikka kuinka tulkitsisi jokaista uuttaa tiedonhyvää merkkinä uudesta kasvukaudesta, tosiasia on, että lama jatkuu. Lama jatkuu myös yhteiskuntapolitiikassa, uusien ajatusten ja avausten sijaan näköalattomuus ja eripura kasvavat.

Etujärjestöt ojentavat muita

Etujärjestöt pitävät pääasiallisena tehtävänään hakea syitä omiin ongelmiinsa ympäristön virheistä. Työntekijäjärjestöjen ongelmat ovat työnantajissa, työnantajien ongelmat yhteiskunnassa ja työntekijöissä. Kukaan ei ainakaan julkisesti tukista omiaan.

Tänään työnantajien EK tukistaa suomalaista yliopistojärjestelmää. Lähtökohta näyttää olevan se, että yliopistojen tehtävä on toimia yritysten tarpeiden mukaan. Ajatus ei suinkaan ole uusi. 1990 -luvulla Nokian kasvun vanavedessä vaatimukset insinöörikoulutuksen lisäämiselle olivat vahvat.

Huippuosaaminen on ulkomaankaupan perusta

Suomi on harvaan asuttu maa kaukana pohjoisessa. Olemme rauhan aikana, työn ja osaamisen avulla pystyneet saavuttamaan elintason, joka on parhaimmillaan ollut lähellä huippumaita. Nyt Suomen on kyettävä hallitsemaan merkittävä osaamisen siirtymä teollisuusvetoisesta yhteiskunnasta kohti ketterää palvelutaloutta - taloutta, jonka tukijalka voi silti edelleen olla teollisuudessa. Se edellyttää syvällistä ja monimuotoista osaamista. 

Vieläkin yliopistojen vertailusta – Aalto-yliopistoko Suomen kakkonen?

Katselin 17.3.2016 A-studiota, jossa käsiteltiin koulutussäästöjä. Sitä kuunnellessani korvaani särähti, kun käytännönprofessori (professor in practice) Pekka Mattila, Aalto-yliopistosta, väitti, että hänen edustama yliopisto on Suomen toiseksi paras yliopisto. Asia ei tietääkseni ole niin itsestään selvä. Päätin ottaa selvää ja löysin aivan muuta.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä