Tämän blogin uusimmat kirjoitukset http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/blogi/blog Tue, 06 Nov 2018 17:59:15 +0200 fi Jordan Peterson ja logiikka http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263766-jordan-peterson-ja-logiikka <p>Keskustelu Suomessa parhaillaan vierailevan kanadalaisen psykologin ja valmentajagurun <strong>Jordan Petersonin</strong> ympärillä käy nyt maassamme kuumana.&nbsp;</p><p>Olen käsitellyt Petersonin ajattelua laajemmin <a href="http://netn.fi/artikkeli/jordan-peterson-oikeiston-pop-intellektuelli">toisaalla</a>, mutta haluan mainita vielä lyhyesti yhdestä asiasta, jonka jätin&nbsp;aiemmin&nbsp; tilan puutteen vuoksi sivuun.&nbsp;</p><p>Petersonia koskevassa monipolvisessa some-keskustelussa hänen innokkaat kannattajansa ovat kyseenalaistaneet asiantuntemukseni arvioida häntä tässä-ja-tuossa asiassa.&nbsp;Otetaan siis tarkasteltavaksi esimerkki aihepiiristä, jonka asiantuntija ainakin aivan varmasti olen.[1]</p><p>Peterson vetoaa ainakin pariin otteeseen kuuluisaan Gödelin epätäydellisyyslauseeseen. Hän kirjoittaa kirjassaan <em>Maps of Meaning</em> näin:</p><ul><li>&quot;Moraalinen järjestelmä &ndash; kulttuurin järjestelmä &ndash; välttämättä jakaa yhteisiä piirteitä muiden järjestelmien kanssa. Kurt Gödel identifioi kaikein perustavimman järjestelmien jaetun piirteen. Gödelin epätäydellisyyslause osoitti, että minkä tahansa sisäisesti ristiriidattoman ja loogisen järjestelmän on perustuttava oletuksiin, joita ei voida todistaa tuon järjestelmän rajoissa.&quot;[2]&nbsp;</li></ul><p><br />Twitter-päivityksessään vuodelta 2013 Peterson menee vielä pidemmälle. Hän kirjoittaa:&nbsp;</p><ul><li>&quot;Todistus itsessään, millainen tahansa, on mahdoton, ilman aksioomaa (kuten Gödel todisti). Siispä usko Jumalaan on ennakkoehto kaikille todistuksille.&quot;[3]&nbsp;</li></ul><p>Voi panna kaiken ammattiylpeyteni pantiksi kun vakuutan &ndash; ja kuka tahansa logiikkaa yhtään tunteva voi tämän varmasti vahvistaa &ndash; että tämä on silkkaa pseudotieteellistä hölynpölyä.&nbsp;</p><p>Ensiksi, Gödelin epätäydellisyyslause koskee vain ja ainoastaan täsmällisesti formalisoituja matemaattis-loogisia teorioita, joissa voidaan kehittää tietty määrä luonnollisten lukujen lukuteoriaa. Toisin kuin Peterson esittää, se ei liity millään tavalla moraalisiin tai kulttuurisiin järjestelmiin. Toiseksi, toisin kuin Peterson esittää,&nbsp; Gödelin tulos ei sano mitään ulkopuolisista oletuksista, joihin järjestelmän pitäisi perustua. Se toteaan vain, että jokaisessa ehdot täyttävässä matemaattis-loogisessa järjestelmässä on kaavoja, joita ei voi todistaa eikä kumota.&nbsp;</p><p>Entäpä Petersonin tweetti? Se menee metsään heti alussa: on olemassa todistusjärjestelmiä, jotka perustuvat pelkkiin päättelysääntöihin ja joissa ei ole lainkaan aksioomia. Mutta sivuuttakaamme tämä ja hyväksykäämme karkeasti oikeana kuva, että todistukset perustuvat aina joihinkin aksioomiin (yleensä kuitenkin useampaan kuin yhteen). Nyt on kuitenkin niin, että tämä yksinkertainen asia ei liity mitenkään Gödelin epätäydellisyyslauseeseen, ja sen mainitseminen on tässä yhteydessä täysin järjetöntä. Peterson ei selvästikään ymmärrä alkuunkaan, mistä hän tässä puhuu.&nbsp;</p><p>Lopuksi, Jumalan vetäminen mukaan tähän on aivan absurdia. On toki esimerkiksi matemaattisia lauseita, joita ei voida todistaa ilman että oletetaan matematiikan nk. valinta-aksiooma. Jumalaan uskomisen kanssa tällä ei kuitenkaan ole yhtään mitään tekemistä.&nbsp;</p><p>Toimikoon tämä yhtenä selkeänä ja täsmällisenä esimerkkinä siitä, millä tavalla Peterson nojaa tieteeseen: hän kokoaa yhteen vaikean ja hienon kuuloisia teoreettisia käsitteitä ja teorioita, ja oikeuttaa niillä omia ideologisia näkemyksiään tavalla, joka ei kerta kaikkiaan kestä päivänvaloa. Lopputuloksena on pseudotieteellistä siansaksaa, jolla ei ole mitään mielekästä sisältöä.&nbsp;<br /><br /><br /><strong>Viitteet</strong><br /><br />[1] Minut on esim. kutsuttu kirjoittamaan artikkeli Gödelin epätäydellisyyslauseista arvovaltaiseen <em>Stanford Encyclopedia of Philosophy</em>yn (<a href="https://plato.stanford.edu/entries/goedel-incompleteness/">tässä</a>). Olen myös julkaissut aiheen tiimoilta lukuisia vertaisarvioituja artikkeleita arvostetuissa kansainvälisissä matematiikan ja filosofian julkaisuissa (KVG).<br /><br />[2] Alkup. engl.: &quot;A moral system &ndash; a system of culture &ndash; necessarily shares features in common with other systems. The most fundamental of the shared features of systems was identified by Kurt Godel. Godel&rsquo;s Incompleteness Theorem demonstrated that any internally consistent and logical system of propositions must necessarily be predicated upon assumptions that cannot be proved from within the confines of that system.&quot;</p><p>[3] Ko. tweetti on sittemmin poistettu; mutta Internet ei unohda. [kuva yllä.]&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Keskustelu Suomessa parhaillaan vierailevan kanadalaisen psykologin ja valmentajagurun Jordan Petersonin ympärillä käy nyt maassamme kuumana. 

Olen käsitellyt Petersonin ajattelua laajemmin toisaalla, mutta haluan mainita vielä lyhyesti yhdestä asiasta, jonka jätin aiemmin  tilan puutteen vuoksi sivuun. 

Petersonia koskevassa monipolvisessa some-keskustelussa hänen innokkaat kannattajansa ovat kyseenalaistaneet asiantuntemukseni arvioida häntä tässä-ja-tuossa asiassa. Otetaan siis tarkasteltavaksi esimerkki aihepiiristä, jonka asiantuntija ainakin aivan varmasti olen.[1]

Peterson vetoaa ainakin pariin otteeseen kuuluisaan Gödelin epätäydellisyyslauseeseen. Hän kirjoittaa kirjassaan Maps of Meaning näin:

 • "Moraalinen järjestelmä – kulttuurin järjestelmä – välttämättä jakaa yhteisiä piirteitä muiden järjestelmien kanssa. Kurt Gödel identifioi kaikein perustavimman järjestelmien jaetun piirteen. Gödelin epätäydellisyyslause osoitti, että minkä tahansa sisäisesti ristiriidattoman ja loogisen järjestelmän on perustuttava oletuksiin, joita ei voida todistaa tuon järjestelmän rajoissa."[2] 


Twitter-päivityksessään vuodelta 2013 Peterson menee vielä pidemmälle. Hän kirjoittaa: 

 • "Todistus itsessään, millainen tahansa, on mahdoton, ilman aksioomaa (kuten Gödel todisti). Siispä usko Jumalaan on ennakkoehto kaikille todistuksille."[3] 

Voi panna kaiken ammattiylpeyteni pantiksi kun vakuutan – ja kuka tahansa logiikkaa yhtään tunteva voi tämän varmasti vahvistaa – että tämä on silkkaa pseudotieteellistä hölynpölyä. 

Ensiksi, Gödelin epätäydellisyyslause koskee vain ja ainoastaan täsmällisesti formalisoituja matemaattis-loogisia teorioita, joissa voidaan kehittää tietty määrä luonnollisten lukujen lukuteoriaa. Toisin kuin Peterson esittää, se ei liity millään tavalla moraalisiin tai kulttuurisiin järjestelmiin. Toiseksi, toisin kuin Peterson esittää,  Gödelin tulos ei sano mitään ulkopuolisista oletuksista, joihin järjestelmän pitäisi perustua. Se toteaan vain, että jokaisessa ehdot täyttävässä matemaattis-loogisessa järjestelmässä on kaavoja, joita ei voi todistaa eikä kumota. 

Entäpä Petersonin tweetti? Se menee metsään heti alussa: on olemassa todistusjärjestelmiä, jotka perustuvat pelkkiin päättelysääntöihin ja joissa ei ole lainkaan aksioomia. Mutta sivuuttakaamme tämä ja hyväksykäämme karkeasti oikeana kuva, että todistukset perustuvat aina joihinkin aksioomiin (yleensä kuitenkin useampaan kuin yhteen). Nyt on kuitenkin niin, että tämä yksinkertainen asia ei liity mitenkään Gödelin epätäydellisyyslauseeseen, ja sen mainitseminen on tässä yhteydessä täysin järjetöntä. Peterson ei selvästikään ymmärrä alkuunkaan, mistä hän tässä puhuu. 

Lopuksi, Jumalan vetäminen mukaan tähän on aivan absurdia. On toki esimerkiksi matemaattisia lauseita, joita ei voida todistaa ilman että oletetaan matematiikan nk. valinta-aksiooma. Jumalaan uskomisen kanssa tällä ei kuitenkaan ole yhtään mitään tekemistä. 

Toimikoon tämä yhtenä selkeänä ja täsmällisenä esimerkkinä siitä, millä tavalla Peterson nojaa tieteeseen: hän kokoaa yhteen vaikean ja hienon kuuloisia teoreettisia käsitteitä ja teorioita, ja oikeuttaa niillä omia ideologisia näkemyksiään tavalla, joka ei kerta kaikkiaan kestä päivänvaloa. Lopputuloksena on pseudotieteellistä siansaksaa, jolla ei ole mitään mielekästä sisältöä. 


Viitteet

[1] Minut on esim. kutsuttu kirjoittamaan artikkeli Gödelin epätäydellisyyslauseista arvovaltaiseen Stanford Encyclopedia of Philosophyyn (tässä). Olen myös julkaissut aiheen tiimoilta lukuisia vertaisarvioituja artikkeleita arvostetuissa kansainvälisissä matematiikan ja filosofian julkaisuissa (KVG).

[2] Alkup. engl.: "A moral system – a system of culture – necessarily shares features in common with other systems. The most fundamental of the shared features of systems was identified by Kurt Godel. Godel’s Incompleteness Theorem demonstrated that any internally consistent and logical system of propositions must necessarily be predicated upon assumptions that cannot be proved from within the confines of that system."

[3] Ko. tweetti on sittemmin poistettu; mutta Internet ei unohda. [kuva yllä.] 

]]>
0 http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263766-jordan-peterson-ja-logiikka#comments Jordan Peterson Logiikka Pseudotiede Tue, 06 Nov 2018 15:59:15 +0000 Panu Raatikainen http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263766-jordan-peterson-ja-logiikka
Jordan Peterson – oikeiston online-oraakkeli http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263635-jordan-peterson-oikeiston-online-oraakkeli <p>Kanadalainen psykologian professori <strong>Jordan Peterson </strong>vierailee parhaillaan Suomessa ja esiintyy loppuunmyydyille saleille.&nbsp;</p><p>Peterson on noussut parin viime vuoden aikana nopeasti kuuluisuuteen: hänestä on innokkaasti leivottu länsimaiden johtavaa antivasemmistolaista ajattelijaa ja jopa &rdquo;yhtä aikamme suurista ajattelijoista&rdquo;. Petersonin ihailijat näkevät hänet tieteen, sananvapauden ja yksilönvapauden vankkumattomana puolustajana ja totalitarismin, &rdquo;postmodernismin&rdquo; ja poliittisen korrektiuden väsymättömänä vastustajana. Arvostelijat puolestaan syyttävät häntä naisvihasta ja fasismista.&nbsp;</p><p>Vaikka Peterson on koulutukseltaan psykologi eikä filosofi, hänen kannanottonsa julkisena intellektuellina koskevat keskeisesti filosofisia kysymyksiä: todellisuuden luonnetta, tietoa, totuutta, moraalia ja&nbsp;ihmisluontoa. Siksi on asianmukaista ja tarpeellista arvioida hänen ajatteluaan erityisesti filosofian näkökulmasta.</p><p>Olen kirjoittanut Petersonista ja hänen ajattelustaan suhteellisen perusteellisen kriittisen katsauksen.</p><p>Lue koko artikkeli <em>Niin&amp;näin</em>-lehden verkkosivuilta:&nbsp;&nbsp;</p><p><a href="http://netn.fi/artikkeli/jordan-peterson-oikeiston-pop-intellektuelli">Jordan Peterson &ndash; oikeiston pop-intellektuelli</a></p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kanadalainen psykologian professori Jordan Peterson vierailee parhaillaan Suomessa ja esiintyy loppuunmyydyille saleille. 

Peterson on noussut parin viime vuoden aikana nopeasti kuuluisuuteen: hänestä on innokkaasti leivottu länsimaiden johtavaa antivasemmistolaista ajattelijaa ja jopa ”yhtä aikamme suurista ajattelijoista”. Petersonin ihailijat näkevät hänet tieteen, sananvapauden ja yksilönvapauden vankkumattomana puolustajana ja totalitarismin, ”postmodernismin” ja poliittisen korrektiuden väsymättömänä vastustajana. Arvostelijat puolestaan syyttävät häntä naisvihasta ja fasismista. 

Vaikka Peterson on koulutukseltaan psykologi eikä filosofi, hänen kannanottonsa julkisena intellektuellina koskevat keskeisesti filosofisia kysymyksiä: todellisuuden luonnetta, tietoa, totuutta, moraalia ja ihmisluontoa. Siksi on asianmukaista ja tarpeellista arvioida hänen ajatteluaan erityisesti filosofian näkökulmasta.

Olen kirjoittanut Petersonista ja hänen ajattelustaan suhteellisen perusteellisen kriittisen katsauksen.

Lue koko artikkeli Niin&näin-lehden verkkosivuilta:  

Jordan Peterson – oikeiston pop-intellektuelli

 

]]>
0 http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263635-jordan-peterson-oikeiston-online-oraakkeli#comments Oikeisto Peterson Poliittinen korrektius Postmodernismi Vasemmisto Sun, 04 Nov 2018 08:34:52 +0000 Panu Raatikainen http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263635-jordan-peterson-oikeiston-online-oraakkeli
Puolimatka, pedofilia ja filosofia http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259365-puolimatka-pedofilia-ja-filosofia <p>Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori <strong>Tapio Puolimatkan</strong> kirjoitus <a href="https://beta.oikeamedia.com/o1-75907">&rdquo;Kampanja pedofilian laillistamiseksi&rdquo;</a> herättää vilkasta keskustelua. Sen mukaan tasa-arvoinen avioliitto ja käsitys seksuaalisen suuntautumisen synnynnäisyydestä luovat perustan kampanjalle, jossa tavoitteena on pedofilian laillistaminen.</p><p>Jyväskylän yliopisto on rehtorinsa suulla irtisanoutunut Puolimatkan kirjoituksesta. Puolimatka on puolestaan tehnyt<a href="https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005783192.html"> kantelun </a>yliopiston hallitukselle rehtorin toiminnasta, ja on saanut tuekseen kirjavan joukon &rdquo;sananvapauden puolustajia&rdquo;. Tunteet käyvät Jyväskylässä nyt kuumina. Tarkastelen tässä kirjoituksessa tapausta ulkopuolisen havainnoijan silmin, tosiasioiden valossa.</p><p>Puolimatka kuvaa kantelussaan kirjoitustaan &rdquo;filosofiseksi tekstiksi&rdquo; ja esittää, että hänen kriitikkonsa eivät ehkä hahmota &rdquo;filosofisen metodin sisäistä logiikkaa&rdquo;. Olen itse toiminut filosofian ammattilaisena eri yliopistoissa pari vuosikymmentä. Minun on vaikea nähdä Puolimatkan kirjoituksessa mitään filosofiaa ja &rdquo;filosofisen metodin sisäistä logiikkaa&rdquo;.</p><p>Puolimatkan mukaan &rdquo;jotkut tutkijat&rdquo; ovat esittäneet, että tällainen &rdquo;kampanja&rdquo; lapsen seksuaalisen hyväksikäytön[1] laillistamiseksi olisi nyt meneillään. Hänen keskeisenä lähteenään kuitenkin on muuan <strong>Doug Mainwaring</strong>. Tämä ei ole mikään tutkija laisinkaan vaan sekavia blogikirjoituksia kynäilevä, omien homoseksuaalisten taipumustensa kanssa kipuileva kristillinen fundamentalisti ja äärikonservatiivi &ndash; uskonnollinen fanaatikko.</p><p>Puolimatkan toinen keskeinen lähde on tiedeyhteisössä hyvin kiistanalainen sosiologi <strong>Mark Regnerus</strong>. Puolimatkan viittaama Regnerusin kirjoitus ei ole mikään tieteellinen tutkimusjulkaisu vaan aborttia ja tasa-arvoista avioliittoa vastustavan äärikonservatiivisen Witherspoon-instituutin sivustolla julkaistu mielipidekirjoitus.</p><p>Akateemisessa kontekstissa väitteet, että länsimaissa olisi meneillään tällainen kampanja, pitäisi oikeuttaa empiirisellä yhteiskuntatieteellisellä <em>tutkimuksella</em>. Mitään sellaista Puolimatkalla ja tämän lähteillä ei ole esittää &ndash; pelkkää hataraa spekulaatiota. Ajatus, että väitettyä kampanjaa käytäisiin salakavalasti mm. elokuvien ja TV-sarjojen kautta, heijastelee erityisesti äärioikeiston keskuudessa suosittua typerää &rdquo;kulttuurimarxismi&rdquo;-salaliittoteoriaa.[2]</p><p>Erityisesti Suomessa ei ole todellisuudessa mitään merkkejä siitä, että asenneilmasto olisi muuttumassa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön hyväksyväksi. Esimerkiksi rangaistuskäytännöt ovat päinvastoin kiristyneet. Asennetutkimuksien mukaan kansalaiset antaisivat mielellään käytettyjä kovempiakin rangaistuksia.[3]</p><p>Puolimatkan argumentin rakenne on selkeä esimerkki argumentaation teoriassa pitkään tunnistetusta <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaltevan_pinnan_argumentti">&rdquo;kaltevan pinnan&rdquo; </a>argumentaatiovirheestä: väitetään ilman uskottavia perusteita, että harmittomalta tuntuva pieni muutos johtaa &ndash; vääjäämättä tai ainakin hyvin todennäköisesti &ndash; kasaantuvaan tapahtumien ketjuun, jonka lopussa häämöttää selvästi ei-toivottu asiantila.</p><p>Puolimatka toteaa kantelussaan kirjoittaneensa tässä omasta tutkimusalastaan. Tällaistako siis on hänen tutkimuksensa: vahvoja väitteitä yhteiskunnallisesta todellisuudesta ilman empiiristä näyttöä, kyseenalaisia lähteitä, fantastisia salaliittoteorioita ja karkeita virhepäätelmiä? Sellainen loukkaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja ansaitsee kyllä tulla arvostelluksi.</p><p>Suomalaisen tiedeyhteisön ammattietiikkaa ylläpitävän <strong>Tutkimuseettisen neuvottelukunnan</strong> (TENK) <a href="http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf"><em>Hyvän tieteellisen käytännön ohjeiden</em> </a>mukaan tutkijoiden tulee noudattaa mainittuja käytäntöjä myös asiantuntijatehtävissä tiedeyhteisön ulkopuolisissakin yhteyksissä; käytännöt koskevat tutkimustoiminnan ohella &rdquo;yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tilanteita niin painetuissa kuin sähköisissäkin julkaisukanavissa, myös sosiaalisessa mediassa.&rdquo;[4]&nbsp; On hyviä perusteita ajatella, että Puolimatka on tässä kirjoituksellaan osoittanut piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä.</p><p>Puolimatkaa puolustamaan on noussut sekalainen joukko äärioikeistosta uskonnollisiin fundamentalisteihin: he väittävät esimerkiksi Jyväskylän yliopiston irtisanoutumisen Puolimatkan kirjoituksesta loukkaavan Puolimatkan perustuslain turvaamaa sananvapautta.[5] Väite on järjetön: perustuslaki turvaa oikeuden ilmaista ja julkaista mielipiteitä kenenkään <em>ennakolta </em>estämättä.[6] Ja kukaanhan ei ole estänyt <em>ennakolta </em>Puolimatkaa, vaan hänen kiistanalainen kirjoituksensa on julkaistu useallakin foorumilla. Äärioikeistolle tyypilliseen tapaan Puolimatkan puolustusjoukot kunnioittavat sananvapautta erittäin valikoivasti ja tarkoitushakuisesti: Puolimatkan sananvapauden pitäisi olla rajaton ja pyhä, mutta hänen kanssaan eri mieltä oleville sananvapautta ei sitten suotaisikaan.&nbsp;</p><p><strong>Panu Raatikainen</strong><br />Apulaisprofessori, Filosofia<br />Tampereen yliopisto</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Viitteet</strong></p><p>[1] Puolimatka puhuu vain &quot;pedofiliasta&quot;, mikä osoittaa osaltaan, kuinka huonosti hän tietää mistä puhuu (&quot;oma tutkimusala&quot; tai ei). Pedofilia on psykiatrinen käsite, joka viittaa taipumukseen tietynlaisiin lapsiin liittyviin ajatuksiin; ajatuksia ei tietenkään voi kriminalisioida, vaan vain tekoja. Laissa puhutaankin teosta, nimittäin &quot;lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä&quot;.&nbsp;&nbsp;</p><p>[2] Ks. esim.&nbsp;Linja-aho, Vesa. 2018. &rdquo;Kulttuurimarxilaisuus &ndash; kun salaliittoteoria kohtaa yhteiskuntatieteet&rdquo;, <em>Skeptikko</em> 2/18, 16- 21.</p><p>[3] Ks. Kääriäinen, Juha. 2017. &quot;Seitsemän rikostapausta: käräjätuomareiden arvioima rangaistuskäytäntö ja väestön rangaistusvalinnat&quot;,&nbsp;<em>Katsauksia</em> 21/2017, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto.</p><p>[4] &rdquo;Tutkijoiden tulee noudattaa edellä mainittuja käytäntöjä myös toimiessaan opettajina ja ohjaajina, tutkimustyöpaikan tai -rahoituksen hakijoina sekä muissa oman alan asiantuntijatehtävissä niin tieteellisissä kuin tiedeyhteisön ulkopuolisissakin yhteyksissä.<br />Käytännöt koskevat tutkimustoiminnan ohella opetusmateriaaleja, kirjallisesti ja suullisesti annettuja lausuntoja, arviointeja, ansio- ja julkaisuluetteloita sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tilanteita niin painetuissa kuin sähköisissäkin julkaisukanavissa, myös sosiaalisessa mediassa.&rdquo;<br /><br />[5] Ks. esim. Ahvio, Juha et al. 2018.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitus/Sananvapauden-puolesta/1239649">&quot;Sananvapauden puolesta&quot;</a>, Mielipide,&nbsp;<em>Keskisuomalainen</em> 11.8.2018.<br /><br />[6] <a href="https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731">Suomen perustuslaki, 2. luku, 12 &sect;.&nbsp;</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Tapio Puolimatkan kirjoitus ”Kampanja pedofilian laillistamiseksi” herättää vilkasta keskustelua. Sen mukaan tasa-arvoinen avioliitto ja käsitys seksuaalisen suuntautumisen synnynnäisyydestä luovat perustan kampanjalle, jossa tavoitteena on pedofilian laillistaminen.

Jyväskylän yliopisto on rehtorinsa suulla irtisanoutunut Puolimatkan kirjoituksesta. Puolimatka on puolestaan tehnyt kantelun yliopiston hallitukselle rehtorin toiminnasta, ja on saanut tuekseen kirjavan joukon ”sananvapauden puolustajia”. Tunteet käyvät Jyväskylässä nyt kuumina. Tarkastelen tässä kirjoituksessa tapausta ulkopuolisen havainnoijan silmin, tosiasioiden valossa.

Puolimatka kuvaa kantelussaan kirjoitustaan ”filosofiseksi tekstiksi” ja esittää, että hänen kriitikkonsa eivät ehkä hahmota ”filosofisen metodin sisäistä logiikkaa”. Olen itse toiminut filosofian ammattilaisena eri yliopistoissa pari vuosikymmentä. Minun on vaikea nähdä Puolimatkan kirjoituksessa mitään filosofiaa ja ”filosofisen metodin sisäistä logiikkaa”.

Puolimatkan mukaan ”jotkut tutkijat” ovat esittäneet, että tällainen ”kampanja” lapsen seksuaalisen hyväksikäytön[1] laillistamiseksi olisi nyt meneillään. Hänen keskeisenä lähteenään kuitenkin on muuan Doug Mainwaring. Tämä ei ole mikään tutkija laisinkaan vaan sekavia blogikirjoituksia kynäilevä, omien homoseksuaalisten taipumustensa kanssa kipuileva kristillinen fundamentalisti ja äärikonservatiivi – uskonnollinen fanaatikko.

Puolimatkan toinen keskeinen lähde on tiedeyhteisössä hyvin kiistanalainen sosiologi Mark Regnerus. Puolimatkan viittaama Regnerusin kirjoitus ei ole mikään tieteellinen tutkimusjulkaisu vaan aborttia ja tasa-arvoista avioliittoa vastustavan äärikonservatiivisen Witherspoon-instituutin sivustolla julkaistu mielipidekirjoitus.

Akateemisessa kontekstissa väitteet, että länsimaissa olisi meneillään tällainen kampanja, pitäisi oikeuttaa empiirisellä yhteiskuntatieteellisellä tutkimuksella. Mitään sellaista Puolimatkalla ja tämän lähteillä ei ole esittää – pelkkää hataraa spekulaatiota. Ajatus, että väitettyä kampanjaa käytäisiin salakavalasti mm. elokuvien ja TV-sarjojen kautta, heijastelee erityisesti äärioikeiston keskuudessa suosittua typerää ”kulttuurimarxismi”-salaliittoteoriaa.[2]

Erityisesti Suomessa ei ole todellisuudessa mitään merkkejä siitä, että asenneilmasto olisi muuttumassa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön hyväksyväksi. Esimerkiksi rangaistuskäytännöt ovat päinvastoin kiristyneet. Asennetutkimuksien mukaan kansalaiset antaisivat mielellään käytettyjä kovempiakin rangaistuksia.[3]

Puolimatkan argumentin rakenne on selkeä esimerkki argumentaation teoriassa pitkään tunnistetusta ”kaltevan pinnan” argumentaatiovirheestä: väitetään ilman uskottavia perusteita, että harmittomalta tuntuva pieni muutos johtaa – vääjäämättä tai ainakin hyvin todennäköisesti – kasaantuvaan tapahtumien ketjuun, jonka lopussa häämöttää selvästi ei-toivottu asiantila.

Puolimatka toteaa kantelussaan kirjoittaneensa tässä omasta tutkimusalastaan. Tällaistako siis on hänen tutkimuksensa: vahvoja väitteitä yhteiskunnallisesta todellisuudesta ilman empiiristä näyttöä, kyseenalaisia lähteitä, fantastisia salaliittoteorioita ja karkeita virhepäätelmiä? Sellainen loukkaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja ansaitsee kyllä tulla arvostelluksi.

Suomalaisen tiedeyhteisön ammattietiikkaa ylläpitävän Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvän tieteellisen käytännön ohjeiden mukaan tutkijoiden tulee noudattaa mainittuja käytäntöjä myös asiantuntijatehtävissä tiedeyhteisön ulkopuolisissakin yhteyksissä; käytännöt koskevat tutkimustoiminnan ohella ”yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tilanteita niin painetuissa kuin sähköisissäkin julkaisukanavissa, myös sosiaalisessa mediassa.”[4]  On hyviä perusteita ajatella, että Puolimatka on tässä kirjoituksellaan osoittanut piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Puolimatkaa puolustamaan on noussut sekalainen joukko äärioikeistosta uskonnollisiin fundamentalisteihin: he väittävät esimerkiksi Jyväskylän yliopiston irtisanoutumisen Puolimatkan kirjoituksesta loukkaavan Puolimatkan perustuslain turvaamaa sananvapautta.[5] Väite on järjetön: perustuslaki turvaa oikeuden ilmaista ja julkaista mielipiteitä kenenkään ennakolta estämättä.[6] Ja kukaanhan ei ole estänyt ennakolta Puolimatkaa, vaan hänen kiistanalainen kirjoituksensa on julkaistu useallakin foorumilla. Äärioikeistolle tyypilliseen tapaan Puolimatkan puolustusjoukot kunnioittavat sananvapautta erittäin valikoivasti ja tarkoitushakuisesti: Puolimatkan sananvapauden pitäisi olla rajaton ja pyhä, mutta hänen kanssaan eri mieltä oleville sananvapautta ei sitten suotaisikaan. 

Panu Raatikainen
Apulaisprofessori, Filosofia
Tampereen yliopisto

 

Viitteet

[1] Puolimatka puhuu vain "pedofiliasta", mikä osoittaa osaltaan, kuinka huonosti hän tietää mistä puhuu ("oma tutkimusala" tai ei). Pedofilia on psykiatrinen käsite, joka viittaa taipumukseen tietynlaisiin lapsiin liittyviin ajatuksiin; ajatuksia ei tietenkään voi kriminalisioida, vaan vain tekoja. Laissa puhutaankin teosta, nimittäin "lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä".  

[2] Ks. esim. Linja-aho, Vesa. 2018. ”Kulttuurimarxilaisuus – kun salaliittoteoria kohtaa yhteiskuntatieteet”, Skeptikko 2/18, 16- 21.

[3] Ks. Kääriäinen, Juha. 2017. "Seitsemän rikostapausta: käräjätuomareiden arvioima rangaistuskäytäntö ja väestön rangaistusvalinnat", Katsauksia 21/2017, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto.

[4] ”Tutkijoiden tulee noudattaa edellä mainittuja käytäntöjä myös toimiessaan opettajina ja ohjaajina, tutkimustyöpaikan tai -rahoituksen hakijoina sekä muissa oman alan asiantuntijatehtävissä niin tieteellisissä kuin tiedeyhteisön ulkopuolisissakin yhteyksissä.
Käytännöt koskevat tutkimustoiminnan ohella opetusmateriaaleja, kirjallisesti ja suullisesti annettuja lausuntoja, arviointeja, ansio- ja julkaisuluetteloita sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tilanteita niin painetuissa kuin sähköisissäkin julkaisukanavissa, myös sosiaalisessa mediassa.”

[5] Ks. esim. Ahvio, Juha et al. 2018.  "Sananvapauden puolesta", Mielipide, Keskisuomalainen 11.8.2018.

[6] Suomen perustuslaki, 2. luku, 12 §. 

]]>
9 http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259365-puolimatka-pedofilia-ja-filosofia#comments LGTBQ Pedofilia Puolimatka Sananvapaus Sun, 12 Aug 2018 06:03:09 +0000 Panu Raatikainen http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259365-puolimatka-pedofilia-ja-filosofia
Atte Kaleva – tutkija vai tarinoija? http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255205-atte-kaleva-tutkija-vai-tarinoija <p>Helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu <strong>Atte Kaleva</strong> (kok) on ollut viime aikoina paljon julkisuudessa tuoreen kirjansa <em>Jihad ja terrori</em>&nbsp; (Otava, 2018) ilmestymisen tiimoilta. Asiaan liittyvissä haastatteluissa ja lausunnoissaan Kaleva ei kuitenkaan puhu niinkään kirjansa otsikon aiheesta: keskeisenä maalitauluna ja vihollisena sen sijaan ovat aiheesta hänen mielikuviensa mukaan väärin keskustelevat suomalaiset tahot mukaan lukien yliopistotutkijat ja tiedotusvälineet &ndash; sekä tietysti &rdquo;vihervasemmisto&rdquo;.</p><p>Erinäisten sattumusten kautta olen joutunut Kalevan kanssa pienimuotoiseen sanasotaan sosiaalisessa mediassa. Kaleva on alkanut levittää tiedotusvälineissä jopa minut nimeltä mainiten (mm. Perussuomalaisten <em>Suomen Uutisissa</em>; <a href="https://www.suomenuutiset.fi/suorasanainen-jihadismin-tutkija-atte-kaleva-totuus-parasta-antirasistista-tyota-ongelmista-voitava-puhua-rasismin-leimaa/">linkki</a>) omaa muunneltua totuuttaan asioista, joten katson asianmukaiseksi kertoa oman puoleni asiasta, ja kerrata muutamia tosiasioita. Tosin kuin suurella pensselillä maalaileva ja epämääräisillä mielikuvilla operoiva Kaleva, jolle tosiasiat näkyvät olevan kevyttä valuuttaa, pyrin myös perustelemaan ja oikeuttamaan keskeiset väittämäni.</p><p>+ + +</p><p>Kaleva esitetään mediassa toistuvasti islamin asiantuntijana ja akateemisena tutkijana, mutta tämä on hieman harhaanjohtavaa. Koulutukseltaan Kaleva on sotatieteen maisteri Maanpuolustuskorkeakoulusta, ja hänen pro gradu -tutkielmansa vuodelta 2007 käsitteli <a href="http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/74325/SM305.pdf;jsessionid=3B8804FBEEB90AC57A2A1CA6EEB55025?sequence=1">&rdquo;johtamiskulttuuria kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä joukkueen tasolla&rdquo;</a> (oppiaine: johtaminen/jalkaväki/panssariopintosuunta), eikä siis liity islamiin mitenkään. Ainakaan minulla ei ole mitään tietoa, että hän olisi senkään jälkeen suorittanut jossain yliopistossa opintoja, jotka olisivat tehneet tehnyt hänestä islamilaisen uskonnon ja kulttuurin akateemisen asiantuntijan. Koska hän on asiaa kysyttäessä toistuvasti antanut mitä kiertelevimpiä vastuksia ja pyrkinyt lähinnä vaihtamaan puheenaihetta, on jossain määrin perusteltua olettaa, ettei hänellä ole mitään tällaista koulutusta. Kukaan ei tietenkään kiellä ketään lueskelemasta satunnaisia kirjoja omatoimisesti itseään kiinnostavasta aiheesta &ndash; mutta varsinaista akateemista asiantuntijaa tällainen harrastelu ei kenestäkään tee.</p><p>Kaleva on kertonut jo vuosikausia (ensimmäiset maininnat näyttäisivät olevan jo vuodelta 2011) olevansa tekemässä väitöskirjaa tästä aiheesta. Akateemista maailmaa vähemmän tunteville on kuitenkin hyvä kertoa, että monet suunnitellut väitöskirjat jäävät kesken eivätkä koskaan valmistu. Osa &rdquo;valmiistakin&rdquo; väitöskirjoista hylätään esitarkastusvaiheessa asiantuntijatarkastajien toimesta, jos tarjottu käsikirjoitus ei täytä tieteelliselle tutkimukselle asetettuja kriteerejä. Pelkkä aikomus tehdä väitöskirja ei siis itsessään tee kenestäkään akateemista asiantuntijaa. &nbsp;Kalevalla ei myöskään ole tiettävästi virallista jatko-opiskelijan statusta eikä ohjaajaa minkään yliopiston aiheeseen liittyvässä tohtoriohjelmassa. Vuonna 2013 Kaleva kertoi (<a href="https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/professori-kalevan-vaitoskirjapuheissa-ei-ristiriitaa/1905040">täällä</a>), että hänen epävirallisena ohjaajanaan toimii nyt jo muutaman vuoden eläkkeellä ollut poliittisen historian professori<strong> Timo Soikkanen </strong>Turun yliopistosta: Soikkasen erikoisalaa on muuten ollut Suomen ulkopolitiikka 1930-luvulla ja Kekkosen kaudella, eikä se liity mitenkään islamiin. &nbsp;<br /><br />Koska Kalevaa tuntuu mediassa esiintyessään kiinnostavan enemmän joidenkin suomalaisen tahojen arvostelu kuin itse terrorismi, on syytä muistaa ja muistuttaa, että kyseessä on poliitikko, joka oli <a href="http://www.vaalikone.fi/eduskunta2015/tulos/0-02/ehdokas/301">ehdolla </a>eduskuntaan kokoomuksen listoilta ja istuu nytkin Helsingin valtuustossa kokoomuksen edustajana. Ei ole kaukaa haettua pohtia, onko Kalevan kärkevä ja populistinen esiintyminen mediassa nyt enemminkin eduskuntavaalikampanjan availua kuin pelkkää neutraalia keskustelua varsinaisesta aiheesta. Ainakin Kalevan populististen puheiden pohjalta syntyy helposti vaikutelma, että Kaleva kalastelee nyt kannatukseltaan hiipuvien perussuomalaisten entisillä kalavesillä. &nbsp;</p><p>+ + +</p><p>Kaleva väittää toistuvasti, että islamistiseen terrorismiin liittyvää julkista keskustelua maassamme hallitsee kaksi ääripäätä: yhtäältä kaikkeen islamiin liittyvään kategorisen kielteisesti suhtautuvat &rdquo;islamofoobikot&rdquo;, sekä toisessa päässä &rdquo;islamofiilit&rdquo;, jotka &rdquo;kumartelevat&rdquo; islamistiselle terrorismille, &rdquo;valkopesevät&rdquo; sitä ja kieltävät että ääri-islamistisella terrorismilla olisi mitään tekemistä islamin kanssa. (mm.<a href="https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005605410.html"> HS:ssa</a>)</p><p>Väite voi upota sujuvasti itsensä &rdquo;tolkun ihmisiksi&rdquo; ylentäneisiin, &rdquo;kahdesta ääripäästä&rdquo; hokeviin ihmisiin. Mutta mikä on sen tosiasiapohja? Tarkemmin ajateltuna väite kuulostaa erinomaisen epäuskottavalta. Kuka oikeasti väittäisi, että ääri-islamistisella terrorismilla ja islamilla <em>ei </em>olisi <em>mitään</em> yhteyttä? Kuka oikeasti haluaisi valkopestä julmaa terrorismia?<br /><br />Kaleva on maininnut toistuvasti esimerkkinä Helsingin yliopiston Kulttuurien tutkimuksen osaston[1] ja erityisesti professori <strong>Jaakko Hämeen-Anttilan</strong> (nykyisin Edinburghin yliopistossa) sekä viime aikoina Facebookin rasismin vastaisen <em>Rasmus</em>-ryhmän ja erityisesti minut (kuulun ryhmään ja kommentoin siellä satunnaisesti). Kaleva väittää Kulttuurien tutkimuksen osaston olevan &rdquo;suurelta osin politisoitunut ja ideologinen&rdquo; ja harjoittavan &rdquo;jihadistisen väkivallan valkopesua&rdquo;. Mitään tarkempia todisteita Kaleva ei ole vahvoille väitteilleen kyennyt esittämään.</p><p>Mitä tulee professori Hämeen-Anttilaan, Kaleva itse kuitenkin kirjoitti omalla Facebook-seinällään jo helmikuussa 2015 näin:</p><ul><li>&quot;Luin ilolla Ylen uutisen, jossa professori Jaakko Hämeen-Anttila tuomitsee Koraanin valkopesun yhtä selvästi kuin sen mustamaalaamisen: &#39;On tärkeää, että koko Koraani luetaan läpi eikä valikoida kohtia, jotka osoittavat, että islam on paha ja väkivaltainen tai hyvä ja kaunis.&#39;&quot;</li></ul><p>Tämä Kalevan oma toteamus näyttäisi normaalilla logiikalla kumoavan hänen puheensa Hämeen-Anttilasta &quot;valkopesijänä&quot;. &rdquo;Valkopesu&rdquo;-väitteiden taustalla näkyy usein olevan Hämeen-Anttilan peräti 16 vuotta sitten antama <a href="https://www.maailmankuvalehti.fi/2002/2/pitkat/jaakko-hameenanttila"><u>haastattelu</u></a>, jossa hän totesi sanatarkasti näin:</p><ul><li>&quot;Islamin myönteisistä puolista kertominen on tärkeää, sillä kielteiset puolet tulevat esiin omalla painollaan. Islamilaista kulttuuria tuntevilla on siksi velvollisuus tuoda esille sitä, että islam on paljon laajempi asia kuin se kuva, joka meille välittyy uutisia katselemalla.&quot;</li></ul><p>Samassa haastattelussa Hämeen-Anttila kuitenkin myös selvästi toteaa islamistisen terrorismin perustan äärilaidan uskonnollisessa fundamentalismissa.&nbsp;&nbsp;Tuoreemmassa haastattelussa (<a href="https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/professori-jaakko-hameen-anttila-terrorismi-vaaristaa-islamia-ja-korostaa-sunnien-ja-shiiojen-vastakkainasettelua">täällä</a>) Hämeen-Anttila sanoo, että:</p><ul><li>&quot;Hämeen-Anttilan mukaan äärijärjestöt pyrkivät legitimoimaan toimintaansa uskontoon vetoamalla.</li><li>- Terroristit vääristävät islamia korostamalla hyvin valikoiden niitä puolia, joita voidaan käyttää väkivallan perusteluna....</li><li>Ääri-islamilaiset terrorijärjestöt perustelevat toimintaansa uskonnolla Hämeen-Anttilan mukaan samaan tapaan kuin protestanttiset ja katoliset järjestöt Pohjois-Irlannissa.&rdquo;</li></ul><p>Näissä Hämeen-Anttilan lausumissa selvästikin pidetään itsestään selvänä, että ääri-islamistisen terrorismin ja islamin välillä <strong><em>on</em></strong> yhteys, eikä varmasti kiistetä sitä eikä kielletä puhumista siitä. Hämeen-Anttila ainoastaan peräänkuuluttaa riittävän tasapuolisen kuvan antamista. Kalevan maalailema kuva Hämeen-Anttilasta terrorismin &rdquo;valkopesijänä&rdquo; ja sille &rdquo;kumartelijana&rdquo; näyttää tosiasioiden valossa lähinnä Kalevan oman mielikuvituksen luomukselta.</p><p>Myös Kalevan usein mainitseman Helsingin yliopiston Kulttuurien tutkimuksen osaston professori <strong>Hannu Juusola</strong> (josta enemmän alla) totesi äskettäin Kalevalle Facebookissa:</p><ul><li>&rdquo;Ei kai kukaan kiellä uskonnon merkitystä jihadistien ajattelussa?&rdquo;</li></ul><p>Jo nopea vilkaisu Helsingin yliopiston tietokantaan paljastaa, että Kulttuurien tutkimuksen osastolla on tehty tutkielmia mm. muslimiveljeskunnasta ja islamilaisesta fundamentalismista sekä al-Qaida-verkoston globaalista terrorismista. Myös esimerkiksi professori Juusola on kirjoittanut islamistisesta terrorismista ja nimen omaan uskonnon roolista siinä (esim. <a href="https://www.teologia.fi/component/content/article?id=265%3Auskonnon-rooli-on-vahvistunut-l-idkonflikteissa"><u>täällä</u></a>). Edelleen samalta osastolta tohtoriksi väitellyt ja siellä arabian ja islamin tutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävää hoitava&nbsp;<strong>Marko Juntunen</strong>&nbsp; on kirjoittanut ja puhunut toistuvasti ääri-islamilaisesta terrorismista (mm. <a href="https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/553323-miksi-marokosta-tulee-nuoria-terroristeja-tutkijalla-synkka-ennuste-tulevaisuudesta">täällä</a>). Puhe &rdquo;hyssyttelystä&rdquo; ja &rdquo;valkopesusta&rdquo; vaikuttaa vähintäänkin kummalliselta. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Minä itse olen puolestani toistuvasti todennut somessa suoraan Kalevalle, että:</p><ul><li>&rdquo;on kaikkien tietämä itsestäänselvyys, että ääri-islamistinen terrorismi oikeutetaan omalla islamin tulkinnalla&rdquo;.</li></ul><p>Myös mainitussa Rasmus-ryhmässä on keskusteltu vuosien ajan monipuolisesti ääri-islamistisesta terrorismista, eikä sen itsestään selvää yhteyttä fundamentalistiseen islamin tulkintaan ole millään tavalla pyritty kieltämään. Ryhmässä on kannettu huolta maahanmuuttajien radikalisoitumisesta ja peräänkuulutettu riittäviä resursseja sen ennaltaehkäisemiseen.</p><p>Kaleva ei ole kuitenkaan antanut tällaisten tosiasioiden häiritä julkista esiintymistään, vaan hän on jatkanut tämän väitteen esittämistä julkisuudesta &ndash; siis että mm. me yliopistotutkijat (esimerkiksi minä, Hämeen-Anttila tai Juusola) muka väittäisimme, että islamistisella terrorismilla ja islamilla <strong><em>ei </em></strong>ole <strong><em>mitään</em> </strong>yhteyttä, tai ainakin kieltäisimme puhumasta siitä. &nbsp;&nbsp;</p><p>Mitään vastakkaista konkreettista näyttöä omalle väitteelleen keskustelua omalta puoleltaan hallitsevasta &rdquo;islamofiilisesta&rdquo; ääripäästä Kaleva ei ole toistuvista pyynnöistä huolimatta kyennyt antamaan. Jos se kerran &ndash; kuten hän väittää &ndash; suorastaan <em>hallitsee </em>keskustelua, sitaattien ja linkkien antamisen luulisi olevan kerrassaan helppoa. Mitään sellaisia ei ole kuitenkaan jatkuvista kyselyistä huolimatta saatu.</p><p>Yksi yleinen&nbsp; argumentaatiovirheen muoto on niin kutsuttu &rdquo;<em><strong>olkiukko</strong></em>&rdquo;. Siinä vastapuolen kanta korvataan vaivihkaa sen yksinkertaistetulla tai vääristellyllä irvikuvalla &ndash; niin sanotusti &rdquo;pystytetään olkiukko&rdquo; vastustajaksi. Sen jälkeen kumotaan tämä itse luotu rakennelma eli &rdquo;hyökätään olkiukkoa vastaan&rdquo;. Lopuksi teeskennellään, että vastapuolen todellinen kanta olisi tullut kumotuksi.</p><p>Kalevan &rdquo;sankarillinen&rdquo; taistelu &rdquo;islamofiileiksi&rdquo; nimeämäänsä ääripäätä vastaan on malliesimerkki tällaisesta halvasta olkiukkojen pystyttelystä ja sellaisia vastaan väittelystä.</p><p>+ + +</p><p>Professori Hannu Juusola, joka on maamme johtavia Lähi-Idän asiantuntijoita, kirjoitti Kalevan kirjasta taannoin arvion (<a href="https://lahi-itanyt.fi/nyt/atte-kalevan-jihad-ja-terrori-otava-2018-huolimattomasti-kirjoitettu-esitys-modernin-jihadismin-kehityksesta/"><u>täällä</u></a>), joka ei ole kovin mairitteleva: hänen mukaansa se on &rdquo;huolimattomasti kirjoitettu&rdquo; ja siinä on &rdquo;kiusallisen paljon asiavirheitä&rdquo;. Kalevan puheita &rdquo;islamofiileista&rdquo; Juusola luonnehtii <em>populistisiksi</em>.</p><p>Juusolan esittämään kritiikiin asiallisesti vastaamisen sijasta Kaleva kävi raivoisaan vastahyökkäykseen, jossa hän pyrki mustamaalaamalla viemään Juusolan koko uskottavuuden: Kaleva väittää <a href="http://attekaleva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254051-professori-juusolan-ontto-kritiikki">blogissaan </a>Juusolan sanoneen eräässä kollokviossa vuonna 2012, että &rdquo;sellaista tutkimusta&rdquo; kuin Kaleva tekee &rdquo;ei pitäisi ollenkaan tehdä&rdquo;; ja että Juusola olisi syytä kysyttäessä vastannut että &quot;islamin tutkijoiden tehtävänä on tuoda esiin <em>vain </em>myönteisiä puolia, sillä ne kielteiset puolet kyllä ovat aivan riittävästi esillä median kautta&rdquo;.</p><p>Professori Juusola kommentoi Kalevan väitteitä sosiaalisessa mediassa lyhyesti: &rdquo;räikeä vale&rdquo;. Kalevan kertomus on siitäkin kummallinen, että Juusola itse ei näyttäisi noudattavan omaa väitettyä linjaansa, vaan kirjoittaa &ndash; kuten edellä jo mainittiin &ndash; itsekin islamistisesta terrorismista. &nbsp;<br /><br />Myöhemmin professori Juusola lisää:</p><ul><li>&rdquo;Asiallisen keskustelun sijaan Kaleva turvautuu minun mustamaalaukseen. Kannaltani pahinta on Kalevan väite, joka ei ole totta: olisin sanonut hänelle vuonna 2012, että tutkijoiden tulee tuoda esille islamista ainoastaan positiivisia puolia. Jokainen minut tunteva tietää, että tällainen väite on täysin absurdi. Kaleva syyttää myös, että islamin &#39;hyssyttelyyn&#39; liittyvä asenteellisuus leimaa arvosteluani. Sitä hän ei kerro, miten.&rdquo;</li></ul><p>Kiinnostavasti Kalevan professori Juusolan suuhun laittamat sanat muistuttavat kuitenkin silmiinpistävän paljon &ndash; joskin kärjistettynä ja yksinkertaistettuna &ndash; professori Hämeen-Anttilan edellä siteerattua vanhaa lyhyttä toteamusta. Ehkä Kalevalle ei ole niin tarkkaa, kuka professori, millä vuosikymmenellä, ja tarkalleen millä sanoilla, on jotain sanonut.&nbsp;</p><p>Voin joka tapauksessa omalta osaltani todistaa vedenpitävästi, että Kalevalla on ikävä tapa vääristellä tosiasioita ja laittaa sanoja toisten suuhun.[2] &nbsp;Ja jos hän ei kykene pysymään totuudessa toisten sanomisten suhteen edes yhden some-ketjun sisällä, vaan heti laittaa sanoja toisten suuhun, miten paljon hänen sanaansa toisen henkilön sanomisista voi luottaa 6 vuoden jälkeen &ndash; kun asianomainen arvostettu professori itse kiistää jyrkästi sanoneensa mitään sen suuntaistakaan.</p><p>Kaleva väitti samassa blogissaan myös, että professori Juusola olisi aiemmin kommentoinut hänen kirjaansa edes lukematta sitä. Tämäkin on&nbsp;Kalevalta tosiasioiden vääristelyä: tosi asiassa Juusola oli kommentoinut Kalevan lehdistössä esittämiä vahvoja väitteitä. Niitä voi aivan oikeutetusti kommentoida itsessään, lukematta Kalevan kirjaa, ja se on aivan eri asia kuin kirjan kommentointi kirjaa lukematta.&nbsp;</p><p>+ + +</p><p>Kalevan aivan ilmeinen ongelma on, että hän on kykenemätön näkemään omia kerran muodostettuja mustavalkoisia ja ennakkoluuloisia mielikuviaan vastaan puhuvaa näyttöä. &nbsp;Hän on mieltynyt tiettyihin tapoihin kuvata asioita, ja mikään määrä vastakkaista evidenssiä, vaikka se lentäisi häntä päin naamaa, ei saa häntä arvioimaan uudelleen omia hokemiaan.</p><p>Olen arvostellut Kalevaa sosiaalisessa mediassa &ndash; mutta olen myös perustellut yksityiskohtaisesti, mihin kritiikkini perustuu. Kaleva ei ole koskaan vaivautunut vastaamaan kriittisiin kysymyksiini. Sen sijaan hän nimittelee minua julkisuudessa &rdquo;Rasmuksen päivystäväksi dosentiksi&rdquo;. Kaleva julistaa ylevästi, että &rdquo;leimakirveen heiluttelun on loputtava&rdquo;; mutta heti perään hän esimerkiksi rinnastaa minut rikoksia liukuhihnalta tehtaileviin, valeuutisia levittäviin MV-lehteen ja <em>Rajat kiinni -</em>räyhäjoukkoon.<br /><br />Kalevan oman käytöksen valossa hänen mahtipontiset vetoomuksensa asiallisen keskustelun puolesta ja henkilöön menemistä vastaan ovat silkkaa tekopyhää hurskastelua.<br /><br />&nbsp;</p><p><strong>VIITEET</strong></p><p>[1] Kaleva&nbsp;puhuu toistuvasti &rdquo;kulttuurien tutkimuksen <em>laitoksesta</em>&rdquo;, mutta sellaista ei ole nykyisellään olemassakaan. Kyseessä on todellisuudessa yliopiston <em>osasto</em>.<br />&nbsp;</p><p>[2] Rasmus-ryhmän YP kysyi Kalevalta kohteliaasti, oliko jossain minun sanomassani joku asiavirhe. Kaleva vastasi:</p><ul><li>&rdquo;Varsinaisia asiavirheitä siitä on vaikea löytää, sillä siinä ei nähdäkseni juuri ole asiaa. Tosin väite siitä, että rakentelen olkiukkoja jää täysin perustelematta, kuten myös vihjaus siitä, että Maanpuolustuskorkeakoulussa ei voisi tehdä tutkimusta.&rdquo;</li></ul><p>En ole kuitenkaan missään sanonut, että Maanpuolustuskorkeakoulussa ei voisi tehdä tutkimusta &ndash; en ole vihjannut mitään sinne päinkään. Kaleva keksi tämän aivan omasta päästään. Olen ainoastaan todennut, että tietääkseni Maanpuolustuskorkeakoulussa ei anneta<em> sellaista opetusta</em>, joka pätevöittäisi erityisesti islamilaisen uskonnon ja kulttuurin akateemiseksi asiantuntijaksi. Sanatarkasti olin todennut aloituskommenttini lopuksi: &rdquo;Voisi tietysti myös kysyä, onko Maanpuolustuskorkeakoulu ylipäänsä paikka, jossa voi pätevöityä islamin asiantuntijaksi.&rdquo;</p><p>Lisäksi olin &ndash; toisin kuin Kaleva sitaatissa edellä väittää &ndash; perustellut samassa keskusteluketjussa <em>toistuvasti</em>, mitä tarkoitan Kalevan olkiukoilla: väitettä että Suomessa muka yleisesti &rdquo;kumarreltaisiin&rdquo; jihadistiselle terrorismille ja että jotenkin yleisesti <em>kiellettäisiin</em>, että esimerkiksi muslimiveljeskunta tai ISIS ( = Islamilainen valtio) ja islam <em>liittyisivät mitenkään </em>toisiinsa, ja että yliopistoilla kiellettäisiin puhumasta tästä yhteydestä.&nbsp; Kuten olen yllä päätekstissä todennut, Kaleva ei ole toistuvista pyynnöistä huolimatta esittänyt mitään perusteita eikä näyttöä näille vahvoille ja tarkemmin mietittynä tosiasioiden valossa todella epäuskottaville väitteilleen. On hyvät perusteet pitää niitä olkiukkona.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Atte Kaleva (kok) on ollut viime aikoina paljon julkisuudessa tuoreen kirjansa Jihad ja terrori  (Otava, 2018) ilmestymisen tiimoilta. Asiaan liittyvissä haastatteluissa ja lausunnoissaan Kaleva ei kuitenkaan puhu niinkään kirjansa otsikon aiheesta: keskeisenä maalitauluna ja vihollisena sen sijaan ovat aiheesta hänen mielikuviensa mukaan väärin keskustelevat suomalaiset tahot mukaan lukien yliopistotutkijat ja tiedotusvälineet – sekä tietysti ”vihervasemmisto”.

Erinäisten sattumusten kautta olen joutunut Kalevan kanssa pienimuotoiseen sanasotaan sosiaalisessa mediassa. Kaleva on alkanut levittää tiedotusvälineissä jopa minut nimeltä mainiten (mm. Perussuomalaisten Suomen Uutisissa; linkki) omaa muunneltua totuuttaan asioista, joten katson asianmukaiseksi kertoa oman puoleni asiasta, ja kerrata muutamia tosiasioita. Tosin kuin suurella pensselillä maalaileva ja epämääräisillä mielikuvilla operoiva Kaleva, jolle tosiasiat näkyvät olevan kevyttä valuuttaa, pyrin myös perustelemaan ja oikeuttamaan keskeiset väittämäni.

+ + +

Kaleva esitetään mediassa toistuvasti islamin asiantuntijana ja akateemisena tutkijana, mutta tämä on hieman harhaanjohtavaa. Koulutukseltaan Kaleva on sotatieteen maisteri Maanpuolustuskorkeakoulusta, ja hänen pro gradu -tutkielmansa vuodelta 2007 käsitteli ”johtamiskulttuuria kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä joukkueen tasolla” (oppiaine: johtaminen/jalkaväki/panssariopintosuunta), eikä siis liity islamiin mitenkään. Ainakaan minulla ei ole mitään tietoa, että hän olisi senkään jälkeen suorittanut jossain yliopistossa opintoja, jotka olisivat tehneet tehnyt hänestä islamilaisen uskonnon ja kulttuurin akateemisen asiantuntijan. Koska hän on asiaa kysyttäessä toistuvasti antanut mitä kiertelevimpiä vastuksia ja pyrkinyt lähinnä vaihtamaan puheenaihetta, on jossain määrin perusteltua olettaa, ettei hänellä ole mitään tällaista koulutusta. Kukaan ei tietenkään kiellä ketään lueskelemasta satunnaisia kirjoja omatoimisesti itseään kiinnostavasta aiheesta – mutta varsinaista akateemista asiantuntijaa tällainen harrastelu ei kenestäkään tee.

Kaleva on kertonut jo vuosikausia (ensimmäiset maininnat näyttäisivät olevan jo vuodelta 2011) olevansa tekemässä väitöskirjaa tästä aiheesta. Akateemista maailmaa vähemmän tunteville on kuitenkin hyvä kertoa, että monet suunnitellut väitöskirjat jäävät kesken eivätkä koskaan valmistu. Osa ”valmiistakin” väitöskirjoista hylätään esitarkastusvaiheessa asiantuntijatarkastajien toimesta, jos tarjottu käsikirjoitus ei täytä tieteelliselle tutkimukselle asetettuja kriteerejä. Pelkkä aikomus tehdä väitöskirja ei siis itsessään tee kenestäkään akateemista asiantuntijaa.  Kalevalla ei myöskään ole tiettävästi virallista jatko-opiskelijan statusta eikä ohjaajaa minkään yliopiston aiheeseen liittyvässä tohtoriohjelmassa. Vuonna 2013 Kaleva kertoi (täällä), että hänen epävirallisena ohjaajanaan toimii nyt jo muutaman vuoden eläkkeellä ollut poliittisen historian professori Timo Soikkanen Turun yliopistosta: Soikkasen erikoisalaa on muuten ollut Suomen ulkopolitiikka 1930-luvulla ja Kekkosen kaudella, eikä se liity mitenkään islamiin.  

Koska Kalevaa tuntuu mediassa esiintyessään kiinnostavan enemmän joidenkin suomalaisen tahojen arvostelu kuin itse terrorismi, on syytä muistaa ja muistuttaa, että kyseessä on poliitikko, joka oli ehdolla eduskuntaan kokoomuksen listoilta ja istuu nytkin Helsingin valtuustossa kokoomuksen edustajana. Ei ole kaukaa haettua pohtia, onko Kalevan kärkevä ja populistinen esiintyminen mediassa nyt enemminkin eduskuntavaalikampanjan availua kuin pelkkää neutraalia keskustelua varsinaisesta aiheesta. Ainakin Kalevan populististen puheiden pohjalta syntyy helposti vaikutelma, että Kaleva kalastelee nyt kannatukseltaan hiipuvien perussuomalaisten entisillä kalavesillä.  

+ + +

Kaleva väittää toistuvasti, että islamistiseen terrorismiin liittyvää julkista keskustelua maassamme hallitsee kaksi ääripäätä: yhtäältä kaikkeen islamiin liittyvään kategorisen kielteisesti suhtautuvat ”islamofoobikot”, sekä toisessa päässä ”islamofiilit”, jotka ”kumartelevat” islamistiselle terrorismille, ”valkopesevät” sitä ja kieltävät että ääri-islamistisella terrorismilla olisi mitään tekemistä islamin kanssa. (mm. HS:ssa)

Väite voi upota sujuvasti itsensä ”tolkun ihmisiksi” ylentäneisiin, ”kahdesta ääripäästä” hokeviin ihmisiin. Mutta mikä on sen tosiasiapohja? Tarkemmin ajateltuna väite kuulostaa erinomaisen epäuskottavalta. Kuka oikeasti väittäisi, että ääri-islamistisella terrorismilla ja islamilla ei olisi mitään yhteyttä? Kuka oikeasti haluaisi valkopestä julmaa terrorismia?

Kaleva on maininnut toistuvasti esimerkkinä Helsingin yliopiston Kulttuurien tutkimuksen osaston[1] ja erityisesti professori Jaakko Hämeen-Anttilan (nykyisin Edinburghin yliopistossa) sekä viime aikoina Facebookin rasismin vastaisen Rasmus-ryhmän ja erityisesti minut (kuulun ryhmään ja kommentoin siellä satunnaisesti). Kaleva väittää Kulttuurien tutkimuksen osaston olevan ”suurelta osin politisoitunut ja ideologinen” ja harjoittavan ”jihadistisen väkivallan valkopesua”. Mitään tarkempia todisteita Kaleva ei ole vahvoille väitteilleen kyennyt esittämään.

Mitä tulee professori Hämeen-Anttilaan, Kaleva itse kuitenkin kirjoitti omalla Facebook-seinällään jo helmikuussa 2015 näin:

 • "Luin ilolla Ylen uutisen, jossa professori Jaakko Hämeen-Anttila tuomitsee Koraanin valkopesun yhtä selvästi kuin sen mustamaalaamisen: 'On tärkeää, että koko Koraani luetaan läpi eikä valikoida kohtia, jotka osoittavat, että islam on paha ja väkivaltainen tai hyvä ja kaunis.'"

Tämä Kalevan oma toteamus näyttäisi normaalilla logiikalla kumoavan hänen puheensa Hämeen-Anttilasta "valkopesijänä". ”Valkopesu”-väitteiden taustalla näkyy usein olevan Hämeen-Anttilan peräti 16 vuotta sitten antama haastattelu, jossa hän totesi sanatarkasti näin:

 • "Islamin myönteisistä puolista kertominen on tärkeää, sillä kielteiset puolet tulevat esiin omalla painollaan. Islamilaista kulttuuria tuntevilla on siksi velvollisuus tuoda esille sitä, että islam on paljon laajempi asia kuin se kuva, joka meille välittyy uutisia katselemalla."

Samassa haastattelussa Hämeen-Anttila kuitenkin myös selvästi toteaa islamistisen terrorismin perustan äärilaidan uskonnollisessa fundamentalismissa.  Tuoreemmassa haastattelussa (täällä) Hämeen-Anttila sanoo, että:

 • "Hämeen-Anttilan mukaan äärijärjestöt pyrkivät legitimoimaan toimintaansa uskontoon vetoamalla.
 • - Terroristit vääristävät islamia korostamalla hyvin valikoiden niitä puolia, joita voidaan käyttää väkivallan perusteluna....
 • Ääri-islamilaiset terrorijärjestöt perustelevat toimintaansa uskonnolla Hämeen-Anttilan mukaan samaan tapaan kuin protestanttiset ja katoliset järjestöt Pohjois-Irlannissa.”

Näissä Hämeen-Anttilan lausumissa selvästikin pidetään itsestään selvänä, että ääri-islamistisen terrorismin ja islamin välillä on yhteys, eikä varmasti kiistetä sitä eikä kielletä puhumista siitä. Hämeen-Anttila ainoastaan peräänkuuluttaa riittävän tasapuolisen kuvan antamista. Kalevan maalailema kuva Hämeen-Anttilasta terrorismin ”valkopesijänä” ja sille ”kumartelijana” näyttää tosiasioiden valossa lähinnä Kalevan oman mielikuvituksen luomukselta.

Myös Kalevan usein mainitseman Helsingin yliopiston Kulttuurien tutkimuksen osaston professori Hannu Juusola (josta enemmän alla) totesi äskettäin Kalevalle Facebookissa:

 • ”Ei kai kukaan kiellä uskonnon merkitystä jihadistien ajattelussa?”

Jo nopea vilkaisu Helsingin yliopiston tietokantaan paljastaa, että Kulttuurien tutkimuksen osastolla on tehty tutkielmia mm. muslimiveljeskunnasta ja islamilaisesta fundamentalismista sekä al-Qaida-verkoston globaalista terrorismista. Myös esimerkiksi professori Juusola on kirjoittanut islamistisesta terrorismista ja nimen omaan uskonnon roolista siinä (esim. täällä). Edelleen samalta osastolta tohtoriksi väitellyt ja siellä arabian ja islamin tutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävää hoitava Marko Juntunen  on kirjoittanut ja puhunut toistuvasti ääri-islamilaisesta terrorismista (mm. täällä). Puhe ”hyssyttelystä” ja ”valkopesusta” vaikuttaa vähintäänkin kummalliselta.    

Minä itse olen puolestani toistuvasti todennut somessa suoraan Kalevalle, että:

 • ”on kaikkien tietämä itsestäänselvyys, että ääri-islamistinen terrorismi oikeutetaan omalla islamin tulkinnalla”.

Myös mainitussa Rasmus-ryhmässä on keskusteltu vuosien ajan monipuolisesti ääri-islamistisesta terrorismista, eikä sen itsestään selvää yhteyttä fundamentalistiseen islamin tulkintaan ole millään tavalla pyritty kieltämään. Ryhmässä on kannettu huolta maahanmuuttajien radikalisoitumisesta ja peräänkuulutettu riittäviä resursseja sen ennaltaehkäisemiseen.

Kaleva ei ole kuitenkaan antanut tällaisten tosiasioiden häiritä julkista esiintymistään, vaan hän on jatkanut tämän väitteen esittämistä julkisuudesta – siis että mm. me yliopistotutkijat (esimerkiksi minä, Hämeen-Anttila tai Juusola) muka väittäisimme, että islamistisella terrorismilla ja islamilla ei ole mitään yhteyttä, tai ainakin kieltäisimme puhumasta siitä.   

Mitään vastakkaista konkreettista näyttöä omalle väitteelleen keskustelua omalta puoleltaan hallitsevasta ”islamofiilisesta” ääripäästä Kaleva ei ole toistuvista pyynnöistä huolimatta kyennyt antamaan. Jos se kerran – kuten hän väittää – suorastaan hallitsee keskustelua, sitaattien ja linkkien antamisen luulisi olevan kerrassaan helppoa. Mitään sellaisia ei ole kuitenkaan jatkuvista kyselyistä huolimatta saatu.

Yksi yleinen  argumentaatiovirheen muoto on niin kutsuttu ”olkiukko”. Siinä vastapuolen kanta korvataan vaivihkaa sen yksinkertaistetulla tai vääristellyllä irvikuvalla – niin sanotusti ”pystytetään olkiukko” vastustajaksi. Sen jälkeen kumotaan tämä itse luotu rakennelma eli ”hyökätään olkiukkoa vastaan”. Lopuksi teeskennellään, että vastapuolen todellinen kanta olisi tullut kumotuksi.

Kalevan ”sankarillinen” taistelu ”islamofiileiksi” nimeämäänsä ääripäätä vastaan on malliesimerkki tällaisesta halvasta olkiukkojen pystyttelystä ja sellaisia vastaan väittelystä.

+ + +

Professori Hannu Juusola, joka on maamme johtavia Lähi-Idän asiantuntijoita, kirjoitti Kalevan kirjasta taannoin arvion (täällä), joka ei ole kovin mairitteleva: hänen mukaansa se on ”huolimattomasti kirjoitettu” ja siinä on ”kiusallisen paljon asiavirheitä”. Kalevan puheita ”islamofiileista” Juusola luonnehtii populistisiksi.

Juusolan esittämään kritiikiin asiallisesti vastaamisen sijasta Kaleva kävi raivoisaan vastahyökkäykseen, jossa hän pyrki mustamaalaamalla viemään Juusolan koko uskottavuuden: Kaleva väittää blogissaan Juusolan sanoneen eräässä kollokviossa vuonna 2012, että ”sellaista tutkimusta” kuin Kaleva tekee ”ei pitäisi ollenkaan tehdä”; ja että Juusola olisi syytä kysyttäessä vastannut että "islamin tutkijoiden tehtävänä on tuoda esiin vain myönteisiä puolia, sillä ne kielteiset puolet kyllä ovat aivan riittävästi esillä median kautta”.

Professori Juusola kommentoi Kalevan väitteitä sosiaalisessa mediassa lyhyesti: ”räikeä vale”. Kalevan kertomus on siitäkin kummallinen, että Juusola itse ei näyttäisi noudattavan omaa väitettyä linjaansa, vaan kirjoittaa – kuten edellä jo mainittiin – itsekin islamistisesta terrorismista.  

Myöhemmin professori Juusola lisää:

 • ”Asiallisen keskustelun sijaan Kaleva turvautuu minun mustamaalaukseen. Kannaltani pahinta on Kalevan väite, joka ei ole totta: olisin sanonut hänelle vuonna 2012, että tutkijoiden tulee tuoda esille islamista ainoastaan positiivisia puolia. Jokainen minut tunteva tietää, että tällainen väite on täysin absurdi. Kaleva syyttää myös, että islamin 'hyssyttelyyn' liittyvä asenteellisuus leimaa arvosteluani. Sitä hän ei kerro, miten.”

Kiinnostavasti Kalevan professori Juusolan suuhun laittamat sanat muistuttavat kuitenkin silmiinpistävän paljon – joskin kärjistettynä ja yksinkertaistettuna – professori Hämeen-Anttilan edellä siteerattua vanhaa lyhyttä toteamusta. Ehkä Kalevalle ei ole niin tarkkaa, kuka professori, millä vuosikymmenellä, ja tarkalleen millä sanoilla, on jotain sanonut. 

Voin joka tapauksessa omalta osaltani todistaa vedenpitävästi, että Kalevalla on ikävä tapa vääristellä tosiasioita ja laittaa sanoja toisten suuhun.[2]  Ja jos hän ei kykene pysymään totuudessa toisten sanomisten suhteen edes yhden some-ketjun sisällä, vaan heti laittaa sanoja toisten suuhun, miten paljon hänen sanaansa toisen henkilön sanomisista voi luottaa 6 vuoden jälkeen – kun asianomainen arvostettu professori itse kiistää jyrkästi sanoneensa mitään sen suuntaistakaan.

Kaleva väitti samassa blogissaan myös, että professori Juusola olisi aiemmin kommentoinut hänen kirjaansa edes lukematta sitä. Tämäkin on Kalevalta tosiasioiden vääristelyä: tosi asiassa Juusola oli kommentoinut Kalevan lehdistössä esittämiä vahvoja väitteitä. Niitä voi aivan oikeutetusti kommentoida itsessään, lukematta Kalevan kirjaa, ja se on aivan eri asia kuin kirjan kommentointi kirjaa lukematta. 

+ + +

Kalevan aivan ilmeinen ongelma on, että hän on kykenemätön näkemään omia kerran muodostettuja mustavalkoisia ja ennakkoluuloisia mielikuviaan vastaan puhuvaa näyttöä.  Hän on mieltynyt tiettyihin tapoihin kuvata asioita, ja mikään määrä vastakkaista evidenssiä, vaikka se lentäisi häntä päin naamaa, ei saa häntä arvioimaan uudelleen omia hokemiaan.

Olen arvostellut Kalevaa sosiaalisessa mediassa – mutta olen myös perustellut yksityiskohtaisesti, mihin kritiikkini perustuu. Kaleva ei ole koskaan vaivautunut vastaamaan kriittisiin kysymyksiini. Sen sijaan hän nimittelee minua julkisuudessa ”Rasmuksen päivystäväksi dosentiksi”. Kaleva julistaa ylevästi, että ”leimakirveen heiluttelun on loputtava”; mutta heti perään hän esimerkiksi rinnastaa minut rikoksia liukuhihnalta tehtaileviin, valeuutisia levittäviin MV-lehteen ja Rajat kiinni -räyhäjoukkoon.

Kalevan oman käytöksen valossa hänen mahtipontiset vetoomuksensa asiallisen keskustelun puolesta ja henkilöön menemistä vastaan ovat silkkaa tekopyhää hurskastelua.

 

VIITEET

[1] Kaleva puhuu toistuvasti ”kulttuurien tutkimuksen laitoksesta”, mutta sellaista ei ole nykyisellään olemassakaan. Kyseessä on todellisuudessa yliopiston osasto.
 

[2] Rasmus-ryhmän YP kysyi Kalevalta kohteliaasti, oliko jossain minun sanomassani joku asiavirhe. Kaleva vastasi:

 • ”Varsinaisia asiavirheitä siitä on vaikea löytää, sillä siinä ei nähdäkseni juuri ole asiaa. Tosin väite siitä, että rakentelen olkiukkoja jää täysin perustelematta, kuten myös vihjaus siitä, että Maanpuolustuskorkeakoulussa ei voisi tehdä tutkimusta.”

En ole kuitenkaan missään sanonut, että Maanpuolustuskorkeakoulussa ei voisi tehdä tutkimusta – en ole vihjannut mitään sinne päinkään. Kaleva keksi tämän aivan omasta päästään. Olen ainoastaan todennut, että tietääkseni Maanpuolustuskorkeakoulussa ei anneta sellaista opetusta, joka pätevöittäisi erityisesti islamilaisen uskonnon ja kulttuurin akateemiseksi asiantuntijaksi. Sanatarkasti olin todennut aloituskommenttini lopuksi: ”Voisi tietysti myös kysyä, onko Maanpuolustuskorkeakoulu ylipäänsä paikka, jossa voi pätevöityä islamin asiantuntijaksi.”

Lisäksi olin – toisin kuin Kaleva sitaatissa edellä väittää – perustellut samassa keskusteluketjussa toistuvasti, mitä tarkoitan Kalevan olkiukoilla: väitettä että Suomessa muka yleisesti ”kumarreltaisiin” jihadistiselle terrorismille ja että jotenkin yleisesti kiellettäisiin, että esimerkiksi muslimiveljeskunta tai ISIS ( = Islamilainen valtio) ja islam liittyisivät mitenkään toisiinsa, ja että yliopistoilla kiellettäisiin puhumasta tästä yhteydestä.  Kuten olen yllä päätekstissä todennut, Kaleva ei ole toistuvista pyynnöistä huolimatta esittänyt mitään perusteita eikä näyttöä näille vahvoille ja tarkemmin mietittynä tosiasioiden valossa todella epäuskottaville väitteilleen. On hyvät perusteet pitää niitä olkiukkona.

]]>
4 http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255205-atte-kaleva-tutkija-vai-tarinoija#comments ääri-islam Atte Kaleva Terrorismi Sat, 12 May 2018 08:34:17 +0000 Panu Raatikainen http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255205-atte-kaleva-tutkija-vai-tarinoija
Maahanmuuttokeskustelu ja "kaksi ääripäätä" http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239288-maahanmuuttokeskustelu-ja-kaksi-aaripaata <p>Maahanmuuttoa koskevaa keskustelua hallitsee kuulemma kaksi ääripäätä - mikä tekee keskustelun vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi. Rasistisen vihapuheen tiedämme hyvin. &nbsp;Moni on kuitenkin ihmetellyt, mikä se toinen ääripää on (kuten minä <a href="http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/201294-keskustelu-maahanmuutosta-kaksi-aaripaata">täällä</a>).<br />Nyt on selventynyt, että se on kuulemma sellainen, joka leimaa perustettomasti kaikki vähänkin &quot;oikeaoppisten&quot; kanssa eri mieltä olevat rasistiksi.&nbsp;<br /><br />Mahtipontisten ja epämääristen julisten sijaan päätin tutkia asiaa empiirisesti pienoisen otoksen avulla: otin tarkasteluun 3 tuoretta <em>Uuden Suomen</em> maahanmuuttoon liittyvän uutisen kommenttiketjua.</p><p>Pienen selvitykseni tulokset ovat seuraavat:<br /><br />Karkean arvioini mukaan kommentit jakautuivat suunnilleen seuraavanlaisesti:</p><p><strong><em>Uutinen 1:&nbsp;</em></strong></p><ul><li>19 kommenttia</li><li>näistä 2 maltillisen &quot;suvaitsevaista&quot; vastakommenttia ja 1 neutraali</li><li>kaikki muut enemmän tai vähemmän &quot;maahanmuuttokriittisiä&quot;</li></ul><p><strong><em>Uutinen 2:&nbsp;</em></strong></p><ul><li>37 kommenttia</li><li>yhden tulkitsen maltillisen suvaitsevaiseksi</li><li>4 neutraalia kommenttia</li><li>kaikki muut enemmän tai vähemmän &quot;maahanmuuttokriittisiä&quot;</li></ul><p><strong><em>Uutinen 3:&nbsp;</em></strong></p><ul><li>50 kommenttia</li><li>3 kommentoijaa näyttää suht neutraalilta.&nbsp;</li><li>kaikki muut enemmän tai vähemmän &quot;maahanmuuttokriittisiä&quot;</li></ul><p>Yhtään sellaista kommenttia, jossa eri mieltä oleva leimattaisiin aihettomasti rasistiksi, en löytänyt.&nbsp;</p><p>Varmasti ahkerasti etsimällä voi löytää myös &quot;rasismin vastustajien&quot; laajasta ja epäyhteinäisestä joukosta epäasiallisia ja kärjistettyjä kommentteja. &nbsp;Tähän suureen joukkoon mahtuu triviaalisti monenlaisia ihmisiä.&nbsp;<br />Mutta väite, että sellaiset hallitsisivat maahanmuuttokeskustelua - vastaavalla tavalla kuin &quot;maahanmuuttokriittisten&quot; muukalaisvihaa tihkuvat kommentit - ei näytä vastaavan todellisuutta. Kommenttiketjuja näkyisivät hallitsevan varsin yksipuolisesti &quot;maahanmuuttokriittiset&quot; kommentit. &nbsp;<br /><br />+ + +</p><p><em>Tarkastellut uutiset keskusteluketjuineen:</em></p><p><a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/223925-opposiosta-vaatimus-hallituksen-uuteen-maahanmuutto-ohjelmaan-kehotan-varmistamaan">Oppositiosta vaatimus hallituksen uuteen maahanmuutto-ohjelmaan: &rdquo;Kehotan varmistamaan, että arvopohja näkyy&rdquo;</a></p><p><a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/223908-juha-sipila-maahanmuutosta-taakanjaon-sijaan-meidan-pitaisi-puhua-vastuun-jakamisesta">Juha Sipilä maahanmuutosta: &rdquo;Taakanjaon sijaan meidän pitäisi puhua vastuun jakamisesta&rdquo;</a></p><p><a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/223890-matti-vanhaselta-ehdotus-pakolaisongelmaan-tama-hajottaisi-salakuljettajien">Matti Vanhaselta ehdotus pakolaisongelmaan: &rdquo;Tämä hajottaisi salakuljettajien ansaintalogiikan&rdquo;</a></p><p>&nbsp;</p> Maahanmuuttoa koskevaa keskustelua hallitsee kuulemma kaksi ääripäätä - mikä tekee keskustelun vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi. Rasistisen vihapuheen tiedämme hyvin.  Moni on kuitenkin ihmetellyt, mikä se toinen ääripää on (kuten minä täällä).
Nyt on selventynyt, että se on kuulemma sellainen, joka leimaa perustettomasti kaikki vähänkin "oikeaoppisten" kanssa eri mieltä olevat rasistiksi. 

Mahtipontisten ja epämääristen julisten sijaan päätin tutkia asiaa empiirisesti pienoisen otoksen avulla: otin tarkasteluun 3 tuoretta Uuden Suomen maahanmuuttoon liittyvän uutisen kommenttiketjua.

Pienen selvitykseni tulokset ovat seuraavat:

Karkean arvioini mukaan kommentit jakautuivat suunnilleen seuraavanlaisesti:

Uutinen 1: 

 • 19 kommenttia
 • näistä 2 maltillisen "suvaitsevaista" vastakommenttia ja 1 neutraali
 • kaikki muut enemmän tai vähemmän "maahanmuuttokriittisiä"

Uutinen 2: 

 • 37 kommenttia
 • yhden tulkitsen maltillisen suvaitsevaiseksi
 • 4 neutraalia kommenttia
 • kaikki muut enemmän tai vähemmän "maahanmuuttokriittisiä"

Uutinen 3: 

 • 50 kommenttia
 • 3 kommentoijaa näyttää suht neutraalilta. 
 • kaikki muut enemmän tai vähemmän "maahanmuuttokriittisiä"

Yhtään sellaista kommenttia, jossa eri mieltä oleva leimattaisiin aihettomasti rasistiksi, en löytänyt. 

Varmasti ahkerasti etsimällä voi löytää myös "rasismin vastustajien" laajasta ja epäyhteinäisestä joukosta epäasiallisia ja kärjistettyjä kommentteja.  Tähän suureen joukkoon mahtuu triviaalisti monenlaisia ihmisiä. 
Mutta väite, että sellaiset hallitsisivat maahanmuuttokeskustelua - vastaavalla tavalla kuin "maahanmuuttokriittisten" muukalaisvihaa tihkuvat kommentit - ei näytä vastaavan todellisuutta. Kommenttiketjuja näkyisivät hallitsevan varsin yksipuolisesti "maahanmuuttokriittiset" kommentit.  

+ + +

Tarkastellut uutiset keskusteluketjuineen:

Oppositiosta vaatimus hallituksen uuteen maahanmuutto-ohjelmaan: ”Kehotan varmistamaan, että arvopohja näkyy”

Juha Sipilä maahanmuutosta: ”Taakanjaon sijaan meidän pitäisi puhua vastuun jakamisesta”

Matti Vanhaselta ehdotus pakolaisongelmaan: ”Tämä hajottaisi salakuljettajien ansaintalogiikan”

 

]]>
36 http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239288-maahanmuuttokeskustelu-ja-kaksi-aaripaata#comments Kotimaa ääripäät Maahanmuutto Maahanmuuttokeskustelu Tue, 27 Jun 2017 09:09:02 +0000 Panu Raatikainen http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239288-maahanmuuttokeskustelu-ja-kaksi-aaripaata
Avoin kirje Petteri Orpolle http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238351-avoin-kirje-petteri-orpolle <p>Hyvä puheenjohtaja Petteri Orpo! Näyttää siltä, että sinulla puolueesi kanssa on käsissä ratkaisun avaimet koko Suomen tulevaisuuteen. Pääministeri Sipilä puolueineen ei nähtävästi sitä vastuuta kanna.&nbsp;</p><p>Kumppanipuolueenne hallituksessa, perussuomalaiset, on nyt valinnut johtajakseen vihapuheesta tuomitun rasistisen kansankiihottajan. Puolueen jäsenistö kannattaa Halla-ahoa laajana rintamana. Lisäksi puolueen varapuheenjohtajiksi valittiin avoimesti väkivaltaisen äärioikeiston kanssa veljeileviä rasisteja. &nbsp;Perussuomalaiset on tehnyt ihmisoikeuksien vastaisen linjansa kerta kaikkisen selväksi.</p><p>Puheenjohtajaksi valittu Halla-aho on vihaa ja väkivaltaa tihkuvissa kirjoituksissaan mm. fantasioinut tunnettujen naispuolisten &quot;vihervasemmiston&quot; edustajien raiskauksilla. Koska epäilen, tunnetko riittävän hyvin Halla-ahon ajattelua ja tyyliä, olen liittänyt alle joitakin otteita hänen kirjallisesta tuotannostaan (ks. alla). &nbsp;</p><p>Kuten lukuisat nimekkäät kokoomusvaikuttajat ja rivijäsenet ovatkin todenneet, hallitusyhteistyö tällaisen puolueen kanssa on demokratiaan ja ihmisoikeuksiin uskovalle puolueelle täysin mahdoton vaihtoehto. Toivon että kuuntelet nyt heitä.&nbsp;</p><p>Suomen maine on paljolti yhtä kuin sen hallituksen maine. Ja hallituksen maine on paljolti yhtä kuin sen kehnoimman lenkin maine. Halla-ahon johtama puolue hallituksessa asettaa Suomen maailman silmissä samaan kyseenalaiseen ryhmään totalitaristisen äärioikeiston hallitsemien maiden kuten Unkari kanssa.</p><p>Vetoan sinuun, että vedät puolueesi puheenjohtajana tilanteessa ainoan moraalisesti kestävän johtopäätöksen: perussuomalaisten kanssa ei voi enää tehdä hallitusyhteistyötä.&nbsp;</p><p>Kokoomuksella on nyt näytön paikka: onko se nykyaikainen, liberaali puolue, jolle ihmisoikeudet ovat tinkimätön arvo? Vai onko se sittenkin vain jonkin eturyhmän opportunistinen asianajaja, jolle kaikki on lopulta kaupan? Toivon vilpittömästi, että ensiksi mainittu vaihtoehto on totuus. Kansakunnan katseet kohdistuvat nyt teihin.&nbsp;</p><p>Terveisin</p><p>Panu Raatikainen<br /><br /><br /><br /><strong>muutamia näytteitä Halla-ahon kirjallisesta tuotannosta:</strong><br /><br />&rdquo;Kollektiivisessa närkästyksessäni huomaan välillä, että minun on vaikea tuntea aitoa sympatiaa näiden rikosten uhreja kohtaan. Tunnen houkutusta ajatella, että naiset saavat sitä, mitä pyytävät. Yritän&nbsp;kuitenkin olla ajattelematta näin. Koska kaikki naiset eivät ole sellaisia kuin Virtanen, Biaudet ja Filatov. Raiskaukset tulevat joka tapauksessa lisääntymään. Koska näin ollen yhä useampi nainen tulee joka tapauksessa raiskatuksi, toivon hartaasti, että uhrinsa sattumanvaraisesti valitsevien saalistajien kynsiin jäisivät oikeat naisihmiset. Vihervasemmistolaiset maailmanparantajat ja heidän äänestäjänsä. Mieluummin he kuin joku muu. Heihin ei tehoa mikään muu kuin se, että monikulttuuri osuu omaan nilkkaan.&rdquo; (Jussi Halla-Aho 20.12.2006 Scripta),&nbsp;<br /><br />&quot;Todellinen vikapää ei ole afro, joka toteuttaa itseään juuri niin kauan ja paljon kuin koneisto antaa hänen toteuttaa. Todellinen syyllinen, ja legitiimi vihan kohde, on se utopiassa elävä poliittinen eliitti, jolle neekeri on hoivattava reppana ja kiva halinalle ja joka vähät välittää yhteiskuntarauhasta.&quot; (Jussi Halla-Aho 30.9.2005 Scripta)<br /><br />&rdquo;Tehtaanpuiston homon kanssa mietin hetken, että jospa hakisin yläkerrasta pyssyn ja ampuisin päähän. Olisiko siitä seuraava hekuma niin suuri, että se ylittäisi vankilareissusta seuraavan harmituksen? Väkivalta on nykyään aliarvostettu ongelmanratkaisukeino.&rdquo; (Jussi Halla-Aho 17.10.2003 Scripta)<br /><br />&quot;Pelottavaa on vain se, että poliisi ei vallitsevassa mediailmapiirissä voi ampua luotia päähän kiviä nakkelevalle ihmissaastalle. Itse vasemmistohuligaanihan on vain liikaa amerikkalaisia elokuvia nähnyt hyytelötytinä, joka kaatuu puhaltamalla.&quot; (Jussi Halla-Aho 19.5.2006 Scripta)&nbsp;<br /><br />&quot;Minä ainakaan en mene väliin, jos näen jossakin pahoinpitelyn tai raiskauksen. Poliisille toki soitan, mutta on aivan varmaa, etten ryhdy omatoimisesti tapahtumiin puuttumaan. Yksi syy on se, että raiskaajat ja pahoinpitelijät, jotka yleisillä paikoilla suoritettavissa akteissa pääsääntöisesti ovat kolmannen maailman tulokkaita, ovat yleensä aseistettuja ja erittäin halukkaita vahingoittamaan ja tappamaan. En halua kuolla. Toinen ja luultavasti tärkeämpi syy on se, että en vähäisimmässäkään määrin halua riskeerata tilannetta, jossa joutuisin maksamaan jollekin Afrikan sarven ihmissaastalle vahingonkorvauksia &quot;kivusta ja särystä&quot;. Tuollaisessa tilanteessa voisin hyvin kuvitella menettäväni kokonaan itsehillinnän ja ottavani hengiltä sekä tuomarin, kipua ja särkyä kärsineen saastan että häntä puolustavan oikeusavustajan.&quot; (Jussi Halla-Aho 13.9.2007 Scripta)&nbsp;<br /><br />&quot;Minua ihmetyttää kokonaisvaltaisesti, miksi muslimeilla on niin suuri halu tuottaa kipua heikoimmassa asemassa oleville, kuten eläimille, lapsille ja naisille. Mielestäni tämä kaava on aika selkeä. Miksi musulmaanit hyppelevät munat pystyssä mölähdellen, kun päitä katkotaan tai jotakuta lyödään raipalla?&quot; (Jussi Halla-Aho 8.2.2007 Scripta)&nbsp;<br /><br />&quot;Somalit ovat perineet suomalaisessa tajunnassa sen position, joka vuosisatojen ajan kuului romaneille. On vaikea nimetä röyhkeämpää, kiittämättömämpää, vaateliaampaa, aggressiivisempaa ja kaikkinaisesta itsekriittisyydestä vapaampaa vähemmistöä kuin somalit. Kaikista muista, haasteellisistakin, ryhmistä nousee niitä, jotka kehottavat omiaan lopettamaan rasismiruikutuksen ja katsomaan peiliin. Vaan ei somaleista.&quot; (Jussi Halla-Aho 10.1.2007 Scripta)<br /><br />&quot;Minun on vaikea keksiä maailmankaikkeudesta alhaisempaa matelijaa kuin pohjoismainen sosiaalidemokraatti. Tämän reptiilin erityisen limainen alalaji on ruotsalainen sosiaalidemokraatti.&quot; (Jussi Halla-Aho 23.3.2006 Scripta)</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Hyvä puheenjohtaja Petteri Orpo! Näyttää siltä, että sinulla puolueesi kanssa on käsissä ratkaisun avaimet koko Suomen tulevaisuuteen. Pääministeri Sipilä puolueineen ei nähtävästi sitä vastuuta kanna. 

Kumppanipuolueenne hallituksessa, perussuomalaiset, on nyt valinnut johtajakseen vihapuheesta tuomitun rasistisen kansankiihottajan. Puolueen jäsenistö kannattaa Halla-ahoa laajana rintamana. Lisäksi puolueen varapuheenjohtajiksi valittiin avoimesti väkivaltaisen äärioikeiston kanssa veljeileviä rasisteja.  Perussuomalaiset on tehnyt ihmisoikeuksien vastaisen linjansa kerta kaikkisen selväksi.

Puheenjohtajaksi valittu Halla-aho on vihaa ja väkivaltaa tihkuvissa kirjoituksissaan mm. fantasioinut tunnettujen naispuolisten "vihervasemmiston" edustajien raiskauksilla. Koska epäilen, tunnetko riittävän hyvin Halla-ahon ajattelua ja tyyliä, olen liittänyt alle joitakin otteita hänen kirjallisesta tuotannostaan (ks. alla).  

Kuten lukuisat nimekkäät kokoomusvaikuttajat ja rivijäsenet ovatkin todenneet, hallitusyhteistyö tällaisen puolueen kanssa on demokratiaan ja ihmisoikeuksiin uskovalle puolueelle täysin mahdoton vaihtoehto. Toivon että kuuntelet nyt heitä. 

Suomen maine on paljolti yhtä kuin sen hallituksen maine. Ja hallituksen maine on paljolti yhtä kuin sen kehnoimman lenkin maine. Halla-ahon johtama puolue hallituksessa asettaa Suomen maailman silmissä samaan kyseenalaiseen ryhmään totalitaristisen äärioikeiston hallitsemien maiden kuten Unkari kanssa.

Vetoan sinuun, että vedät puolueesi puheenjohtajana tilanteessa ainoan moraalisesti kestävän johtopäätöksen: perussuomalaisten kanssa ei voi enää tehdä hallitusyhteistyötä. 

Kokoomuksella on nyt näytön paikka: onko se nykyaikainen, liberaali puolue, jolle ihmisoikeudet ovat tinkimätön arvo? Vai onko se sittenkin vain jonkin eturyhmän opportunistinen asianajaja, jolle kaikki on lopulta kaupan? Toivon vilpittömästi, että ensiksi mainittu vaihtoehto on totuus. Kansakunnan katseet kohdistuvat nyt teihin. 

Terveisin

Panu Raatikainenmuutamia näytteitä Halla-ahon kirjallisesta tuotannosta:

”Kollektiivisessa närkästyksessäni huomaan välillä, että minun on vaikea tuntea aitoa sympatiaa näiden rikosten uhreja kohtaan. Tunnen houkutusta ajatella, että naiset saavat sitä, mitä pyytävät. Yritän kuitenkin olla ajattelematta näin. Koska kaikki naiset eivät ole sellaisia kuin Virtanen, Biaudet ja Filatov. Raiskaukset tulevat joka tapauksessa lisääntymään. Koska näin ollen yhä useampi nainen tulee joka tapauksessa raiskatuksi, toivon hartaasti, että uhrinsa sattumanvaraisesti valitsevien saalistajien kynsiin jäisivät oikeat naisihmiset. Vihervasemmistolaiset maailmanparantajat ja heidän äänestäjänsä. Mieluummin he kuin joku muu. Heihin ei tehoa mikään muu kuin se, että monikulttuuri osuu omaan nilkkaan.” (Jussi Halla-Aho 20.12.2006 Scripta), 

"Todellinen vikapää ei ole afro, joka toteuttaa itseään juuri niin kauan ja paljon kuin koneisto antaa hänen toteuttaa. Todellinen syyllinen, ja legitiimi vihan kohde, on se utopiassa elävä poliittinen eliitti, jolle neekeri on hoivattava reppana ja kiva halinalle ja joka vähät välittää yhteiskuntarauhasta." (Jussi Halla-Aho 30.9.2005 Scripta)

”Tehtaanpuiston homon kanssa mietin hetken, että jospa hakisin yläkerrasta pyssyn ja ampuisin päähän. Olisiko siitä seuraava hekuma niin suuri, että se ylittäisi vankilareissusta seuraavan harmituksen? Väkivalta on nykyään aliarvostettu ongelmanratkaisukeino.” (Jussi Halla-Aho 17.10.2003 Scripta)

"Pelottavaa on vain se, että poliisi ei vallitsevassa mediailmapiirissä voi ampua luotia päähän kiviä nakkelevalle ihmissaastalle. Itse vasemmistohuligaanihan on vain liikaa amerikkalaisia elokuvia nähnyt hyytelötytinä, joka kaatuu puhaltamalla." (Jussi Halla-Aho 19.5.2006 Scripta) 

"Minä ainakaan en mene väliin, jos näen jossakin pahoinpitelyn tai raiskauksen. Poliisille toki soitan, mutta on aivan varmaa, etten ryhdy omatoimisesti tapahtumiin puuttumaan. Yksi syy on se, että raiskaajat ja pahoinpitelijät, jotka yleisillä paikoilla suoritettavissa akteissa pääsääntöisesti ovat kolmannen maailman tulokkaita, ovat yleensä aseistettuja ja erittäin halukkaita vahingoittamaan ja tappamaan. En halua kuolla. Toinen ja luultavasti tärkeämpi syy on se, että en vähäisimmässäkään määrin halua riskeerata tilannetta, jossa joutuisin maksamaan jollekin Afrikan sarven ihmissaastalle vahingonkorvauksia "kivusta ja särystä". Tuollaisessa tilanteessa voisin hyvin kuvitella menettäväni kokonaan itsehillinnän ja ottavani hengiltä sekä tuomarin, kipua ja särkyä kärsineen saastan että häntä puolustavan oikeusavustajan." (Jussi Halla-Aho 13.9.2007 Scripta) 

"Minua ihmetyttää kokonaisvaltaisesti, miksi muslimeilla on niin suuri halu tuottaa kipua heikoimmassa asemassa oleville, kuten eläimille, lapsille ja naisille. Mielestäni tämä kaava on aika selkeä. Miksi musulmaanit hyppelevät munat pystyssä mölähdellen, kun päitä katkotaan tai jotakuta lyödään raipalla?" (Jussi Halla-Aho 8.2.2007 Scripta) 

"Somalit ovat perineet suomalaisessa tajunnassa sen position, joka vuosisatojen ajan kuului romaneille. On vaikea nimetä röyhkeämpää, kiittämättömämpää, vaateliaampaa, aggressiivisempaa ja kaikkinaisesta itsekriittisyydestä vapaampaa vähemmistöä kuin somalit. Kaikista muista, haasteellisistakin, ryhmistä nousee niitä, jotka kehottavat omiaan lopettamaan rasismiruikutuksen ja katsomaan peiliin. Vaan ei somaleista." (Jussi Halla-Aho 10.1.2007 Scripta)

"Minun on vaikea keksiä maailmankaikkeudesta alhaisempaa matelijaa kuin pohjoismainen sosiaalidemokraatti. Tämän reptiilin erityisen limainen alalaji on ruotsalainen sosiaalidemokraatti." (Jussi Halla-Aho 23.3.2006 Scripta)

]]>
0 http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238351-avoin-kirje-petteri-orpolle#comments Halla-aho hallitus Rasismi Mon, 12 Jun 2017 05:14:17 +0000 Panu Raatikainen http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238351-avoin-kirje-petteri-orpolle
Appelsinin silmänkääntötemput http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/228797-appelsinin-silmankaantotemput <p><em>Iltasanomien</em> päätoimittaja <strong>Ulla Appelsinin</strong> kolumni <a href="http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000005028792.html">&quot;Millaista on se vihapuhe, jota ei huomata?&quot;</a> näkyy herättävän varsin paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa.&nbsp;</p><p>Suomalaisen äärioikeiston suunnalta kirjoitusta on kommentoitu hyväksyvästi. Ehkä jotkut muutkin ovat menneet Appelsinin retoriseen ansaan. Monia kirjoitus on hämmentynyt.</p><p>Jonkinlaisena hyvän argumentaation ammattilaisena haluan kommentoida muutamaa Appelsinin kirjoituksen keskeistä ongelmaa:&nbsp;</p><p><br /><strong>1. Karkea &quot;olkiukko&quot;</strong></p><p>Yksi yleinen virhepäätelmän muoto on niin kutsuttu &rdquo;olkiukko&rdquo;. Siinä vastapuolen kanta korvataan vaivihkaa sen yksinkertaistetulla tai vääristellyllä irvikuvalla &ndash; niin sanotusti &rdquo;pystytetään olkiukko&rdquo; vastustajaksi. Sen jälkeen kumotaan sankarillisesti tämä itse luotu rakennelma eli &rdquo;hyökätään olkiukkoa vastaan&rdquo;. Lopuksi teeskennellään, että vastapuolen todellinen kanta olisi tullut kumotuksi.</p><p>Appelsin kirjoittaa:</p><ul><li>&quot;Oikeaoppisen älymystön klikki sallisi siitä vain yhdenlaisen keskustelun eli sen, jossa Suomeen tuleviin turvapaikanhakijoihin ei liity mitään ongelmia. Päinvastoin: ongelmat liittyvät pelkästään turvapaikanhakijoiden karkotuksiin Suomesta pois.&quot;</li></ul><p>Tämä on karkea olkiukko. Aivan varmasti <em>ei kukaan</em> täyspäinen rasismin vastustaja kiistä, etteikö maahanmuuttoon voisi liittyä ongelmiakin. Appelsin alentuu rasistifoorumeilta vanhastaan ikävän tuttuun olkiukko-argumenttiin.&nbsp;</p><p><br /><strong>2. Tyyris Tyllerö -kielikäsitys</strong></p><p>Tarinassa <em>Liisan seikkailut Peilimaassa</em> Liisa tapaa <strong>Tyyris Tyllerön</strong>. Keskustelu tämän kanssa osoittautuu perin vaikeaksi, koska Tyyris Tyllerö ajattelee, että hän voi vapaasti itse valita, mitä kielen sanat tarkoittavat.&nbsp;</p><p>Samaan tapaan Appelsin käyttää sanaa &quot;vihapuhe&quot; jyrkästi tavallisesta poikkeavalla tavalla.&nbsp;</p><p>Sanalla &quot;vihapuhe&quot; on kansainvälisestikin (esim. engl. &#39; hate speech&#39;) suhteellisen selkeä ja vakiintunut merkitys:&nbsp;</p><p>Esimerkiksi Euroopan neuvoston ministerikomitean luonnehdinnan mukaan vihapuhe sellaista ilmaisua, jolla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuviha, muukalaisviha, antisemitismi tai muunlainen viha, joka perustuu suvaitsemattomuuteen.</p><p>Vihapuhe on sellaista puhetta, jossa kansanryhmää halvennetaan tai uhkaillaan rodun, ihonvärin, kansallisuuden, uskonnon, seksuaalisen suuntatumisen tai muun senkaltaisen ominaisuuden pohjalta.</p><p>Vihapuhe on puhetta joka lietsoo väkivaltaa tai yllyttää syrjivään toimintaan jotain ihmisryhmää kohtaan; se yllyttää ns. &ldquo;viharikoksiin&rdquo;. Suomen rikoslaissa vihapuhe tunnetaan kiihottamisena kansanryhmää vastaan.</p><p>Mikä tahansa kriittinen tai vihainenkaan puhe ei siis vain ole vihapuhetta.&nbsp;</p><p>Appelsin kuitenkin venyttää vihapuheen käsitettä tunnistamattomaksi.&nbsp;</p><p>Se että tunnetulle jääkiekkoilijalle hiukan naljaillaan -&nbsp;ihan aiheesta - kun tämä myötähäpeää herättävällä tavalla iloitsee iljettävän Trumpin valitsemisesta USA:n presidentiksi, <em>ei ole</em> vihapuhetta sanan missään normaalissa mielessä.</p><p>Ja varsinkaan rasismin kutsuminen sen oikealla nimellä ei ole vihapuhetta.&nbsp;</p><p>Laajalevikkisen lehden päätoimittajan soisi tietävän käyttämiensä sanojen merkityksen. Ehkä Appelsin tietääkin ja hämärtää asioita tahallaan. En tiedä. &nbsp;Ainakaan näin ei kyllä edistetä sitä Appelsinin peräänkuuluttamaa asiallista keskustelua.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>3. Hatara assosiaatio&nbsp;</strong></p><p>Appelsinin kirjoitus rakentuu hänen itse luomansa lavean ja epämääräisen &quot;oikeaoppisten&quot; käsitteen ympärille; heille on kuulema tyypillistä ehdottomuus.</p><p>Appelsin rakentaa valtavan kaaren 1920- ja -30-lukujen äärioikeistoa sympatiseeranneesta älymystöstä taistolaisten - aina hyvä kortti - kautta tämän päivän rasismin ja äärioikeiston kriitiikkiin.&nbsp;</p><p>Yhteys on suoraan sanoen hämärä. Se että ihmisoikeuksista ei haluta tinkiä ja rasismi tuomitaan suorasanaisesti - ihmisoikeudet otetaan, aivan oikein, jossain mielessä ehdottomina - on valovuosien päässä &nbsp;poliittiseen väkivaltaan ja jopa murhiin syyllistyneestä vanhasta äärioikeistosta (jota Appelsinin yleisö sympatiseeraa). &nbsp;</p><p>Hataran assosiaation luominen näiden aivan erityyppisten asioiden välille on pelkkä halpa silmänkääntötemppu.&nbsp;<br /><br />+ + +<br /><br />Appelsinin kirjoitus kyllä varmasti soittelee rasistien, äärioikeiston ja niihin päin kallellaan olevien populistien kieliä - ja siihen se varmasti pyrkiikin. Sellaisena se on - paitsi ärsyttävän kehnoa argumentaatiota - vastenmielinen ja iljettävä.&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Iltasanomien päätoimittaja Ulla Appelsinin kolumni "Millaista on se vihapuhe, jota ei huomata?" näkyy herättävän varsin paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. 

Suomalaisen äärioikeiston suunnalta kirjoitusta on kommentoitu hyväksyvästi. Ehkä jotkut muutkin ovat menneet Appelsinin retoriseen ansaan. Monia kirjoitus on hämmentynyt.

Jonkinlaisena hyvän argumentaation ammattilaisena haluan kommentoida muutamaa Appelsinin kirjoituksen keskeistä ongelmaa: 


1. Karkea "olkiukko"

Yksi yleinen virhepäätelmän muoto on niin kutsuttu ”olkiukko”. Siinä vastapuolen kanta korvataan vaivihkaa sen yksinkertaistetulla tai vääristellyllä irvikuvalla – niin sanotusti ”pystytetään olkiukko” vastustajaksi. Sen jälkeen kumotaan sankarillisesti tämä itse luotu rakennelma eli ”hyökätään olkiukkoa vastaan”. Lopuksi teeskennellään, että vastapuolen todellinen kanta olisi tullut kumotuksi.

Appelsin kirjoittaa:

 • "Oikeaoppisen älymystön klikki sallisi siitä vain yhdenlaisen keskustelun eli sen, jossa Suomeen tuleviin turvapaikanhakijoihin ei liity mitään ongelmia. Päinvastoin: ongelmat liittyvät pelkästään turvapaikanhakijoiden karkotuksiin Suomesta pois."

Tämä on karkea olkiukko. Aivan varmasti ei kukaan täyspäinen rasismin vastustaja kiistä, etteikö maahanmuuttoon voisi liittyä ongelmiakin. Appelsin alentuu rasistifoorumeilta vanhastaan ikävän tuttuun olkiukko-argumenttiin. 


2. Tyyris Tyllerö -kielikäsitys

Tarinassa Liisan seikkailut Peilimaassa Liisa tapaa Tyyris Tyllerön. Keskustelu tämän kanssa osoittautuu perin vaikeaksi, koska Tyyris Tyllerö ajattelee, että hän voi vapaasti itse valita, mitä kielen sanat tarkoittavat. 

Samaan tapaan Appelsin käyttää sanaa "vihapuhe" jyrkästi tavallisesta poikkeavalla tavalla. 

Sanalla "vihapuhe" on kansainvälisestikin (esim. engl. ' hate speech') suhteellisen selkeä ja vakiintunut merkitys: 

Esimerkiksi Euroopan neuvoston ministerikomitean luonnehdinnan mukaan vihapuhe sellaista ilmaisua, jolla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuviha, muukalaisviha, antisemitismi tai muunlainen viha, joka perustuu suvaitsemattomuuteen.

Vihapuhe on sellaista puhetta, jossa kansanryhmää halvennetaan tai uhkaillaan rodun, ihonvärin, kansallisuuden, uskonnon, seksuaalisen suuntatumisen tai muun senkaltaisen ominaisuuden pohjalta.

Vihapuhe on puhetta joka lietsoo väkivaltaa tai yllyttää syrjivään toimintaan jotain ihmisryhmää kohtaan; se yllyttää ns. “viharikoksiin”. Suomen rikoslaissa vihapuhe tunnetaan kiihottamisena kansanryhmää vastaan.

Mikä tahansa kriittinen tai vihainenkaan puhe ei siis vain ole vihapuhetta. 

Appelsin kuitenkin venyttää vihapuheen käsitettä tunnistamattomaksi. 

Se että tunnetulle jääkiekkoilijalle hiukan naljaillaan - ihan aiheesta - kun tämä myötähäpeää herättävällä tavalla iloitsee iljettävän Trumpin valitsemisesta USA:n presidentiksi, ei ole vihapuhetta sanan missään normaalissa mielessä.

Ja varsinkaan rasismin kutsuminen sen oikealla nimellä ei ole vihapuhetta. 

Laajalevikkisen lehden päätoimittajan soisi tietävän käyttämiensä sanojen merkityksen. Ehkä Appelsin tietääkin ja hämärtää asioita tahallaan. En tiedä.  Ainakaan näin ei kyllä edistetä sitä Appelsinin peräänkuuluttamaa asiallista keskustelua. 

 

3. Hatara assosiaatio 

Appelsinin kirjoitus rakentuu hänen itse luomansa lavean ja epämääräisen "oikeaoppisten" käsitteen ympärille; heille on kuulema tyypillistä ehdottomuus.

Appelsin rakentaa valtavan kaaren 1920- ja -30-lukujen äärioikeistoa sympatiseeranneesta älymystöstä taistolaisten - aina hyvä kortti - kautta tämän päivän rasismin ja äärioikeiston kriitiikkiin. 

Yhteys on suoraan sanoen hämärä. Se että ihmisoikeuksista ei haluta tinkiä ja rasismi tuomitaan suorasanaisesti - ihmisoikeudet otetaan, aivan oikein, jossain mielessä ehdottomina - on valovuosien päässä  poliittiseen väkivaltaan ja jopa murhiin syyllistyneestä vanhasta äärioikeistosta (jota Appelsinin yleisö sympatiseeraa).  

Hataran assosiaation luominen näiden aivan erityyppisten asioiden välille on pelkkä halpa silmänkääntötemppu. 

+ + +

Appelsinin kirjoitus kyllä varmasti soittelee rasistien, äärioikeiston ja niihin päin kallellaan olevien populistien kieliä - ja siihen se varmasti pyrkiikin. Sellaisena se on - paitsi ärsyttävän kehnoa argumentaatiota - vastenmielinen ja iljettävä. 

]]>
0 Appelsin Rasismi Vihapuhe Mon, 02 Jan 2017 08:49:07 +0000 Panu Raatikainen http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/228797-appelsinin-silmankaantotemput
Münchenin isku - islamismin viimeisin veriteko? http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/220374-muenchenin-isku-islamismin-viimeisin-veriteko <p>Perjantai-ilta Münchenissa sai verisen lopun: suositussa ostoskeskuksessa tapahtuneessa ammuskelussa&nbsp;&nbsp;9 kuoli ja 27 haavoittui. Aluksi tiedot olivat sekavia, ja media puhui useammasta, ainakin kolmesta hyökkääjästä, mikä viittasi järjestäytyneeseen terrori-iskuun. Nyt on kuitenkin varmistunut, että ampujia oli vain yksi. Tekijä pääsi pakenemaan paikalta, mutta ampui myöhemmin itsensä.</p><p>Tekijäksi on varmistunut 18-vuotias nuorimies <strong>Ali David Sonboly</strong>. Hän oli syntynyt ja asunut koko ikänsä Saksassa, mutta hänen vanhempansa ovat lähtöisin Iranista.</p><p>* * *</p><p>Esimerkiksi <em>Perussuomalaisten</em> Facebook-seinällä teon syy oli selvä jo ennen kun Münchenin poliisille:&nbsp;<br />asialla oli totta kai ISIS ja ääri-islam, ja pohjimmiltaan tämäkin on suvakkien vika:&nbsp;</p><p>&quot;Motiivi on epäselvä ... niin varmaan. Mikähän se niinkuin voisi olla? Islamin ja muslimien kanssa tällä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä&quot; kommentoi <strong>Petri Saarela</strong> (Suomi ensin) sarkastisesti.</p><p>&nbsp;&quot;Suvakkius on sairautta&quot;, kommentoi <strong>Pasi Pasanen</strong> Savonlinnasta</p><p>&nbsp;</p><p>Perussuomalaisia perinteisesti lähellä olleella <em>Hommaforumilla </em>keskustelu kävi myös kuumana;&nbsp;jäsen &quot;Aksiooma&quot; esimerkiksi kommentoi Münchenin tapahtumia:</p><p>&quot;Kyllä tästä sota vielä saadaan aikaiseksi. Itse olen valmis lähtemään auttamaan kaikkien muslimien saattamiseen kotimaahansa.&quot;</p><p>Vähän myöhemmin &quot;Aksiooma&quot; toteaa:&nbsp;</p><p>&quot;Henkilökohtaisesti olen lähes täysin v*ttuuntunut Suomen selkärangattomuuteen. Ymmärrän päivä päivältä paremmin vuoden 1918 tapahtumia. Aivan samanlainen kehitys on tapahtumassa nyt koko Euroopassa.&quot;</p><p>Jäsen &quot;Vaniljaihminen&quot; puolestaan kirjoittaa:&nbsp;</p><p>&quot;Joko pitäisi nousta kapinaan, marssia Helsinkiin kuin eräs lapualainen talonpoika, ja sinne saavuttua tehdä monikulttuurisuudesta rikos.&quot;</p><p>&nbsp;</p><p>* * *</p><p>Münchenin poliisi on nyt tutkinut mm. ampujan huonetta ja tietokonetta, ja teon tausta alkaa hahmottua. &nbsp;Poliisi on sulkenut täysin pois minkäänlaisen yhteyden ISIS:iin tai muuhun ääri-islamiin, eikä ampujalla ollut mitään yhteyksiä esim. turvapakanhakijoihin.</p><p>Sen sijaan on käynyt ilmi, että tekijällä oli pakkomielle joukkosurmista ja kouluammuskeluista. Hänen huoneestaan löytyi mm. kouluampumisia USA:ssa käsitelevä kirja. Häntä tiedetään joutuneen toistuvasti kiusatuksi, kärsineen masennuksesta sekä saaneen psykiatrista hoitoa.</p><p>Islamistisesta motiivista varmana julistaneilta jäi myös huomaamatta, että teko tapahtui äärioikeistolaisen ja maahanmuuttovastaisen <strong>Anders Breivik</strong>in Norjassa tekemän joukkosurman vuosipäivänä. Breivikhän surmasi tasan 5 vuotta sitten Oslossa autopommilla 8 ihmistä ja Utøyan saarella ampumalla 69 sosialidemokraattista nuorta. Mûnchenin ampujalta onkin ilmeisesti löytynyt myös Breivikiin liittyvää materiaalia. &nbsp;Ampuja oli laittanut Whatsapp-profiilikuvakseen Breivikin kuvan.&nbsp;Münchenin poliisipäällikön mukaan iskun yhteys Breivikiin on &quot;ilmiselvä&quot;.</p><p>Useimmat Münchenin kuolonuhrit olivat ulkomaalaistaustaisia: mm. turkkilaisia ja kosovolaisia. Ilmeisesti eräille ei vain tullut mieleen, että ostoskeskuksen uhrit voisivat olla muuta kuin kantasaksalaisia.&nbsp;<br />Näyttääkin vahvasti &nbsp;siltä, että ampuja halusi teollaan kunnioittaa pikemminkin Breivikiä kuin ISIS:iä.&nbsp;</p><p>Muistetaanpa vielä, että Breivik viittaa tekoaan selittävässä manifestissaan nyt perussuomalaisten europarlamentaarikkona toimivan <strong>Jussi Halla-aho</strong>n &quot;maahanmuuttokriittisiin&quot; ajatuksiin. Aikoinaan Halla-ahon &quot;listallaaan&quot; suosittelema <strong>James Hirvisaari</strong> muuten kirjoittaa nyt vuosipäivän aikaan, että &quot;Breivikin manifestissa on pelottavan paljon oikeaa ja hyvää asiaa.&quot;</p><p>Münchenin ampujan aatteellinen tausta siis näyttäisi löytyvän pikemminkin Suomessakin (myös erään hallituspuoleeen piirissä) valitettavan tutusta, kiertoilmauksella &quot;maahanmuuttokriittisyys&quot; tunnetusta islamofobisesta muukalaisvihasta ja äärioikeistolaisuudesta - ei jostain wahhabistisesta ääri-islamista tms.&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Perjantai-ilta Münchenissa sai verisen lopun: suositussa ostoskeskuksessa tapahtuneessa ammuskelussa  9 kuoli ja 27 haavoittui. Aluksi tiedot olivat sekavia, ja media puhui useammasta, ainakin kolmesta hyökkääjästä, mikä viittasi järjestäytyneeseen terrori-iskuun. Nyt on kuitenkin varmistunut, että ampujia oli vain yksi. Tekijä pääsi pakenemaan paikalta, mutta ampui myöhemmin itsensä.

Tekijäksi on varmistunut 18-vuotias nuorimies Ali David Sonboly. Hän oli syntynyt ja asunut koko ikänsä Saksassa, mutta hänen vanhempansa ovat lähtöisin Iranista.

* * *

Esimerkiksi Perussuomalaisten Facebook-seinällä teon syy oli selvä jo ennen kun Münchenin poliisille: 
asialla oli totta kai ISIS ja ääri-islam, ja pohjimmiltaan tämäkin on suvakkien vika: 

"Motiivi on epäselvä ... niin varmaan. Mikähän se niinkuin voisi olla? Islamin ja muslimien kanssa tällä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä" kommentoi Petri Saarela (Suomi ensin) sarkastisesti.

 "Suvakkius on sairautta", kommentoi Pasi Pasanen Savonlinnasta

 

Perussuomalaisia perinteisesti lähellä olleella Hommaforumilla keskustelu kävi myös kuumana; jäsen "Aksiooma" esimerkiksi kommentoi Münchenin tapahtumia:

"Kyllä tästä sota vielä saadaan aikaiseksi. Itse olen valmis lähtemään auttamaan kaikkien muslimien saattamiseen kotimaahansa."

Vähän myöhemmin "Aksiooma" toteaa: 

"Henkilökohtaisesti olen lähes täysin v*ttuuntunut Suomen selkärangattomuuteen. Ymmärrän päivä päivältä paremmin vuoden 1918 tapahtumia. Aivan samanlainen kehitys on tapahtumassa nyt koko Euroopassa."

Jäsen "Vaniljaihminen" puolestaan kirjoittaa: 

"Joko pitäisi nousta kapinaan, marssia Helsinkiin kuin eräs lapualainen talonpoika, ja sinne saavuttua tehdä monikulttuurisuudesta rikos."

 

* * *

Münchenin poliisi on nyt tutkinut mm. ampujan huonetta ja tietokonetta, ja teon tausta alkaa hahmottua.  Poliisi on sulkenut täysin pois minkäänlaisen yhteyden ISIS:iin tai muuhun ääri-islamiin, eikä ampujalla ollut mitään yhteyksiä esim. turvapakanhakijoihin.

Sen sijaan on käynyt ilmi, että tekijällä oli pakkomielle joukkosurmista ja kouluammuskeluista. Hänen huoneestaan löytyi mm. kouluampumisia USA:ssa käsitelevä kirja. Häntä tiedetään joutuneen toistuvasti kiusatuksi, kärsineen masennuksesta sekä saaneen psykiatrista hoitoa.

Islamistisesta motiivista varmana julistaneilta jäi myös huomaamatta, että teko tapahtui äärioikeistolaisen ja maahanmuuttovastaisen Anders Breivikin Norjassa tekemän joukkosurman vuosipäivänä. Breivikhän surmasi tasan 5 vuotta sitten Oslossa autopommilla 8 ihmistä ja Utøyan saarella ampumalla 69 sosialidemokraattista nuorta. Mûnchenin ampujalta onkin ilmeisesti löytynyt myös Breivikiin liittyvää materiaalia.  Ampuja oli laittanut Whatsapp-profiilikuvakseen Breivikin kuvan. Münchenin poliisipäällikön mukaan iskun yhteys Breivikiin on "ilmiselvä".

Useimmat Münchenin kuolonuhrit olivat ulkomaalaistaustaisia: mm. turkkilaisia ja kosovolaisia. Ilmeisesti eräille ei vain tullut mieleen, että ostoskeskuksen uhrit voisivat olla muuta kuin kantasaksalaisia. 
Näyttääkin vahvasti  siltä, että ampuja halusi teollaan kunnioittaa pikemminkin Breivikiä kuin ISIS:iä. 

Muistetaanpa vielä, että Breivik viittaa tekoaan selittävässä manifestissaan nyt perussuomalaisten europarlamentaarikkona toimivan Jussi Halla-ahon "maahanmuuttokriittisiin" ajatuksiin. Aikoinaan Halla-ahon "listallaaan" suosittelema James Hirvisaari muuten kirjoittaa nyt vuosipäivän aikaan, että "Breivikin manifestissa on pelottavan paljon oikeaa ja hyvää asiaa."

Münchenin ampujan aatteellinen tausta siis näyttäisi löytyvän pikemminkin Suomessakin (myös erään hallituspuoleeen piirissä) valitettavan tutusta, kiertoilmauksella "maahanmuuttokriittisyys" tunnetusta islamofobisesta muukalaisvihasta ja äärioikeistolaisuudesta - ei jostain wahhabistisesta ääri-islamista tms. 

]]>
0 http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/220374-muenchenin-isku-islamismin-viimeisin-veriteko#comments Islamismi Joukkoammuskelu München Terrorismi Sun, 24 Jul 2016 08:48:52 +0000 Panu Raatikainen http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/220374-muenchenin-isku-islamismin-viimeisin-veriteko
Orpo käänsi heti takkinsa http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/218933-orpo-kaansi-heti-takkinsa <p>Vielä kuukausi sitten, kampanjoidessaan Kokoomuksen puheenjohtajakilvassa, <strong>Petteri Orpo</strong> pyrki vetoamaan sivistysporvareihin ottamalla kriittistä etäisyyttä hallituksen koulutusleikkauksiin.</p><p>Uuden Suomen&nbsp;<a href="http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/196167-petteri-orpo-myontaa-hallituksen-virheen-jos-kelloa-voisi-kaantaa-taaksepain">haastattelussa<em><strong>&nbsp;</strong></em></a>Orpo vastasi&nbsp;kysymykseen&nbsp;<em><strong>Oliko hallituksen koulutusleikkaukset virhe? </strong></em>näin:</p><p>&ndash;Kyllä ne osuivat minun, sivistysporvarin sydämeen rajusti. En sano, että se on kokoomuslaista politiikkaa. Ne tuntuvat pahalta.&nbsp;&nbsp;Kun tulevaisuuteen katsotaan, koulutus ja sivistys pitää pitää koko ajan mielessä kun tulevaisuutta rakennetaan.</p><p>&ndash;Jos kelloa voisi taaksepäin kääntää, ehkä silloin toivoisin, että koulutusleikkauksia olisi harkittu uudelleen.</p><p>&nbsp;</p><p>Heti puheenjohtajavalinnan jälkeen Orpolla onkin sitten aivan toinen ääni kellossa. Ainoa Kokoomuksen ministeri, joka saa jatkaa tehtävässään, on koulutusleikkaukset kovalla kädellä käytäntöön ajanut opetusministeri <strong>Sanni Grahn-Laasonen.</strong> Tiedotustilaisuudessa Orpo<a href="http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016062121770812_uu.shtml"> ylisti vuolaasti</a> tämän työtä:&nbsp;</p><p>&ndash;&nbsp;Sanni on puolustanut hallitusohjelmaa välillä vähän liian yksin ja samalla käynnistänyt useita isoja reformeja, Orpo totesi.</p><p>Orpon mukaan Grahn-Laasosen tekemät asiat ovat juuri niitä, mitä nyt todella tarvitaan.</p><p>&nbsp;</p><p>Jos jotkut&nbsp;sivistysporvarit vielä toivoivat, että Orpon valinnan myötä hallituksen ja opetusministerin koulutus- ja tiedevihamieliseen politiikkaan tulisi jonkinlainen muutos, he voivat nyt heittää viimeisenkin toivonsa&nbsp;&ndash;&nbsp;&nbsp;ja tehdä tarvittavat johtopäätökset puoluekannatuksessaan.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Lue myös:</strong><br /><a href="http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/196125-hallituksen-petetyt-lupaukset-koulutus-ja-tiede"><em>Hallituksen petetyt lupaukset: koulutus ja tiede</em></a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Vielä kuukausi sitten, kampanjoidessaan Kokoomuksen puheenjohtajakilvassa, Petteri Orpo pyrki vetoamaan sivistysporvareihin ottamalla kriittistä etäisyyttä hallituksen koulutusleikkauksiin.

Uuden Suomen haastattelussa Orpo vastasi kysymykseen Oliko hallituksen koulutusleikkaukset virhe? näin:

–Kyllä ne osuivat minun, sivistysporvarin sydämeen rajusti. En sano, että se on kokoomuslaista politiikkaa. Ne tuntuvat pahalta.  Kun tulevaisuuteen katsotaan, koulutus ja sivistys pitää pitää koko ajan mielessä kun tulevaisuutta rakennetaan.

–Jos kelloa voisi taaksepäin kääntää, ehkä silloin toivoisin, että koulutusleikkauksia olisi harkittu uudelleen.

 

Heti puheenjohtajavalinnan jälkeen Orpolla onkin sitten aivan toinen ääni kellossa. Ainoa Kokoomuksen ministeri, joka saa jatkaa tehtävässään, on koulutusleikkaukset kovalla kädellä käytäntöön ajanut opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Tiedotustilaisuudessa Orpo ylisti vuolaasti tämän työtä: 

– Sanni on puolustanut hallitusohjelmaa välillä vähän liian yksin ja samalla käynnistänyt useita isoja reformeja, Orpo totesi.

Orpon mukaan Grahn-Laasosen tekemät asiat ovat juuri niitä, mitä nyt todella tarvitaan.

 

Jos jotkut sivistysporvarit vielä toivoivat, että Orpon valinnan myötä hallituksen ja opetusministerin koulutus- ja tiedevihamieliseen politiikkaan tulisi jonkinlainen muutos, he voivat nyt heittää viimeisenkin toivonsa –  ja tehdä tarvittavat johtopäätökset puoluekannatuksessaan. 

 

Lue myös:
Hallituksen petetyt lupaukset: koulutus ja tiede

]]>
0 http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/218933-orpo-kaansi-heti-takkinsa#comments Koulutusleikkaukset Petteri Orpo Sanni Grahn-Laasonen Thu, 23 Jun 2016 05:22:43 +0000 Panu Raatikainen http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/218933-orpo-kaansi-heti-takkinsa
Poliisiammattikorkeakoulun maahanmuuttoraportista http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/212527-poliisiammattikorkeakoulun-maahanmuuttoraportista <p>Mediassa on nyt noussut pieni kohu, kun tutkija Karin Creutz, professori Markus Jäntti ja apulaisprofessori Lena Näre ovat <a href="http://www.image.fi/image-lehti/tutkijat-tyrmaavat-poliisiammattikorkeakoulun-maahanmuutto-ja-turvallisuus-raportti-ei">asettaneet</a> viime viikolla paljon julkisuudessa olleen poliisiammattikorkeakoulun maahanmuuttoa ja turvallisuutta käsitellevän <a href="http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/7_Maahanmuutto+ja+turvallisuus.pdf/f436c89f-beff-4c65-b814-f4c1a44f6e46?version=1.0">tutkimuksen</a> tieteellisyyden kyseenalaiseksi.&nbsp;</p><p>Olin alun perin taipuvainen ajattelemaan, etteivät ko. raportin tekijät kuvittelekaan, että se olisi mikään tieteellinen tutkimus - että oli median virhe esittää se tieteellisenä tutkimuksena. Ilmeisesti olin väärässä.&nbsp;</p><p>Pirjo Jukarainen, yksi raportin tekijöistä, toteaan nyt HS:lle ykskantaan, että raportti &quot;täyttää tieteellisen tutkimuksen kriteerit&quot;. Aamulehdelle hän toteaa, että &quot;teimme tieteellisesti kunnianhimoista tutkimusta&quot;.</p><p>Nämä lausunnot osoittavat surullisella tavalla, ettei Jukaraisella ole selvästikään minkäänlaista käsitystä tieteellisen tutkimuksen vaatimuksista ja siitä, mikä on tieteellistä tietoa.&nbsp;</p><p>Ensiksi, raportti ei kaikesta päätellen ole käynyt ennen julkaisua ennakkoon läpi minkäänlaista &nbsp;julkaisun tieteellisyydelle välttämätöntä asiantuntija-arviointia. &nbsp;Toiseksi, tieteellisenä voidaan pitää vain sellaista tietoa, joka on julkaisemisen jälkeen vielä kestänyt laajemman tiedeyhteisön kriittisen keskustelun.&nbsp;</p><p>Tästä riippumatta työ osoittaa niin räikeää lähdekritiikin puutetta, ettei sitä voi mitenkään pitää tieteellisenä tutkimuksena. Jukaraisen mukaan raportti on &quot;yhteenveto olemassa olevasta tiedosta&quot; - &rdquo;Tässä pyrittiin tuomaan päättäjille yhteenveto hajanaisista tiedoista&quot;. Kaikki verkossa liikkuva informaatio ei kuitenkaan ole <em>tietoa</em>. On tieteellisen tutkimuksen aivan perusasia, että erilaisia lähteitä ja niiden luotettavuutta arvioidaan kriittisesti. Mistään tällaisesta raportissa ei nyt näy jälkeäkään.&nbsp;</p><p><br />Raportissa on käytetty täysin kritiikittömästi ja kontekstoimatta &quot;tiedon&quot; lähteinä mm. aihetta koskevia keltaisen lehdistön sensaationhakuisia juttuja. Tietyn talouskysymyksen kohdalla ainoana lähteenä on jyrkistä ja poleemisista mielipiteistään tunnetun Matti Virenin blogikirjoitus. Maahanmuuttoasiassa lähdeviitteenä on ministeri Hanna Mäntylän (PS) haastattelu Huomenta Suomi -ohjelmassa.&nbsp;</p><p>Ei sitä tiedettä kuulkaas näin tehdä!<br /><br />&quot;Raportin virheellisyys ja valheellisuus voidaan arvioida vasta vuosien päästä&quot;, Jukarainen sanoo Aamulehdelle. &nbsp;Jokainen raportin &quot;tieto&quot; voidaan tietysti arvioida erikseen. Mutta nyt puhutaan raportin statuksesta tieteellisenä tutkimuksena. Kyllä se voidaan arvioida nyt heti: se ei ole tieteellinen.&nbsp;</p> Mediassa on nyt noussut pieni kohu, kun tutkija Karin Creutz, professori Markus Jäntti ja apulaisprofessori Lena Näre ovat asettaneet viime viikolla paljon julkisuudessa olleen poliisiammattikorkeakoulun maahanmuuttoa ja turvallisuutta käsitellevän tutkimuksen tieteellisyyden kyseenalaiseksi. 

Olin alun perin taipuvainen ajattelemaan, etteivät ko. raportin tekijät kuvittelekaan, että se olisi mikään tieteellinen tutkimus - että oli median virhe esittää se tieteellisenä tutkimuksena. Ilmeisesti olin väärässä. 

Pirjo Jukarainen, yksi raportin tekijöistä, toteaan nyt HS:lle ykskantaan, että raportti "täyttää tieteellisen tutkimuksen kriteerit". Aamulehdelle hän toteaa, että "teimme tieteellisesti kunnianhimoista tutkimusta".

Nämä lausunnot osoittavat surullisella tavalla, ettei Jukaraisella ole selvästikään minkäänlaista käsitystä tieteellisen tutkimuksen vaatimuksista ja siitä, mikä on tieteellistä tietoa. 

Ensiksi, raportti ei kaikesta päätellen ole käynyt ennen julkaisua ennakkoon läpi minkäänlaista  julkaisun tieteellisyydelle välttämätöntä asiantuntija-arviointia.  Toiseksi, tieteellisenä voidaan pitää vain sellaista tietoa, joka on julkaisemisen jälkeen vielä kestänyt laajemman tiedeyhteisön kriittisen keskustelun. 

Tästä riippumatta työ osoittaa niin räikeää lähdekritiikin puutetta, ettei sitä voi mitenkään pitää tieteellisenä tutkimuksena. Jukaraisen mukaan raportti on "yhteenveto olemassa olevasta tiedosta" - ”Tässä pyrittiin tuomaan päättäjille yhteenveto hajanaisista tiedoista". Kaikki verkossa liikkuva informaatio ei kuitenkaan ole tietoa. On tieteellisen tutkimuksen aivan perusasia, että erilaisia lähteitä ja niiden luotettavuutta arvioidaan kriittisesti. Mistään tällaisesta raportissa ei nyt näy jälkeäkään. 


Raportissa on käytetty täysin kritiikittömästi ja kontekstoimatta "tiedon" lähteinä mm. aihetta koskevia keltaisen lehdistön sensaationhakuisia juttuja. Tietyn talouskysymyksen kohdalla ainoana lähteenä on jyrkistä ja poleemisista mielipiteistään tunnetun Matti Virenin blogikirjoitus. Maahanmuuttoasiassa lähdeviitteenä on ministeri Hanna Mäntylän (PS) haastattelu Huomenta Suomi -ohjelmassa. 

Ei sitä tiedettä kuulkaas näin tehdä!

"Raportin virheellisyys ja valheellisuus voidaan arvioida vasta vuosien päästä", Jukarainen sanoo Aamulehdelle.  Jokainen raportin "tieto" voidaan tietysti arvioida erikseen. Mutta nyt puhutaan raportin statuksesta tieteellisenä tutkimuksena. Kyllä se voidaan arvioida nyt heti: se ei ole tieteellinen. 

]]>
2 http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/212527-poliisiammattikorkeakoulun-maahanmuuttoraportista#comments Kotimaa Maahanmuutto Turvallisuus Tutkimus Thu, 25 Feb 2016 14:00:17 +0000 Panu Raatikainen http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/212527-poliisiammattikorkeakoulun-maahanmuuttoraportista