PanuRaatikainen

Ihmisoikeudet, oikeisto ja vasemmisto

Nykyaikainen oikeisto vetoaa mielellään ihmisoikeuksiin ja haluaa esittää verot ja kaikenlaiset yhteiskunnan esim. yrittäjille asettamat rajoitukset ("holhoamisen" ja "sääntelyn") yksilön vapauteen puuttuvina ihmisoikeuksien loukkauksina.

Harvemmin oikeisto puhuu näistä: 

YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (otteita):

22. artikla. Jokaisella on yhteiskunnan jäsenenä oikeus sosiaaliturvaan sekä oikeus kansallisten toimenpiteiden ja kansainvälisen yhteistyön kautta kunkin maan järjestelmä ja voimavarat huomioon ottaen, nauttia hänen ihmisarvolleen ja hänen yksilöllisen olemuksensa vapaalle kehittymiselle välttämättömiä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia.

23. artikla. 1. Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan. 2. Jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä. 3. Jokaisella työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun keinot. 4. Jokaisella on oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin etujensa puolustamiseksi.

24. artikla. Jokaisella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, työajan järkevään rajoittamiseen sekä määräaikaisiin palkallisiin lomiin.

25. artikla. 1. Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta. 2. Äideillä ja lapsilla on oikeus erityiseen huoltoon ja apuun. Kaikkien lasten, riippumatta siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa tai sen ulkopuolella, tulee nauttia samaa yhteiskunnan suojaa. 

* * *

Vasemmisto tunnetusti pyrkii puolustamaan näitä(kin) ihmisoikeuksia. Oikeisto ja valitettavasti usein myös valtamedia haluaa kuitenkin leimata tämän "menneisyyteen takertumiseksi", kateellisuudeksi, holhoamiseksi, vastuuttomuudeksi ja ties miksi.

Ihmisoikeudet eivät kuitenkaan ole mikään trendi tai makuasia. Niistä ei voida tinkiä vain oletetun "uskottavuuden" lainanantajien silmissä tai tilastollisten tunnuslukujen vuoksi.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat